Facebook

Czerwiec_hot_deal_1920x60_a.jpg [40.55 KB]

Kategorie
Kategorie MENU
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.
Strefa Zniżek

STREFA APLIKANTA Ebook (PDF, EPUB)

2612 profesjonalnych publikacji w tej kategorii
Darmowa dostawa od 100zł
Sortuj:
Sposób wyświetlania:
Ochrona praw jednostek w postępowaniach przed sądami wspólnotowymi Ochrona praw jednostek w postępowaniach przed sądami wspólnotowymi

Ochrona praw jednostek w postępowaniach przed sądami wspólnotowymi

Krzysztof Scheuring
Wolters Kluwer Polska
"Przedmiotem niniejszej pracy będzie przedstawienie praw i obowiązków jednostek w kontekście ich pozycji w postępowaniach przed sądami wspólnotowymi. [...]"
KAM-0907 W01Z01
64,06 zł
68,15 zł
Więcej
Opodatkowanie dochodów nieujawnionych Opodatkowanie dochodów nieujawnionych

Opodatkowanie dochodów nieujawnionych

Piotr Pietrasz
Wolters Kluwer Polska
Praca zawiera, prócz rozważań teoretycznych poświęconych przede wszystkim ogólnej charakterystyce dochodów nieujawnionych, również praktyczną analizę i ocenę obowiązujących w Polsce zasad ich opodatkowania.
KAM-0899 W01Z01
64,06 zł
68,15 zł
Więcej
Wymiar i rozkład czasu pracy Wymiar i rozkład czasu pracy
Promocja!
20 %
Promocja!

Wymiar i rozkład czasu pracy

Magdalena Barbara Rycak
Wolters Kluwer Polska
Na regulację prawną czasu pracy składają się w gruncie rzeczy dwa elementy: pierwszy z nich dotyczy długości czasu pracy, drugi - rozłożenia czasu pracy obowiązującego pracownika w określonych dniach, tygodniach, czy miesiącach. Przedmiotem opracowania jest ustalenie prawnego znaczenia pojęć wymiaru....
EBO-0093 W01P01
PROMOCJA-20 %
39,21 zł
49,00 zł
Więcej
Wykładnia i stosowanie prawa wspólnotowego Wykładnia i stosowanie prawa wspólnotowego
Promocja!
20 %
Promocja!

Wykładnia i stosowanie prawa wspólnotowego

Anna Kalisz
Wolters Kluwer Polska
Celem pracy jest ukazanie roli wykładni operatywnej ETS, czyli tzw. <b>case law</b>, w procesie stosowania prawa wspólnotowego przez sądy ponadnarodowe i krajowe. <br> Autorka <b>opisuje odmienności i podobieństwa modelu stosowania i interpretacji prawa wspólnotowego w....
EBO-0011 W01P01
PROMOCJA-20 %
47,20 zł
59,00 zł
Więcej
Charakter prawny regulacji dotyczących zabezpieczeń technicznych utworów Charakter prawny regulacji dotyczących zabezpieczeń technicznych utworów
Promocja!
20 %
Promocja!

Charakter prawny regulacji dotyczących zabezpieczeń technicznych utwor....

Andrzej Matlak
Wolters Kluwer Polska
<b>Książka jest pierwszą w Polsce publikacją obejmującą kompleksową analizę prezentowanej problematyki.</b><br /> Książka <b>zawiera szeroką analizę regulacji prawnych</b> dotyczących zabezpieczeń technicznych przed dostępem i eksploatacją utworów oraz przedmiotów praw....
EBO-0238 W01P01
PROMOCJA-20 %
43,20 zł
54,00 zł
Więcej
Wycena i kształtowanie wartości przedsiębiorstwa Wycena i kształtowanie wartości przedsiębiorstwa

Wycena i kształtowanie wartości przedsiębiorstwa

Andrzej Jaki
Wolters Kluwer Polska
W książce w zarysie przedstawiono zagadnienia związane z wyceną przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem warstwy teoretyczno-metodycznej podjętej problematyki.
OFE-0162 W04Z01
36,66 zł
39,00 zł
Więcej
Studia i Analizy Sądu Najwyższego. TOM I Studia i Analizy Sądu Najwyższego. TOM I

Studia i Analizy Sądu Najwyższego. TOM I

Krzysztof Ślebzak (red.)
Książka JEDYNA na rynku! Prezentacja opracowań przygotowanych w ramach działalności Biura Studiów i Analiz Sądu Najwyższego
KAM-0929 W01Z01
42,30 zł
45,00 zł
Więcej
Status prawny wierzyciela w polskim postępowaniu naprawczym Status prawny wierzyciela w polskim postępowaniu naprawczym
Promocja!
20 %
Promocja!

Status prawny wierzyciela w polskim postępowaniu naprawczym

Katarzyna Babiarz-Mikulska
Wolters Kluwer Polska
Praca dotyczy bardzo aktualnego problemu - postępowania naprawczego oraz statusu prawnego wierzycieli w nim uczestniczących. Jest to jedno z pierwszych opracowań w tym zakresie na gruncie nowej regulacji prawnej. Tematyka ma doniosłe znaczenie nie tylko dla doktryny, lecz również dla praktyków: w sp....
EBO-0954 W01P01
PROMOCJA-20 %
33,60 zł
42,00 zł
Więcej
Telekomunikacyjne organy regulacyjne w Unii Europejskiej Telekomunikacyjne organy regulacyjne w Unii Europejskiej
Promocja!
20 %
Promocja!

Telekomunikacyjne organy regulacyjne w Unii Europejskiej

Inga Kawka
Wolters Kluwer Polska
W książce przedstawiono problem niezależności krajowych organów regulacyjnych oraz jej znaczenia dla demokratycznej legitymacji ich działalności. Interpretacji poddane zostały kompetencje administracji telekomunikacyjnej i kwestie związane z wykonywaniem tych kompetencji, a także mechanizmy i sposob....
EBO-0107 W01P01
PROMOCJA-20 %
44,79 zł
56,00 zł
Więcej
Ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa. Zagadnienia cywilnoprawne Ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa. Zagadnienia cywilnoprawne
Promocja!
20 %
Promocja!

Ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa. Zagadnienia cywilnoprawne

Arkadiusz Michalak
Wolters Kluwer Polska
W książce omówiono problematykę ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa w prawie polskim, europejskim oraz w aspekcie prawnoporównawczym, z uwzględnieniem porozumienia TRIPS. Praca przedstawia wszystkie dostępne instrumenty cywilnoprawnej ochrony informacji poufnych zawarte m.in. w ustawie o zwalczaniu n....
EBO-0016 W01P01
PROMOCJA-20 %
33,60 zł
42,00 zł
Więcej
Odpowiedzialność za szkody wyrządzone ruchem zakładu górniczego Odpowiedzialność za szkody wyrządzone ruchem zakładu górniczego
Promocja!
20 %
Promocja!

Odpowiedzialność za szkody wyrządzone ruchem zakładu górniczego

Ryszard Mikosz
Wolters Kluwer Polska
Rozprawa jest pierwszą próbą monograficznego opracowania problematyki odpowiedzialności za szkody wyrządzone ruchem zakładu górniczego według stanu prawnego obowiązującego od chwili wejścia w życie ustawy z dnia 27 lutego 1994 r. - Prawo geologiczne i górnicze. Stan ten zaś zdecydowanie odbiega od w....
EBO-0200 W01P01
PROMOCJA-20 %
33,60 zł
42,00 zł
Więcej
Miasto na prawach powiatu Miasto na prawach powiatu
Promocja!
20 %
Promocja!

Miasto na prawach powiatu

Anna Wierzbica
Wolters Kluwer Polska
Prezentowana monografia jest pierwszą pozycją w polskiej literaturze prawniczej poświęconą w całości miastom na prawach powiatu.
EBO-0166 W01P01
PROMOCJA-20 %
37,60 zł
47,00 zł
Więcej
Naruszenie prywatności osób publicznych przez prasę Naruszenie prywatności osób publicznych przez prasę
Promocja!
20 %
Promocja!

Naruszenie prywatności osób publicznych przez prasę

Joanna Sieńczyło-Chlabicz
Wolters Kluwer Polska
W książce przedstawiono: o propozycję konstrukcji prawa do prywatności, o pojęcie osoby publicznej i warunki kwalifikowania jednostki do kategorii osób publicznych, o zakres obowiązywania ochrony prywatności w odniesieniu do osób publicznych, o najczęściej występujące naruszenia prywatnośc....
EBO-0167 W01P01
PROMOCJA-20 %
43,20 zł
54,00 zł
Więcej
Konsekwencje prawne śmierci pracownika Konsekwencje prawne śmierci pracownika
Promocja!
20 %
Promocja!

Konsekwencje prawne śmierci pracownika

Ewa Hofmańska
Wolters Kluwer Polska
Przedmiotem opracowania jest zagadnienie konsekwencji prawnych śmierci pracownika w świetle przepisów kodeksu pracy i niektórych innych ustaw z zakresu prawa pracy. Analizie poddano z jednej strony zagadnienie następstwa prawnego w zakresie świadczeń majątkowych ze stosunku pracy po zmarłym pracowni....
EBO-0092 W01P01
PROMOCJA-20 %
36,00 zł
45,00 zł
Więcej
Kontrola tworzenia i stosowania prawa podatkowego pod rządami Konstytucji RP Kontrola tworzenia i stosowania prawa podatkowego pod rządami Konstytucji RP
Promocja!
20 %
Promocja!

Kontrola tworzenia i stosowania prawa podatkowego pod rządami Konstytu....

Leonard Etel, Cezary Kosikowski, Eugeniusz Ruśkowski
Wolters Kluwer Polska
Synteza badań zaprezentowana w raporcie Eugeniusza Ruśkowskiego różni się od wielu innych opracowań związanych z tematem "reformy podatków" tym, iż nie stanowi ona tylko i wyłącznie wizji jednej osoby, lecz 14 osobowego zespołu badawczego skupiającego pracowników zarówno naukowych, jak i s....
EBO-0149 W01P01
PROMOCJA-20 %
34,40 zł
43,00 zł
Więcej
Egzekucja administracyjna - teoria i praktyka z orzecznictwem sądowoadministracyjnym Egzekucja administracyjna - teoria i praktyka z orzecznictwem sądowoadministracyjnym
Promocja!
20 %
Promocja!

Egzekucja administracyjna - teoria i praktyka z orzecznictwem sądowoad....

Władysław Grześkiewicz
Wolters Kluwer Polska
Ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji obejmuje przepisy regulujące postępowanie egzekucyjne i środki przymusu stosowane w celu doprowadzenia do wykonania przez zobowiązanych ich obowiązków o charakterze pieniężnym lub niepieniężnym. Autor, szczegółowo przedstawia tę problematykę, zachow....
EBO-0081 W01P01
PROMOCJA-20 %
44,79 zł
56,00 zł
Więcej
Granice wykładni prawa. Znaczenie językowe tekstu prawnego jako granica wykładni Granice wykładni prawa. Znaczenie językowe tekstu prawnego jako granica wykładni
Promocja!
20 %
Promocja!

Granice wykładni prawa. Znaczenie językowe tekstu prawnego jako granic....

Tomasz Spyra
Wolters Kluwer Polska
Książka jest pierwszą współczesną monografią na temat granic wykładni prawa w języku polskim. Praca omawia najważniejsze ujęcia problemu wykładni w polskiej i zachodniej filozofii prawa, zawiera również obszerne omówienie orzecznictwa. Jest pisana z perspektywy praktycznej, dotyka zatem wielu proble....
EBO-0232 W01P01
PROMOCJA-20 %
44,79 zł
56,00 zł
Więcej
Prawo penitencjarne. Kodeks karny wykonawczy z przepisami wykonawczymi i związkowymi Prawo penitencjarne. Kodeks karny wykonawczy z przepisami wykonawczymi i związkowymi
Promocja!
20 %
Promocja!

Prawo penitencjarne. Kodeks karny wykonawczy z przepisami wykonawczymi....

urzędowe dokumenty
Wolters Kluwer Polska
Stan prawny na 1 stycznia 2006 r. Celem niniejszej publikacji jest zaprezentowanie tych przepisów prawa, które wywierają bezpośredni wpływ nie tylko na sytuację osób pozbawionych wolności (tymczasowo aresztowanych), ale również mają praktyczne znaczenie w codziennej pracy funkcjonariuszy i pracowni....
EBO-0199 W01P01
PROMOCJA-20 %
33,60 zł
42,00 zł
Więcej
Zadania samorządu terytorialnego w zakresie ochrony środowiska Zadania samorządu terytorialnego w zakresie ochrony środowiska
Promocja!
20 %
Promocja!

Zadania samorządu terytorialnego w zakresie ochrony środowiska

Anna Barczak
Wolters Kluwer Polska
<br> &nbsp "Autorka przedstawiła bardzo szczegółową analizę stanu prawnego, literatury i orzecznictwa dotyczących przede wszystkim założonego tematu, czyli zadań środowiskowych samorządu wszystkich szczebli, ale również pewnych szczebli ogólniejszych, związanych z problemami funkcjono....
EBO-0082 W01P01
PROMOCJA-20 %
43,20 zł
54,00 zł
Więcej
Zarządzanie talentami Zarządzanie talentami
Archiwum
20 %
Archiwum

Zarządzanie talentami

Paweł Berłowski, Irmina Gocan, Anna Markiewicz, Mariusz Woźniak
Wolters Kluwer Polska
Podstawą programów talentowych jest przekonanie, że to ludzie stanowią największą wartość przedsiębiorstwa i decydują o jego przewadze konkurencyjnej na rynku. Inwestowanie w rozwój potencjału najcenniejszych pracowników może przynieść firmie wiele korzyści, jednak nieudolnie wprowadzony program typ....
EBO-1019 W01E01
Więcej
ABC służby cywilnej ABC służby cywilnej
Archiwum
20 %
Archiwum

ABC służby cywilnej

Wojciech Drobny, Marcin Mazuryk, Piotr Zuzankiewicz
Wolters Kluwer Polska
Książka stanowi praktyczne kompendium wiedzy niezbędne dla wszystkich osób zainteresowanych problematyką polskiej służby cywilnej.
EBO-0283 W02P01
Więcej
Pisma sądowe w sprawach cywilnych Pisma sądowe w sprawach cywilnych
Archiwum
20 %
Archiwum

Pisma sądowe w sprawach cywilnych

Bogdan Bladowski
Wolters Kluwer Polska
Opracowanie zawiera 190 kompletnych wzorów pism procesowych w sprawach cywilnych z krótkimi komentarzami, ilustrujących podstawowe czynności sędziowskie w sprawach rozpoznawanych w procesie, w postępowaniu nieprocesowym i w postępowaniu egzekucyjnym oraz o wznowienie postępowania i o stwierdzenie....
EBO-0037 W02P01
Więcej
Opodatkowanie dochodów osób fizycznych z inwestowania i lokacji majątku Opodatkowanie dochodów osób fizycznych z inwestowania i lokacji majątku
Archiwum
20 %
Archiwum

Opodatkowanie dochodów osób fizycznych z inwestowania i lokacji majątk....

Jarosław Sekita
Wolters Kluwer Polska
Książka opisuje wszystkie występujące w obrocie prawnym istotne formy oszczędzania i inwestowania majątku.
EBO-0453 W01E01
Więcej
Dialog organizacyjny Dialog organizacyjny
Archiwum
20 %
Archiwum

Dialog organizacyjny

Aleksandra Bławat, Anna Drobny
Wolters Kluwer Polska
Dialog organizacyjny to ekscytująca podróż w świat firmy zarządzanej w pełni partycypacyjnie. W jej trakcie śledzimy historię wdrażania przełomowej zmiany organizacyjnej, na jaką zdecydowała się jedna z niewielkich krakowskich firm
EBO-0390 W01P01
Więcej
Rozstrzyganie wątpliwości na korzyść podatnika. Zasada prawa podatkowego Rozstrzyganie wątpliwości na korzyść podatnika. Zasada prawa podatkowego
Archiwum
20 %
Archiwum

Rozstrzyganie wątpliwości na korzyść podatnika. Zasada prawa podatkowe....

Adam Mariański
Wolters Kluwer Polska
"Praca nie tylko wypełnia lukę w polskiej literaturze dotyczącej systemu prawa podatkowego, ale jest oryginalną próbą krystalizacji jednego z ogólnych założeń, jakie powinno przyświecać interpretacji prawa podatkowego. (...) "
EBO-0760 W02P01
Więcej
Lekarski obowiązek udzielenia pomocy Lekarski obowiązek udzielenia pomocy
Archiwum
20 %
Archiwum

Lekarski obowiązek udzielenia pomocy

Elżbieta Zatyka
Wolters Kluwer Polska
Tematem książki jest unormowanie granic lekarskiego obowiązku udzielenia pomocy w prawie polskim, zarówno w prawie powszechnym, jak i w deontologii zawodowej.
EBO-0574 W01P01
Więcej
Systemy ostrzegania przedsiębiorstw przed ryzykiem upadłości Systemy ostrzegania przedsiębiorstw przed ryzykiem upadłości
Archiwum
20 %
Archiwum

Systemy ostrzegania przedsiębiorstw przed ryzykiem upadłości

Tomasz Korol
Wolters Kluwer Polska
Dzięki całościowemu przedstawieniu problemu upadłości firm i zaprezentowaniu zupełnie nowego systemu wczesnego ostrzegania, opartego na podstawach makro- i mikroekonomicznych, publikacja ta będzie stanowić ważny wkład w lepsze zrozumienie tego zjawiska, występującego właściwie od zawsze w dziedzinie....
EBO-0680 W01P01
Więcej
Infrastruktura techniczna szpitala Infrastruktura techniczna szpitala
Archiwum
20 %
Archiwum

Infrastruktura techniczna szpitala

Witold Ponikło
Wolters Kluwer Polska
Niniejsza książka powstała na podstawie artykułów pisanych do specjalistycznej prasy medycznej. W przystępnej formie omówione w niej zostały wybrane zagadnienia dotyczące infrastruktury technicznej szpitala.
EBO-0557 W01P01
Więcej
Stosunki pracy w służbie cywilnej Stosunki pracy w służbie cywilnej
Archiwum
20 %
Archiwum

Stosunki pracy w służbie cywilnej

Helena Szewczyk
Wolters Kluwer Polska
Stan prawny na 1.05.2010 r.Autorka prezentowanej monografii w praktyczny sposób przedstawia aktualne zagadnienia dotyczące statusu prawnego osób zatrudnionych w służbie cywilnej. Publikacja traktuje o wszystkich aspektach stosunków pracy w służbie cywilnej: stronach stosunku pracy, nawiązaniu, zmian....
EBO-0314 W01P01
Więcej
Ustawa o fundacjach. Komentarz Ustawa o fundacjach. Komentarz
Archiwum
20 %
Archiwum

Ustawa o fundacjach. Komentarz

Henryk Cioch, Andrzej Kidyba
Wolters Kluwer Polska
Stan prawny na 4.01.2010 r. W komentarzu zostały omówione zarówno przepisy ustawy z 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach, jak również uregulowania szczególne, którym podlegają niektóre fundacje. Ma to na celu przede wszystkim wskazanie specyfiki i odrębności takich fundacji jak: Fundacja im. Ossolińskic....
EBO-0812 W02P01
Więcej

Wydawnictwo

Więcej Mniej wdawnictw

Autor

Seria

Więcej Mniej serii

Rok wydania od/do

Od: Do:

Cena detaliczna od/do

Od: Do:
Więcej Mniej serii
Rozwiń wszystkie Zwiń wszystkie

Kupując w profinfo zyskujesz

Gwarancja najlepszej ceny
Gwarancję najlepszej ceny
Darmowa dostawa już od 50 zł
Darmową dostawę już od 100 zł
Pomoc konsultanta na infolinii
Pomoc konsultanta na infolinii
Promocyjne ceny i rabaty
Promocyjne ceny i rabaty
Sprawna realizacja zamówienia
Sprawną realizację zamówienia