Facebook
Kategorie MENU
Wybrane dla Ciebie
Dlaczego Profinfo.pl?
Ponad 10 tys. tytułów
Darmowa dostawa już od 120zł
Pomoc konsultanta na linii
Promocyjne ceny i rabaty
Sprawna realizacja zamówienia
Dostęp do ebooka w 5 minut

STREFA APLIKANTA Komentarze praktyczne

Sortuj:
Sposób wyświetlania
169 produktów
Wydawnictwo
Rodzaj
Autor
Wpisz nazwisko autora:
Seria
Cena
Wpisz cenę od/do:
Od:
Do:
Rok wydania
Wpisz rok od/do:
Od:
Do:
zwiń rozwiń filtry

Kodeks karny wykonawczy. Komentarz do nowelizacji 2016

Krzysztof Dąbkiewicz

Publikacja zawiera szczegółową interpretację znacząco znowelizowanych przepisów dotyczących wykonywania kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego.

Już od: 99,00 zł
Więcej
Wolters Kluwer Polska KAM-3011 W01P01
Darmowa dostawa - 0 zł!

Podatki i opłaty lokalne. Podatek rolny. Podatek leśny. Komentarz

Paweł Borszowski, Klaudia Stelmaszczyk

W publikacji w sposób kompleksowy i przejrzysty omówiono wszystkie zmiany do ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, ustawy o podatku rolnym i ustawy o podatku leśnym, które weszły w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

Już od: 169,00 zł
Więcej
EBO-2027 W01P01
Darmowa dostawa - 0 zł!

Redagowanie i ogłaszanie aktów normatywnych. Komentarz

Grzegorz Wierczyński

Publikacja przeznaczona dla legislatorów i innych osób zajmujących się redagowaniem i ogłaszaniem aktów normatywnych, a także dla pracowników organów nadzoru i kontroli w procesie stanowienia prawa.

Już od: 199,20 zł
249,00 zł
Więcej
KAM-1222 W02P01
Darmowa dostawa - 0 zł!

Podatek dochodowy od osób prawnych. Komentarz

Aleksandra Krajewska, Adam Mariański, Aneta Nowak, Aneta Nowak-Piechota, Michał Wilk, Jaku...
W publikacji omówiono m.in.: nowe rozwiązania dotyczące faktur korygujących, uchylenie obowiązkowej korekty kosztów podatkowych oraz modyfikacje związane z wprowadzeniem postępowania restrukturyzacyjnego.
Już od: 249,00 zł
Więcej
EBO-2035 W04P01
Darmowa dostawa - 0 zł!

Postępowanie w sprawach nieletnich. Komentarz

Tadeusz Bojarski, Ewa Kruk, Edward Skrętowicz

W publikacji zostały omówione założenia przyjętego modelu postępowania w sprawach nieletnich - także kwestie sporne - oraz praktyczne aspekty stosowania ustawy.

Już od: 159,00 zł
Więcej
EBO-4572 W05P01
Darmowa dostawa - 0 zł!

Narodowy zasób archiwalny i archiwa. Komentarz

Marek Konstankiewicz, Adrian Niewęgłowski

Pierwsze na rynku wydawniczym omówienie ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w formie klasycznego komentarza do poszczególnych przepisów.

Już od: 175,20 zł
219,00 zł
Więcej
KAM-2750 W01P01
Darmowa dostawa - 0 zł!

Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Komentarz

Artur Ginter, Anna Michalak

Praktyczny komentarz do ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, uwzględniający także unormowania rozporządzeń wykonawczych do ustawy.

Już od: 139,00 zł
Więcej
EBO-2015 W01P01
Darmowa dostawa - 0 zł!

Ustawa o leczeniu niepłodności. Komentarz

Joanna Haberko

Pierwszy na polskim rynku wydawniczym komentarz do ustawy o leczeniu niepłodności z 2015 r., który ułatwi wykładnię jej przepisów.

Już od: 149,00 zł
Więcej
EBO-1988 W01P01
Darmowa dostawa - 0 zł!

Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Komentarz

Stanisław Nitecki, Aleksandra Wilk

Publikacja stanowi wnikliwe omówienie problematyki wsparcia rodziny i pieczy zastępczej z perspektywy prawa administracyjnego.

Już od: 199,00 zł
Więcej
EBO-1989 W01P01
Darmowa dostawa - 0 zł!

Ustawa o ewidencji ludności. Komentarz

Zbigniew Czarnik, Wojciech Maciejko, Paweł Zaborniak

Publikacja kompleksowo opisuje zagadnienia prowadzenia ewidencji osób fizycznych oraz zasady realizacji obowiązku meldunkowego, a także relacje zachodzące na tym tle między organami administracji publicznej a obywatelami i cudzoziemcami.

Już od: 135,20 zł
169,00 zł
Więcej
NEX-0570 W02P01

Ustawa krajobrazowa

Anna Fogel, Grzegorz Goleń, Anna Staniewska

Publikacja omawia przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu.

Już od: 103,20 zł
129,00 zł
Więcej
Wolters Kluwer Polska KAM-2793 W01P01
Darmowa dostawa - 0 zł!

Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Komentarz

Dorota Karkowska

Kompleksowe opracowanie zawierające analizę przepisów ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, a także innych aktów prawnych z zakresu prawa medycznego.

Już od: 199,00 zł
Więcej
EBO-0843 W03P01
Darmowa dostawa - 0 zł!

Prawo wodne. Komentarz

Mirosław Kałużny

Publikacja zawiera omówienie najważniejszych zagadnień związanych ze stosowaniem ustawy - Prawo wodne, a także aktów prawnych powiązanych z tą regulacją, w tym norm prawa unijnego i międzynarodowego.

Już od: 134,10 zł
149,00 zł
Więcej
NEX-0429 W02P01
Promocja!

-20 % Ustawa o dostępie do informacji publicznej. Komentarz

Irena Kamińska, Mirosława Rozbicka-Ostrowska
Publikacja stanowi wyczerpujący komentarz do ustawy o dostępie do informacji publicznej. Prezentuje kierunki wykładni jej norm oraz najbardziej aktualny przegląd orzecznictwa wojewódzkich sądów administracyjnych i Naczelnego Sądu Administracyjnego.
PROMOCJA -20%
Już od: 108,80 zł
136,00 zł
Więcej
Wolters Kluwer Polska EBO-4559 W03P01
Promocja!

-20 % Utrzymanie czystości i porządku w gminach. Komentarz

Wojciech Radecki

Komentarz przeznaczony jest dla prowadzących działalność w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi, zarządców nieruchomości, pracowników urzędów gmin, miast, powiatów i województw.

PROMOCJA -20%
Już od: 95,19 zł
119,00 zł
Więcej
Wolters Kluwer Polska EBO-0148 W05P01
Promocja!
Darmowa dostawa - 0 zł!

-20 % Kodeks karny. Komentarz

Tadeusz Bojarski, Aneta Michalska-Warias, Joanna Piórkowska-Flieger, Maciej Szwarczyk
W publikacji omówiono zmiany wynikające z tzw. dużej nowelizacji kodeksu karnego, która zreformowała system kar i innych środków reakcji na czyny zabronione, wprowadziła nowe instytucje, a wiele dotychczasowych w istotny sposób zmodyfikowała.
PROMOCJA -20%
Już od: 170,40 zł
213,00 zł
Więcej
EBO-4055 W07P01

Zastaw rejestrowy i rejestr zastawów. Komentarz

Rafał Dybka, Kamil Gliwiński, Agnieszka Poreda

Kompendium wiedzy na temat jednego z najbardziej popularnych sposobów zabezpieczania wierzytelności, jakim jest zastaw rejestrowy.

Już od: 95,19 zł
119,00 zł
Więcej
Wolters Kluwer Polska KAM-2631 W01P01
Promocja!

-20 % Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Komentarz

Edyta Bielak-Jomaa, Magdalena Paluszkiewicz, Ewa Staszewska , Mirosław Włodarczyk, Tatiana...

Publikacja zawiera charakterystykę uprawnień i obowiązków podmiotów działających w sferze obsługi osób z niepełnosprawnością, a także szczególnych uprawnień tych osób. Uwzględnia również dorobek doktryny oraz reprezentatywne orzecznictwo.

PROMOCJA -20%
Już od: 108,80 zł
136,00 zł
Więcej
Wolters Kluwer Polska EBO-1872 W01P01
Promocja!
Darmowa dostawa - 0 zł!

-20 % Akademickie prawo pracy

Krzysztof W. Baran, Krzysztof Wojciech Baran, Anna Dubowik, Zbigniew Góral, Inetta Jędrasi...

Publikacja w sposób kompleksowy przedstawia obraz zatrudnienia w szkołach wyższych - omówiono w niej status zarówno pracowników zatrudnionych w szkołach wyższych, jak i doktorantów.

PROMOCJA -20%
Już od: 136,00 zł
170,00 zł
Więcej
EBO-1888 W01P01