Facebook
Kategorie MENU
Wybrane dla Ciebie
Dlaczego Profinfo.pl?
Ponad 10 tys. tytułów
Darmowa dostawa już od 120zł
Pomoc konsultanta na linii
Promocyjne ceny i rabaty
Sprawna realizacja zamówienia
Dostęp do ebooka w 5 minut

STREFA APLIKANTA Komentarze praktyczne

Sortuj:
Sposób wyświetlania
169 produktów
Wydawnictwo
Rodzaj
Autor
Wpisz nazwisko autora:
Seria
Cena
Wpisz cenę od/do:
Od:
Do:
Rok wydania
Wpisz rok od/do:
Od:
Do:
zwiń rozwiń filtry
Promocja!

-50 % Ustawa o muzeach. Komentarz

Ziemowit Cieślik, Iwona Gredka-Ligarska, Paulina Gwoździewicz-Matan, Irena Lipowicz, Andrz...

Komentarz zawiera szczegółową wykładnię przepisów ustawy o muzeach wraz z szerokim przywołaniem orzecznictwa i poglądów doktryny

PROMOCJA -50%
Już od: 69,50 zł
139,00 zł
Więcej
Wolters Kluwer Polska KAM-4262 W01P01
Darmowa dostawa - 0 zł!

Opłata skarbowa. Komentarz

Stanisław Bogucki, Marcin Romanowicz, Krzysztof Winiarski
Już od: 161,10 zł
179,00 zł
Więcej
KAM-4317 W01P01
Darmowa dostawa - 0 zł!

Prawo własności przemysłowej. Komentarz

dr inż. Magdalena Jezierska-Zięba, Mariusz Kondrat, Andrzej Przytuła, Justyna Stefańczyk-K...

W komentarzu autorzy przedstawili w sposób przystępny i praktyczny skomplikowane zagadnienia prawa znaków towarowych, wynalazków, wzorów przemysłowych i użytkowych.

Już od: 269,09 zł
299,00 zł
Więcej
KAM-4032 W01P01
Promocja!

-50 % Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz

Bogdan Dolnicki

Aktualna i praktyczna wykładnia przepisów ustawy o samorządzie gminnym, przedstawiająca ogół norm prawnych odnoszących się do działalności samorządu terytorialnego.

PROMOCJA -50%
Już od: 99,50 zł
199,00 zł
Więcej
Wolters Kluwer Polska KAM-2927 W03P01
Promocja!

-30 % Ustawa o kuratorach sądowych. Komentarz

Krzysztof Stasiak

Kompleksowy komentarz przedstawiający wyjaśnienie, jak poprawnie stosować przepisy prawa zawarte w ustawie o kuratorach sądowych.

PROMOCJA -30%
Już od: 104,30 zł
149,00 zł
Więcej
Wolters Kluwer Polska KAM-4019 W01P01
Darmowa dostawa - 0 zł!

Ustawa o podatku od towarów i usług. Komentarz

Jacek Matarewicz

Aktualny komentarz do przepisów ustawy o VAT, a także wybranych regulacji rozporządzeń wykonawczych wydanych na podstawie tej ustawy.

Już od: 215,10 zł
239,00 zł
Więcej
NEX-0678 W04P01
Wyprzedano 00 h : 00 min : 00 sek.
Promocja!

Tylko 5 egz. -65%
Ustawa o Sądzie Najwyższym. Komentarz

Krzysztof Szczucki

Komentarz zawiera omówienie wszystkich zmian ustawodawczych, dokonanych od czasu ukazania się ostatniego wydania, dotyczących m.in. wyboru kandydatów na stanowisko Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego oraz postępowania w przypadku niewybrania kandydatów na stanowisko Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego.

Już od: 52,14 zł
149,00 zł
Więcej
Wolters Kluwer Polska KAM-3431 W02P01
Promocja!

-50 % Przeciwdziałanie nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych. Komentarz

Patrycja Dolniak

Autorka komentarza stawia sobie za cel nie tylko analizę przepisów, lecz także omówienie praktycznych zagadnień pojawiających się na gruncie ustawy.

PROMOCJA -50%
Już od: 59,49 zł
119,00 zł
Więcej
Wolters Kluwer Polska KAM-4144 W01P01
Promocja!

-50 % Pokrzywdzenie wierzyciela przez dłużnika. Przestępstwa z art. 300 i 301 §1 k.k.

Marta Currit

Komentarz dotyczy przestępstw przeciwko wierzycielom opisanych w art. 300 § 1–3 oraz art. 301 § 1 Kodeksu karnego.

PROMOCJA -50%
Już od: 49,50 zł
99,00 zł
Więcej
Wolters Kluwer Polska KAM-4082 W01D01
Promocja!

-50 % Pomoc społeczna. Komentarz

Iwona Sierpowska

Kompleksowe i dogłębne spojrzenie na prawo pomocy społecznej.

PROMOCJA -50%
Już od: 99,50 zł
199,00 zł
Więcej
Wolters Kluwer Polska ABC-0448 W05P01
Promocja!
Darmowa dostawa - 0 zł!

-40 % Kodeks karny. Komentarz

Arkadiusz Lach, Jerzy Lachowski, Tomasz Oczkowski, Igor Zgoliński, Agata Ziółkowska, Viole...

Komentarz zawiera syntetyczne omówienie, a jednocześnie wnikliwą wykładnię przepisów Kodeksu karnego, co pozwoli na rozwianie pojawiających się niekiedy trudności i wątpliwości w ich poprawnym rozumieniu i prawidłowym, praktycznym stosowaniu.

PROMOCJA -40%
Już od: 173,40 zł
289,00 zł
Więcej
KAM-2870 W03D01
Darmowa dostawa - 0 zł!

Ustawa o sporcie. Komentarz

Eligiusz Krześniak

Komentarz uwzględnia zmiany ustawodawcze opublikowane od czasu wejścia w życie ustawy.

Już od: 134,10 zł
149,00 zł
Więcej
KAM-4203 W01P01
Promocja!

-60 % Kodeks postępowania karnego. Komentarz

Małgorzata Beata Janicz, Cezary Kulesza, Jarosław Matras, Hanna Paluszkiewicz, Barbara Sko...

W komentarzu uwzględnione zostały wszystkie najnowsze zmiany do przepisów Kodeksu postępowania karnego, w tym tzw. ustawy covidowskie.

PROMOCJA -60%
Już od: 107,60 zł
269,00 zł
Więcej
Wolters Kluwer Polska KAM-3240 W02D01
Promocja!

-50 % Reklama produktów leczniczych. Komentarz do art. 52–64 ustawy – Prawo farmaceutyczne

Joanna Dziurowicz, Katarzyna Łoś, Natalia Łukawska, Karol Piekarczyk, Katarzyna Czyżewska

Prezentacja zasad reklamy produktów leczniczych zebranych w rozdziale 4 ustawy z 6.09.2001 r. – Prawo farmaceutyczne.

PROMOCJA -50%
Już od: 74,50 zł
149,00 zł
Więcej
Wolters Kluwer Polska KAM-3959 W01P01
Promocja!

-50 % Prawa konsumenta. Komentarz

Tomasz Czech

Kompleksowa analiza przepisów ustawy o prawach konsumenta z uwzględnieniem powiązanych z nimi regulacji kodeksu cywilnego i innych aktów prawnych.

PROMOCJA -50%
Już od: 99,50 zł
199,00 zł
Więcej
Wolters Kluwer Polska KAM-3167 W02P01
Darmowa dostawa - 0 zł!

Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego. Komentarz

Paweł A. Blajer, Wojciech Gonet

Szczegółowe omówienie zasad obrotu nieruchomościami rolnymi oraz propozycje rozwiązań problemów, które mogą wystąpić w związku z ich stosowaniem.

Już od: 169,00 zł
Więcej
EBO-4659 W01P01
Promocja!

-40 % Własność lokali. Komentarz

Iwona Szymczak


Omówienie najważniejszych kwestii związanych ze stosowaniem ustawy o własności lokali.

PROMOCJA -40%
Już od: 77,41 zł
129,00 zł
Więcej
Wolters Kluwer Polska KAM-4061 W01P01
Promocja!
Darmowa dostawa - 0 zł!

-50 % Ustawa o podatku akcyzowym. Komentarz

Jacek Matarewicz

W książce omówiono zagadnienia dotyczące zarówno drobnych przedsiębiorców, jak i największych w Polsce spółek.

PROMOCJA -50%
Już od: 149,50 zł
299,00 zł
Więcej
NEX-0624 W03P01
Darmowa dostawa - 0 zł!

Upadłość konsumencka. Komentarz

Łukasz Lipowicz, Patryk Filipiak, Anna Hrycaj

Publikacja przybliża przepisy regulujące postępowanie upadłościowe konsumenta, czyli osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej.

Już od: 159,00 zł
Więcej
EBO-3057 W01P01
Promocja!

-60 % Prawo restrukturyzacyjne. Komentarz

Dariusz Kwiatkowski, Robert Kosmal

Kompleksowe i aktualne opracowanie materii prawa restrukturyzacyjnego.

PROMOCJA -60%
Już od: 79,60 zł
199,00 zł
Więcej
Wolters Kluwer Polska KAM-3950 W01P01
Promocja!
Darmowa dostawa - 0 zł!

-50 % Kontrakty na rynku ubezpieczeń

Paweł Aleksander Sukiennik, Zdzisław Brodecki, Dariusz Gołębiewski, Witold Janusz, Bartosz...

Praktyczny komentarz do przepisów Kodeksu cywilnego o umowie ubezpieczenia, omówienie zagadnień międzynarodowego prawa ubezpieczeń gospodarczych oraz analiza nowych produktów ubezpieczeniowych.

PROMOCJA -50%
Już od: 134,49 zł
269,00 zł
Więcej
KAM-3349 W01P01
Promocja!
Darmowa dostawa - 0 zł!

-20 % Ustawa o gospodarce nieruchomościami. Komentarz

Ewa Bończak-Kucharczyk

W publikacji omówiono nie tylko przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami i akty wykonawcze do niej, lecz także związane z nimi przepisy wielu innych ustaw.

PROMOCJA -20%
Już od: 183,20 zł
229,00 zł
Więcej
EBO-0514 W06P01
Promocja!

-20 % Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Komentarz

Michał Koszowski, Iwona Niżnik-Dobosz

Wyjaśnienie przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w sposób praktyczny.

PROMOCJA -20%
Już od: 88,00 zł
110,00 zł
Więcej
Wolters Kluwer Polska EBO-3008 W01P01
Promocja!

-50 % Zarządzanie ruchem drogowym. Komentarz

Jonatan Hasiewicz

Komentarz w przystępny sposób opisuje skomplikowane procedury związane z projektowaniem, opiniowaniem, zatwierdzaniem i wprowadzaniem organizacji ruchu drogowego.

PROMOCJA -50%
Już od: 64,50 zł
129,00 zł
Więcej
Wolters Kluwer Polska KAM-4014 W01P01
Promocja!

-50 % Ustawa o samorządzie powiatowym. Komentarz

Renata Cybulska, Katarzyna Darowska-Szczepanek, Jadwiga Glumińska-Pawlic, Joanna Jagoda, R...

Dogłębna analiza przepisów dotyczących funkcjonowania powiatów w praktyce.

PROMOCJA -50%
Już od: 84,49 zł
146,00 zł
Więcej
Wolters Kluwer Polska KAM-3784 W01P01

Rybactwo śródlądowe. Komentarz

Krzysztof Gruszecki

Komentarz został napisany w sposób przystępny, bez zbędnego przytaczania rozważań o charakterze teoretycznym, tak by czytelnik mógł łatwo odszukać wyjaśnienie nurtujących go problemów.

Już od: 89,00 zł
Więcej
Wolters Kluwer Polska EBO-3009 W01P01
Promocja!
Darmowa dostawa - 0 zł!

-30 % Prawo pracy. Rozporządzenia. Komentarz

Dominika Dörre-Kolasa, Tomasz Duraj, Izabela Florczak, Agnieszka Górnicz-Mulcahy, Anna Kos...

Unikatowy zbiór komentarzy do kilkudziesięciu rozporządzeń precyzujących przepisy indywidualnego i zbiorowego prawa pracy.

PROMOCJA -30%
Już od: 139,29 zł
199,00 zł
Więcej
KAM-2948 W02D01
Promocja!

-20 % Zasady zarządzania mieniem państwowym. Komentarz

Amelia Daszkiewicz

Publikacja w praktyczny sposób wyjaśnia przepisy ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym poprzez wskazanie ich właściwej interpretacji.

PROMOCJA -20%
Już od: 115,20 zł
144,00 zł
Więcej
Wolters Kluwer Polska EBO-3011 W01P01
Promocja!
Darmowa dostawa - 0 zł!

-20 % Prawo upadłościowe. Komentarz

Paweł Janda

Szczególny nacisk położono na instytucje prawa upadłościowego wprowadzone nowelizacją z 23 września 2019 r., która wchodzi w życie 24 marca 2020 r.

PROMOCJA -20%
Już od: 136,00 zł
170,00 zł
Więcej
EBO-2356 W02P01
Promocja!

-70 % Inspekcja Ochrony Środowiska. Komentarz

Daria Danecka, Wojciech Radecki

W komentarzu szczegółowo omówiono m.in. katalog zadań IOŚ, jej organy oraz zagadnienia dotyczące jej pracowników.

PROMOCJA -70%
Już od: 44,70 zł
149,00 zł
Więcej
Wolters Kluwer Polska KAM-3720 W01P01