Facebook
Kategorie
Kategorie MENU
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.
Strefa Zniżek

Ł - Indeks autorów

Wyróżnieni autorzy

Łaszczyca Grzegorz

Grzegorz Łaszczyca – doktor habilitowany nauk prawnych, kierownik zespołu badawczego instytucji prawa administracyjnego procesowego w Instytucie Nauk Prawnych na Wydziale Prawa i A...

Łazarska Aneta

Aneta Łazarska - wieloletni sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie, specjalizujący się w dziedzinie postępowania cywilnego, prawa konstytucyjnego oraz prawa gospodarczego; doktor nauk...

Łętowska Ewa

Ewa Łętowska - profesor doktor habilitowany nauk prawnych; członek rzeczywisty PAN, członek czynny PAU; pierwsza Rzecznik Praw Obywatelskich (1987-1992), sędzia Naczelnego Sądu Adm...

Pozostali autorzy

Łabanowski Mirosław

Mirosław Łabanowski - radca prawny

Łabuda Grzegorz

Grzegorz Łabuda - doktor nauk prawnych; adwokat;członek Komisji Legislacyjnej przy Naczelnej Radzie Adwokackiej;wykładowca prawa karnego na studiach podyplomowy...

Łabędź Marzena

Marzena Łabędź - radca prawny, specjalista z zakresu prawa pracy i prawa własności intelektualnej, partner i dyrektor Działu Prawa Pracy w jednej z warszawskich ka...

Łacny Justyna

Dr Justyna Łacny - adiunkt w Zakładzie Prawa Międzynarodowego i Prawa Unii Europejskiej INP PAN. Ekspert w Biurze Analiz Sejmowych. Współpracownik Centrum Europejskiego UW. Stypend...

Ładoś Sebastian

Sebastian Ładoś - doktor nauk prawnych, sędzia orzekający w sprawach karnych. Prowadzi zajęcia dydaktyczne na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Jeg...

Łais Sławomir

Sławomir Łais - prezes zarządu OSI CompuTrain. Kształtuje strategię firmy i nadzoruje projektowanie innowacyjnych rozwiązań wykorzystujących technologię do rozwoju...

Łasak Katarzyna

Katarzyna Łasak - doktor habilitowany nauk prawnych, pracowała w rządowych i pozarządowych instytucjach zajmujących się ochroną praw człowieka. Od 2002 r. jest pra...

Ławnicka-Borońska Magdalena

Magdalena Ławnicka-Borońska - doktor nauk medycz nych (Uniwersytet Medyczny w Łodzi), magister filologii angielskiej (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), absolw...

Ławnikowicz Grzegorz

Dr Grzegorz Ławnikowicz – adiunkt w Katedrze Doktryn Politycznych i Prawnych WPiA UMCS w Lublinie. Specjalizuje się w polskiej myśli politycznej międzywojnia.

Łazowski Adam

dr Adam Łazowski - starszy wykładowca w School of Law na University of Westminster w Londynie; w ostatnich latach prowadził gościnne wykłady na uniwersytetach w Za...

Łoboda Marcin

Marcin Łoboda - ekonomista i prawnik, wieloletni pracownik organów podatkowych, były Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy odpowiedzialny za kształtowanie polityki...

Łoboz Małgorzata

Małgorzata Łoboz - sędzia Sądu Okręgowego w Krakowie. W działalności orzeczniczej zajmuje się sprawami cywilnymi. W 1993 r. odbyła półroczny staż we francuskiej Ec...

Łokaj Maciej

Maciej Łokaj - aplikant radcowski, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, od 2011 roku prawnik zespołu ds. prawa medycznego, prawa farmaceutycznego...

Łopianowska Honorata

Honorata Łopianowska - radca prawny; doradca podatkowy; od 10 lat zajmuje się zawodowo zamówieniami publicznymi - początkowo jako arbiter, a w latach 2010-2016 jak...