Facebook

LegalDesk

Kategorie
Kategorie MENU
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.
Strefa Zniżek

Kryminologia

Kryminologia. Repetytorium

Kryminologia. Repetytorium

Kamil Bułat, Paweł Czarniak, Anna Gorzelak, Krzysztof Grabowski, Magdalena Grzyb, Mikołaj...
Wolters Kluwer Polska

W książce przedstawiono najważniejsze kwestie stanowiące przedmiot badan, analizy oraz interpretacji współczesnej nauki kryminologicznej.

Omówiono zjawiska, które obecnie są w kręgu szczególnych zainteresowań teoretyków i praktyków związanych z nauka kryminologii, w tym m.in.:

  • przemoc w rodzinie,
  • alkoholizm,
  • narkomanie,
  • wpływ środków masowego przekazu na zachowania ludzkie, a także
  • przestrzenne sposoby zapobiegania przestępczości.
  • Przyswojenie wiedzy z tego zakresu ułatwi również zaprezentowanie niektórych zagadnień w formie graficznej.Adresaci:

   Publikacja będzie cenna pomocą naukowa dla studentów - szczególnie prawa i administracji, pragnących uporządkować i powtórzyć wiadomości z zakresu kryminologii.39,00 zł
Więcej
Kryminologia. Współczesne aspekty
Promocja!

Kryminologia. Współczesne aspekty

Jerzy Wojciech Wójcik
Wolters Kluwer Polska

Publikacja przedstawia kwestie kryminologiczne i prawne związane z rozpoznawaniem i przeciwdziałaniem przestępczości w obliczu przemian społecznych, ekonomicznych oraz technologicznych.

Opracowanie składa się z trzech części:

 • w części pierwszej zostały omówione zagadnienia ogólne z zakresu kryminologii,
 • część druga dotyczy prawnych i kryminalnych aspektów związanych z naruszaniem prawa własności intelektualnej,
 • w części trzeciej zaprezentowano problematykę wiktymizacji i skutków przestępczości.
 • Autor omawia szczegółowo m.in.:
  • wykorzystanie statystyki kryminalnej w badaniach rozmiarów przestępczości,
  • podstawy prawne gromadzenia danych w formie statystyki przestępczości,
  • typologię ofiar przestępstw,
  • następstwa zorganizowanej przestępczości gospodarczej,
  • skutki kryminalne nieuczciwej konkurencji oraz naruszania prawa własności intelektualnej.
  • Adresaci:
   Publikacja przeznaczona jest zarówno dla pracowników organów ochrony prawnej, jak i studentów wydziałów prawa, bezpieczeństwa narodowego, bezpieczeństwa wewnętrznego oraz kryminologii, a także dla wszystkich osób zainteresowanych współczesnymi aspektami kryminologii.

45,90 zł
51,00 zł
Więcej
Recydywa w Polsce. Zagadnienia prawa karnego, kryminologii i polityki karnej

Recydywa w Polsce. Zagadnienia prawa karnego, kryminologii i polityki karnej

Teodor Szymanowski
Wolters Kluwer Polska

Zasadniczym pytaniem, na które Autor zamierza odpowiedzieć w niniejszej pracy, jest: w jakim stopniu stosowane kary i środki karne oraz postępowanie z recydywistami zapobiegają ponownej przestępczości?

105,00 zł
Więcej
Przestępczość socjalna z perspektywy prawa karnego i kryminologii
Promocja!

Przestępczość socjalna z perspektywy prawa karnego i kryminologii

Zygmunt Kukuła
Difin

Publikacja po raz pierwszy w polskim prawie (karnym i nie tylko) zwraca uwagę na występowanie zagrożeń we właściwym funkcjonowaniu szeroko pojmowanych wypłat świadczeń zasiłkowych w obszarze pomocy społecznej, świadczeń dla bezrobotnych oraz rent i emerytur z ubezpieczenia społecznego. Przeprowadzone wyniki badań pokazują, jak negatywne skutki dla systemu finansów państwa powodują wyłudzenia świadczeń przez obywateli. Pokazano metody działania sprawców, rodzaje wyłudzanych świadczeń, wskazano poszczególne regiony kraju w których dochodzi najczęściej do popełniania nadużyć, możliwe sposoby ujawniania nadużyć i proponowane kierunki uzdrowienia nieszczelnego systemu zasiłkowego w Polsce. Udało się wykazać, że z takimi samymi problemami borykają się pozostałe państwa członkowskie Unii Europejskiej, gdzie straty okazują o wiele wyższe niż w naszym kraju. O ile tam prawdopodobnie nie przeprowadzono takich badań, tak w polskich realiach w jakimś stopniu udało się ten problem rozpoznać.

44,99 zł
60,00 zł
Więcej
Węzłowe problemy prawa karnego, kryminologii i polityki kryminalnej. Księga pamiątkowa ofiarowana Profesorowi Andrzejowi Markowi
Darmowa dostawa - 0 zł!

Węzłowe problemy prawa karnego, kryminologii i polityki kryminalnej. Księga pamiątkowa ofiarowana Profesorowi Andrzejowi Markowi

Violetta Konarska-Wrzosek, Jerzy Lachowski, Józef Wójcikiewicz
Wolters Kluwer Polska

Prof. zw. dr hab. Andrzej Marek urodził się 9 maja 1940 r. w Brzozowie, województwo rzeszowskie. W 1949 r. Jego rodzina przeniosła się do Szczecina, gdzie ukończył szkołę podstawową i liceum ogólnokształcące. W latach 1959-1964 studiował prawo na Wydziale Prawa Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Był stypendystą naukowym, współorganizatorem Studenckiego Koła Penitencjarnego, a także zwycięzcą w środowiskowym i ogólnopolskim konkursie krasomówczym. [...]."

167,00 zł
Więcej
Kryminalistyka
Promocja!
Darmowa dostawa - 0 zł!

Kryminalistyka

Brunon Hołyst
Wolters Kluwer Polska

Najobszerniejszy na rynku podręcznik do kryminalistyki.

175,20 zł
219,00 zł
Więcej
Aby ponownie wybrać temat, odśwież stronę