Facebook
Kategorie
Kategorie MENU
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.

Komis

Komis jest instytucją, która zajmuje się sprzedażą lub skupem różnego rodzaju dóbr ruchomych w formie odpłatnego pośrednictwa handlowego. Przy czym zasady funkcjonowania komisu dokładnie określa umowa komisu, która jest rodzajem umowy cywilnoprawnej, normalizowanej przez Kodeks cywilny. Komis najczęściej kojarzony jest ze sprzedażą i skupem samochodów używanych, jednak tego typu formy sprzedaży czy zakupu mogą dotyczyć także sprzętu RTV i AGD, ubrań, mebli oraz innych ruchomości.

Umowa komisu – praktyka i formalności

Umowa komisu posiada dwie postacie. Są nimi umowa komisu kupna i umowa komisu sprzedaży. Stronami umowy komisu są:

  • Komisant – jest to przedsiębiorstwo komisowe lub osoba fizyczna, która za opła...

Komis jest instytucją, która zajmuje się sprzedażą lub skupem różnego rodzaju dóbr ruchomych w formie odpłatnego pośrednictwa handlowego. Przy czym zasady funkcjonowania komisu dokładnie określa umowa komisu, która jest rodzajem umowy cywilnoprawnej, normalizowanej przez Kodeks cywilny. Komis najczęściej kojarzony jest ze sprzedażą i skupem samochodów używanych, jednak tego typu formy sprzedaży czy zakupu mogą dotyczyć także sprzętu RTV i AGD, ubrań, mebli oraz innych ruchomości.

Umowa komisu – praktyka i formalności

Umowa komisu posiada dwie postacie. Są nimi umowa komisu kupna i umowa komisu sprzedaży. Stronami umowy komisu są:

  • Komisant – jest to przedsiębiorstwo komisowe lub osoba fizyczna, która za opłatą (prowizją) zajmuje się sprzedażą lub skupem powierzonych dóbr na rachunek zlecającego, jednak we własnym imieniu.
  • Komitent – jest to osoba fizyczna lub prawna zlecająca komisantowi sprzedaż albo zakup na swój rachunek, ale w imieniu komisanta i zobowiązująca się do zapłaty wynagrodzenia komisantowi za wykonaną usługę.

Przy czym umowa komisu jest odpłatna, konsensualna, wzajemna i dwustronnie zobowiązująca. Zarówno komitent, jak i komisant mają swoje prawa i obowiązki, których w ramach zawartej umowy muszą przestrzegać.

RozwińZwiń
Sortuj:
Sposób wyświetlania:
Prawo cywilne w pigułce

Prawo cywilne w pigułce

C.H. Beck
Opracowanie wszystkich najważniejszych wiadomości zakresu: Prawa cywilnego ogólnego:osoby fizyczne, prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, przedsiębiorcy, konsumenci,czynności prawne – rodzaje i formy, tryby zawarcia umowy (oferta, przetarg, aukcja, negocjacj....
26,91 zł
29,90 zł
Więcej