Facebook

Grafika_polski_lad_2022_1920x60_v1.jpg [36.05 KB]

Kategorie
Kategorie MENU
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.

Najnowsze publikacje Wydawnictwo Naukowe PWN

1537 profesjonalnych publikacji w tej kategorii
Darmowa dostawa od 100zł
Sortuj:
Sposób wyświetlania:
Inteligencja emocjonalna
Promocja!
20 %
Promocja!

Inteligencja emocjonalna

Magdalena Śmieja (redakcja), Jarosław Orzechowski (redakcja)
Wydawnictwo Naukowe PWN
Inteligencja emocjonalna stała się w ostatnich latach bardzo popularnym pojęciem. Wiele mówi się o ogromnym znaczeniu tej grupy zdolności we wszystkich sferach życia człowieka. Osoby inteligentne emocjonalnie miałyby nawiązywać bardziej satysfakcjonujące relacje z innymi ludźmi, lepiej spełniać się....
 
PROMOCJA-20 %
39,21 zł
49,00 zł
Więcej
Testy fizjologiczne w ocenie wydolności fizycznej

Testy fizjologiczne w ocenie wydolności fizycznej

Marek Zatoń (redakcja), Agnieszka Jastrzębska (redakcja)
Wydawnictwo Naukowe PWN
Co to jest wydolność fizyczna? Jak można ją zmierzyć? Jak można wpłynąć na poprawę swojej kondycji?Na te i inne pytania można znaleźć odpowiedź w tej książce, która jest adresowana do wszystkich czytelników, zajmujących się sportem - zawodowo bądź amatorsko. Testy fizjologiczne, świadomie dobrane....
 
35,10 zł
39,00 zł
Więcej
Demokracja izraelska

Demokracja izraelska

Krzysztof Chaczko, Artur Skorek, Tomasz Sroka
Wydawnictwo Naukowe PWN
Minęło 70 lat od odczytania Deklaracji niepodległości przez Dawida Ben Guriona, chyba najważniejszego z „ojców założycieli” izraelskiej państwowości. Ten jubileusz oraz ważne zmiany zachodzące obecnie na Bliskim Wschodzie stały się impulsem do powstania książki, która jest próbą stworzenia całościow....
 
53,10 zł
59,00 zł
Więcej
Rosyjsko-polski słownik handlowy

Rosyjsko-polski słownik handlowy

Ludwika Jochym-Kuszlikowa, Elżbieta Kossakowska
Wydawnictwo Naukowe PWN
Słownik zawiera: 25 000 wyrazów hasłowych i połączeń wyrazowych; słownictwo z dziedzin: bankowość i finanse, handel wewnętrzny i zagraniczny, marketing i reklama, giełda papierów wartościowych, podatki i cła, spedycja i transport, ubezpieczenia, organizacja i zarządzanie, prawo.Słownik pol....
 
62,10 zł
69,00 zł
Więcej
Dźwięk i jego percepcja

Dźwięk i jego percepcja

Edward Ozimek
Wydawnictwo Naukowe PWN
Czym jest zjawisko dźwięku? Jak powstaje wrażenie słuchowe? Jakie są istotne cechy tego wrażenia? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdują się w niniejszym całościowym opracowaniu zagadnienia fizycznych i psychoakustycznych aspektów dźwięku związanych z percepcją słuchową. Część pierwsza obejmuje og....
 
71,11 zł
79,00 zł
Więcej
Analiza dynamiczna wpływu usieciowienia na wartość przedsiębiorstwa

Analiza dynamiczna wpływu usieciowienia na wartość przedsiębiorstwa

Dariusz Siudak
Wydawnictwo Naukowe PWN
Praca dotyczy aktualnego tematu w naukach o zarządzaniu, jakim są sieci przedsiębiorstw i wpływ pozycji sieciowej na określone efekty ekonomiczne przedsiębiorstwa. Przedstawiony problem ma charakter odkrywczy i w znacznym stopniu wypełnia lukę badawczą, zwłaszcza w kontekście sieci spółek związanych....
 
62,10 zł
69,00 zł
Więcej
Materiały wizualne w badaniach jakościowych

Materiały wizualne w badaniach jakościowych

Marcus Banks
Wydawnictwo Naukowe PWN
Materiały wizualne w badaniach jakościowych pokazują możliwości wykorzystania w toku badań jakościowych różnych materiałów wizualnych, takich jak fotografie czy filmy. Autor omawia w pracy podstawowe metody i podejścia do materiałów wizualnych z perspektywy antropologii i socjologii. Pokazuje równie....
 
44,10 zł
49,00 zł
Więcej
Fizyka sportu

Fizyka sportu

Krzysztof Ernst
Wydawnictwo Naukowe PWN
Żaden sportowiec jeszcze nie żałował, że uczył się fizyki, a fizyk, że uprawiał sport!Dlaczego w skokach narciarskich tak duże znaczenie ma właściwe odbicie? Co decyduje o szybkości, zasięgu i wysokości? Czy istnieje kres ludzkich możliwości?Wznowienie po latach popularnej książki, w której w pr....
 
44,10 zł
49,00 zł
Więcej
Teaching English as a Foreign Language

Teaching English as a Foreign Language

Maria Dakowska
Wydawnictwo Naukowe PWN
Podręcznik wykorzystuje najnowsze osiągnięcia językoznawstwa, psychologii uczenia się, dydaktyki i teorii komunikacji. Przedstawia problemy dydaktyki z punktu widzenia przyswajania języka. Kładzie nacisk na aktywną rolę ucznia w procesie dydaktycznym poprzez wybór odpowiedniej strategii uczenia się.....
 
44,10 zł
49,00 zł
Więcej
Introduction to morphological analysis

Introduction to morphological analysis

Bogdan Szymanek
Wydawnictwo Naukowe PWN
Oddajemy do rąk zainteresowanych językoznawstwem, szczególnie studentów filologii angielskiej, podręcznik z dziedziny morfologii języka angielskiego. Obejmuje on wszystkie typy i poziomy morfologii, bardzo dobrze wykorzystując dostępną literaturę fachową i odzwierciedlając współczesny stan badań nad....
 
44,10 zł
49,00 zł
Więcej
The articles in polish-english translation

The articles in polish-english translation

Christian Douglas-Kozłowska
Wydawnictwo Naukowe PWN
Książka omawia jeden z najtrudniejszych dla Polaków problemów w języku angielskim - użycie lub pominięcie przedimka. Podane zasady ilustrowane są przykładami z tekstów angielskich. Poznanie i przyswojenie reguł użycia przedimków ułatwiają przykłady w języku polskim i ich angielskie ekwiwalenty.Mat....
 
44,10 zł
49,00 zł
Więcej
Gramatyka języka hiszpańskiego z ćwiczeniami

Gramatyka języka hiszpańskiego z ćwiczeniami

Małgorzata Cybulska-Janczew, Jacek Perlin
Wydawnictwo Naukowe PWN
Podręcznik przeznaczony dla szerokiego grona uczących się języka hiszpańskiego. Poszczególne zagadnienia gramatyczne zostały omówione szczegółowo i zilustrowane wieloma przykładami. Materiał został podzielony na małe jednostki, ćwiczenia następują bezpośrednio po części teoretycznej i przykładach, c....
 
53,10 zł
59,00 zł
Więcej
Gramatyka języka niemieckiego z ćwiczeniami

Gramatyka języka niemieckiego z ćwiczeniami

Magdalena Daroch, Krzysztof Tkaczyk
Wydawnictwo Naukowe PWN
Gramatyka języka niemieckiego z ćwiczeniami zawiera: szczegółowe omówienie wszystkich zagadnień gramatycznych, opracowane konfrontatywnie i zilustrowane licznymi przykładami; 85 jednostek tematycznych; obejmujących ćwiczenia wdrażające, automatyzujące, utrwalające i testujące; klucz do....
 
44,10 zł
49,00 zł
Więcej
Słownictwo angielskie w ćwiczeniach

Słownictwo angielskie w ćwiczeniach

Piotr Przywara
Wydawnictwo Naukowe PWN
150 tematów pogrupowanych w 21 rozdziałach pozwala w formie prostych ćwiczeń poznać, rozszerzyć i utrwalić słownictwo języka angielskiego.Autor wybrał słownictwo niezbędne do swobodnego i precyzyjnego wysławiania się w języku angielskim, przy czym nacisk położony został na wybór najczęściej używan....
 
53,10 zł
59,00 zł
Więcej
A Practical Grammar of English

A Practical Grammar of English

Elżbieta Mańczak-Wohlfeld, Anna Niżegorodcew, Ewa Willim
Wydawnictwo Naukowe PWN
Książka jest przeznaczona przede wszystkim dla uczniów szkół średnich z rozszerzonym programem języka angielskiego, studentów kolegiów języka angielskiego oraz studentów I i II roku filologii angielskiej. Podręcznik ten obejmuje wszystkie istotne zjawiska gramatyczne języka angielskiego. Każdemu om....
 
53,10 zł
59,00 zł
Więcej
Tablice czasowników rosyjskich

Tablice czasowników rosyjskich

Magdalena Kuratczyk
Wydawnictwo Naukowe PWN
Książka: zawiera 350 przejrzystych tablic czasowników rosyjskich, uwzględniających odmianę czasowników dokonanych i niedokonanych, przechodnich i nieprzechodnich, niezwrotnych i zwrotnych, które służą jako wzorce odmiany dla czasowników zebranych w indeksie;przedstawia rekcję przyimkową i bezprzyim....
 
53,10 zł
59,00 zł
Więcej
Tłumaczenie pisemne na język polski Kompendium

Tłumaczenie pisemne na język polski Kompendium

Zofia Kozłowska, Anna Szczęsny
Wydawnictwo Naukowe PWN
Książka ma być pomocą przy wykonywaniu tak bardzo potrzebnego, trudnego, ale i pięknego zawodu tłumacza, czyli tego, kto ma za zadanie przybliżyć czytelnikowi tekst napisany pierwotnie w innym języku. Publikacja poświęcona jest przekładowi pisemnemu na język polski, który jest punktem odniesienia au....
 
44,10 zł
49,00 zł
Więcej
Teaching English to Young Learners

Teaching English to Young Learners

Magdalena Szpotowicz, Małgorzata Szulc-Kurpaska
Wydawnictwo Naukowe PWN
Podręcznik do dydaktyki nauczania języka angielskiego dzieci, napisany przez specjalistki w tej dziedzinie. Książka uwzględnia specyfikę polskiej szkoły: organizację systemu edukacji oraz standardy i minima programowe. Dzieli się na 2 części: Część 1 - READINGS czyli właściwy podręcznik, omawia....
 
53,10 zł
59,00 zł
Więcej
Strategie i praktyki sprawnego działania LEAN, SIX SIGMA i inne

Strategie i praktyki sprawnego działania LEAN, SIX SIGMA i inne

Adam Hamrol
Wydawnictwo Naukowe PWN
Od pierwszego wydania książki radykalnej nowelizacji została poddana norma ISO 9001, której opis i zasady stosowania stanowią ważną część podręcznika. Dlatego też konieczne było uaktualnienie publikacji tak, aby nadal stanowiła ona praktyczne i aktualne źródło wiedzy zarówno dla studentów, jak i pra....
 
62,10 zł
69,00 zł
Więcej
Geologia dynamiczna

Geologia dynamiczna

Włodzimierz Mizerski
Wydawnictwo Naukowe PWN
Publikacja „Geologia dynamiczna” funkcjonuje na rynku wydawniczym nieustannie od 1999 r. Początkowo pod nazwą „Geologia dynamiczna dla geografów”, a następnie jako „Geologia dynamiczna”, która miała już 3 wydania. Obecne, czwarte wydanie książki uwzględnia nowe podejście do niektórych procesów geolo....
 
62,10 zł
69,00 zł
Więcej
Trener w rolach głównych Podręcznik pracy trenera
Darmowa dostawa - 0 zł!
Darmowa dostawa - 0 zł!

Trener w rolach głównych Podręcznik pracy trenera

Rafał Żak, Justyna Matras
Wydawnictwo Naukowe PWN
Praca trenera nie zaczyna się z wejściem na salę szkoleniową i nie kończy po rozejściu się uczestników. Obejmuje także wiele aktywności odbywających się poza miejscem szkolenia. Justyna Matras i Rafał Żak, doświadczeni trenerzy biznesu, prezentują kompleksowy podręcznik pracy trenera, którego role i....
 
107,10 zł
119,00 zł
Więcej
Biochemia
Darmowa dostawa - 0 zł!
Darmowa dostawa - 0 zł!

Biochemia

M.Jeremy Berg, L.John Tymoczko, Lubert Stryer
Wydawnictwo Naukowe PWN
Najpopularniejszy podręcznik biochemii na świecie! Najnowsze polskie tłumaczenie Biochemii Stryera, w całości oparte na VIII wydaniu amerykańskim. Nieocenione źródło wiedzy na temat pojęć i szczegółów struktur molekularnych, metabolizmu i technik laboratoryjnych prezentowanych w przystępny i zara....
 
224,10 zł
249,00 zł
Więcej
Strukturalne aspekty odkształcania metali

Strukturalne aspekty odkształcania metali

Karol Przybyłowicz
Wydawnictwo Naukowe PWN
W książce przedstawiono jakościowy opis procesów zachodzących podczas plastycznego odkształcania metali z uwzględnieniem ich defektów strukturalnych. Omówiono zjawiska towarzyszące niszczeniu materiałów metalowych w wyniku pękania, zmęczenia i pełzania. Wykazano zależności między strukturą i właściw....
 
44,10 zł
49,00 zł
Więcej
Mechanika płynów dwufazowych.

Mechanika płynów dwufazowych.

Marek Dziubiński, Jerzy Prywer
Wydawnictwo Naukowe PWN
Przepływy wielofazowe są obecnie najbardziej dynamicznie rozwijającym się działem mechaniki płynów. Wzbudzają one coraz większe zainteresowanie ze względu na ich stale rosnące znaczenie praktyczne, m.in. W przemyśle chemicznym, rolno-spożywczym, energetyce, transporcie i ochronie środowiska. W osta....
 
80,09 zł
89,00 zł
Więcej
Badanie towarów spożywczych

Badanie towarów spożywczych

Wiktor Kubiński, Mariusz Niekurzak, Ewa Kubińska-Jabcoń
Wydawnictwo Naukowe PWN
Profesor AGH Wiktor Kubiński z zespołem naukowców przedstawia kolejną książkę z towaroznawstwa i badania towarów – tym razem praktyczne kompendium wiedzy dotyczące zastosowania metod badania towarów spożywczych. Obecna książka zawiera przegląd bardzo wielu metod badania takich towarów spożywczych, j....
 
53,10 zł
59,00 zł
Więcej
Konstrukcje spawane Połączenia

Konstrukcje spawane Połączenia

Kazimierz Ferenc, Jarosław Ferenc
Wydawnictwo Naukowe PWN
Książka obejmuje całość konstrukcyjnych i technologicznych zagadnień dotyczących projektowania połączeń spawanych. Po scharakteryzowaniu konstrukcji spawanych omówiono różne rodzaje stali oraz zasady ich doboru na te konstrukcje, Wiele miejsca poświęcono naprężeniom i odkształceniom spawalniczym ora....
 
62,10 zł
69,00 zł
Więcej
Technika pisania i prezentowania przyrodniczych prac naukowych

Technika pisania i prezentowania przyrodniczych prac naukowych

Maciej Weiner January, Mikołaj Weiner January
Wydawnictwo Naukowe PWN
TECHNIKA PISANIA I PREZENTOWANIA PRZYRODNICZYCH PRAC NAUKOWYCH to znakomity praktyczny przewodnik dla adeptów nauk przyrodniczych, prezentujących wyniki swoich badań. Są w nim wskazówki, jak skonstruować publikację, jak przygotować maszynopis wydawniczy zgodnie z wymogami wydawców krajowych i zagran....
 
44,10 zł
49,00 zł
Więcej
Uwarunkowania skuteczności mentoringu w organizacji
Promocja!
20 %
Promocja!

Uwarunkowania skuteczności mentoringu w organizacji

Małgorzata Baran
Wydawnictwo Naukowe PWN
Autorka podjęła próbę uporządkowania pojęć charakteryzujących proces mentoringu oraz wypracowała syntetyczną typologię mentoringu. Proces mentoringu – rozumiany jako świadomie wdrażany proces wspomagania osób, a przez to organizacji w osiąganiu wyznaczonych celów z wykorzystaniem potencjału mentorow....
 
PROMOCJA-20 %
55,20 zł
69,00 zł
Więcej
Psychologia penitencjarna

Psychologia penitencjarna

Mieczysław Ciosek (redakcja), Beata Pastwa-Wojciechowska (redakcja)
Wydawnictwo Naukowe PWN
Psychologia i prawo to rozległe dziedziny wiedzy, które dokonują oglądu zachowania człowieka z dwóch punktów widzenia: pierwszy z nich polega na poszukiwaniu przyczyn oraz mechanizmów postępowania, drugi odnosi się do oceny zgodności zachowania człowieka z normami prawa. Perspektywy te spotykają si....
 
71,11 zł
79,00 zł
Więcej
Paradoks wyboru
Promocja!
20 %
Promocja!

Paradoks wyboru

Barry Schwartz
Wydawnictwo Naukowe PWN
„Kiedy ludzie nie mają wyboru, życie jest wręcz nie do zniesienia. Ponieważ ilość dostępnych wyborów wzrasta – tak, jak w naszej kulturze konsumpcjonizmu – autonomia, kontrola oraz wyzwolenie wniesione przez tę różnorodność są potężne i pozytywne. Ale, ponieważ ilość wyborów ciągle rośnie, zaczynają....
 
PROMOCJA-20 %
39,21 zł
49,00 zł
Więcej

Kupując w profinfo zyskujesz

Gwarancja najlepszej ceny
Gwarancję najlepszej ceny
Darmowa dostawa już od 50 zł
Darmową dostawę już od 100 zł
Pomoc konsultanta na infolinii
Pomoc konsultanta na infolinii
Promocyjne ceny i rabaty
Promocyjne ceny i rabaty
Sprawna realizacja zamówienia
Sprawną realizację zamówienia