Facebook

Akcja_druga_ksiazka_50_procent_bannery_SPRING-3443_1920x60.jpg [43.81 KB]

Kategorie
Kategorie
Strefa Aplikanta
Rabat -50%
Koronawirus a prawo Koronawirus a prawo

Kryminologia

Kryminologia
Darmowa dostawa - 0 zł!

Kryminologia

Brunon Hołyst
Wolters Kluwer Polska

Jedenaste wydanie podręcznika akademickiego, który służy studentom i praktykom niemal 40 lat.

175,20 zł
Więcej
Kryminologia. Repetytorium

Kryminologia. Repetytorium

Kamil Bułat, Paweł Czarniak, Anna Gorzelak, Krzysztof Grabowski, Magdalena Grzyb, Mikołaj...
Wolters Kluwer Polska

W książce przedstawiono najważniejsze kwestie stanowiące przedmiot badan, analizy oraz interpretacji współczesnej nauki kryminologicznej.

Omówiono zjawiska, które obecnie są w kręgu szczególnych zainteresowań teoretyków i praktyków związanych z nauka kryminologii, w tym m.in.:

  • przemoc w rodzinie,
  • alkoholizm,
  • narkomanie,
  • wpływ środków masowego przekazu na zachowania ludzkie, a także
  • przestrzenne sposoby zapobiegania przestępczości.
  • Przyswojenie wiedzy z tego zakresu ułatwi również zaprezentowanie niektórych zagadnień w formie graficznej.Adresaci:

   Publikacja będzie cenna pomocą naukowa dla studentów - szczególnie prawa i administracji, pragnących uporządkować i powtórzyć wiadomości z zakresu kryminologii.35,10 zł
Więcej
Kryminologia. Współczesne aspekty

Kryminologia. Współczesne aspekty

Jerzy Wojciech Wójcik
Wolters Kluwer Polska

Publikacja przedstawia kwestie kryminologiczne i prawne związane z rozpoznawaniem i przeciwdziałaniem przestępczości w obliczu przemian społecznych, ekonomicznych oraz technologicznych.

Opracowanie składa się z trzech części:

 • w części pierwszej zostały omówione zagadnienia ogólne z zakresu kryminologii,
 • część druga dotyczy prawnych i kryminalnych aspektów związanych z naruszaniem prawa własności intelektualnej,
 • w części trzeciej zaprezentowano problematykę wiktymizacji i skutków przestępczości.
 • Autor omawia szczegółowo m.in.:
  • wykorzystanie statystyki kryminalnej w badaniach rozmiarów przestępczości,
  • podstawy prawne gromadzenia danych w formie statystyki przestępczości,
  • typologię ofiar przestępstw,
  • następstwa zorganizowanej przestępczości gospodarczej,
  • skutki kryminalne nieuczciwej konkurencji oraz naruszania prawa własności intelektualnej.
  • Adresaci:
   Publikacja przeznaczona jest zarówno dla pracowników organów ochrony prawnej, jak i studentów wydziałów prawa, bezpieczeństwa narodowego, bezpieczeństwa wewnętrznego oraz kryminologii, a także dla wszystkich osób zainteresowanych współczesnymi aspektami kryminologii.

40,80 zł
Więcej
Recydywa w Polsce. Zagadnienia prawa karnego, kryminologii i polityki karnej

Recydywa w Polsce. Zagadnienia prawa karnego, kryminologii i polityki karnej

Teodor Szymanowski
Wolters Kluwer Polska

Zasadniczym pytaniem, na które Autor zamierza odpowiedzieć w niniejszej pracy, jest: w jakim stopniu stosowane kary i środki karne oraz postępowanie z recydywistami zapobiegają ponownej przestępczości?

94,50 zł
Więcej
Przestępczość socjalna z perspektywy prawa karnego i kryminologii

Przestępczość socjalna z perspektywy prawa karnego i kryminologii

Zygmunt Kukuła
Difin

Publikacja po raz pierwszy w polskim prawie (karnym i nie tylko) zwraca uwagę na występowanie zagrożeń we właściwym funkcjonowaniu szeroko pojmowanych wypłat świadczeń zasiłkowych w obszarze pomocy społecznej, świadczeń dla bezrobotnych oraz rent i emerytur z ubezpieczenia społecznego. Przeprowadzone wyniki badań pokazują, jak negatywne skutki dla systemu finansów państwa powodują wyłudzenia świadczeń przez obywateli. Pokazano metody działania sprawców, rodzaje wyłudzanych świadczeń, wskazano poszczególne regiony kraju w których dochodzi najczęściej do popełniania nadużyć, możliwe sposoby ujawniania nadużyć i proponowane kierunki uzdrowienia nieszczelnego systemu zasiłkowego w Polsce. Udało się wykazać, że z takimi samymi problemami borykają się pozostałe państwa członkowskie Unii Europejskiej, gdzie straty okazują o wiele wyższe niż w naszym kraju. O ile tam prawdopodobnie nie przeprowadzono takich badań, tak w polskich realiach w jakimś stopniu udało się ten problem rozpoznać.

54,00 zł
Więcej
Węzłowe problemy prawa karnego, kryminologii i polityki kryminalnej. Księga pamiątkowa ofiarowana Profesorowi Andrzejowi Markowi
Darmowa dostawa - 0 zł!

Węzłowe problemy prawa karnego, kryminologii i polityki kryminalnej. Księga pamiątkowa ofiarowana Profesorowi Andrzejowi Markowi

Violetta Konarska-Wrzosek, Jerzy Lachowski, Józef Wójcikiewicz
Wolters Kluwer Polska

Prof. zw. dr hab. Andrzej Marek urodził się 9 maja 1940 r. w Brzozowie, województwo rzeszowskie. W 1949 r. Jego rodzina przeniosła się do Szczecina, gdzie ukończył szkołę podstawową i liceum ogólnokształcące. W latach 1959-1964 studiował prawo na Wydziale Prawa Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Był stypendystą naukowym, współorganizatorem Studenckiego Koła Penitencjarnego, a także zwycięzcą w środowiskowym i ogólnopolskim konkursie krasomówczym. [...]."

150,30 zł
Więcej
Prawo karne. Zarys problematyki
Promocja!

Prawo karne. Zarys problematyki

Jerzy Lachowski, Andrzej Marek
Wolters Kluwer Polska

Podręcznik zwięźle i przystępnie przedstawia najważniejsze zagadnienia z zakresu części ogólnej i szczególnej prawa karnego. Zawarte w Kodeksie karnym uregulowania zostały poddane analizie, wskazano na praktyczne implikacje ich zastosowania, poruszono zagadnienia sporne, zaproponowano konkretne rozwiązanie kwestii problemowych.

W czwartym wydaniu omówiono nowe typy przestępstw wprowadzone przez ustawodawcę, a także najważniejsze zmiany w części ogólnej Kodeksu karnego, dotyczące m.in.:

 • instytucji obrony koniecznej (dodany art. 25 § 2a k.k.);
 • przepadku przedsiębiorstwa;
 • tzw. zbrodni vatowskich;
 • zaostrzonej odpowiedzialności karnej za przestępstwo niealimentacji;
 • zaostrzonej odpowiedzialności karnej za przestępstwa komunikacyjne.

Treść opracowania wzbogacają przykłady, które obrazują wybrane instytucje w celu łatwiejszego ich zrozumienia. Pytania kontrolne pozwalają na zweryfikowanie zdobytej wiedzy. Poruszanie się po podręczniku ułatwiają hasła brzegowe oraz indeks rzeczowy.

Adresaci:
Książka jest przeznaczona przede wszystkim dla studentów prawa i administracji. Będzie stanowić niezastąpioną pomoc w przygotowaniu do egzaminu z prawa karnego.

63,20 zł
79,00 zł
Więcej
Kryminalistyka
Promocja!
Darmowa dostawa - 0 zł!

Kryminalistyka

Brunon Hołyst
Wolters Kluwer Polska

Najobszerniejszy na rynku podręcznik do kryminalistyki.

175,20 zł
219,00 zł
Więcej