Facebook

LegalDesk

Kategorie
Kategorie MENU
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.
Strefa Zniżek

Prawo materialne

Prawo karne materialne. Kazusy dla aplikantów
Promocja!

Prawo karne materialne. Kazusy dla aplikantów

Michał Błoński
Wolters Kluwer Polska

Opracowanie jest zbiorem przeszło 200 kazusów uwzględniających zarówno przepisy kodeksu karnego, jak i innych ustaw karnych penalizujących określone zachowania.

89,00 zł
89,00 zł
Więcej
Prawo administracyjne materialne. Orzecznictwo aplikanta
Promocja!

Prawo administracyjne materialne. Orzecznictwo aplikanta

Łukasz Siudak
Wolters Kluwer Polska

Publikacja jest przeznaczona przede wszystkim dla aplikantów, którym będzie niezbędna przy sporządzaniu zarzutów materialnych do decyzji organów administracji i podczas egzaminu zawodowego.

59,25 zł
79,00 zł
Więcej
Współzależność prawa karnego materialnego i procesowego

Współzależność prawa karnego materialnego i procesowego

Grażyna Artymiak, Zbigniew Ćwiąkalski
Wolters Kluwer Polska

Niniejsza publikacja zawiera materiały z konferencji naukowej, zorganizowanej przez Zakład Prawa Karnego i Postępowania Karnego Uniwersytetu Rzeszowskiego, na temat Współzależność prawa karnego materialnego i procesowego w świetle kodyfikacji karnych z 1997 roku i propozycji ich zmian, która odbyła się w dniach 13-15 października 2007 r. w Czarnej.

73,00 zł
Więcej
Prawo karne materialne część ogólna

Prawo karne materialne część ogólna

Agnieszka Kania, Olaf Włodkowski
Difin

Publikacja stanowi oryginalny materiał pomocniczy przeznaczony do nauki prawa karnego materialnego, który pozwoli na rozszerzenie, usystematyzowanie oraz sprawdzenie posiadanej wiedzy. Opracowanie zawiera 174 kazusy oraz 80 zadań problemowych, odnoszących się do wszystkich zagadnień z zakresu części ogólnej Kodeksu karnego. W publikacji zamieszczono również pytania kontrolne, które w sposób kompleksowy pozwolą na zweryfikowanie posiadanej wiedzy. Ponadto, kazusom oraz zadaniom problemowym towarzyszy bogaty wybór orzecznictwa sądowego, co niewątpliwie koresponduje z praktycznym wymiarem niniejszego opracowania.Książka jest przeznaczona dla studentów kierunków prawa i administracji. Będzie ona stanowiła także przydatne opracowanie dla absolwentów studiów prawniczych, przygotowujących się do egzaminów na aplikacje oraz egzaminów kończących aplikacje.

49,50 zł
Więcej
Prawo karne materialne część szczególna

Prawo karne materialne część szczególna

Agnieszka Kania, Olaf Włodkowski
Difin

Książka jest kontynuacją opracowania pt. Prawo karne materialne. Część ogólna. Kazusy i zadania problemowe, orzecznictwo. Publikacja stanowi oryginalny materiał pomocniczy, przeznaczony do nauki prawa karnego materialnego, który pozwoli na rozszerzenie, usystematyzowanie oraz sprawdzenie posiadanej wiedzy. Opracowanie zawiera około 100 kazusów oraz ponad 100 zadań problemowych z zakresu części szczególnej Kodeksu karnego. Jego walorem, na tle innych dostępnych na rynku, jest to, że kazusy i zadania w nim zawarte odnoszą się do wszystkich rozdziałów części szczególnej Kodeksu karnego. W publikacji zamieszczono również pytania kontrolne, które w sposób kompleksowy pozwolą na zweryfikowanie posiadanej wiedzy. Ponadto, kazusom oraz zadaniom problemowym towarzyszy bogaty wybór orzecznictwa sądowego, co niewątpliwie koresponduje z praktycznym wymiarem niniejszego opracowania. Książka jest przeznaczona dla studentów kierunków prawa i administracji. Będzie ona stanowiła także przydatne opracowanie dla absolwentów studiów prawniczych, przygotowujących się do egzaminów na aplikacje oraz egzaminów kończących aplikacje.

37,80 zł
Więcej

Książki z zakresu prawa materialnego

Prawo materialne – w węższym znaczeniu gałąź prawa administracyjnego, która określa wzajemne obowiązki i uprawnienia podmiotów prawa należących i nie należących do administracji państwowej. W myśl tej zasady, każdemu uprawnieniu podmiotu administracyjnego przypisany jest określony obowiązek podmiotu nie będącego organem administracyjnym; i na odwrót – podmiotowi znajdującemu się na zewnątrz administracji przysługuje odpowiednie uprawnienie w związku z obowiązkiem organów administracyjnych.

W szerszym znaczeniu prawo materialne to zbiory norm prawnych regulujących stosunki pomiędzy podmiotami prawa; określają fakty powodujące ich powstanie, zmianę lub wygaśnięcie, a także nakazy, zakazy, obowiązki i sankcje za nieprzestrzeganie tych norm.

Książki z zakresu prawa materialnego, dostępne w naszej księgarni, obejmują np. prawo karne materialne, materialne prawo administracyjne.

 

Aby ponownie wybrać temat, odśwież stronę