znaleziono 109

filtracja wyników  prezentacja wyników
zwiń
Aby włączyć/wyłączyć filtrację naciskaj przyciski filtrów pokaż wszystkie pokaż wszystkie
Aby włączyć/wyłączyć filtrację naciskaj przyciski filtrów pokaż wszystkie pokaż wszystkie
Typ prezentacji wyników

Prawo handlowe

Prawo handlowe

Prawo handlowe stanowi gałąź prawa prywatnego wyrosłą na normach prawa cywilnego. Podstawowym zadaniem przepisów prawa handlowego jest regulowanie wszelkich form obrotu cywilnoprawnego. Publikacje traktujące o prawie handlowym bardzo często zawierają stwierdzenie, iż specyfika prawa handlowego opiera się na trzech założeniach stanowiących niezbędne elementy funkcjonowania gospodarki, czyli na kredycie, bezpieczeństwie i szybkości. Akty prawne prawa handlowego dzielą się na akty prawne o charakterze ogólnym oraz akty prawne o charakterze szczególnym. Do aktów prawnych prawa handlowego o charakterze ogólnym zaliczamy m. in. ustawę z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.) i ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.). Do aktów prawnych prawa handlowego o charakterze szczególnym zaliczamy takie przepisy, jak: ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2007 r. Nr 155, poz. 1095 z późn. zm.) lub ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz. 1808 z późn. zm.).