Facebook
Statuszamówienia
Kategorie
Kategorie

LANDING_PAGE_Bilet_do_kina_1140x377.jpg [74.85 KB]

Apelacja w postępowaniu cywilnym. Komentarz. Orzecznictwo [PRZEDSPRZEDAŻ]
Bestseller

Apelacja w postępowaniu cywilnym. Komentarz. Orzecznictwo [PRZEDSPRZEDAŻ]

Małgorzata Manowska

W publikacji kompleksowo omówiono problematykę związaną z apelacją jako środkiem zaskarżenia - z uwzględnieniem zarówno apelacji zwykłej, jak i apelacji uproszczonej - oraz z postępowaniem apelacyjnym.

125,10 zł
Konstrukcja apelacji jako środka odwoławczego w procesie karnym
Nowość
Bestseller

Konstrukcja apelacji jako środka odwoławczego w procesie karnym

Dariusz Świecki

Publikacja omawia problematykę podstawowego środka odwoławczego przysługującego stronom od wyroków sądu pierwszej instancji.

179,10 zł
Metodyka sporządzania umów gospodarczych
Nowość
Bestseller

Metodyka sporządzania umów gospodarczych

Aleksandra Cempura, Anna Kasolik

Publikacja zawiera przystępne omówienie wielu rodzajów umów, z jakimi można spotkać się w praktyce obrotu.

127,20 zł

Metodyka pracy prokuratora w sprawach karnych

Ryszard Stefański

W książce zostały zaprezentowane wskazówki dotyczące wykonywania przez prokuratora czynności w śledztwie lub dochodzeniu, nadzoru procesowego i służbowego nad nimi, jak również jego udziału w postępowaniu przed sądem pierwszej instancji.

179,10 zł

Metodyka pracy sędziego sądu administracyjnego [PRZEDSPRZEDAŻ]

Bogusław Dauter

Publikacja wskazuje, w jaki sposób sędzia sądu administracyjnego powinien posługiwać się określonymi instytucjami procedury sądowoadministracyjnej, zwłaszcza w ich praktycznym zastosowaniu.

242,10 zł

Metodyka pracy biegłego psychiatry, psychologa oraz seksuologa w sprawach karnych, nieletnich oraz wykroczeń

Krzysztof Eichstaedt, Piotr Gałecki, Andrzej Depko, Aleksandra Krasowska

Prezentowana publikacja dostarcza niezbędnej wiedzy z zakresu mechanizmów sporządzania opinii psychiatrycznej, psychologicznej i seksuologicznej oraz prawa karnego procesowego, jaką powinien dysponować każdy biegły sądowy.

135,20 zł
RODO. Ogólne rozporządzenie o ochronie danych. Komentarz [PRZEDSPRZEDAŻ]
Bestseller

RODO. Ogólne rozporządzenie o ochronie danych. Komentarz [PRZEDSPRZEDAŻ]

Magdalena Kuba, Dominik Lubasz, Witold Chomiczewski, Edyta Bielak-Jomaa, Joanna Łuczak, Mi...

W komentarzu znajdziesz odpowiedzi, jak przygotować się do największych od wielu lat, rewolucyjnych zmian w zakresie ochrony danych osobowych wprowadzonych przez rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679.

199,20 zł
Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz
Nowość

Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz

Piotr Przybysz

Od 1 czerwca 2017 r. duże zmiany w Kodeksie postępowania administracyjnego.

242,10 zł
Kodeks spółek handlowych. Komentarz. Tom I i II
Nowość

Kodeks spółek handlowych. Komentarz. Tom I i II

Andrzej Kidyba

Książka stanowi szczegółowy komentarz do wszystkich przepisów ustawy - Kodeks spółek handlowych.

413,10 zł
Kodeks postępowania karnego. Komentarz. Tom I i II
Nowość
Bestseller

Kodeks postępowania karnego. Komentarz. Tom I i II

Krzysztof Eichstaedt, Dariusz Świecki, Barbara Augustyniak, Michał Kurowski

Trzecie wydanie popularnego Komentarza KPK ma na celu pomóc w interpretacji nowych i "starych" przepisów.

319,20 zł

Postępowanie karne. Kazusy z rozwiązaniami

Katarzyna Dudka, Hanna Paluszkiewicz, Olaf Włodkowski, Rafał Skowron, Magdalena Błaszyk, M...

Blisko 70 kazusów z rozwiązaniami opracowanych przez autorów - dydaktyków i praktyków zajmujących się procesem karnym.

53,10 zł

Postępowania administracyjne i sądowoadministracyjne z kazusami

Roman Hauser, Wojciech Piątek, Wojciech Sawczyn, Andrzej Skoczylas, Jan Olszanowski

Publikacja stanowi całościowe opracowanie problematyki polskiego postępowania administracyjnego - zarówno ogólnego, jak i egzekucyjnego - oraz postępowania sądowoadministracyjnego.

62,10 zł

Prawo karne materialne. Kazusy dla aplikantów

Michał Błoński

Opracowanie jest zbiorem przeszło 200 kazusów uwzględniających zarówno przepisy kodeksu karnego, jak i innych ustaw karnych penalizujących określone zachowania.

80,10 zł

Postępowanie cywilne. Kazusy

Małgorzata Manowska

Zbiór 59 kazusów z zakresu procedury cywilnej wraz z odpowiedziami i komentarzami pomocnymi aplikantom radcowskim i adwokackim w dokładnym przygotowaniu się do egzaminów końcowych.

80,10 zł
MERITUM Podatki 2018 [PRZEDSPRZEDAŻ]
Bestseller

MERITUM Podatki 2018 [PRZEDSPRZEDAŻ]

Aleksander Kaźmierski

W publikacji czytelnik znajdzie praktyczne informacje na temat polskiego prawa podatkowego.

233,10 zł
MERITUM Prawo Pracy 2018 [PRZEDSPRZEDAŻ]
Bestseller

MERITUM Prawo Pracy 2018 [PRZEDSPRZEDAŻ]

Kazimierz Jaśkowski

W publikacji czytelnik znajdzie kompleksowe informacje na temat indywidualnego i zbiorowego prawa pracy poczynając od momentu przyjęcia pracownika do pracy na ustaniu stosunku pracy kończąc.

233,10 zł
MERITUM Bezpieczeństwo i higiena pracy
Nowość

MERITUM Bezpieczeństwo i higiena pracy

Maciej Ambroziewicz, Edward Kołodziejczyk, Andrzej Kowerski, Magdalena Stojek-Siwińska, Ry...

Niezbędnik każdego specjalisty ds. BHP. Najnowsze wydanie poradnika to m.in. omówienie zmian w przepisach, pomocne przykłady i aktualne wzory dokumentów.

233,10 zł

MERITUM Postępowanie cywilne

Elwira Marszałkowska-Krześ

Systemowe ujęcie dotyczące wszystkich rodzajów postępowania w sprawach cywilnych oraz w regulacjach międzynarodowych i unijnych tych spraw.

239,20 zł
Pakiet VAT 2018
Promocja!
Bestseller

Pakiet VAT 2018

Adam Bartosiewicz
299,00 zł
339,00 zł
Pakiet VAT 2018 Premium
Promocja!
Bestseller

Pakiet VAT 2018 Premium

Adam Bartosiewicz
449,00 zł
499,00 zł

Pozakodeksowe umowy handlowe [PRZEDSPRZEDAŻ]

Andrzej Kidyba, Adrian Niewęgłowski, Katarzyna Kopaczyńska-Pieczniak, Przemysław Bryłowski...

Kompleksowe opracowanie dotyczące umów zawieranych w obrocie gospodarczym, a nieuregulowanych w przepisach kodeksu cywilnego, w tym zarówno pozakodeksowych umów nazwanych, jak i umów nienazwanych.

215,10 zł
Terminowe umowy o pracę
Nowość

Terminowe umowy o pracę

Łukasz Pisarczyk, Arkadiusz Sobczyk, Urszula Torbus, Janusz Żołyński, Małgorzata Mędrala,...

Monografia stanowi pierwsze na rynku wydawniczym kompleksowe omówienie ostatnich nowelizacji przepisów dotyczących terminowych umów o pracę zarówno w aspekcie naukowym, jak i praktycznym.

103,20 zł
Egzaminy na aplikacje radcowska i adwokacka. Teksty ustaw. Tom 2
Nowość
Bestseller

Egzaminy na aplikacje radcowska i adwokacka. Teksty ustaw. Tom 2

Stan prawny: 13 czerwca 2017 r. (do Dz.U. z 2017 r. poz. 1139 włącznie)

89,10 zł
Teksty ustaw Egzaminy Aplikacje radcowska i adwokacka Tom 1
Nowość

Teksty ustaw Egzaminy Aplikacje radcowska i adwokacka Tom 1

Stan prawny: 13 czerwca 2017 r. (do Dz.U. z 2017 r. poz. 1136).

89,10 zł

Kodeks cywilny Komentarz

Edward Gniewek, Piotr Machnikowski
314,10 zł

Kodeks cywilny. Komentarz. Tom I [PRZEDSPRZEDAŻ]

Piotr Zakrzewski, Krzysztof Czub, Grzegorz Gorczyński, Aneta Kaźmierczyk, Katarzyna Skubis...

Publikacja, będąca częścią obszernego wielotomowego komentarza do Kodeksu cywilnego, prezentuje nowatorskie podejście do omawiania przepisów, kładąc nacisk na praktyczne aspekty ich wykładni i stosowania.

215,10 zł

Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Tom I i II

Andrzej Jakubecki, Tomasz Demendecki, Przemysław Telenga, Olimpia Marcewicz, Joanna Bodio,...

W publikacji w sposób syntetyczny i przystępny omówiono wszystkie instytucje i zagadnienia związane z interpretacją przepisów ustawy - Kodeks postępowania cywilnego.

242,10 zł
Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz
Nowość
Bestseller

Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz

Grzegorz Jędrejek

Praktyczny komentarz, którego celem jest pomoc w dokonaniu wykładni przepisów Kodeksu przez osoby stosujące prawo rodzinne

239,20 zł
Informator Prawniczy 2018, szary (format A4)
Nowość
Bestseller

Informator Prawniczy 2018, szary (format A4)

Kalendarium: tydzień na dwóch stronach

67,50 zł
Informator Prawniczy. Tradycja od lat 2018, zielony (format B6)
Nowość
Bestseller
 Informator Prawniczy 2018, niebieski (format A5)
Nowość
Bestseller