Facebook

Strefa_znizek_1920x60_SPRING-3673.jpg [49.15 KB]

Kategorie
Kategorie MENU
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.
Strefa Zniżek
Krajowa Rada Sądownictwa
-10%
Pojedynczy numer
Bestseller
Nowość
Zapowiedź

Krajowa Rada Sądownictwa - Nr 1/2015 (26)

Kwartalnik Krajowej Rady Sądownictwa jest czasopismem wydawanym przy współpracy z Krajową Radą Sądownictwa.

Wybierz inny numer czasopisma
Rok
Wybierz wersję
89,96 89,96
Cena regularna: 99,96
99,96
0,00
PROMOCJA RABAT -10 %
Produkt został dodany do koszyka Idź do koszyka
Wartość koszyka zostanie przeliczona na złotówki.
Your order will be calculated into Polish currency (ZŁ).
Produkt został dodany do schowka Idź do schowka
Produkt archiwalny Chwilowo niedostępny
Sprawdź podobne
Darmowa dostawa
Wyślemy w 48h (dni robocze)

Opis produktu

KRAJOWA RADA SĄDOWNICTWA

 • Dostęp do najważniejszych uchwał, wystąpień i opinii Krajowej Rady Sądownictwa
 • Informacje o wydarzeniach środowiska sędziowskiego
 • Artykuły i opinie na temat bieżących problemów środowiska sędziowskiego
 • Zniżki dla prenumeratorów na udział w konferencjach i szkoleniach

 • INFORMACJE O KWARTALNIKU

  Kwartalnik Krajowej Rady Sądownictwa jest czasopismem wydawanym przy współpracy z Krajową Radą Sądownictwa.
  Prezentuje on na bieżąco działalność Krajowej Rady Sądownictwa w tym uchwały i wystąpienia. W każdym z numerów jest cześć dyskusyjna poświęcona bieżącym problemom sądownictwa.
  Raz do roku publikowana jest Informacja z działalności Krajowej Rady Sądownictwa za rok ubiegły.

Spis treści

Rozwiń Zwiń
ARTYKUŁY I KOMENTARZE

Odrębność władzy sądowniczej w doktrynie i orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego - zagadnienia wybrane - prof. dr hab. Roman Hauser | str. 5

Ewolucja ustrojowej pozycji sądów a konstytucyjne zadania KRS - dr Krzysztof Kozłowski, dr hab. Piotr Tuleja, prof. UJ | str. 9

Działalność Krajowej Rady Sądownictwa w
...
ARTYKUŁY I KOMENTARZE

Odrębność władzy sądowniczej w doktrynie i orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego - zagadnienia wybrane - prof. dr hab. Roman Hauser | str. 5

Ewolucja ustrojowej pozycji sądów a konstytucyjne zadania KRS - dr Krzysztof Kozłowski, dr hab. Piotr Tuleja, prof. UJ | str. 9

Działalność Krajowej Rady Sądownictwa w latach 1990-2015 - Marek Celej | str. 22

25 lat międzynarodowej działalności Krajowej Rady Sądownictwa - Katarzyna Gonera | str. 46

LUDZIE I WYDARZENIA: 25-lecie Krajowej Rady Sądownictwa

Wspomnienia

Wspomnienie o Stanisławie Zimochu - Przewodniczącym Krajowej Rady Sądownictwa w latach 1990-1994 - dr Michał Kłos | str. 51

Wspomnienie o Stanisławie Dąbrowskim - Przewodniczącym Krajowej Rady Sądownictwa w latach 2006-2010 - Teresa Flemming-Kulesza | str. 53

25 lat Krajowej Rady Sądownictwa - fotoreportaż | str. 55

Wywiad

Rada to organ konstytucyjny, który powinien jednoczyć i pokazywać sposób, w jaki wymiar sprawiedliwości ma działać - rozmowa z prof. dr hab. Romanem Hauserem, Przewodniczącym Krajowej Rady Sądownictwa - Alicja Seliga | str. 63

Rozmowy na 25-lecie

Rozmowa z Sędzią Sądu Najwyższego Jackiem Gudowskim, członkiem Krajowej Rady Sądownictwa w latach 1990-1994 oraz 1998-2002 - Alicja Seliga | str. 69

Rozmowa z prof. Adamem Strzemboszem, Przewodniczącym Krajowej Rady Sądownictwa w latach 1994-1998, uczestnikiem obrad Okrągłego Stołu - Alicja Seliga | str. 73

Rozmowa z Sędzią Sądu Apelacyjnego w stanie spoczynku Włodzimierzem Olszewskim, Przewodniczącym Krajowej Rady Sądownictwa w latach 1998-2002 - Alicja Seliga | str. 76

Rozmowa z sędzią Andrzejem Jagiełło, Przewodniczącym Krajowej Rady Sądownictwa w latach 2002-2004 - Alicja Seliga | str. 78

Rozmowa z Sędzią Sądu Najwyższego Krzysztofem Strzelczykiem, Przewodniczącym Krajowej Rady Sądownictwa w latach 2004-2006 - Alicja Seliga | str. 81

Rozmowa z Sędzią Sądu Najwyższego Antonim Górskim, Przewodniczącym Krajowej Rady Sądownictwa w latach 2010-2014 - Alicja Seliga | str. 84

Felieton

To już 25 lat - Waldemar Żurek | str. 87

Kalendarz wydarzeń

Lista osób powołanych przez Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego do pełnienia urzędu sędziego 7.10.2014 r., 24.10.2014 r. i 10.12.2014 r. | str. 88

Wybrane sylwetki nowych sędziów | str. 90

Jolanta Kwiecińska, SWSA w Szczecinie | str. 90

Zbigniew Woźniak, SSO w Zielonej Górze | str. 90

Aneta Łazarska, SSO w Warszawie | str. 91

Mariusz Królikowski, SSO w Płocku | str. 91

Grzegorz Krysztofiuk, SSR dla m.st. Warszawy | str. 92

Maja Rasała-Talaga, SSR w Lubinie | str. 92

Piotr Gregorczuk, SSR w Bielsku-Białej | str. 93

Wojciech Langer, SSR w Gorlicach | str. 93

Konferencja "Rola rzecznika sądu w kształtowaniu dobrych relacji z mediami" - Alicja Seliga | str. 94

Współpraca międzynarodowa

Współpraca w ramach ENCJ - Karolina Janson-Ernert | str. 96

Spotkania, wizyty, konferencje - Rafał Michalczewski | str. 97

POZA WOKANDĄ

Barbara Adamiak, "Skarga i skarga kasacyjna w postępowaniu sądowoadaministracyjnym. Komentarz" - recenzja SNSA prof. dr hab. Elżbiety Kremer | str. 99

"Witrażowa Temida byłaby piękna" - rozmowa z SSN Tadeuszem Wiśniewskim - Alicja Seliga | str. 101

DOKUMENTY KRS

Najważniejsze opinie i stanowiska podjęte w okresie 1.10-31.12.2014 r.

Opinia Krajowej Rady Sądownictwa z 17.10.2014 r. w przedmiocie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz ustawy - Kodeks wykroczeń | str. 105

Opinia Krajowej Rady Sądownictwa z 17.10.2014 r. w przedmiocie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo farmaceutyczne oraz ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii | str. 105

Opinia Krajowej Rady Sądownictwa z 17.10.2014 r. w przedmiocie projektu ustawy o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz niektórych innych ustaw | str. 105

Opinia Krajowej Rady Sądownictwa z 17.10.2014 r. w przedmiocie projektu ustawy o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym i o zmianie niektórych innych ustaw | str. 106

Opinia Krajowej Rady Sądownictwa z 17.10.2014 r. w przedmiocie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o Służbie Celnej, ustawy o urzędach i izbach skarbowych oraz niektórych innych ustaw | str. 107

Opinia Krajowej Rady Sądownictwa z 17.10.2014 r. w przedmiocie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw | str. 108

Opinia Krajowej Rady Sądownictwa z 7.11.2014 r. w przedmiocie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw | str. 108

Opinia Krajowej Rady Sądownictwa z 7.11.2014 r. w przedmiocie projektu ustawy o zmianie ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych oraz niektórych innych ustaw | str. 109

Opinia Krajowej Rady Sądownictwa z 4.11.2014 r. w przedmiocie projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks rodzinny i opiekuńczy | str. 109

Opinia Krajowej Rady Sądownictwa z 12.12.2014 r. w przedmiocie projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi | str. 110

Opinia Krajowej Rady Sądownictwa z 12.12.2014 r. w przedmiocie senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz ustawy - Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz w przedmiocie poselskiego projektu ustawy o uregulowaniu praw byłych właścicieli do rekompensaty z tytułu nacjonalizacji nieruchomości w latach 1944-1962 | str. 110

Opinia Krajowej Rady Sądownictwa z 12.12.2014 r. w przedmiocie projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw | str. 110

Opinia Krajowej Rady Sądownictwa z 12.12.2014 r. w przedmiocie projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo bankowe, ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych oraz ustawy o ewidencji ludności (druk senacki nr 785) | str. 111

Opinia Krajowej Rady Sądownictwa z 12.12.2014 r. w przedmiocie projektów rozporządzeń Ministra Sprawiedliwości zmieniających rozporządzenia dotyczące egzaminów wstępnych na aplikacjach adwokackiej i radcowskiej oraz egzaminów adwokackiego i radcowskiego | str. 111

Opinia Krajowej Rady Sądownictwa z 10.12.2014 r. w przedmiocie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie określenia w roku 2015 wysokości zwrotu kosztów przejazdu sędziego z miejsca zamieszkania do siedziby sądu | str. 112

Opinia Krajowej Rady Sądownictwa z 10.12.2014 r. w przedmiocie projektu ustawy o biegłych sądowych | str. 112

Opinia Krajowej Rady Sądownictwa z 10.12.2014 r. w przedmiocie poselskiego projektu ustawy o uregulowaniu praw do niektórych nieruchomości na terenie miasta stołecznego Warszawy | str. 113

Stanowisko Krajowej Rady Sądownictwa z 16.10.2014 r. dotyczące stawek awansowych sędziów (art. 91a ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych) | str. 114

Redakcja

Rozwiń Zwiń

redaktor naczelny - dr hab. Krzysztof Grajewski, prof. UG
sekretarz redakcji - Katarzyna Bojarska
kom.: + 48 668 618 561
e-mail: katarzyna.bojarska@wolterskluwer.com

Podstawowe informacje dla autorów: http://www.wolterskluwer.pl/proces-publikacji-w-czasopismie

http://www.czasopisma.wolterskluwer.pl/krajowa-rada-sadownictwa

Kontakt

Rozwiń Zwiń

Dział Publikacji Periodycznych
Wolters Kluwer Polska sp. z o.o. 
ul. Przyokopowa 33
01-208 Warszawa

Dyrektor Działu Publikacji Periodycznych
Klaudia Szawłowska-Milczarek
e-mail: czasopisma@wolterskluwer.pl

www.czasopisma.wolterskluwer.pl

Infolinia

801 044 545
e-mail: prenumerata@wolterskluwer.pl

Obsługa klienta

tel: (22) 535 82 72

 

Opinie (0)

Aby dodać opinię, zaloguj się lub załóż konto

Kupując w profinfo zyskujesz

Gwarancja najlepszej ceny
Gwarancję najlepszej ceny
Darmowa dostawa już od 50 zł
Darmową dostawę już od 100 zł
Pomoc konsultanta na infolinii
Pomoc konsultanta na infolinii
Promocyjne ceny i rabaty
Promocyjne ceny i rabaty
Sprawna realizacja zamówienia
Sprawną realizację zamówienia

Pomyśl o dodaniu do koszyka

Ostatnio oglądane produkty