Facebook

Bannery_KC_KK_Lato_SPRING-3242_1920x60_KC_KK.jpg [54.30 KB]

Kategorie
Kategorie
Strefa Aplikanta
Promocja dnia
Krajowa Rada Sądownictwa
-10%
Pojedynczy numer
Bestseller
Nowość
Zapowiedź

Krajowa Rada Sądownictwa - Nr 2014/01

Kwartalnik Krajowej Rady Sądownictwa jest czasopismem wydawanym przy współpracy z Krajową Radą Sądownictwa.

Wybierz inny numer czasopisma
Rok
53,10 53,10
Cena regularna: 59,00
59,00
0,00
PROMOCJA RABAT -10 %
Produkt został dodany do koszyka Idź do koszyka
Wartość koszyka zostanie przeliczona na złotówki.
Your order will be calculated into Polish currency (ZŁ).
Produkt został dodany do schowka Idź do schowka
Produkt archiwalny Chwilowo niedostępny
Sprawdź podobne

Opis produktu

Kwartalnik "Krajowa Rada Sądownictwa" jest pismem branżowym,kierowanym przede wszystkim do środowiska sędziowskiego. Stąd obok tekstów naukowych, dotyczących ustroju sądów i problemów sądownictwa, niezależności sądów i niezawisłości sędziów, etyki sędziowskiej, komentarzy do aktualnego orzecznictwa i materiałów odnoszących się do problemów środowiska sędziowskiego (np. kształcenia sędziów czy medialnego obrazu polskiego wymiaru sprawiedliwości), publikowane są informacje o działalności Krajowej Rady Sądownictwa, sylwetki nowo powołanych sędziów, rozmowy z czołowymi postaciami środowiska oraz - w dziale "poza wokandą" - z sędziami o nietuzinkowych zainteresowaniach. Raz do roku publikowana jest Informacja z działalności Krajowej Rady Sądownictwa za rok ubiegły.

Czasopismo jest wydawane wspólnie przez Wolters Kluwer SA i Krajową Radę Sądownictwa. Istnieje od 2008 roku. W 2012 r. kwartalnik został wpisany na listę czasopism punktowanych Ministers...

Kwartalnik "Krajowa Rada Sądownictwa" jest pismem branżowym, kierowanym przede wszystkim do środowiska sędziowskiego. Stąd obok tekstów naukowych, dotyczących ustroju sądów i problemów sądownictwa, niezależności sądów i niezawisłości sędziów, etyki sędziowskiej, komentarzy do aktualnego orzecznictwa i materiałów odnoszących się do problemów środowiska sędziowskiego (np. kształcenia sędziów czy medialnego obrazu polskiego wymiaru sprawiedliwości), publikowane są informacje o działalności Krajowej Rady Sądownictwa, sylwetki nowo powołanych sędziów, rozmowy z czołowymi postaciami środowiska oraz - w dziale "poza wokandą" - z sędziami o nietuzinkowych zainteresowaniach. Raz do roku publikowana jest Informacja z działalności Krajowej Rady Sądownictwa za rok ubiegły.

Czasopismo jest wydawane wspólnie przez Wolters Kluwer SA i Krajową Radę Sądownictwa. Istnieje od 2008 roku. W 2012 r. kwartalnik został wpisany na listę czasopism punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z liczbą 3 pkt za każdą publikację naukową.

Krajowa rada sądownictwa

  • Artykuły naukowe dotyczące wymiaru sprawiedliwości; glosy
  • Artykuły i opinie na temat bieżących problemów środowiska sędziowskiego
  • Informacje o wydarzeniach środowiska sędziowskiego
  • Najważniejsze uchwały, stanowiska i opinie Krajowej Rady Sądownictwa
  • Zniżki dla prenumeratorów na udział w konferencjach i szkoleniach

RozwińZwiń

Spis treści

Rozwiń Zwiń
Stanisław Dąbrowski 1947-2014
str. 5

Pożegnanie Stanisława Dąbrowskiego, Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego, wygłoszone przez Antoniego Górskiego, Przewodniczącego Krajowej Rady Sądownictwa, podczas uroczystości pogrzebowych 16.01.2014 r.
str. 6

ARTYKUŁY I KOMENTARZE SSN STANISŁAWA DĄBROWSKIEGO

Ustrojowa pozycja sędziego
str. 7

Niezależność sędziowska a podział władz
str. 15

Kilka uwag o kondycji sędziów
str. 20

Zasady etyki sędziowskiej - teoria
...
Stanisław Dąbrowski 1947-2014
str. 5

Pożegnanie Stanisława Dąbrowskiego, Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego, wygłoszone przez Antoniego Górskiego, Przewodniczącego Krajowej Rady Sądownictwa, podczas uroczystości pogrzebowych 16.01.2014 r.
str. 6

ARTYKUŁY I KOMENTARZE SSN STANISŁAWA DĄBROWSKIEGO

Ustrojowa pozycja sędziego
str. 7

Niezależność sędziowska a podział władz
str. 15

Kilka uwag o kondycji sędziów
str. 20

Zasady etyki sędziowskiej - teoria i praktyka
str. 25

Niezawisłość sędziów - gwarancje ustrojowe i zagrożenia
str. 27

Refleksje SSN Stanisława Dąbrowskiego, Przewodniczącego Krajowej Rady Sądownictwa w latach 2006-2010, z okazji 20-lecia Krajowej Rady Sądownictwa
str. 30

POŻEGNANIE SSN STANISŁAWA DĄBROWSKIEGO

Jacek Gudowski
str. 33

Irena Piotrowska
str. 36

Marek Celej
str. 38

Witold Okniński
str. 40

Aneta Łazarska
str. 42

Waldemar Żurek
str. 45

Antoni Górski
str. 46

LUDZIE I WYDARZENIA

Lista osób powołanych przez Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego do pełnienia urzędu sędziego 31.10.2013 r. i 4.12.2013 r.
str. 48

Współpraca w ramach ENCJ - Karolina Janson-Ernert
str. 49

Spotkania, wizyty, konferencje - Rafał Michalczewski
str. 49

DOKUMENTY KRS

Najważniejsze opinie, stanowiska i uchwały podjęte w okresie 1.10-31.12.2013 r.

Opinia KRS z 19.12.2013 r. w przedmiocie projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny
str. 53

Opinia KRS z 19.12.2013 r. w przedmiocie projektu ustawy o Komisji Kontroli Służb Specjalnych
str. 53

Opinia KRS z 6.12.2013 r. w przedmiocie projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie odbywania aplikacji ogólnej, sędziowskiej i prokuratorskiej
str. 53

Opinia KRS z 6.12.2013 r. w przedmiocie projektu ustawy o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu oraz ustawy - Kodeks karny
str. 54

Opinia KRS z 6.12.2013 r. w przedmiocie projektów rozporządzeń Ministra Sprawiedliwości: zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia wzoru oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania osoby fizycznej ubiegającej się o zwolnienie od kosztów sądowych w postępowaniu cywilnym; zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia wzoru oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania osoby fizycznej ubiegającej się o ustanowienie adwokata lub radcy prawnego
str. 54

Opinia KRS z 8.11.2013 r. w przedmiocie projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz zmianie niektórych innych ustaw (etap prac Podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz o zmianie niektórych innych ustaw - druk nr 1639)
str. 55

Opinia KRS z 8.11.2013 r. w przedmiocie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury oraz ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych
str. 55

Opinia KRS z 8.11.2013 r. w przedmiocie projektu założeń projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw
str. 56

Opinia KRS z 8.11.2013 r. w przedmiocie projektu ustawy o prawach konsumenta
str. 56

Opinia KRS z 6.11.2013 r. w przedmiocie projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego
58

Opinia KRS z 11.10.2013 r. w przedmiocie projektu ustawy o zmianie ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym
str. 58

Opinia KRS z 10.10.2013 r. w przedmiocie projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks cywilny, ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw
str. 59

Opinia KRS z 10.10.2013 r. w przedmiocie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny
str. 60

Opinia KRS z 10.10.2013 r. w przedmiocie projektu ustawy o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego
str. 61

Opinia KRS z 10.10.2013 r. w przedmiocie projektu ustawy o Agencji Wywiadu
str. 62

Opinia KRS z 9.10.2013 r. w przedmiocie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o kredycie konsumenckim
oraz o zmianie ustawy - Kodeks wykroczeń
str. 62

Opinia KRS z 9.10.2013 r. w przedmiocie projektu założeń projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw
str. 63

Opinia KRS z 9.10.2013 r. w przedmiocie projektu założeń projektu ustawy - Prawo restrukturyzacyjne
str. 63

Opinia KRS z 9.10.2013 r. w przedmiocie autopoprawki do projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw dotyczących przekształceń własnościowych nieruchomości
str. 65

Stanowisko KRS z 3.12.2013 r. w sprawie pełnienia czynności służbowych przez sędziów, których akty przeniesienia zostały podpisane przez sekretarza stanu lub podsekretarzy stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości
str. 65

Stanowisko KRS z 11.10.2013 r. w sprawie aktualności ocen sędziów wizytatorów wykorzystywanych w procesach nominacyjnych
str. 65

Stanowisko KRS z 10.10.2013 r. w przedmiocie statusu sędziów przeniesionych na inne miejsce służbowe w związku z reformą wprowadzoną na podstawie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 5.10.2012 r. w sprawie zniesienia niektórych sądów rejonowych (Dz. U. z 2012 r., poz.1121)
str. 66

Stanowisko KRS z 9.10.2013 r. w sprawie wystąpienia obywatelskiego "Forum Matek Przeciw Dyskryminacji Ojców"
str. 66

Redakcja

Rozwiń Zwiń

redaktor naczelny - dr hab. Krzysztof Grajewski, prof. UG
sekretarz redakcji - Katarzyna Bojarska
kom.: + 48 668 618 561
e-mail: katarzyna.bojarska@wolterskluwer.com

Podstawowe informacje dla autorów: http://www.wolterskluwer.pl/proces-publikacji-w-czasopismie

http://www.czasopisma.wolterskluwer.pl/krajowa-rada-sadownictwa

Kontakt

Rozwiń Zwiń

Dział Publikacji Periodycznych
Wolters Kluwer Polska sp. z o.o. 
ul. Przyokopowa 33
01-208 Warszawa

Dyrektor Działu Publikacji Periodycznych
Klaudia Szawłowska-Milczarek
e-mail: czasopisma@wolterskluwer.pl

www.czasopisma.wolterskluwer.pl

Infolinia

801 044 545
e-mail: prenumerata@wolterskluwer.pl

Obsługa klienta

tel: (22) 535 82 72

 

Opinie (0)

Aby dodać opinię, zaloguj się lub załóż konto

Kupując w profinfo zyskujesz

Gwarancja najlepszej ceny
Gwarancję najlepszej ceny
Darmowa dostawa już od 50 zł
Darmową dostawę już od 100 zł
Pomoc konsultanta na infolinii
Pomoc konsultanta na infolinii
Promocyjne ceny i rabaty
Promocyjne ceny i rabaty
Sprawna realizacja zamówienia
Sprawną realizację zamówienia

Pomyśl o dodaniu do koszyka

Ostatnio oglądane produkty