Facebook
Kategorie MENU
Wybrane dla Ciebie
Dlaczego Profinfo.pl?
Ponad 10 tys. tytułów
Darmowa dostawa już od 120zł
Pomoc konsultanta na linii
Promocyjne ceny i rabaty
Sprawna realizacja zamówienia
Dostęp do ebooka w 5 minut

Najnowsze publikacje Biblioteka Sądowa

Sortuj:
Sposób wyświetlania
64 produktów
Wydawnictwo
Autor
Wpisz nazwisko autora:
Seria
Cena
Wpisz cenę od/do:
Od:
Do:
Rok wydania
Wpisz rok od/do:
Od:
Do:
Typ produktu
zwiń rozwiń filtry
Promocja!
Darmowa dostawa - 0 zł!

-20 % Uczestnik postępowania nieprocesowego - zagadnienia konstrukcyjne

Piotr Rylski

Książka stanowi pierwsze kompleksowe opracowanie instytucji uczestnika postępowania nieprocesowego w polskiej doktrynie.

PROMOCJA -20%
Już od: 191,21 zł
239,00 zł
Więcej
KAM-3282 W01P01
Promocja!
Darmowa dostawa - 0 zł!

-20 % Ekspertyza sądowa. Zagadnienia wybrane

Joanna Dominowska , Maria Kała, Dariusz Wilk, Józef Wójcikiewicz

Publikacja stanowi unikatowe dzieło 37 autorów - wybitnych specjalistów w obszarze nauk sądowych, będących z reguły także wykonawcami ekspertyz w danej dziedzinie. Zawiera omówienie 25 rodzajów ekspertyz sądowych.

PROMOCJA -20%
Już od: 136,00 zł
170,00 zł
Więcej
EBO-2184 W03P01
Darmowa dostawa - 0 zł!

Prawo spadkowe

Liliana Kaltenbek, Waldemar Żurek
Publikacja stanowi kompleksowy zbiór zagadnień odnoszących się do spadku. Zamieszczono w niej kompletny zbiór wzorów pism procesowych oraz zbiór przepisów obejmujący całość aktów prawnych z zakresu dziedziczenia.
Już od: 127,20 zł
159,00 zł
Więcej
KAM-0296 W05D02

Postępowanie w sprawach o zabezpieczenie spadku, spis inwentarza i wykaz inwentarza

Marcin Uliasz

Kompleksowe omówienie przebiegu postępowania w sprawach o zabezpieczenie spadku, spis inwentarza oraz wykaz inwentarza.

Już od: 119,20 zł
149,00 zł
Więcej
Wolters Kluwer Polska KAM-2752 W01P01
Darmowa dostawa - 0 zł!

Skarga kasacyjna. Zażalenie do Sądu Najwyższego na podstawie art. 394(1) § 1(1) k.p.c.

Adam Ablewicz, Dariusz Erwin Kotłowski, Krzysztof Sadowski, Olga Maria Piaskowska

W publikacji przedstawiono praktyczne rozwiązania dotyczące problematyki regulacji i procedur odnoszących się do skargi kasacyjnej i zażalenia na orzeczenie uchylające sprawę do ponownego rozpoznania.

Już od: 149,00 zł
Więcej
KAM-2731 W01P01
Promocja!
Darmowa dostawa - 0 zł!

-20 % Egzekucja z nieruchomości

Piotr Borkowski, Olga Leśniak

Publikacja stanowi kompleksowe omówienie wszystkich zagadnień dotyczących egzekucji z nieruchomości, z uwzględnieniem nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego z dnia 10 lipca 2015 r.

PROMOCJA -20%
Już od: 136,00 zł
170,00 zł
Więcej
EBO-1928 W01P01

Odpowiedzialność dyscyplinarna sędziów, prokuratorów, adwokatów, radców prawnych i notariuszy

Wiesław Kozielewicz
W publikacji omówiono odpowiedzialność dyscyplinarną zawodów zaufania publicznego: sędziów, prokuratorów, adwokatów, radców prawnych oraz notariuszy.
Już od: 103,20 zł
129,00 zł
Więcej
Wolters Kluwer Polska NEX-0237 W02P01
Promocja!

-20 % Przewlekłość postępowania w sprawach cywilnych

Dariusz Erwin Kotłowski, E.Dariusz Kotłowski, Aleksandra Rutkowska, Krzysztof Sadowski, Ol...

Publikacja w sposób kompleksowy przedstawia problematykę zarówno przewlekłości postępowania w sprawach cywilnych, jak i przewidzianego przez polskiego ustawodawcę środka prawnego mającego służyć jej zwalczaniu.

PROMOCJA -20%
Już od: 88,80 zł
111,00 zł
Więcej
Wolters Kluwer Polska EBO-1913 W01P01

Postępowanie sądowoadministracyjne w praktyce

Konrad Aromiński, Stefan Babiarz
Publikacja zawiera omówienie najważniejszych zagadnień związanych z problematyką postępowania przed sądami administracyjnymi. Szczególną uwagę zwrócono na sprawy praktyczne i wskazano te z nich, które budzą największe wątpliwości.
Już od: 111,20 zł
139,00 zł
Więcej
Wolters Kluwer Polska KAM-2723 W01P01
Promocja!

-20 % Zarys metodyki pracy mediatora w sprawach cywilnych

Aneta Małgorzata Arkuszewska, Anna Kościółek, M.Jakub Łukasiewicz, Jerzy Plis, Tobiasz Ser...

Autorami opracowania są stali mediatorzy, praktycy oraz teoretycy prawa zajmujący się zagadnieniami mediacji rodzinnych, cywilnych, gospodarczych oraz pracowniczych.

PROMOCJA -20%
Już od: 81,60 zł
102,00 zł
Więcej
Wolters Kluwer Polska EBO-1510 W01P01
Darmowa dostawa - 0 zł!
EBO-1104 W01P01
Darmowa dostawa - 0 zł!
EBO-1186 W01P01
Promocja!

-25 % Metodyka pracy sędziego cywilisty

Bogdan Bladowski
PROMOCJA -25%
Już od: 119,25 zł
159,00 zł
Więcej
Wolters Kluwer Polska KAM-0092 W04P01
Promocja!

-20 % Procesowe prawo pracy. Wzory pism

Krzysztof Wojciech Baran, Daniel Książek , Marcin Wujczyk
PROMOCJA -20%
Już od: 116,80 zł
146,00 zł
Więcej
Wolters Kluwer Polska EBO-1140 W01P01
Promocja!

-20 % Przebieg procesu cywilnego

Tadeusz Wiśniewski
Opracowanie uwzględnia dorobek doktryny i najnowsze orzecznictwo, zwłaszcza Sądu Najwyższego. Przedstawiono w nim poszczególne stadia procesu cywilnego oraz najistotniejsze dla jego toku czynności sądowe i procesowe.
PROMOCJA -20%
Już od: 116,80 zł
146,00 zł
Więcej
Wolters Kluwer Polska EBO-0665 W02P01
Promocja!

-20 % Środki odwoławcze w postępowaniu cywilnym

Bogdan Bladowski
W książce przedstawiono między innymi genezę i rozwój środków odwoławczych, pojęcie i znaczenie systemu odwoławczego, czynności wstępne w postępowaniu odwoławczym...
PROMOCJA -20%
Już od: 81,60 zł
102,00 zł
Więcej
Wolters Kluwer Polska EBO-0243 W04P01
Promocja!

-20 % Konsekwencje naruszenia prawa Unii Europejskiej przez sądy krajowe

Maciej Taborowski
PROMOCJA -20%
Już od: 102,40 zł
128,00 zł
Więcej
Wolters Kluwer Polska EBO-1259 W01P01
Promocja!

-25 % Metodyka pracy sędziego w sprawach o wykroczenia

Dariusz Świecki
PROMOCJA -25%
Już od: 83,24 zł
111,00 zł
Więcej
Wolters Kluwer Polska EBO-1417 W02P01
Promocja!

-20 % Obrona obligatoryjna w polskim procesie karnym

Ryszard A. Stefański
PROMOCJA -20%
Już od: 102,40 zł
128,00 zł
Więcej
Wolters Kluwer Polska EBO-1365 W01P01
Promocja!

-20 % Medical law. Cases and commentaries

Zbigniew Banaszczyk, Maria Boratyńska, Witold Borysiak, Leszek Bosek, Beata Janiszewska, M...
PROMOCJA -20%
Już od: 102,40 zł
128,00 zł
Więcej
Wolters Kluwer Polska EBO-0961 W01P01
Wolters Kluwer Polska EBO-0380 W01P01
Darmowa dostawa - 0 zł!
KAM-1865 W01P01
Promocja!

-20 % Elementy metodyki pracy sędziego w sprawach karnych

Piotr Hofmański, Stanisław Zabłocki
PROMOCJA -20%
Już od: 108,00 zł
135,00 zł
Więcej
Wolters Kluwer Polska EBO-0663 W02P01
Darmowa dostawa - 0 zł!

Wyrok sądu polubownego w postępowaniu cywilnym

Łukasz Błaszczak
Rozprawa jest pierwszym na polskim rynku wydawniczym tak obszernym opracowaniem odnoszącym się do wyroku sądu polubownego ujmowanego jako instytucja postępowania cywilnego.
Już od: 124,95 zł
Więcej
EBO-1239 W01P01

Prawo wekslowe

Piotr Machnikowski
Już od: 104,00 zł
Więcej
Wolters Kluwer Polska KAM-1352 W01Z01

Informatyzacja postępowania sądowego w prawie polskim i wybranych państw

Jacek Gołaczyński
Konieczność usprawnienia obiegu informacji poprzez zastosowanie dokumentów elektronicznych, również w kontaktach z podmiotami publicznymi, nie jest obecnie kwestionowana. Wręcz przeciwnie, ustawodawcy różnych państw nadają dużą rangę procesom informatyzacji tzw. usług publicznych.
Już od: 83,00 zł
Więcej
Wolters Kluwer Polska KAM-1331 W01Z01

Wady orzeczeń sądowych w postępowaniu cywilnym

Edyta Gapska
W niniejszym opracowaniu zestawiono i omówiono złożone przyczyny, rodzaje i skutki uchybień zaistniałych przy tworzeniu orzeczeń sądowych, a nadto wskazano sposoby usuwania następstw tych wadliwości.
Już od: 73,00 zł
Więcej
Wolters Kluwer Polska KAM-1103 W01Z01
Darmowa dostawa - 0 zł!

Rzetelny proces karny w orzecznictwie sądów polskich i międzynarodowych

Anna Błachnio-Parzych, Jacek Kosonoga, Hanna Kuczyńska, Celina Nowak, Paweł Wiliński
Książka zawiera przystępną analizę współczesnego procesu karnego z punktu widzenia pojęcia rzetelnego procesu.
Już od: 126,00 zł
Więcej
KAM-1228 W01Z01
Promocja!

-25 % Wybrane zagadnienia egzekucji sądowej

Jacek Gołaczyński
Opracowanie dotyczy w szczególności: wszczęcia postępowania egzekucyjnego, klauzuli wykonalności, przebiegu postępowania egzekucyjnego, czyli zawieszenia i umorzenia postępowania oraz ograniczenia egzekucji.
PROMOCJA -25%
Już od: 70,42 zł
93,90 zł
Więcej
Wolters Kluwer Polska KAM-1050 W01Z01

Obowiązki informacyjne w umowach z udziałem konsumentów na tle prawa Unii Europejskiej

Przemysław Mikłaszewicz
Publikacja dotyczy obowiązków informacyjnych w tzw. obrocie mieszanym, w ramach stosunków umownych między przedsiębiorcą a konsumentem.
Już od: 93,90 zł
Więcej
Wolters Kluwer Polska KAM-1090 W01Z01