Facebook
Kategorie
Kategorie MENU
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.
Strefa Zniżek

Podręczniki Akademickie Difin

179 profesjonalnych publikacji w tej kategorii
Darmowa dostawa od 100zł
Sortuj:
Sposób wyświetlania:
Gospodarka magazynowa

Gospodarka magazynowa

Barbara Galińska
Difin
Książka jest swoistym kompendium wiedzy o magazynach i magazynowaniu. Zostały w niej zawarte podstawowe, teoretyczne zagadnienia związane z szeroko rozumianą gospodarką magazynową. Scharakteryzowano szczegółowo m.in. elementy tworzące infrastrukturę magazynu, fazy procesu magazynowego, sposoby na pr....
 
37,80 zł
42,00 zł
Więcej
Arteterapia cz3

Arteterapia cz3

Difin (redakcja), Aleksandra Chmielnicka-Plaskota, Bartosz Łoza
Difin
Część 3 poświęcona została w całości twórcom i ich projektom arteterapeutycznym. Arteterapia, podobnie jak sztuka, jest napędzana energią procesu twórczego, ale występuje też drugie, wyjątkowe źródło energii – kontakt terapeutyczny, katharsis, przemiana, uzdrowienie. Mamy więc do czynienia z „dwiema....
 
85,50 zł
95,00 zł
Więcej
Wywiad i kontrwywiad w polityce międzynarodowej na przełomie XX i XXI wieku

Wywiad i kontrwywiad w polityce międzynarodowej na przełomie XX i XXI....

Marek Górka (redakcja)
Difin
Praca przybliża oraz wyjaśnia nieznane dotąd w pełni działania tajnych służb. Zawarte w książce treści są okazją do lepszego zrozumienia roli, jaką odgrywają tajne służby w funkcjonowaniu państwa i jego interakcji z innymi krajami. Zastosowanie wywiadu w formułowaniu polityki jest również istotnym e....
 
53,10 zł
59,00 zł
Więcej
Bezpieczeństwo w wymiarze lokalnym

Bezpieczeństwo w wymiarze lokalnym

Agata Gumieniak, Marek Leszczyński, Ryszard Mochocki, Lidia Owczarek
Difin
Coraz większego znaczenia w skutecznym zapewnieniu bezpieczeństwa nabierają wspólnoty lokalne, które we współpracy z administracją rządową poszukują efektywnych metod i sposobów projektowania systemów bezpieczeństwa, jak też badania nad bezpieczeństwem w wymiarze lokalnym wymagają, zarówno studiów t....
 
42,29 zł
47,00 zł
Więcej
Bank komercyjny w Polsce

Bank komercyjny w Polsce

Tamara Galbarczyk, Monika Klimontowicz, Joanna Świderska
Difin
Ideą prezentowanej publikacji stała się całościowa analiza działalności operacyjnej banków komercyjnych, zarówno w aspekcie teoretycznym, jak i w odniesieniu do danych empirycznych, podporządkowana klasyfikacji operacji bankowych opartych o kryterium przedmiotowe. Żaden bank nie prowadzi jednak dzia....
 
76,49 zł
85,00 zł
Więcej
Finansowa ocena inwestycji rzeczowych

Finansowa ocena inwestycji rzeczowych

Paweł Felis
Difin
Książka stanowi połączenie akademickich rozważań z praktycznymi wskazówkami dotyczącymi procesu analizy i oceny projektów inwestycyjnych. Na podstawie własnych doświadczeń i przemyśleń oraz krajowej i zagranicznej literatury przedmiotu przedstawiono niezbędną wiedzę z zakresu problematyki objętej ty....
 
49,50 zł
55,00 zł
Więcej
Pedagogika porównawcza

Pedagogika porównawcza

Czesław Kępski
Difin
Celem książki jest prezentacja systemów oświatowych Polski, Anglii, Francji, Niemiec, Rosji (i Związku Radzieckiego), Szwecji i Stanów Zjednoczonych w XIX i XX wieku na tle przemian ekonomicznych, społecznych i politycznych, koniecznych dla zrozumienia mechanizmów ekonomicznych, społecznych i polity....
 
54,00 zł
60,00 zł
Więcej
Prawo ochrony danych osobowych

Prawo ochrony danych osobowych

A.J.Tomasz Banyś, Edyta Bielak-Jomaa, Magdalena Kuba, Joanna Łuczak
Difin
Opracowanie stanowi pierwszy na rynku wydawniczym podręcznik akademicki poświęcony prawu ochrony danych osobowych. Składa się z ośmiu rozdziałów, w których przedstawiono kolejno pojęcie i przedmiot prawa ochrony danych osobowych, jego źródła, podstawowe terminy składające się na jego siatkę pojęciow....
 
49,50 zł
55,00 zł
Więcej
Stosunki międzynarodowe w regionie Bliskiego Wschodu

Stosunki międzynarodowe w regionie Bliskiego Wschodu

naukowa Osiewicz Przemysław redakcja
Difin
Książka stanowi oryginalne opracowanie naukowe, poświęcone najważniejszym zjawiskom oraz procesom, występującym w regionie Bliskiego Wschodu na początku XXI wieku. To pierwszy tak obszerny podręcznik przygotowany w całości przez polskich autorów. Tym samym stanowi doskonałe uzupełnienie bogatego kat....
 
72,00 zł
80,00 zł
Więcej
Optymalizacja decyzji logistycznych

Optymalizacja decyzji logistycznych

Sabina Kauf, Agnieszka Tłuczak
Difin
Książka stanowi ogląd podstawowych zagadnień związanych z optymalizacją decyzji logistycznych, dzięki czemu przyczynia się do lepszego ich zrozumienia. W sposób logiczny i przyjazny przedstawia podstawowe metody optymalizacyjne, znajdujące zastosowanie w różnych obszarach działalności logistycznej.....
 
45,00 zł
50,00 zł
Więcej
Wypalenie zawodowe nauczycieli
Promocja!
20 %
Promocja!

Wypalenie zawodowe nauczycieli

Piotr Hreciński
Difin
Książka zawiera psychologiczną charakterystykę zespołu wypalenia zawodowego nauczycieli. Przedstawiono w niej kilka najpopularniejszych koncepcji tego zjawiska oraz modele wyjaśniające jego etiologię i dynamikę. Zaprezentowane w książce badania empiryczne przeprowadzono wśród nauczycieli religii. Zw....
 
PROMOCJA-20 %
36,80 zł
46,00 zł
Więcej
Procedury budowy planów biznesowych i ocena wiarygodności planów

Procedury budowy planów biznesowych i ocena wiarygodności planów

M.Stanisław Szukalski
Difin
Książka zawiera praktyczne wskazówki budowy planów biznesowych oraz opis warunków i narzędzi oceny wiarygodności planów, sporządzanych do różnych celów: finansowania inwestycji, restrukturyzacji, postępowań naprawczych, tworzenia i funkcjonowania spółek z udziałem kapitału wysokiego ryzyka, pozyskiw....
 
40,50 zł
45,00 zł
Więcej
Podstawy prawoznawstwa

Podstawy prawoznawstwa

J.Krzysztof Kaleta, Artur Kotowski
Difin
Oddawane do rąk Czytelnika opracowanie stanowi przegląd podstawowych zagadnień prawoznawstwa. Kierowane jest głównie do słuchaczy tych kierunków studiów, na których prowadzone są zajęcia z podstaw prawa, wstępu do prawoznawstwa lub nauki o państwie i prawie.Książka zawiera syntetyczny wykład podst....
 
55,80 zł
62,00 zł
Więcej
Projekty inwestycyjne

Projekty inwestycyjne

naukowa Cieślik Rafał redakcja, Marta Postuła
Difin
Projekty rozwojowe w skali makroekonomicznej są motorem postępu cywilizacyjnego poszczególnych państw. Ich racjonalna realizacja prowadzi do rozwoju gospodarki jako całości, a także jest elementem zwiększenia spójności społecznej i terytorialnej krajów bądź związków państw. Działalność rozwojowa jes....
 
58,50 zł
65,00 zł
Więcej
Koncepcje organizacji i metody zarządzania

Koncepcje organizacji i metody zarządzania

Agnieszka Krawczyk-Sołtys, Anna Mijal, Laura Płatkowska-Prokopczyk, Stanisława Sokołowska,...
Difin
W książce opisano wybrane koncepcje organizacji i metody zarządzania, w tym również te rzadko charakteryzowane w polskojęzycznej literaturze przedmiotu. Zostały one zaprezentowane z uwzględnieniem empirycznych i teoretycznych dokonań przedstawicieli różnych ośrodków akademickich. Przy czym, przyjęto....
 
43,20 zł
48,00 zł
Więcej
Wybrane aspekty zarządzania jakością i towaroznawstwa żywności

Wybrane aspekty zarządzania jakością i towaroznawstwa żywności

Elwira Brodnicka, Zbigniew Celmerowski, Piotr Grudowski, Ewa Marjańska, Maria Szpakowska
Difin
Książka poświęcona jest wybranym, charakterystycznym problemom zarządzania jakością, od podstaw teoretycznych po uwarunkowania aplikacyjne. Autorzy odnoszą się do konkretnych przykładów w obszarze jakości, bezpieczeństwa i towaroznawstwa produktów żywnościowych. Publikacja zainteresuje przedstawicie....
 
43,20 zł
48,00 zł
Więcej
Reklama wczoraj i dziś

Reklama wczoraj i dziś

Anetta Barska, Mariola Michałowska, Janusz Śnihur
Difin
Podręcznik ten łączy teorię z praktyką, stając się swoistym przewodnikiem po świecie reklamy, w którym zaczynają dominować nowoczesne formy komunikacji z klientem. Lektura pozwala Czytelnikowi zapoznać się z kluczowymi narzędziami promocyjnymi, sposobem opracowania planu mediów, a także dostarcza od....
 
36,00 zł
40,00 zł
Więcej
Pomoc psychologiczna

Pomoc psychologiczna

Agnieszka Fiutak
Difin
Prezentowane opracowanie zawiera omówienie kluczowych zagadnień prawnych, przydatnych w edukacji i praktyce psychologa, psychoterapeuty, psychiatry oraz seksuologa. Publikacja Pomoc psychologiczna. Prawo i etyka w zawodzie psychoterapeuty zawiera omówienie najnowszych regulacji prawnych obowiązujący....
 
43,20 zł
48,00 zł
Więcej
Psychologia przyjaźni

Psychologia przyjaźni

Justyna Iskra, Anna Olejniczak
Difin
Lektura książki wiąże się z poszukiwaniem odpowiedzi na pytania dotyczące tego, czym jest przyjaźń według kobiet i mężczyzn, jakie są związane z nią korzyści oraz czy możliwa jest przyjaźń między kobieta i mężczyzną. Pogłębiona analiza psychologiczna doświadczenia przyjaźni pozwoliła poznać jego spe....
 
40,50 zł
45,00 zł
Więcej
Oczekiwania inflacyjne w polityce pieniężnej

Oczekiwania inflacyjne w polityce pieniężnej

Magdalena Szyszko
Difin
W książce połączono najważniejsze dla współczesnych bankierów centralnych wątki: oczekiwania inflacyjne i prognozy inflacji będące jednym z podstawowych narzędzi kształtowania oczekiwań. Publikacja prezentuje najnowsze osiągnięcia teorii monetarnej. Część empiryczna to natomiast analiza sposobów odd....
 
36,00 zł
40,00 zł
Więcej
Zarządzanie kryzysowe zintegrowane

Zarządzanie kryzysowe zintegrowane

J.Stanisław Rysz
Difin
Przedstawione przez autora w treści utworu poglądy i tezy mają charakter odkrywczy, innowacyjny, nowatorski, a niekiedy wręcz precedensowy. Dzieło stanowi przez to wartościowe opracowanie naukowe ukazujące kształt i zasady funkcjonowania skomplikowanego, wielowymiarowego i interdyscyplinarnego syste....
 
58,50 zł
65,00 zł
Więcej
Pamięć sensoryczna czyli myśleć ciałem

Pamięć sensoryczna czyli myśleć ciałem

Małgorzata Modrak
Difin
Publikacja opisuje mechanizmy poznawcze, rodzaje pamięci, zaburzenia procesu zapamiętywania oraz metody aktywizacji intelektualnej. Pamięć zmysłów i pamięć komórkowa stanowią wspaniałe dopełnienie pamięci operacyjnej i wyzwalacz pamięci długotrwałej. Efektywne wykorzystywanie zasobów sensorycznych w....
 
41,40 zł
46,00 zł
Więcej
Dachy stropodachy tarasy

Dachy stropodachy tarasy

Maciej Niedostatkiewicz
Difin
Książka stanowi studium przypadku usterek i uszkodzeń dachów, stropodachów i tarasów. Opisano w niej następstwa realizacji tych elementów z pominięciem zasad wiedzy technicznej, wynikające z błędów i niedociągnięć zarówno projektowych, jak również wykonawczych. Omówiono także koncepcje rozwiązań pro....
 
53,10 zł
59,00 zł
Więcej
Outsourcing Metodyka przygotowywania procesów i ocena efektywności

Outsourcing Metodyka przygotowywania procesów i ocena efektywności

M.Stanisław Szukalski, Monika Wodnicka
Difin
Rosnące znaczenie outsourcingu jako metody prowadzącej do podniesienia konkurencyjności przedsiębiorstwa skłania do poszukiwania skutecznych metod oceny efektywności przedsięwzięć outsourcingowych. Przedsiębiorca decydujący się na ten krok powinien mieć podstawę do tego w postaci skwantyfikowanej oc....
 
54,00 zł
60,00 zł
Więcej
Morsko-lądowe łańcuchy transportowe

Morsko-lądowe łańcuchy transportowe

Izabela Kotowska, Marta Mańkowska, Michał Pluciński
Difin
Publikacja przybliża Czytelnikowi złożoną problematykę funkcjonowania morsko-lądowych łańcuchów transportowych. Pierwsze dwa rozdziały poświęcone zostały teoretycznym aspektom związanym z integracją w transporcie, ze szczególnym uwzględnieniem charakterystyki istoty morsko-lądowych łańcuchów transpo....
 
45,00 zł
50,00 zł
Więcej
Konkurencyjność w sektorze elektroenergetycznym

Konkurencyjność w sektorze elektroenergetycznym

Franciszek Krawiec
Difin
Książkę napisana została dla menedżerów, członków zarządu najwyższego szczebla firm energetycznych, pracowników agencji państwowych lub regulacyjnych, finansistów, marketingowców, pozostałego personelu nietechnicznego i technicznego, a także profesorów, młodej kadry naukowej i studentów wyższych szk....
 
53,09 zł
58,99 zł
Więcej
Zarządzanie portfelem inwestycyjnym

Zarządzanie portfelem inwestycyjnym

Piotr Czapiewski, naukowa Niedziółka Paweł redakcja
Difin
Książka poświęcona została zasadom inwestowania w instrumenty finansowe, ze szczególnym naciskiem na wykorzystanie w tym celu teorii portfelowej. Książka powstała pod redakcją pracowników Instytutu Bankowości Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, we współpracy z nauczycielami akademickimi, doktorant....
 
49,50 zł
55,00 zł
Więcej
Metody i techniki zarządzania zasobami ludzkimi

Metody i techniki zarządzania zasobami ludzkimi

Tadeusz Listwan (redakcja), Łukasz Sułkowski (redakcja)
Difin
Książka dotyczy jednego z głównych obszarów funkcji personalnej w organizacjach, jakim jest jej wymiar instrumentalny. Celem publikacji jest przybliżenie Czytelnikom podejść, metod i technik zarządzania zasobami ludzkimi we współczesnym świecie, w którym rozwój gospodarczy następuje szybko i jest in....
 
55,80 zł
62,00 zł
Więcej
Kulturowa zmienność systemów zarządzania

Kulturowa zmienność systemów zarządzania

Mariusz Bednarek (redakcja), Aneta Parkes (redakcja), Łukasz Sułkowski (redakcja)
Difin
W książce omówiono aktualne kierunki zmian w systemach zarządzania we współczesnym przedsiębiorstwie oraz związane z nimi zjawisko i znaczenie kultury organizacyjnej. Zaprezentowano kulturowe aspekty zmian oraz procesów ich wdrażania, zwracając uwagę na to, w jaki sposób kultura organizacyjna warunk....
 
40,50 zł
45,00 zł
Więcej
Decyzje finansowe w przedsiębiorstwie bankowym

Decyzje finansowe w przedsiębiorstwie bankowym

Anna Motylska-Kuźma, Bożena Nowosielska
Difin
Książka jest uzupełnieniem dostępnej literatury z zakresu bankowości. W odróżnieniu od wielu publikacji poświęconych tej tematyce w niniejszym opracowaniu autorki skupiły się głównie na aspektach funkcjonowania banku jako przedsiębiorstwa. Pozycja ta w przystępny sposób przybliża zagadnienia związan....
 
49,50 zł
55,00 zł
Więcej

Kupując w profinfo zyskujesz

Gwarancja najlepszej ceny
Gwarancję najlepszej ceny
Darmowa dostawa już od 50 zł
Darmową dostawę już od 100 zł
Pomoc konsultanta na infolinii
Pomoc konsultanta na infolinii
Promocyjne ceny i rabaty
Promocyjne ceny i rabaty
Sprawna realizacja zamówienia
Sprawną realizację zamówienia