Facebook

Letnia wyprzedaż w Profinfo.pl do -90%

Kategorie
Kategorie MENU
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.
Wyprzedaż do -90%
Prawo oświatowe. Wzory pism i dokumentów z serii MERITUM
Promocja!

Prawo oświatowe. Wzory pism i dokumentów z serii MERITUM

Krzysztof Gawroński, Lidia Marciniak
Wolters Kluwer Polska

Zestaw wzorów i przykładów najczęściej stosowanych w praktyce szkolnej, które ułatwią Państwu samodzielne przygotowanie dokumentacji z poczuciem sporządzenia jej zgodnie z obowiązującym prawem.

111,20 zł
139,00 zł
Więcej
Od walenia po łapach do zmarszczenia brwi, czyli o środkach dyscyplinujących w szkole

Od walenia po łapach do zmarszczenia brwi, czyli o środkach dyscyplinujących w szkole

Lucyna Bojarska
Wolters Kluwer Polska

Jak ma wyglądać mądry system dyscyplinujący uczniów?
W szumie medialnym, jaki powstał wokół tego tematu, wydaje się, że praktycy zamilkli.

35,10 zł
Więcej
Kontrola zarządcza w oświacie - 2 części
Promocja!

Kontrola zarządcza w oświacie - 2 części

Lidia Marciniak, Elżbieta Piotrowska-Albin
Wolters Kluwer Polska

Jest to kolejna publikacja z Serii ABC Praktyki prawa oświatowego. Książka składa się z dwóch części:

  • Część 1 - Komentarz praktyczny i procedura
  • Część 2 - Wzory dokumentów
  • Dodatkowo publikacja zawiera dostęp do edytowalnych materiałów w wersji on-line do pobrania ze strony. Dokumenty można edytować zgodnie z potrzebami.

PRAWO NIE MUSI BYĆ TRUDNE

   Publikacja

Kontrola zarządcza w oświacie

   zawiera szerokie omówienie zagadnienia kontroli zarządczej ze szczególnym uwzględnieniem odpowiedzialności za jej wprowadzenie i realizację oraz kwestii zarządzania ryzykiem. W opracowaniu zostały przedstawione również najważniejsze zmiany w zakresie audytu i kontroli finansowej.   Opracowanie pozwoli dyrektorom szkół, przedszkoli i pozostałych placówek oświatowych na praktyczne przeanalizowanie i dostosowanie opracowanych rozwiązań w taki sposób, aby - zgodnie z przeznaczeniem kontroli – jednostka osiągała wyznaczone jej cele w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy.Dyrektorze, dowiesz się m.in.:

   • w jaki sposób dyrektor szkoły powinien dokumentować realizację kontroli zarządczej,
   • czy nadzór pedagogiczny podlega kontroli zarządczej,
   • jakie zmiany należy wprowadzić w szkole w związku z wymogiem stosowania kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych,
   • czy organ prowadzący może powołać komisję do przeprowadzenia kontroli w placówce,
   • czy w regulaminie kontroli zarządczej przygotowanym przez kierownika jednostki organizacyjnej musi zostać przygotowana karta samooceny dla pracowników jednostki.
Publikacja zawiera kod aktywacyjny umożliwiający dostęp do materiałów dodatkowych w wersji on-line do pobrania ze strony: www.PraktykaPrawa.oswiata.ABC.com.pl/kontrola-zarzadcza/2015

W materiałach znajdą Państwo:
 • wzory dokumentów omawiane w publikacji (w edytowalnych plikach wordowych). Szczegółowa lista wzorów dostepna jest na stronie: www.oswiata-kontrola-zarzadcza-2015.abc.com.pl/pliki-do-pobrania
 • procedury i dokumentację funkcjonowania kontroli zarządczej w szkole lub w placówce oświatowej - zawierającą opis poszczególnych kroków, termin ich wykonania, podstawę prawną oraz ew. krótki komentarz
 • akty prawne istotne z punktu widzenia kontroli zarządczej

 

O serii ABC Praktyki prawa oświatowego

ABC Praktyki Prawa Oświatowego to seria praktycznych publikacji pomagająca zrozumieć oraz stosować przepisy prawa dotyczące konkretnych zadań i zakresu odpowiedzialności dyrektora placówki oświatowej. Przejrzysta forma materiałów dostępnych zarówno w wersji papierowej, jak i on-line ułatwia codzienne ich użytkowanie oraz pozwala na edytowanie i drukowanie dokumentów.

Każdy zeszyt w serii prezentuje niezbędny w danym temacie zakres wiedzy:
  • podstawę prawną, czyli przepisy regulujące konkretny zakres zadania lub obowiązku,
  • praktyczne omówienia przepisów prawa przez ekspertów, zwracające uwagę na najważniejsze zagadnienia oraz praktykę stosowania,
  • wzory pism i dokumentów,
  • wzory regulaminów i procedur postępowania,
  • praktyczne odpowiedzi na pytania dyrektorów wynikające z powtarzających się, jak też specyficznych problemów,
  • orzecznictwo rozstrzygające najbardziej kontrowersyjne problemy z zakresu organizacji i funkcjonowania szkół i przedszkoli oraz praw i obowiązków nauczycieli.
  • W 2015 roku w serii
ABC Praktyki Prawa Oświatowego
  ukażą się, zgodnie z kalendarzem Oświatowym:
  1. Kontrola zarządcza w oświacie,
  2. Rekrutacja do przedszkoli,
  3. Rekrutacja do szkół,
  4. Ruch kadrowy w szkołach i przedszkolach,
  5. Urlopy wypoczynkowe nauczycieli przedszkoli,
  6. Urlopy wypoczynkowe nauczycieli placówek nieferyjnych,
  7. Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży.


Oferta specjalna dla dyrektorów przedszkoli

    Dyrektorom przedszkoli w 2015 r. dedykujemy rozszerzoną wersję kwartalnika

"Przed Szkołą PLUS. Poradnik Dyrektora Przedszkola"

    wzbogacony o trzy publikacje z serii ABC Praktyki Prawa Oświatowego:
    1. Rekrutacja do przedszkoli,
    2. Ruch kadrowy w szkołach i przedszkolach,
    3. Urlopy wypoczynkowe nauczycieli przedszkoli.
    Połączenie nowatorskiej wiedzy z zakresu organizacji edukacji elementarnej dostępnej w kwartalniku z praktyczną informacją dotyczącą konkretnych problemów prawnych w serii zeszytów stanowi istotne wsparcie dla dyrektorów przedszkoli.

 

63,20 zł
79,00 zł
Więcej
Egzekucja obowiązków szkolnego i nauki
Promocja!

Egzekucja obowiązków szkolnego i nauki

Magdalena Czuba-Wąsowska, Katarzyna Mańko
Wolters Kluwer Polska

Publikacja Egzekucja obowiązków szkolnego i nauki zawiera kompleksowe opracowanie kwestii odpowiedzialności za realizację obowiązków edukacyjnych: obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki oraz kontroli i egzekucji ich spełniania. W książce wiele uwagi poświęcono także edukacji domowej. Opracowanie zawiera wnikliwą analizę przepisów, orzecznictwa i doktryny. Jego praktyczne zastosowanie ułatwia wyciąg przepisów, ze szczególnym uwzględnieniem wprowadzanych od 2009 r. zmian związanych z obniżaniem tzw. wieku szkolnego oraz propozycję procedury egzekucyjnej dla wydziałów edukacji oraz dyrektorów szkół wraz formularzami pism stosowanych w egzekucji.Książka stanowi kompendium wiedzy o egzekucji obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, które przydatne będzie praktykom oraz wszystkim zainteresowanym prawem oświatowym.

40,50 zł
45,00 zł
Więcej
Prowadzenie ewaluacji w ramach nadzoru pedagogicznego. Poradnik dyrektora szkoły
Archiwum

Prowadzenie ewaluacji w ramach nadzoru pedagogicznego. Poradnik dyrektora szkoły

Klemens Stróżyński
Wolters Kluwer Polska

KSIĄŻKA przedstawia metodologię badań ewaluacyjnych w ścisłym powiązaniu z obowiązującym od 2009 roku rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej o nadzorze pedagogicznym. PŁYTA CD zawiera wszystkie narzędzia badawcze prezentowane i omawiane w książce oraz schematy do wykorzystania w prezentacjach.

44,10 zł
Więcej
Dyrektor szkoły - moderator, facylitator, coach
Promocja!

Dyrektor szkoły - moderator, facylitator, coach

Jarosław Kordziński
Wolters Kluwer Polska

W książce Dyrektor szkoły - moderator, facylitator, coach szeroko omówiono zagadnienia kompetencji dyrektora szkoły jako przywódcy, wskazano jak je budować oraz w jaki sposób praktycznie z nich korzystać. Opracowanie zawiera dokładne opisy technik i metod pracy łączących sposób działania moderatora, facylitatora czy coacha w konkretnym kontekście zadań i odpowiedzialności dyrektora szkoły.

W publikacji przedstawiono m.in.:

 • nadrzędność przywództwa nad zarządzaniem,
 • powiązanie kompetencji moderatora, facylitatora i coacha z zadaniami dyrektora szkoły,
 • konkretne techniki działania w każdej z wymienionych ról,
 • połączenie kompetencji społecznych z kompetencjami z zakresu zarządzania,
 • możliwości rozwojowe dla dyrektorów szkół i przedszkoli.
 • Adresaci:
  Książka przeznaczona jest dla dyrektorów szkół i przedszkoli, osób pełniących funkcje kierownicze w placówkach oświatowych, a także osób, które zajmują się szkoleniami z zakresu zarządzania oświatą.

59,00 zł
59,00 zł
Więcej
Odpowiedzialność porządkowa a odpowiedzialność dyscyplinarna nauczycieli. Prawo oświatowe w pytaniach i odpowiedziach
Promocja!

Odpowiedzialność porządkowa a odpowiedzialność dyscyplinarna nauczycieli. Prawo oświatowe w pytaniach i odpowiedziach

Lidia Marciniak
Wolters Kluwer Polska

Publikacja Odpowiedzialność porządkowa a odpowiedzialność dyscyplinarna nauczycieli ma na celu praktyczne wyjaśnienie, które z niewłaściwych zachowań nauczycieli kwalifikują się do zastosowania kar porządkowych, a jakie z nich pociągają za sobą odpowiedzialność dyscyplinarną.

W pracy przedstawiono również:

 • katalog kar porządkowych,
 • tryb nakładania kar - w tym terminy oraz sposoby ukarania,
 • zatarcie kary.
 • W odniesieniu do odpowiedzialności dyscyplinarnej nauczycieli poniższa pozycja prezentuje:

  • katalog czynów podlegających odpowiedzialności dyscyplinarnej,
  • procedurę wszczęcia postępowania dyscyplinarnego,
  • terminy nałożenia kar dyscyplinarnych oraz ich zatarcie,
  • wygaśnięcie stosunku pracy na skutek prawomocnego ukarania nauczyciela w postępowaniu dyscyplinarnym lub karnym.
  • Opracowanie wzbogacone zostało komentarzem autorskim, procedurami oraz przykładowymi wzorami dokumentów powszechnie stosowanymi w praktyce szkolnej.

   Adresaci:
   Książka przeznaczona jest dla dyrektorów i nauczycieli szkół wszystkich typów oraz przedszkoli.

   Książki z serii Prawo oświatowe w pytaniach i odpowiedziach przedstawiają najczęstsze problemy prawne zgłaszane przez użytkowników serwisu Prawo oświatowe/ABC, prowadzonego przez Wydawnictwo Wolters Kluwer. Odpowiedzi udzielane przez specjalistów są bogatym źródłem praktycznej wiedzy prawnej, ułatwiają działanie i podejmowanie decyzji tym, którzy znaleźli się w podobnych sytuacjach.

31,20 zł
39,00 zł
Więcej
Szkoła wspólnych działań, czyli o relacjach i współpracy
Promocja!

Szkoła wspólnych działań, czyli o relacjach i współpracy

Jarosław Kordziński
Wolters Kluwer Polska

Publikacja przeznaczona jest dla nauczycieli, dyrektorów szkół oraz rodziców. Zainteresuje także studentów kierunków pedagogicznych.

59,00 zł
59,00 zł
Więcej
O szkole od nowa. Rozmowy o edukacji
Promocja!

O szkole od nowa. Rozmowy o edukacji

Małgorzata Pomianowska, Małgorzata Stańczyk
Wolters Kluwer Polska

Publikacja powstała z potrzeby dyskusji o edukacji, uwzględniającej charakter i specyfikę polskiego systemu edukacji, społeczeństwa, dokonywanych reform i ich kierunków.

5,90 zł
59,00 zł
Więcej
Szkoła dialogu - czyli o narzędziach w pracy nauczyciela opartych na aktywnej komunikacji z uczniem
Promocja!

Szkoła dialogu - czyli o narzędziach w pracy nauczyciela opartych na aktywnej komunikacji z uczniem

Jarosław Kordziński
Wolters Kluwer Polska

Dzięki publikacji czytelnik dowie się m.in.: jak skutecznie rozmawiać, jakie są techniki słuchania, które wzmacniają efektywność rozmów oraz jak konstruować i w jakim celu wykorzystywać informację zwrotną.

49,00 zł
49,00 zł
Więcej
Aby ponownie wybrać temat, odśwież stronę