Facebook
Kategorie
Kategorie MENU
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.
Strefa Zniżek

Alicja Anna Jaruga

Prof. dr hab., dr honoris causa Alicja Anna Jaruga (1928-2011) była pracownikiem naukowym w Katedrze Rachunkowości na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego, którą kierowała w latach 1973-1998. W latach 1994-2011 kierowała również Ośrodkiem Międzynarodowych Studiów Rachunkowości na tym wydziale oraz była kierownikiem Katedry Rachunkowości w Społecznej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi.
Profesor Alicja A. Jaruga była wybitnym ekspertem w dziedzinie rachunkowości, doktorem honoris causa Uniwersytetu Gdańskiego. Jej badania naukowe koncentrowały się na dwóch głównych nurtach: rachunkowości zarządczej i systemach rachunku kosztów oraz międzynarodowej harmonizacji rachunkowości. Wprowadziła do nauki i dydaktyki rachunkowości w P olsce na poziomie uniwersyteckim rachunkowość zarządczą oraz badania porównawcze nad międzynarodową harmonizacją rachunkowości. Jest autorką i współautorką ponad 50 prac zwartych oraz ponad 200 artykułów naukowych, w tym kilkudziesięciu w periodykach o zasięgu międzynarodowym.
Profesor Alicja A. Jaruga prowadziła wykłady i seminaria na zaproszenie ok. 40 uniwersytetów, m.in. w Australii, USA , Wielkiej Brytanii, Kanadzie, Niemczech, Japonii i Chinach. Jako wychowawca kadr naukowych wypromowała 23 doktorów nauk ekonomicznych, ponad 350 magistrów ekonomii i zarządzania oraz ponad 40 absolwentów licencjatów. W 2006 r. była promotorem doktoratu honoris causa nadanego przez Uniwersytet Łódzki profesorowi Robertowi S. Kaplanowi z Harvard Business School.
Profesor Jaruga aktywnie uczestniczyła w pracach organizacji ponadnarodowych (ONZ, UNCTAD ISAR , OECD i Banku Światowego) oraz organizacji i instytucji krajowych. W latach 1992-2006 była delegatem Polski na sesje Międzyrządowej Grupy Ekspertów Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (ISAR ) przy ONZ, której przewodniczyła w kadencji 1999/2000 (GenEwa). W latach 1998-2002 przewodniczyła Komitetowi Standardów Rachunkowości, który działał przy Fundacji Rozwoju Standardów Rynku Kapitałowego, a w latach 2003-2008 była członkiem krajowego Komitetu Standardów Rachunkowości utworzonego na mocy ustawy o rachunkowości. W latach 1991-1995 z ramienia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego kierowała brytyjskim programem Know How Fund - The development of accounting in Poland.
Przez wiele lat była członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Uczestniczyła w pracach Rady Naukowej Stowarzyszenia Księgowych w Polsce (SKwP). Pełniła funkcję m.in. przewodniczącej komitetu redakcyjnego "Zeszytów Teoretycznych Rachunkowości" wydawanych przez Radę Naukową SKwP. Profesor Jaruga była członkiem rad redakcyjnych wielu międzynarodowych periodyków naukowych, m.in. ,,European Accounting Review'', "Financial Accountability and Management", "Accounting Enquiries", "Accounting Education", "International Journal of Accounting", "International Journal of Accounting Literature", a także członkiem międzynarodowych organizacji: European Accounting Association, American Accounting Association oraz International Association of Accounting Education and Research.

Sortuj:
Sposób wyświetlania:
Rachunkowość zarządcza
Darmowa dostawa - 0 zł!
Darmowa dostawa - 0 zł!

Rachunkowość zarządcza

Alicja Anna Jaruga , Przemysław Kabalski, Anna Szychta
Wolters Kluwer Polska
Publikacja stanowi kompleksowe źródło wiedzy na temat tradycyjnych i najnowszych koncepcji oraz metod rachunkowości zorientowanej na potrzeby zarządzania. Celem tej książki jest prezentacja i objaśnienie istoty, zasad i uwarunkowań zastosowania narzędzi składających się na rachunkowość zarządczą....
125,10 zł
139,00 zł
Więcej