Facebook
Zestaw
Bestseller
Nowość
Zapowiedź

Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.
-16%

Meritum Prawo spółek, tom I i II + Prawo handlowe. Zbiór przepisów - PAKIET

Redakcja naukowa:
Andrzej Kidyba
Prawo spółek bez tajemnic! Praktyczny pakiet:

Opis publikacji

Meritum Prawo spółek, tom I i II - Planowana data wydania i wysyłki: 30.11.2022

Redakcja naukowa: Andrzej Kidyba

Stan prawny: 14 października 2022 r.

Publikacja stanowi swoisty przewodnik po problematyce prawa spółek.

Obejmuje nie tylko przystępne omówienie zagadnień spółek prawa handlowego uregulowanych przepisami kodeksu spółek handlowych, tj. spółek:

 •       jawnej,
 •       partnerskiej,
 •       komandytowej,
 •       komandytowo-akcyjnej,

Meritum Prawo spółek, tom I i II - Planowana data wydania i wysyłki: 30.11.2022

Redakcja naukowa: Andrzej Kidyba

Stan prawny: 14 października 2022 r.

Publikacja stanowi swoisty przewodnik po problematyce prawa spółek.

Obejmuje nie tylko przystępne omówienie zagadnień spółek prawa handlowego uregulowanych przepisami kodeksu spółek handlowych, tj. spółek:

 •       jawnej,
 •       partnerskiej,
 •       komandytowej,
 •       komandytowo-akcyjnej,
 •       z ograniczoną odpowiedzialnością,
 •       prostej spółki akcyjnej
 •       akcyjnej, 

ale także spółki cywilnej działającej na podstawie kodeksu cywilnego, spółki cichej będącej umową nienazwaną, oraz europejskich form spółek.

Nowości w 7. wydaniu to m.in.:

Prosta spółka akcyjna, w tym:

 • zastosowanie przy stosunkowo niskich wymaganiach dotyczących założenia i funkcjonowania PSA,
 • specyfika PSA na tle spółek kapitałowych,
 • szczegółowe omówienie:
 • od czynności wymaganych dla powstania PSA,
 • przez specyfikę kapitału akcyjnego tego rodzaju spółki,
 • prawa i obowiązki akcjonariuszy,
 • organy PSA,
 • emisja akcji,
 • rozwiązanie i likwidacja PSA, w tym uproszczone (nielikwidacyjne) rozwiązanie PSA,
 • po odpowiedzialność cywilnoprawną (odszkodowawczą) wobec spółki – osób związanych z procesem tworzenia spółki oraz wynikająca z nienależytego wykonywania obowiązków przez członków organów PSA,
 • odpowiedzialność członków zarządu – podatkowa, za należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne;

obszerne omówienie dużej nowelizacji Kodeksu spółek handlowych z 9.02.2022 r. – przepisów, które weszły w życie z dniem 13.10.2022 r., czyli tzw. prawa holdingowego:

 • definicja pojęcia grupy spółek – ze spółką dominującą i spółką zależną,
 • instytucja tzw. wiążącego polecenia (kompetencja, forma, skutki),
 • szczególna rola (kompetencje) spółki dominującej ,
 • przymusowy wykup udziałowców (z 25% udziałami);

Spółka akcyjna i PSA – odpowiedzialność członków zarządu (oraz byłych członków zarządu, pełnomocnika, dyrektorów PSA w organizacji, likwidatorów spółki) za zaległości podatkowe

Spółka akcyjna – ulga podatkowa na dokonanie pierwszej publicznej emisji akcji

Zmiany w CIT dotyczące spółki akcyjnej (w szczególności wkładów niepieniężnych)

Spółka z o.o. – szczegółowe omówienie odnośnych uregulowań noweli z 9.02.2022 r., w tym:

 • obowiązek lojalności członków zarządu (nieujawniania tajemnicy przedsiębiorstwa),
 • nowe obowiązki rady nadzorczej wprowadzone nowelą z lutego br., m.in.:
 • sporządzania sprawozdania z działalności rady za poprzedni rok obrotowy,
 • doprecyzowanie zasad zwoływania i odbywania posiedzeń rady (m.in. określenie minimalnej częstotliwości odbywania posiedzeń, dopuszczalność podejmowania uchwał nieprzewidzianych w porządku obrad posiedzenia rady).

Kodeks spółek handlowych. Krajowy Rejestr Sądowy. Prawo przedsiębiorców. Prawo upadłościowe. Prawo restrukturyzacyjne. Udostępnianie informacji gospodarczych i wymiana danych gospodarczych. Europejskie zgrupowanie interesów gospodarczych i spółka europejska. Spółdzielnia europejska. Prawo handlowe. Zbiór przepisów

Zbiór obejmuje zmiany opublikowane do dnia 15 sierpnia 2022 r., w tym m.in.:

Prawo handlowe:
- nowe regulacje prawa holdingowego
- możliwość automatycznego przekazywania informacji w Krajowym Rejestrze Sądowym

Kodeks spółek handlowych:
- ustawa z 9 lutego 2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 807)
- ustawa z 7 lipca 2022 r. o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom (Dz.U. poz. 1488)

Krajowy Rejestr Sądowy:
- ustawa z 7 kwietnia 2022 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U. poz. 984)

Prawo przedsiębiorców:
- ustawa z 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. poz. 974)
- ustawa z 23 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1570)

Prawo upadłościowe:
- ustawa z 7 kwietnia 2022 r. o zmianie ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych oraz niektórych ustaw (Dz.U. poz. 872)

Prawo restrukturyzacyjne:
- ustawa z 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz.U. poz. 655 ze zm.)

Rozwiń opis Zwiń opis

Autorzy

Andrzej Kidyba − profesor doktor habilitowany nauk prawnych w Katedrze Prawa Gospodarczego i Handlowego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie; wybitny specjalista w zakresie prawa handlowego, gospodarczego i cywilnego; ukończył aplikację sędziowską i zdał egzamin radcowski; autor, współautor oraz redaktor ponad 350 publikacji, w tym kilkudziesięciu książek i opracowań naukowych: wielokrotnie wznawianych komentarzy (m.in. "Kodeks spółek handlowych. Komentarz", "Kodeks cywilny. Komentarz"), podręczników i monografii, glos, artykułów publikowanych w Polsce i za granicą; współautor wielu ustaw, w tym dużej nowelizacji Kodeksu spółek handlowych; ekspert komisji sejmowych i Rządu RP; autor ponad 300 opinii prawnych; arbiter w kilkudziesięciu międzynarodowych i krajowych postępowaniach arbitrażowych; współpracuje z wieloma europejskimi ośrodkami naukowymi. Jest konsulem honorowym Republiki Federalnej Niemiec.

Opinie

Aby dodać opinię, zaloguj się lub załóż konto
Kup tę książkę w wersji Książka dostępna w różnych formatach Przewodnik po formatach
{{ variants[options].name }} {{ prices.brutto }} zł {{ prices.promotion_brutto }} zł
{{ variant.name }} -{{ variant.discount }}% {{ variant.price_brutto }} zł {{ variant.price_promotion_brutto }} zł
Dlaczego Profinfo.pl?
Ponad 10 tys. tytułów
Darmowa dostawa już od 120zł
Czat online z konsultantem
Promocyjne ceny i rabaty
Sprawna realizacja zamówienia
Dostęp do ebooka w 5 minut

Ostatnio oglądane produkty

Inne publikacje autora

Aby ponownie wybrać temat, odśwież stronę