Facebook

Strefa_znizek_1920x60_SPRING-3673.jpg [49.15 KB]

Kategorie
Kategorie MENU
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.
Strefa Zniżek
Krajowa Rada Sądownictwa
-10%
Pojedynczy numer
Bestseller
Nowość
Zapowiedź

Krajowa Rada Sądownictwa - Nr 4/2016 (33)

Kwartalnik Krajowej Rady Sądownictwa jest czasopismem wydawanym przy współpracy z Krajową Radą Sądownictwa.

Wybierz inny numer czasopisma
Rok
Wybierz wersję
94,49 94,49
Cena regularna: 104,99
104,99
0,00
PROMOCJA RABAT -10 %
Produkt został dodany do koszyka Idź do koszyka
Wartość koszyka zostanie przeliczona na złotówki.
Your order will be calculated into Polish currency (ZŁ).
Produkt został dodany do schowka Idź do schowka
Produkt archiwalny Chwilowo niedostępny
Sprawdź podobne
Darmowa dostawa
Wyślemy w 48h (dni robocze)

Opis produktu

KRAJOWA RADA SĄDOWNICTWA

 • Dostęp do najważniejszych uchwał, wystąpień i opinii Krajowej Rady Sądownictwa
 • Informacje o wydarzeniach środowiska sędziowskiego
 • Artykuły i opinie na temat bieżących problemów środowiska sędziowskiego
 • Zniżki dla prenumeratorów na udział w konferencjach i szkoleniach

 • INFORMACJE O KWARTALNIKU

  Kwartalnik Krajowej Rady Sądownictwa jest czasopismem wydawanym przy współpracy z Krajową Radą Sądownictwa.
  Prezentuje on na bieżąco działalność Krajowej Rady Sądownictwa w tym uchwały i wystąpienia. W każdym z numerów jest cześć dyskusyjna poświęcona bieżącym problemom sądownictwa.
  Raz do roku publikowana jest Informacja z działalności Krajowej Rady Sądownictwa za rok ubiegły.

Spis treści

Rozwiń Zwiń
ARTYKUŁY I KOMENTARZE

Nadzwyczajny Kongres Sędziów Polskich: w obronie państwa prawa i godności - Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska | str. 5

Bezpośrednie stosowanie konstytucji - Ryszard Balicki | str. 13

Niezależność sądów i autonomia adwokatury jako gwarancje podstawowych praw i wolności - Mikołaj Pietrzak | str. 29

Niezależność sądów i niezawisłość sędziowska z
...
ARTYKUŁY I KOMENTARZE

Nadzwyczajny Kongres Sędziów Polskich: w obronie państwa prawa i godności - Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska | str. 5

Bezpośrednie stosowanie konstytucji - Ryszard Balicki | str. 13

Niezależność sądów i autonomia adwokatury jako gwarancje podstawowych praw i wolności - Mikołaj Pietrzak | str. 29

Niezależność sądów i niezawisłość sędziowska z perspektywy radcy prawnego - Bartłomiej Latos | str. 23

Jawność jako zasada demokratycznego państwa prawa - Szymon Osowski, Bartosz Wilk | str. 27

Odpowiedzialność dyscyplinarna sędziów w Polsce do 2001 r. - rys historyczny - Wiesław Kozielewicz | str. 35

Czy pensum sędziowskie narusza niezawisłość sędziowską? - Aneta Łazarska | str. 43

Pierwsze lata działalności odrodzonego sądownictwa polskiego w siedleckim okręgu sądowym. Organizacja i kadra - część I - Witold Okniński, Danuta Sowińska | str. 49

LUDZIE I WYDARZENIA

Wywiad

"Sądownictwo wykonywało najbrutalniejsze zadania rządzących" - rozmowa z prof. Adamem Strzemboszem - Alicja Seliga | str. 55

Felieton

Wszystkie ręce na pokład - Waldemar Żurek | str. 61

Kalendarz wydarzeń

Lista osób powołanych przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę do pełnienia urzędu sędziego 17.08.2016 r. | str. 62

Wybrane sylwetki nowych sędziów | str. 63

Dariusz Kala, SSN | str. 63

Jolanta de Heij-Kaplińska, SSA w Warszawie | str. 63

Zbigniew Bromberek, SSO w Poznaniu | str. 64

Agnieszka Jurkowska-Chocyk, SSO w Lublinie | str. 64

Ewa Kiper, SSO w Warszawie | str. 65

Monika Kazubińska-Kręcisz, SWSA w Lublinie | str. 65

Kinga Grünberg-Bartkowska, SSR w Grudziądzu | str. 66

Katarzyna Operchalska-Figiel, SSR w Mikołowie | str. 66

Stanowisko Krajowej Rady Sądownictwa z 6.07.2016 r. w sprawie odmowy powołania przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej kandydatów przedstawionych przez Krajową Radę Sądownictwa z wnioskiem o powołanie na stanowiska sędziowskie (wraz z listą niepowołanych sędziów) | str. 67

Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Kongresu Sędziów Polskich | str. 67

Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Kongresu Sędziów Polskich | str. 68

Uchwała nr 3 Nadzwyczajnego Kongresu Sędziów Polskich | str. 68

Współpraca międzynarodowa

Współpraca w ramach sieci ENCJ - Karolina Janson-Ernert | str. 69

Wizyty, spotkania, konferencje - Rafał Michalczewski | str. 69

POZA WOKANDĄ

"Nie chciałabym być postrzegana jako tytułowi Judym albo Siłaczka" - rozmowa z sędzią Katarzyną Kościów-Kowalczyk - Alicja Seliga | str. 72

"Na straży państwa prawa. Trzydzieści lat orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego", pod redakcją L. Garlickiego, M. Derlatki, M. Wiącka - recenzja Marcin Matczak | str. 77

DOKUMENTY KRS

Wykaz najważniejszych opinii, stanowisk i uchwał podjętych przez Krajową Radę Sądownictwa w okresie 1.07-30.09.2016 r., których treść jest dostępna na stronie www.krs.pl:

Opinia KRS z 6.07.2016 r. (nr WO 020-101/16) w przedmiocie projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie przeprowadzania egzaminu sędziowskiego i prokuratorskiego

Opinia KRS z 29.07.2016 r. (nr WO 020-111/16) w przedmiocie projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego

Opinia KRS z 28.07.2016 r. (nr WO 020-100/16) w przedmiocie projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu i sposobu doręczania pism sądowych w postępowaniu cywilnym

Opinia KRS z 28.07.2016 r. (nr WO 020-121/16) w przedmiocie prezydenckiego projektu rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie stanowisk i wymaganych kwalifikacji urzędników sądowych i innych pracowników oraz szczegółowych zasad wynagradzania referendarzy sądowych, starszych referendarzy sądowych, asystentów sędziów, starszych asystentów sędziów, urzędników oraz innych pracowników wojewódzkich sądów administracyjnych

Opinia KRS z 31.08.2016 r. (nr WO 020-44/16) w przedmiocie projektu ustawy o zmianie ustawy o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki oraz niektórych innych ustaw (wersja projektu z 20.07.2016 r.)

Opinia KRS z 16.09.2016 r. (nr WO 020-125/16, UD107) w przedmiocie projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw

Opinia KRS z 16.09.2016 r. (nr WO 020-108/16) w przedmiocie przedstawionych do pre-konsultacji materiałów dotyczących postępowania grupowego w modelu opt-out

Opinia KRS z 16.09.2016 r. (Nr WO 020-108/16) w przedmiocie przedstawionych do pre-konsultacji materiałów dotyczących zarysu koncepcji umów procesowych w postępowaniu cywilnym

Opinia KRS z 15.09.2016 r. (nr WO 020-133/16, druk sejmowy nr 795) w przedmiocie projektu ustawy o zmianie ustawy o grach hazardowych oraz niektórych innych ustaw

Opinia KRS z 15.09.2016 r. (nr WO 020-128/16, B288) w przedmiocie projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie konta w systemie teleinformatycznym obsługującym zgłoszenia na wolne stanowisko sędziowskie

Opinia KRS z 15.09.2016 r. (nr WO 020-127/16, B289) w przedmiocie projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie konta w systemie teleinformatycznym obsługującym zgłoszenia na wolne stanowisko asesorskie

Opinia KRS z 15.09.2016 r. (nr WO 020-103/16, UD33) w przedmiocie projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw

Opinia KRS z 15.09.2016 r. (nr WO 020-122/16, druk sejmowy nr 816) w przedmiocie projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks cywilny

Uchwała KRS z 26.07.2016 r. (nr 530/2016) w sprawie zwołania Kongresu Sędziów Polskich

Stanowisko KRS z 6.07.2016 r. (nr WO 401-19/16; druk sejmowy nr 667) w przedmiocie sprawozdania Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka w sprawie projektu ustawy o Trybunale Konstytucyjnym (druk nr 667)

Stanowisko KRS z 6.07.2016 r. (nr WO 401-18/16) w sprawie odmowy powołania przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej kandydatów przedstawionych przez Krajową Radę Sądownictwa z wnioskiem o powołanie na stanowiska sędziowskie

Stanowisko KRS z 29.07.2016 r. (nr WO 401-21/16 dot. WP 024-6/16) w przedmiocie zasad wyznaczania sędziów do sporządzania ocen kwalifikacji kandydatów ubiegających się o stanowisko sędziego sądu okręgowego

Stanowisko KRS z 29.07.2016 r. (nr WO 401-22/16) w przedmiocie trybu postępowania w sprawie zgłaszania się kandydatów na stanowiska asesora sądowego wojewódzkiego sądu administracyjnego

Stanowisko KRS z 29.07.2016 r. (nr WO 401-23/16) w przedmiocie aktualnej sytuacji w wymiarze sprawiedliwości Turcji

Stanowisko KRS z 29.07.2016 r. (nr WO 401-20/16) w przedmiocie uchwalonej przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustawy z 22.07.2016 r. o Trybunale Konstytucyjnym

Stanowisko KRS z 15.09.2016 r. (nr WO 401-25/16) w sprawie odmowy powołania przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej kandydatów przedstawionych przez Krajową Radę Sądownictwa z wnioskiem o powołanie na stanowiska sędziowskie

Stanowisko KRS z 15.09.2016 r. (nr WO 401-26/16) w sprawie zatrudniania sędziów w stanie spoczynku przez Rzecznika Praw Dziecka

Redakcja

Rozwiń Zwiń

redaktor naczelny - dr hab. Krzysztof Grajewski, prof. UG
sekretarz redakcji - Katarzyna Bojarska
kom.: + 48 668 618 561
e-mail: katarzyna.bojarska@wolterskluwer.com

Podstawowe informacje dla autorów: http://www.wolterskluwer.pl/proces-publikacji-w-czasopismie

http://www.czasopisma.wolterskluwer.pl/krajowa-rada-sadownictwa

Kontakt

Rozwiń Zwiń

Dział Publikacji Periodycznych
Wolters Kluwer Polska sp. z o.o. 
ul. Przyokopowa 33
01-208 Warszawa

Dyrektor Działu Publikacji Periodycznych
Klaudia Szawłowska-Milczarek
e-mail: czasopisma@wolterskluwer.pl

www.czasopisma.wolterskluwer.pl

Infolinia

801 044 545
e-mail: prenumerata@wolterskluwer.pl

Obsługa klienta

tel: (22) 535 82 72

 

Opinie (0)

Aby dodać opinię, zaloguj się lub załóż konto

Kupując w profinfo zyskujesz

Gwarancja najlepszej ceny
Gwarancję najlepszej ceny
Darmowa dostawa już od 50 zł
Darmową dostawę już od 100 zł
Pomoc konsultanta na infolinii
Pomoc konsultanta na infolinii
Promocyjne ceny i rabaty
Promocyjne ceny i rabaty
Sprawna realizacja zamówienia
Sprawną realizację zamówienia

Pomyśl o dodaniu do koszyka

Ostatnio oglądane produkty