Facebook
Kategorie
Kategorie MENU
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.
Strefa Zniżek

Ś - Indeks autorów

Wyróżnieni autorzy

Świecki Dariusz

Dariusz Świecki – profesor Uniwersytetu Łódzkiego, doktor habilitowany nauk prawnych na Wydziale Prawa i Administracji; sędzia Sądu Najwyższego, przewodniczący Wydziału I Izby Karn...

Pozostali autorzy

Śladkowska Ewa

Ewa Śladkowska - doktor nauk prawnych; adiunkt w Katedrze Prawa i Postępowania Administracyjnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego; członek Samorządow...

Śladkowski Mariusz

Dr Mariusz Śladkowski - jest adiunktem w Katedrze Postępowania Cywilnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Pełni również obowiązki sędzi...

Śledzińska-Simon Anna

Anna Śledzińska-Simon, doktor nauk prawnych,absolwentka Central European University w Budapeszcie, adiunkt w Katedrze Prawa Konstytucyjnego Wydziału Prawa, Admin...

Śleszyńska Eugenia

Eugenia Śleszyńska - specjalista z zakresu problematyki gospodarowania i zarządzania nieruchomościami, w tym obsługi technicznej obiektów budowlanych; prowadzi wyk...

Śliwa Martyna

Martyna Śliwa jest doktorem zarządzania, pracuje jako młodszy samodzielny pracownik naukowy na Uniwersytecie w Essex. Jej zainteresowania badawcze obejmują krytyczne podejśc...

Śliwerski Bogusław

Bogusław Śliwerski - profesor nauk humanistycznych, profesor zwyczajny Wydziału Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego i Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszaw...

Śliwiński Adam

Adam Śliwiński - doktor habilitowany nauk ekonomicznych w dziedzinie finanse (specjalność: ubezpieczenia),inżynier

Śmigaj Anna

Anna Śmigaj - doktor nauk prawnych; radca prawny;autorka kilkudziesięciu publikacji z zakresu prawa spółek.

Śmiszek Krzysztof

Krzysztof Śmiszek - asystent naukowy w Zakładzie Praw Człowieka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Śnieżek Ewa

Ewa Śnieżek - doktor habilitowany, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Łódzkiego, pracownik naukowy Katedry Rachunkowości na Wydziale Zarządzania UŁ. Specjalista w...

Śpiewak Małgorzata

Małgorzata ŚpiEwak - radca prawny, autorka publikacji z zakresu prawa celnego i prawa karnego skarbowego.