Facebook
Kategorie
Kategorie
Kodeks postępowania karnego. Komentarz Jan Grajewski
-{{ prices.discount }}%
{{ prices.label }}
Bestseller
Nowość
Zapowiedź
{{ prices.label }}
Bestseller
Nowość
Zapowiedź

Kodeks postępowania karnego. Komentarz

Tom I: Komentarz do art. 1-424 k.p.k., Tom II: Komentarz do art. 425-673 k.p.k.

Dodaj do koszyka
{{ prices.promotion_brutto }} zł
Cena regularna: {{ prices.brutto }} zł
{{ prices.brutto }} zł
Produkt został dodany do koszyka Idź do koszyka
Produkt został dodany do schowka Idź do schowka
Chwilowo niedostępny
Darmowa dostawa
{{ content.realization.name }}
Darmowa dostawa
{{ content.realization.name }}

Opis publikacji

Pobierz bezpłatny suplement do publikacji "Kodeks postępowania karnego. Komentarz"
pod red. Lecha K. Paprzyckiego.
www.lex.pl/kpk

Suplement zawiera omówienie zmian wchodzących w życie z dniem 9 listopada 2013 r. oraz z dniem 2 czerwca 2014 r. wynikających z uchwalonej 27 września 2013 r. ustawy nowelizującej k.p.k. oraz szereg innych ustaw (Dz. U. poz. 1247), która wprowadza zasadniczą reformę postępowania karnego wchodzącą w życie 1 lipca 2015 r.Trzecie wydanie komentarza do kodeksu postępowania karnegozawiera omówienie wszystkich najnowszych zmian w kodeksie, w tymdotyczących:
 • udzielania informacji polskim sądom przez sądy państw UE o toczących się w nich postę...

Pobierz bezpłatny suplement do publikacji "Kodeks postępowania karnego. Komentarz"
pod red. Lecha K. Paprzyckiego.
www.lex.pl/kpk

Suplement zawiera omówienie zmian wchodzących w życie z dniem 9 listopada 2013 r. oraz z dniem 2 czerwca 2014 r. wynikających z uchwalonej 27 września 2013 r. ustawy nowelizującej k.p.k. oraz szereg innych ustaw (Dz. U. poz. 1247), która wprowadza zasadniczą reformę postępowania karnego wchodzącą w życie 1 lipca 2015 r.Trzecie wydanie komentarza do kodeksu postępowania karnego zawiera omówienie wszystkich najnowszych zmian w kodeksie, w tym dotyczących:
 • udzielania informacji polskim sądom przez sądy państw UE o toczących się w nich postępowaniach, gdy zachodzi przypuszczenie, że wszczęto już postępowanie karne wobec tej samej osoby co do tego samego czynu;
 • wystąpienia polskiego sądu do państwa członkowskiego UE o wykonywanie środka zapobiegawczego;
 • wystąpienia państwa członkowskiego UE o wykonanie orzeczenia w celu zapewniania prawidłowego toku postępowania;
 • doręczeń - wynikających z nowej ustawy - Prawo pocztowe.
 • Szczególną uwagę zwrócono na charakterystykę nowych rozwiązań proceduralnych ujętych w ustawach nowelizujących kodeks postępowania karnego. Autorzy - wybitni przedstawiciele praktyki prawniczej i nauki - odnoszą się do skutków, jakie wywołała każda z nich i to nie tylko w stosunku do bezpośrednio zmienionych, ale również do pozostałych, związanych z nimi przepisów kodeksu, wskazując możliwe drogi interpretacji nowych uregulowań.

  Obowiązujące regulacje prawne przedstawione zostały w kontekście poglądów doktryny, jak i tendencji orzecznictwa sądowego, przy uwzględnieniu współczesnych standardów międzynarodowych z zakresu postępowania karnego. Prezentując poszczególne instytucje procesowe, autorzy nie stronią również od ocen krytycznych i postulatów de lege ferenda.

  Adresaci:
  Komentarz przeznaczony jest dla osób zajmujących się profesjonalnie prawem karnym procesowym (zwłaszcza sędziów, prokuratorów i adwokatów), jak również dla aplikantów tych zawodów prawniczych oraz studentów prawa. Nie brak w nim również rozważań mogących zainteresować przedstawicieli doktryny.

RozwińZwiń

Autorzy

Rozwiń Zwiń

Lech Krzysztof Paprzycki

Dr hab. Lech K. Paprzycki - sędzia i prezes Sądu Najwyższego kierujący pracami Izby Karnej; profesor nadzwyczajny w Katedrze Prawa Karnego Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie; przewodniczący Rady Naukowej Instytutu Ekspertyz Sądowych im. Prof. Jana Sehna w Krakowie; prezes Towarzystwa Badawczego Prawa Europejskiego. Wieloletnią działalność orzeczniczą harmonijnie łączy z licznymi publikacjami z zakresu prawa i postępowania karnego oraz prawa europejskiego; specjalizuje się m.in. w problematyce prawnej opiniowania psychiatryczno-psychologicznego w postępowaniu karnym i w postępowaniu cywilnym. Jest autorem glos do orzeczeń Sądu Najwyższego oraz współautorem komentarzy do kodeksu postępowania karnego i kodeksu karnego.

Sławomir Steinborn

Dr hab. Sławomir Steinborn - profesor nadzwyczajny w Katedrze Prawa Karnego Procesowego i Kryminologii Uniwersytetu Gdańskiego, stypendysta Fundacji im. Alexandra von Humboldta. Zajmuje się przede wszystkim problematyką kontroli odwoławczej, porozumień karnoprocesowych, ochrony praw jednostki w procesie karnym oraz międzynarodowej współpracy w sprawach karnych. Jest autorem i współautorem ponad 70 opracowań naukowych z zakresu procedury karnej i europejskiego prawa karnego, w tym monografii „Prawomocność części orzeczenia w procesie karnym”, która w IV edycji konkursu „Przeglądu Sądowego”, uzyskała tytuł książki prawniczej najbardziej przydatnej w praktyce wymiaru sprawiedliwości wydanej w 2011 roku, a także autorem opinii dla Biura Analiz Sejmowych, MSZ oraz Rady Europy.

Jan Grajewski

Prof. zw. dr hab. Jan Grajewski
był kierownikiem Katedry Prawa Karnego Procesowego i Kryminologii Uniwersytetu Gdańskiego i profesorem Wyższej Szkoły Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych i Politycznych w Gdyni; w latach 1990-2000 sędzią Sądu Najwyższego w Izbie Karnej, stypendystą Towarzystwa Maxa Plancka (Niemcy). Jego dorobek naukowy obejmuje ponad 120 opracowań z zakresu prawa karnego procesowego, opublikowanych w krajowych i zagranicznych czasopismach i książkach, w tym znane i popularne podręczniki oraz komentarze do kodeksu postępowania karnego.

Spis treści

Rozwiń Zwiń

Opinie (0)

Aby dodać opinię, zaloguj się lub załóż konto

Kupując w profinfo zyskujesz

Gwarancja najlepszej ceny
Gwarancję najlepszej ceny
Darmowa dostawa już od 50 zł
Darmową dostawę już od 50 zł
Pomoc konsultanta na infolinii
Pomoc konsultanta na infolinii
Promocyjne ceny i rabaty
Promocyjne ceny i rabaty
Sprawna realizacja zamówienia
Sprawną realizację zamówienia

Pomyśl o dodaniu do koszyka

Ostatnio oglądane produkty