Facebook

BLACK_FRIDAY_banner_1920x60.jpg [23.60 KB]

Kategorie
Kategorie MENU
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.

STREFA APLIKANTA Monografie

Nowości
Przedsprzedaż
Promocje
Wszystkie produkty
Sposób wyświetlania:

Nowości

Ochrona praw podatnika
Nowość
Promocja!
Tylko 30 egz. -30%

Ochrona praw podatnika

Agnieszka Franczak, Adam Bartosiewicz, Paweł Borszowski, Anna Brzezińska-Rawa, Bogumił Brz...
Wolters Kluwer Polska

Książka jest obszernym zbiorem opracowań dotyczących relacji zachodzących między prawami podatnika a środkami ich ochrony.

KAM-4319 W01D01
90,30 zł
129,00 zł
Więcej
Prawo ochrony klimatu w kontekście praw człowieka
Nowość
Promocja!
Tylko 28 egz. -30%

Prawo ochrony klimatu w kontekście praw człowieka

Marcin Stoczkiewicz
Wolters Kluwer Polska

W publikacji zawarto omówienie roli praw człowieka w międzynarodowym i unijnym prawie ochrony klimatu. Autor udziela odpowiedzi na pytanie o rolę praw człowieka w prawie ochrony klimatu, poprzez analizę prawa do życia, prawa do środowiska i koncepcji prawa do stabilnego klimatu, prezentując m.in. największe spory sądowe dotyczące tych zagadnień.
 

KAM-4411 W01P01
90,30 zł
129,00 zł
Więcej
Zasada solidarności społecznej w prawie samorządu terytorialnego
Nowość
Promocja!
Tylko 27 egz. -30%

Zasada solidarności społecznej w prawie samorządu terytorialnego

Radosław Mędrzycki
Wolters Kluwer Polska

Książka pokazuje wpływ zasady solidarności społecznej na prawo samorządu terytorialnego oraz jego zmiany w obliczu nowych wyzwań związanych ze współczesnymi przeobrażeniami społecznymi.

Autor analizuje kluczowe zagadnienia, w jaki sposób solidarność jest realizowana w prawie samorządu terytorialnego, jakie są wzorce regulacyjne solidarności używane w prawie samorządu terytorialnego i czy solidarność przejawia się w rozszerzaniu zadań publicznych samorządu terytorialnego.

W publikacji wykazano również, że samorząd terytorialny stanowi niezbędne ogniwo istnienia państwa społecznego, którego urzeczywistnianie zgodnie z wartościami konstytucyjnymi powinno być celem władz publicznych.

Opracowanie jest przeznaczone dla pracowników naukowych, okaże się również przydatne praktykom – pracownikom administracji samorządowej.

Radosław Mędrzycki – doktor nauk prawnych; adiunkt w Katedrze Prawa Administracyjnego i Samorządu Terytorialnego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie; kierownik Ogólnopol skiej Sieci Naukowej „Wykluczenie Społeczne – Solidarność Społeczna”; autor m.in. monografii poświęconej prawnym problemom przeciwdziałania bezdomności oraz artykułów dotyczących prawnych aspektów wykluczenia społecznego..

KAM-4397 W01P01
83,30 zł
119,00 zł
Więcej
Legitymacja uprawnionego z akcji
Nowość
Promocja!
Tylko 30 egz. -30%

Legitymacja uprawnionego z akcji

Kacper Wosiak
Wolters Kluwer Polska
KAM-4344 W01P01
97,30 zł
139,00 zł
Więcej
Kurator jako przedstawiciel ustawowy osoby prawnej
Nowość
Promocja!
Darmowa dostawa - 0 zł!
Tylko 28 egz. -30%

Kurator jako przedstawiciel ustawowy osoby prawnej

Paweł Daszczuk

W opracowaniu przedstawiono istotę, charakter prawny i przesłanki ustanowienia kurateli, prawa i obowiązki kuratora, oraz nadzór nad sprawowaniem kurateli. Autor wskazuje różnice między sytuacją, gdy osoba prawna nie może działać z uwagi na brak organu, a okolicznością, gdy jest to spowodowane brakami w jego składzie.

KAM-4394 W01P01
Darmowa dostawa - 0 zł!
104,30 zł
149,00 zł
Więcej
Sposób wyświetlania:

Przedsprzedaż

Usiłowanie w polskim i hiszpańskim prawie karnym
Tylko 25 egz. -30%
Promocja!

Usiłowanie w polskim i hiszpańskim prawie karnym

Blanka Stefańska
Wolters Kluwer Polska

W publikacji zaprezentowano istotę usiłowania, jego rodzaje oraz uzasadnienie jego karalności w polskim i hiszpańskim prawie karnym.

90,30 zł
129,00 zł
Więcej
Realizacja zasady dobra dziecka w mediacji w sprawach dotyczących wykonywania władzy rodzicielskiej i kontaktów [PRZEDSPRZEDAŻ]
Promocja!
Tylko 24 egz. -30%

Realizacja zasady dobra dziecka w mediacji w sprawach dotyczących wykonywania władzy rodzicielskiej i kontaktów [PRZEDSPRZEDAŻ]

Aneta Arkuszewska, Anna Cybulko, Federico Ferraris, Iryna Izarova, Anna Jakoniuk-Diallo, A...
Wolters Kluwer Polska

Naczelną wartością podlegającą ochronie w mediacji winno być dobro dziecka; regulacje prawne i praktyka mediacyjna winny być tak skonstruowane, by zasadę dobra dziecka najpełniej realizować

EBO-3423 W01P01
Planowana data wydania: 2021.12.09
94,50 zł
159,00 zł
Więcej
Stwierdzenie naruszenia Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i jego skutki w polskim procesie cywilnym [PRZEDSPRZEDAŻ]
Promocja!
Tylko 29 egz. -30%

Stwierdzenie naruszenia Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i jego skutki w polskim procesie cywilnym [PRZEDSPRZEDAŻ]

Olga M. Piaskowska
Wolters Kluwer Polska

W publikacji omówiono problematykę skutków, jakie dla polskiego procesu cywilnego wywołują lub powinny wywołać wyroki Europejskiego Trybunału Praw Człowieka stwierdzające naruszenie Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, w tym dotyczących potencjalnego wzruszenia prawomocnego orzeczenia sądu cywilnego (po uwzględnieniu skargi indywidualnej) oraz stosowania Konwencji przez sądy cywilne.

EBO-3422 W01P01
Planowana data wydania: 2021.12.09
58,80 zł
99,00 zł
Więcej
Badania kryminologiczne a praktyka. Perspektywa krajowa i międzynarodowa [PRZEDSPRZEDAŻ]
Promocja!
Darmowa dostawa - 0 zł!
Tylko 29 egz. -30%

Badania kryminologiczne a praktyka. Perspektywa krajowa i międzynarodowa [PRZEDSPRZEDAŻ]

Diana Dajnowicz-Piesiecka, Emilia Jurgielewicz-Delegacz, Emil Pływaczewski

Publikacja dotyczy współczesnych problemów z zakresu kryminologii, prawa karnego, socjologii i patologii społecznych. Przedstawione w książce wyniki badań i rozważania wskazują, że zarówno polska, jak i światowa kryminologia wciąż stoją w obliczu trudnych wyzwań, ale również i wielu szans na rozwój wiedzy i umiejętności radzenia sobie z szeroko pojętą przestępczością i patologiami społecznymi.

KAM-4340 W01P01
Planowana data wydania: 2022.01.13
Darmowa dostawa - 0 zł!
104,30 zł
149,00 zł
Więcej
Solidarność i dobro wspólne jako wartości w prawie [PRZEDSPRZEDAŻ]
Promocja!
Darmowa dostawa - 0 zł!
Tylko 30 egz. -30%

Solidarność i dobro wspólne jako wartości w prawie [PRZEDSPRZEDAŻ]

Dobrochna Bach-Golecka

Co to jest solidarność? Jak rozumieć współcześnie dobro wspólne? Te pytania niezmiennie pozostają jednymi z najbardziej dyskutowanych zagadnień w nauce prawa. Solidarność i dobro wspólne to wartości usytuowane poza bezpośrednią sferą regulacji normatywnych. Ich znaczenie odwołuje się do podstaw funkcjonowania wspólnoty politycznej, prawo zaś stanowi szczegółowe narzędzie regulacyjne stosowane w obrębie tej wspólnoty.

KAM-4378 W01P01
Planowana data wydania: 2021.12.21
Darmowa dostawa - 0 zł!
104,30 zł
149,00 zł
Więcej
Sposób wyświetlania:

Promocje

Naruszenie miru domowego
Promocja!
Tylko 30 egz. -30%

Naruszenie miru domowego

Marek Mozgawa
Wolters Kluwer Polska

W książce przedstawiono przede wszystkim dogmatyczne aspekty przestępstwa naruszenia miru domowego.

KAM-3721 W01P01
41,70 zł
139,00 zł
Więcej
Judicial Management Versus Independence of Judiciary
Promocja!
Tylko 30 egz. -30%

Judicial Management Versus Independence of Judiciary

Katarzyna Gajda-Roszczynialska, Dobrosława Szumiło-Kulczycka
Wolters Kluwer Polska

-

EBO-2630 W01P01
59,49 zł
99,00 zł
Więcej
Instytucje kuratorów a realizacja prawa do sądu w cywilnym postępowaniu rozpoznawczym
Promocja!
Tylko 30 egz. -30%

Instytucje kuratorów a realizacja prawa do sądu w cywilnym postępowaniu rozpoznawczym

Sylwia Lisowska-Krakowiak
Wolters Kluwer Polska

Publikacja jako jedyna na rynku wydawniczym przedstawia w uporządkowany sposób instytucje kuratorów występujących w cywilnym postępowaniu rozpoznawczym.

EBO-2565 W01P01
77,70 zł
129,00 zł
Więcej
Dobra wiara w podatku od wartości dodanej
Promocja!
Tylko 30 egz. -30%

Dobra wiara w podatku od wartości dodanej

Paweł Grzybowski
Wolters Kluwer Polska

Publikacja stanowi analizę koncepcji dobrej wiary prowadzoną z punktu widzenia normatywnej konstrukcji podatku od wartości dodanej.

KAM-4036 W01P01
64,50 zł
129,00 zł
Więcej
Sądy przysięgłych w II Rzeczypospolitej w praktyce Sądu Okręgowego w Krakowie
Promocja!
Darmowa dostawa - 0 zł!
Tylko 30 egz. -30%

Sądy przysięgłych w II Rzeczypospolitej w praktyce Sądu Okręgowego w Krakowie

Jakob Maziarz

Książka jest jedynym dostępnym na polskim rynku opracowaniem monograficznym dotyczącym instytucji sądów przysięgłych.

EBO-2362 W01P01
Darmowa dostawa - 0 zł!
113,40 zł
189,00 zł
Więcej
Systemy wyszukiwania informacji prawnej
Promocja!
Tylko 30 egz. -30%

Systemy wyszukiwania informacji prawnej

Jacek Petzel
Wolters Kluwer Polska


Celem publikacji jest ukazanie stanu obecnego i perspektyw rozwoju systemów wyszukiwania informacji prawnej.

EBO-2401 W01P01
89,60 zł
149,00 zł
Więcej
Wiktymologia
Promocja!
Tylko 29 egz. -30%

Wiktymologia

Ewa Bieńkowska
Wolters Kluwer Polska

Obszerne kompendium zawierające kompletną analizę zagadnień będących przedmiotem badań wiktymologii, które może służyć zarówno celom dydaktycznym, naukowym, jak i praktyce.

KAM-3452 W01D01
55,30 zł
79,00 zł
Więcej
Gospodarka leśna i trwale zrównoważona gospodarka leśna w prawie polskim
Promocja!
Tylko 29 egz. -30%

Gospodarka leśna i trwale zrównoważona gospodarka leśna w prawie polskim

Bartosz Rakoczy
Wolters Kluwer Polska

W publikacji zostały wyjaśnione przede wszystkim pojęcia „gospodarka leśna” i „trwale zrównoważona gospodarka leśna”, a także ich wzajemne relacje.

KAM-3460 W01P01
69,30 zł
99,00 zł
Więcej
Efektywność zarządzania i nadzoru w spółce handlowej. W poszukiwaniu optymalnego modelu ustroju spółki
Promocja!
Darmowa dostawa - 0 zł!
Tylko 30 egz. -30%

Efektywność zarządzania i nadzoru w spółce handlowej. W poszukiwaniu optymalnego modelu ustroju spółki

Katarzyna Bilewska

Prezentacja organizacji spółek kapitałowych oraz osobowych.

KAM-3450 W01P01
Darmowa dostawa - 0 zł!
111,30 zł
159,00 zł
Więcej
Sposób wyświetlania:

Wszystkie produkty

Badania kryminologiczne a praktyka. Perspektywa krajowa i międzynarodowa [PRZEDSPRZEDAŻ]
Promocja!
Darmowa dostawa - 0 zł!
Tylko 29 egz. -30%

Badania kryminologiczne a praktyka. Perspektywa krajowa i międzynarodowa [PRZEDSPRZEDAŻ]

Diana Dajnowicz-Piesiecka, Emilia Jurgielewicz-Delegacz, Emil Pływaczewski

Publikacja dotyczy współczesnych problemów z zakresu kryminologii, prawa karnego, socjologii i patologii społecznych. Przedstawione w książce wyniki badań i rozważania wskazują, że zarówno polska, jak i światowa kryminologia wciąż stoją w obliczu trudnych wyzwań, ale również i wielu szans na rozwój wiedzy i umiejętności radzenia sobie z szeroko pojętą przestępczością i patologiami społecznymi.

KAM-4340 W01P01
Planowana data wydania: 2022.01.13
Darmowa dostawa - 0 zł!
104,30 zł
149,00 zł
Więcej
Solidarność i dobro wspólne jako wartości w prawie [PRZEDSPRZEDAŻ]
Promocja!
Darmowa dostawa - 0 zł!
Tylko 30 egz. -30%

Solidarność i dobro wspólne jako wartości w prawie [PRZEDSPRZEDAŻ]

Dobrochna Bach-Golecka

Co to jest solidarność? Jak rozumieć współcześnie dobro wspólne? Te pytania niezmiennie pozostają jednymi z najbardziej dyskutowanych zagadnień w nauce prawa. Solidarność i dobro wspólne to wartości usytuowane poza bezpośrednią sferą regulacji normatywnych. Ich znaczenie odwołuje się do podstaw funkcjonowania wspólnoty politycznej, prawo zaś stanowi szczegółowe narzędzie regulacyjne stosowane w obrębie tej wspólnoty.

KAM-4378 W01P01
Planowana data wydania: 2021.12.21
Darmowa dostawa - 0 zł!
104,30 zł
149,00 zł
Więcej
Prawne i etyczne aspekty reklamy adwokackiej [PRZEDSPRZEDAŻ]
Promocja!
Tylko 28 egz. -30%

Prawne i etyczne aspekty reklamy adwokackiej [PRZEDSPRZEDAŻ]

Piotr F. Piesiewicz
Wolters Kluwer Polska

Książka uwzględnia zarówno zagadnienia etyczne, jak i prawne na poziomie krajowym, w tym również obowiązujące przedstawicieli palestry regulacje unijne dotyczące tego zagadnienia oraz omawia relacje między nimi. 

EBO-3419 W01P01
Planowana data wydania: 2021.12.17
77,00 zł
129,00 zł
Więcej
Stwierdzenie naruszenia Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i jego skutki w polskim procesie cywilnym [PRZEDSPRZEDAŻ]
Promocja!
Tylko 29 egz. -30%

Stwierdzenie naruszenia Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i jego skutki w polskim procesie cywilnym [PRZEDSPRZEDAŻ]

Olga M. Piaskowska
Wolters Kluwer Polska

W publikacji omówiono problematykę skutków, jakie dla polskiego procesu cywilnego wywołują lub powinny wywołać wyroki Europejskiego Trybunału Praw Człowieka stwierdzające naruszenie Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, w tym dotyczących potencjalnego wzruszenia prawomocnego orzeczenia sądu cywilnego (po uwzględnieniu skargi indywidualnej) oraz stosowania Konwencji przez sądy cywilne.

EBO-3422 W01P01
Planowana data wydania: 2021.12.09
58,80 zł
99,00 zł
Więcej
Realizacja zasady dobra dziecka w mediacji w sprawach dotyczących wykonywania władzy rodzicielskiej i kontaktów [PRZEDSPRZEDAŻ]
Promocja!
Tylko 24 egz. -30%

Realizacja zasady dobra dziecka w mediacji w sprawach dotyczących wykonywania władzy rodzicielskiej i kontaktów [PRZEDSPRZEDAŻ]

Aneta Arkuszewska, Anna Cybulko, Federico Ferraris, Iryna Izarova, Anna Jakoniuk-Diallo, A...
Wolters Kluwer Polska

Naczelną wartością podlegającą ochronie w mediacji winno być dobro dziecka; regulacje prawne i praktyka mediacyjna winny być tak skonstruowane, by zasadę dobra dziecka najpełniej realizować

EBO-3423 W01P01
Planowana data wydania: 2021.12.09
94,50 zł
159,00 zł
Więcej
Prawo ochrony klimatu w kontekście praw człowieka
Nowość
Promocja!
Tylko 28 egz. -30%

Prawo ochrony klimatu w kontekście praw człowieka

Marcin Stoczkiewicz
Wolters Kluwer Polska

W publikacji zawarto omówienie roli praw człowieka w międzynarodowym i unijnym prawie ochrony klimatu. Autor udziela odpowiedzi na pytanie o rolę praw człowieka w prawie ochrony klimatu, poprzez analizę prawa do życia, prawa do środowiska i koncepcji prawa do stabilnego klimatu, prezentując m.in. największe spory sądowe dotyczące tych zagadnień.
 

KAM-4411 W01P01
90,30 zł
129,00 zł
Więcej
Usiłowanie w polskim i hiszpańskim prawie karnym
Promocja!
Tylko 25 egz. -30%

Usiłowanie w polskim i hiszpańskim prawie karnym

Blanka Stefańska
Wolters Kluwer Polska

W publikacji zaprezentowano istotę usiłowania, jego rodzaje oraz uzasadnienie jego karalności w polskim i hiszpańskim prawie karnym.

KAM-4417 W01P01
Planowana data wydania: 2021.12.01
90,30 zł
129,00 zł
Więcej
Kurator jako przedstawiciel ustawowy osoby prawnej
Nowość
Promocja!
Darmowa dostawa - 0 zł!
Tylko 28 egz. -30%

Kurator jako przedstawiciel ustawowy osoby prawnej

Paweł Daszczuk

W opracowaniu przedstawiono istotę, charakter prawny i przesłanki ustanowienia kurateli, prawa i obowiązki kuratora, oraz nadzór nad sprawowaniem kurateli. Autor wskazuje różnice między sytuacją, gdy osoba prawna nie może działać z uwagi na brak organu, a okolicznością, gdy jest to spowodowane brakami w jego składzie.

KAM-4394 W01P01
Darmowa dostawa - 0 zł!
104,30 zł
149,00 zł
Więcej
Prawna ochrona treści cyfrowych
Nowość
Promocja!
Tylko 22 egz. -30%

Prawna ochrona treści cyfrowych

Katarzyna Chałubińska - Jentkiewicz
Wolters Kluwer Polska

Publikacja kompleksowo omawia wszystkie aspekty związane z posługiwaniem się treścią cyfrową będącą nowym przedmiotem regulacji prawnych.

KAM-4086 W01P01
69,30 zł
99,00 zł
Więcej

Wydawnictwo

Więcej Mniej wdawnictw

Autor

Więcej Mniej serii

Rok wydania od/do

Od: Do:

Cena detaliczna od/do

Od: Do:
Więcej Mniej serii
Rozwiń wszystkie Zwiń wszystkie

Kupując w profinfo zyskujesz

Gwarancja najlepszej ceny
Gwarancję najlepszej ceny
Darmowa dostawa już od 50 zł
Darmową dostawę już od 100 zł
Pomoc konsultanta na infolinii
Pomoc konsultanta na infolinii
Promocyjne ceny i rabaty
Promocyjne ceny i rabaty
Sprawna realizacja zamówienia
Sprawną realizację zamówienia