Facebook
Zestaw
Bestseller
Zapowiedź

Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.

Opis publikacji

Sprawdź zmiany w podatkach w 2023 r. Korzystaj z praktycznego poradnika MERITUM i omówienia najważniejszych zmian przez ekspertów Crido!

Produkty w pakiecie

Meritum Podatki 2023

Aleksander Kaźmierski

Książka narzędzie, która podpowie jak rozwiązać problem, jakie wzory dokumentów zastosować i zobrazuje zagadnienie przykładem.

Wolters Kluwer Polska ABC-0313 W21P01

Podatki 2023 z komentarzem Crido

Roman Namysłowski, Szymon Żółciński, Michał Borowski, Jacek Drzazga, Aleksandra Plichta, M...

Kompleksowy zbiór aktualnych przepisów podatkowych z komentarzem do wybranych ustaw oraz praktycznymi opracowaniami przygotowanymi przez praktyków z wieloletnim doświadczeniem – doradców podatkowych z CRIDO.

Wolters Kluwer Polska KAM-2633 W09P01

Autorzy

Agnieszka Kisielewska – doradca podatkowy i starszy menadżer w zespole doradztwa podatkowego w CRIDO. Jej specjalizacją jest prawo celne, akcyzowe i VAT w międzynarodowym obrocie towarowym. Nawiguje polskie spółki w ich ekspansji międzynarodowej, jak również doradza podmiotom zagranicznym zainteresowanym działalnością w Polsce. Doradza w procesie planowania i weryfikacji łańcuchów dostaw pod kątem ich zgodności z przepisami celnymi, VAT i akcyzowymi. Udziela kompleksowego wsparcia w uzyskaniu i wdrożeniu pozwoleń akcyzowych i celnych, w tym AEO. Reprezentuje podatników, importerów, eksporterów i agencje celne w postępowaniach celnych, podatkowych i sądowych. Dotychczasowe doświadczenie zawodowe zdobywała m.in. w jednej z firm z tak zwanej Wielkiej Czwórki. Jest aktywnym członkiem GLCA Global Legal Customs Association, międzynarodowej sieci ekspertów w obszarze ceł i handlu międzynarodowego oraz ekspertem Business Centre Club w zakresie cła i akcyzy.

Aleksander Kaźmierski - prawnik, doradca podatkowy; pracował w międzynarodowych firmach doradztwa podatkowego oraz w kancelariach podatkowych w Polsce i w Kanadzie, w tym w firmie PricEwaterhouse Coopers; wieloletni redaktor naczelny Przeglądu Podatkowego; współautor komentarzy do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, a także współautor i redaktor merytoryczny regularnie aktualizowanego poradnika Meritum Podatki.

Aleksandra Plichta – starszy konsultant w Dziale Prawno-Podatkowym PwC w zespole Podatków Pośrednich, doradca podatkowy z 7-letnim doświadczeniem w zakresie VAT. Projektuje strategie i działania zapewniające bezpieczeństwo podatkowe przede wszystkim dla podmiotów z branży finansowej, ubezpieczeniowej i FMCG, w tym poprzez tworzenie modeli biznesowych dla klientów działających na rynku międzynarodowym. Jej doświadczenie zawodowe związane z VAT w IT obejmuje m.in.: ocenę funkcjonowania systemów rozliczania VAT i fakturowania; tworzenie wymagań podatkowych i bieżące wsparcie na etapie wdrażania systemów f-k, jak i narzędzi do generowania JPK oraz pracę na zintegrowanych systemach informatycznych (moduły raportowania podatkowego).

Anna Pęczyk-Tofel – Partner w CRIDO. Doradca podatkowy i radca prawny. Specjalizuje się w postępowaniach podatkowych i sądowych. Reprezentowała klientów w postępowaniach przed organami podatkowymi oraz sądami administracyjnymi z zakresu podatków dochodowych (szerokiego spektrum spraw w zakresie cen transferowych), VAT, akcyzy, PCC oraz podatków lokalnych. Kompleksowo wspiera podatników w ramach przygotowania do kontroli, reprezentowania ich w trakcie kontroli, a także budowania strategii na wypadek weryfikacji przez organy podatkowe przeprowadzonych w przeszłości transakcji / dokonanych rozliczeń podatkowych. Ma bogate doświadczenie w odzyskiwaniu podatku u źródła dla wielu zagranicznych inwestorów. Jest autorką licznych publikacji w prasie, magazynach branżowych oraz artykułów naukowych. Karierę zawodową rozpoczęła w 2004 r. w polskiej kancelarii, a następnie kontynuowała w dziale postępowań podatkowych w jednej z firm tzw. Wielkiej Czwórki. Od 2016 r. jest związana z CRIDO.

Anna Wcisło – Partner w zespole cen transferowych w CRIDO. Ma kilkunastoletnie doświadczenie w realizacji projektów w obszarze TP dla polskich i międzynarodowych klientów. W swojej dotychczasowej karierze realizowała różnorodne projekty, w tym m.in. negocjowała dla klientów uprzednie porozumienia cenowe (APA) z Ministerstwem Finansów, przygotowywała wyceny transakcji (finansowych, niematerialnych, towarowych) na potrzeby podatkowe. Wspierała klientów w kontrolach US i UKS w tematach dotyczących cen transferowych oraz tworzyła polityki cen transferowych, przepływów transakcyjnych, procedur rozliczeń. Prowadziła też projekty związane z ustalaniem rynkowego poziomu rozliczeń, międzynarodowe konferencje dotyczące cen transferowych czy liczne wykłady dotyczące tego zagadnienia. Specjalizuje się w realizacji projektów dla różnych sektorów, w tym w szczególności sektora Real Estate i finansowego oraz projektów w zakresie strukturyzowania finansowania dla grup kapitałowych. Swoje kompetencje w zakresie cen transferowych zaczynała rozwijać w firmach tzw. Wielkiej Czwórki. W 2014 r. dołączyła do CRIDO. W 2018 r. awansowała na partnera w zespole TP w CRIDO, który w ciągu ostatnich lat dynamicznie się rozwijał osiągając najwyższe pozycje w rankingach podatkowych (m.in. został trzykrotnie uznany liderem w zakresie TP w Polsce w prestiżowym, międzynarodowym rankingu International Tax Review).


Daniel Panek – w CRIDO specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu postępowań podatkowych i sądowych, jak również w podatku od nieruchomości (zarówno dla klientów biznesowych, jak i jednostek samorządu terytorialnego) oraz w podatku od towarów i usług (w szczególności w zakresie tematyki tzw. wyłudzeń VAT). Doradzał zarówno przedsiębiorcom, jak i jednostkom samorządu w sprawach związanych z opodatkowaniem podatkiem od nieruchomości infrastruktury energetycznej, infrastruktury gazowej, silosów, zakładów produkcyjnych czy elektrowni wiatrowych. Poza wiedzą podatkową, posiada szczegółową wiedzę w zakresie budowlanym. Brał udział w wielu wizjach lokalnych i oględzinach mających na celu ustalenie charakteru technicznego spornych przedmiotów opodatkowania. Jest współautorem programu wykładów dla studentów Politechniki Gdańskiej „Podatki w pracy inżyniera”. Jest również autorem publikacji prasowych o tematyce podatkowej, w szczególności z zakresu podatku od nieruchomości. Karierę rozpoczął w 2011 r. w II Mazowieckim Urzędzie Skarbowym w Warszawie. Od 2012 r. związany jest z CRIDO. Jest absolwentem studiów prawniczych Kolegium Prawa na Akademii Leona Koźmińskiego. Jest autorem publikacji prasowych o tematyce podatkowej, w szczególności z zakresu podatku od nieruchomości.

Jacek Drzazga – doradca podatkowy w CIRDO. Specjalizuje się w postępowaniach podatkowych i sądowych, w szczególności doradza klientom w postępowaniach podatkowych, kontrolach podatkowych i celno-skarbowych, a także w ramach postępowań przed sądami administracyjnymi. Reprezentował w postępowaniach spornych z zakresu podatków VAT i CIT klientów z wielu sektorów gospodarki, m.in. sektora retail / dobra konsumpcyjne, sektora usług finansowych oraz sektora nieruchomości komercyjnych. Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Swoje doświadczenie zdobywał, m.in. w międzynarodowych firmach doradztwa podatkowego. W 2017 r. dołączył do zespołu podatkowego CRIDO..

Jan Furtas – Partner w CRIDO. Specjalizuje się w postępowaniach podatkowych i sądowych – w szczególności doradza klientom w kontrolach podatkowych, skarbowych, postępowaniach podatkowych, jak również reprezentuje ich na rozprawach przed sądami administracyjnymi. Posiada bogate doświadczenie w sporach dot. wyłudzeń VAT i należytej staranności oraz w związanych z nimi kwestiach, typu: zabezpieczenia na majątku, postępowania egzekucyjne, rozmowy z bankami czy budowanie strategii wizerunkowej. Specjalizuje się również w cooperative compliance, przygotowując m.in. duże organizacje do aplikacji do Programu Współdziałania. Zajmuje się też zagadnieniami z zakresu podatku od nieruchomości. W tym zakresie wspiera zarówno przedsiębiorców, jak i współpracuje z sektorem publicznym. Jest ekspertem podatkowym Business Centre Club w zakresie sporów podatkowych i podatku od nieruchomości. Brał czynny udział w pracach Ministerstwa Finansów nad finalnym kształtem Programu Współdziałania. Z CRIDO związany jest od 2013 r.

Maciej Dybaś – menedżer w Dziale Prawno-Podatkowym PwC w zespole Podatków Pośrednich, doradca podatkowy z 10-letnim doświadczeniem w dużych firmach konsultingowych. Od 2010 roku zajmuje się doradztwem w obszarze VAT w PwC. Przeprowadzał z sukcesem wiele projektów optymalizacyjnych dla podmiotów posiadających ograniczone prawo do odliczenia podatku naliczonego (banki, zakłady ubezpieczeń). Ponadto zaangażowany jest w projekty łączące doradztwo podatkowe i regulacyjne, a także komponent IT – w szczególności wdrożenie nowych systemów i rozwiązań dotyczących odliczania VAT.

Mateusz Stańczyk – adwokat; współlaureat drugiego miejsca w pierwszym konkursie Europejskiej Rady Innowacji dla wyróżniających się ekspertów w zakresie zamówień innowacyjnych, finalista konkursu „Rising Stars Prawnicy – liderzy jutra 2017”; autor monografii z zakresu obrony przed wrogim przejęciem na rynku publicznym oraz publikacji popularnonaukowych i praktyk z wieloletnim doświadczeniem z zakresu finansowania innowacji i rynku kapitałowego.

Michał Borowski – partner w zespole podatków pośrednich w Crido. Doradza w zakresie podatku VAT przedsiębiorcom i podmiotom publicznym, w tym największym miastom w Polsce. Reprezentuje klientów w postępowaniach podatkowych i sądowo-administracyjnych. W ramach doradztwa na rzecz JST prowadził, m.in. projekty związane z odzyskiwaniem nieodliczonego VAT, wdrażaniem współczynnika VAT, przygotowywaniem wniosków o interpretacje podatkowe. Michał jest członkiem Krajowego Forum Fakturowania Elektronicznego przy Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii oraz ekspertem podatkowym Business Centre Club. Brał udział w pracach Komisji Europejskiej nad tzw. Zieloną Księgą VAT (VAT Green Paper), w tym w pracach związanych ze zmianami dotyczącymi sektora publicznego. Karierę zawodową rozpoczynał w międzynarodowej firmie doradczej, a następnie kierował praktyką VAT w znanej polskiej kancelarii. W 2014 r. dołączył do Crido. Od 2009 r. posiada uprawnienia doradcy podatkowego.

Michał Wodnicki – Partner w zespole Human Advisory Services w CRIDO. Doradza klientom międzynarodowym, polskim spółkom, instytucjom publicznym i indywidualnym podatnikom w zakresie podatków osobistych i ubezpieczeń społecznych. Posiada 13-letnie doświadczenie we wdrażaniu efektywnych struktur wynagradzania i systemów motywacyjnych (w szczególności dla kadry kierowniczej), racjonalizacji kosztów pracowniczych, przeprowadzaniu przeglądów podatkowych i w zakresie ubezpieczeń społecznych. Od wielu lat wspiera także polskich pracodawców w prowadzeniu ich codziennego biznesu z szeroko rozumianej perspektywy ludzkiej i adresowaniu wyzwań i wymagań na pograniczu prawa podatkowego, prawa pracy i uregulowań branżowych (m.in. Capital Requirements Directive, wymogi say-on-pay w stosunku do kadry kierowniczej polskich spółek akcyjnych, regulacje ustawy kominowej z 2016 r.). Uczestniczył w licznych projektach związanych z tworzeniem Pracowniczych Planów Kapitałowych, pozyskiwaniem dofinansowań na ochronę miejsc pracy w ramach Tarczy Antykryzysowej, legalizowaniem w Polsce pobytu i pracy obcokrajowców i ich rodzin, zarządzaniem zmianami w organizacji, wdrażaniem nowoczesnych technologii ułatwiających monitorowanie i zarządzanie procesami biznesowymi (m.in. Business Process Modelling, Robotic Process Automation).

Paweł Toński – Partner zarządzający odpowiedzialny za zespół nieruchomości w CRIDO. Posiada blisko 20-letnie doświadczenie w doradztwie podatkowym, w szczególności w obszarze transakcji i restrukturyzacji. Doradzał m.in. przy opracowywaniu międzynarodowych oraz krajowych struktur inwestycji i struktur własnościowych. Aktywnie uczestniczył w planowaniu i negocjacjach dotyczących kilkudziesięciu transakcji nabycia, sprzedaży lub reorganizacji aktywów o wartości co najmniej kilkuset milionów euro każda. Za swoje osiągnięcia otrzymał liczne wyróżnienia w rankingach doradców podatkowych „Rzeczpospolitej” i „Dziennika Gazety Prawnej” – w kategoriach: CIT, doradztwo transakcyjne i M&A. Kierowany przez niego zespół nieruchomości w CRIDO zdobył trzy razy z rzędu prestiżową nagrodę Eurobuild Awards 2017, 2018, 2019, 2021 w kategorii najlepszego doradcy podatkowego w Polsce dla branży nieruchomości. Jest współzałożycielem i prezesem zarządu Polskiej Izby Nieruchomości Komercyjnych.

Piotr Folwarczny – doradca podatkowy z przeszło 10-letnim doświadczeniem w zakresie doradztwa dla podmiotów prowadzących lub zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności na terenie specjalnych stref ekonomicznych. Jego doświadczenie obejmuje liczne projekty związane z kompleksową obsługą procesu uzyskania zezwolenia strefowego (ponad 100 zezwoleń), a także bieżące doradztwo podatkowe dla przedsiębiorców strefowych (zarówno z perspektywy rozliczeń w podatku dochodowym, jak i od strony zagadnień związanych z pomocą publiczną). Ukończył studia prawnicze oraz studia z zakresu finansów i rachunkowości. Uprzednio pracował w Dziale Doradztwa Podatkowego w Deloitte. Jest współautorem komentarza do ustawy o CIT.

Przemysław Furmaga – partner odpowiedzialny za rozwój zespołu M&A w kancelarii CRIDO Legal. Od wielu lat specjalizuje się w doradztwie transakcyjnym, w zakresie realizacji złożonych projektów M&A; negocjator przy kilkudziesięciu krajowych i transgranicznych projektach akwizycyjnych, zarówno po stronie sprzedających, jak i kupujących. Pracował z międzynarodowymi korporacjami, funduszami private equity oraz prywatnymi przedsiębiorcami. Doradza polskim (w tym giełdowym) i zagranicznym podmiotom z kluczowych sektorów gospodarki. Można tu wymienić m.in.: Wielton S.A., TVN S.A., DENTSU, Agros Nova, Coast2Coast, Cornerstone Partners, InfraVia Capital Partners, Enterprise Investors, PIT-RADWAR S.A., SBB ENERGY S.A., VECTOR S.A., Raisio, Puratos, Westrock. Jako jeden z nielicznych polskich prawników radzi polskim przedsiębiorcom przy akwizycjach zagranicznych (m.in. w Niemczech, Wielkiej Brytanii, Francji i Hiszpanii), koordynując całość procesów transakcyjnych, w tym pracę zagranicznych doradców prawnych. Pracuje także przy projektach wykupów managerskich (MBO), jak również przy sporach korporacyjnych. Doświadczenie zawodowe zdobywał w renomowanych polskich i międzynarodowych kancelariach prawniczych. Przez 16 lat związany z kancelarią Domański Zakrzewski Palinka, pełnił tam funkcję partnera w zespole M&A. Radca prawny; członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie; przewodniczący lub członek rad nadzorczych kilku spółek kapitałowych; prelegent szkoleń dla kadry managerskiej i właścicieli firm m.in. w zakresie transakcji M&A, zagadnień odpowiedzialności członków organów spółek i relacji holdingowych. Wyróżniany w prestiżowych rankingach The Legal 500 EMEA.

Roman Namysłowski – Partner zarządzający w CRIDO odpowiedzialny za jeden z największych zespołów podatkowych na rynku. Od 2014 r. kieruje też zespołem podatków pośrednich w CRIDO. Specjalizuje się w doradztwie z zakresu VAT i akcyzy na rzecz polskich i zagranicznych podmiotów. W trakcie swojej ponad 20-letniej kariery zawodowej, obok bieżącego doradztwa, opracowywał innowacyjne rozwiązania dla biznesu w zakresie podatków, jak również aktywnie angażował się w tworzenie prawa podatkowego w Polsce. Przygotowywał, w tym w ramach swej aktywności w KRDP, opinie dotyczące wybranych zmian prawa podatkowego oraz propozycje nowelizacji przepisów prawa podatkowego dla władz wykonawczych i ustawodawczych. Od wielu lat zajmuje najwyższe pozycje w branżowych rankingach, m.in. w 2015 r. został uznany najlepszym doradcą w zakresie VAT w dwóch najważniejszych rankingach: „Rzeczpospolitej” i „Dziennika Gazety Prawnej”. Również w 2017 i 2019 r. otrzymał tytuł lidera w kategorii VAT w Rankingu Firm Doradztwa Podatkowego „Rzeczpospolitej”. W tym samym rankingu, w latach 2016 i 2018 opracowane przez jego zespół narzędzia z kategorii „IT dla podatników” zostały uznane z najlepsze innowacyjne rozwiązania roku. Karierę zawodową rozpoczął w 1997 r. w Arthur Andersen i kontynuował w jednej z firm tzw. Wielkiej Czwórki. W 2014 r. dołączył jako partner odpowiedzialny za zespół podatków pośrednich do CRIDO. Jest doktorem nauk ekonomicznych i doradcą podatkowym (od 2003 r.)


Tomasz Groszyk – specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu podatku od towarów i usług oraz zajmuje się tematyką cooperative compliance. Uczestniczył w projektach związanych z opodatkowaniem prywatnych przedsiębiorców oraz podmiotów z sektora publicznego. Brał udział w przygotowywaniu opracowań dla celów publicznych konsultacji prowadzonych przez Komisję Europejską. Karierę zawodową rozpoczął w jednej z wiodących polskich kancelarii podatkowych. Od 2014 r. związany jest z CRIDO. W 2015 r. pełnił obowiązki menedżera podatkowego w trzech spółkach produkcyjnych należących do jednego z największych amerykańskich konglomeratów. W latach 2020–2021 pracował w Ministerstwie Finansów na stanowisku zastępcy dyrektora Departamentu Podatku od Towarów i Usług. Jest absolwentem prawa i stosunków międzynarodowych na Uniwersytecie Warszawskim. W 2014 r. uzyskał tytuł doradcy podatkowego, a w 2016 r. – radcy prawnego przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie.

Urszula Uchmańska – doradca podatkowy w CRIDO. Przed dołączeniem do zespołu CRIDO, przez wiele lat zdobywała doświadczenie w zakresie doradztwa podatkowego w jednej z firm tzw. Wielkiej Czwórki, gdzie przede wszystkim doradzała klientom z sektora finansowego (banki, parabanki, ubezpieczyciele, fundusze inwestycyjne itp.). Niejednokrotnie byli to klienci giełdowi. Zakres doradztwa obejmował zarówno klientów z rynku krajowego, jak i zagranicznego. Jej główny obszar ekspertyzy obejmuje podatki dochodowe, w ramach których głównie skupia się na rozliczeniach z tytułu ulgi B+R oraz IP Box. Niemniej ma również doświadczenie w podatkowych rozliczeniach transakcji międzynarodowych, czy regulację FATCA i CRS. W ramach tych obszarów przeprowadzała w szczególności przeglądy podatkowe, świadczyła usługi bieżącego doradztwa, prowadziła postępowania nadpłatowe, występowała z wnioskami o interpretacje indywidualne (również prowadziła postępowania sądowe w zakresie negatywnych int

Rozwiń listę autorów Zwiń listę autorów

Opinie

Brak opinii o tym produkcie.
Kup tę książkę w wersji Książka dostępna w różnych formatach Przewodnik po formatach
{{ variants[options].name }} {{ prices.brutto }} zł {{ prices.promotion_brutto }} zł
{{ variant.name }} -{{ variant.discount }}% {{ variant.price_brutto }} zł {{ variant.price_promotion_brutto }} zł
Dlaczego Profinfo.pl?
Ponad 10 tys. tytułów
Darmowa dostawa już od 120zł
Czat online z konsultantem
Promocyjne ceny i rabaty
Sprawna realizacja zamówienia
Dostęp do ebooka w 5 minut

Ostatnio oglądane produkty

Inne publikacje autora

Aby ponownie wybrać temat, odśwież stronę