Facebook
Kategorie
Kategorie MENU
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.

Spadki

Prawo cywilne. Zobowiązania i spadki. Pytania i odpowiedzi
Promocja!

Prawo cywilne. Zobowiązania i spadki. Pytania i odpowiedzi

Jerzy Ciszewski, Anna Stępień-Sporek
Wolters Kluwer Polska

Publikacja stanowi opracowanie prawa zobowiązań oraz prawa spadkowego w pytaniach i odpowiedziach.

47,20 zł
59,00 zł
Więcej
Kodeks cywilny. Komentarz. Tom 6. Spadki
Darmowa dostawa - 0 zł!

Kodeks cywilny. Komentarz. Tom 6. Spadki

Jacek Gudowski, Elżbieta Skowrońska-Bocian, Jacek Wierciński
Wolters Kluwer Polska

Publikacja zawiera szczegółowe omówienie problematyki dziedziczenia.

189,00 zł
Więcej
Kodeks cywilny. Komentarz. Spadki. TOM IV
Darmowa dostawa - 0 zł!

Kodeks cywilny. Komentarz. Spadki. TOM IV

Andrzej Kidyba, Elżbieta Niezbecka
Wolters Kluwer Polska

Przystępny, zwięzły komentarz do przepisów księgi czwartej Kodeksu cywilnego - prawo spadkowe, w którym omówiono wszystkie instytucje prawne regulujące skutki prawne śmierci osoby fizycznej w sferze cywilnoprawnych stosunków majątkowych.

W komentarzu znajdą Państwo odpowiedzi na pytania:

 1. Jak w prawidłowy sposób interpretować przepisy kodeksu cywilnego dotyczące prawa spadkowego?
 2. Jakie są prawnie dopuszczalne formy dysponowania majątkiem na wypadek śmierci?
 3. Jak ograniczyć odpowiedzialność następców prawnych za zaciągnięte przez zmarłego długi spadkowe, tzw. dziedziczenie z dobrodziejstwem inwentarza?
 4. Czym jest wykaz inwentarza i jak prawidłowo go sporządzić?
 5. Czym różni się zapis zwykły od zapisu windykacyjnego?
 6. Jak przeprowadzić dział spadku?

Komentarz uwzględnia zmiany w prawie:

  • W szczególności omówiono nowelizację wynikającą z ustawy z dnia 20 marca 2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 539), która wejdzie w życie 18 października 2015 r. Zmiana ta wprowadziła zasadę odpowiedzialności za długi spadkowe z tzw. dobrodziejstwem inwentarza, tj. do wysokości wartości aktywów spadkowych w miejsce obowiązującej dotychczas zasady odpowiedzialności nieograniczonej.
  • Bogaty wybór najnowszego orzecznictwa SN oraz aktualna literatura przedmiotu.

Do kogo komentarz jest adresowany?

  Komentarz przeznaczony jest zarówno dla praktyków specjalizujących się w prawie spadkowym: sędziów, notariuszy, adwokatów, radców prawnych, jak i teoretyków prawa.

151,20 zł
Więcej
Spadki. Poradnik

Spadki. Poradnik

Jarosław Turłukowski
Wolters Kluwer Polska

Jeśli chcesz mieć wpływ na losy swojego majątku i sporządzić testament, jeśli otrzymałeś spadek lub jesteś uwikłany w spór z innymi spadkobiercami co do podziału spadku, ten poradnik pomoże Ci podjąć właściwe działania.Spadki. Poradnik to omówienie całokształtu problematyki prawa spadkowego, zaczynając od wyjaśnienia jego podstawowych pojęć i założeń aż do przedstawienia poszczególnych instytucji prawa spadkowego.Część pierwsza poradnika dotyczy okresu przed śmiercią spadkodawcy i zawiera wiadomości o: sporządzeniu testamentu, odwołaniu i interpretacji testamentu, wykonawcy testamentu, powołaniu spadkobiercy, zapisie i poleceniu oraz zrzeczeniu się dziedziczenia. W części drugiej szczegółowo analizowane są przepisy normujące: dziedziczenie ustawowe, skład spadku, przyjęcie i odrzucenie spadku, sądowe stwierdzenie nabycia spadku, poświadczenie dziedziczenia, odpowiedzialność za długi spadkowe oraz zachowek. Część trzecia jest poświęcona działowi spadku.Poradnik jest przeznaczony dla osób niemających wystarczającej wiedzy na temat prawa spadkowego, którym znajomość przepisów tej dziedziny pozwoli rozstrzygnąć konkretne problemy. Książka podejmuje nie tylko kwestie teoretyczne, lecz zawiera też liczne przy-kłady zastosowania przepisów w praktyce.

44,10 zł
Więcej
Transmisja spadku

Transmisja spadku

Maciej Rzewuski
Wolters Kluwer Polska

W publikacji starano się w sposób możliwie przejrzysty przedstawić tytułową instytucję, jej istotę i charakter na tle szeroko rozumianych stosunków z zakresu prawa materialnego, procedury cywilnej i prawa prywatnego międzynarodowego.

103,20 zł
Więcej
Postępowanie w sprawach o zabezpieczenie spadku, spis inwentarza i wykaz inwentarza
Darmowa dostawa - 0 zł!

Postępowanie w sprawach o zabezpieczenie spadku, spis inwentarza i wykaz inwentarza

Marcin Uliasz
Wolters Kluwer Polska

Kompleksowe omówienie przebiegu postępowania w sprawach o zabezpieczenie spadku, spis inwentarza oraz wykaz inwentarza.

119,20 zł
Więcej
Umowa o dział spadku

Umowa o dział spadku

Jakub Biernat
Wolters Kluwer Polska

Stan prawny na 10.11.2007 r.
Dział spadku należy do tych instytucji z zakresu prawa spadkowego, które odgrywają szczególnie istotną rolę w praktyce, tak z perspektywy ochrony interesów spadkobierców,jak i innych osób ...

68,15 zł
Więcej
Prawo spadkowe
Promocja!

Prawo spadkowe

Paweł Księżak
Wolters Kluwer Polska

Publikacja prezentuje kompletny wykład współczesnego polskiego prawa spadkowego.

55,20 zł
69,00 zł
Więcej
Prawo spadkowe
Darmowa dostawa - 0 zł!

Prawo spadkowe

Liliana Kaltenbek, Waldemar Żurek
Wolters Kluwer Polska

Publikacja stanowi kompleksowy zbiór zagadnień odnoszących się do spadku. Zamieszczono w niej kompletny zbiór wzorów pism procesowych oraz zbiór przepisów obejmujący całość aktów prawnych z zakresu dziedziczenia.

127,20 zł
Więcej
Zabezpieczenie spadku i spis inwentarza. Komentarz do art. 627-639 k.p.c.

Zabezpieczenie spadku i spis inwentarza. Komentarz do art. 627-639 k.p.c.

Monika Dziewulska , Jarosław Świeczkowski, Jarosław Urban
Wolters Kluwer Polska

Publikacja przedstawia praktyczne i teoretyczne aspekty dotyczące dokonywania przez komornika zabezpieczenia spadku i spisu inwentarza.

103,20 zł
Więcej
Podstawy prawa cywilnego. Prawo spadkowe

Podstawy prawa cywilnego. Prawo spadkowe

Sylwester Wójcik, Mariusz Załucki
Wolters Kluwer Polska

Książka przeznaczona jest przede wszystkim dla studentów różnych typów szkół wyższych, gdzie wykłada się podstawy prawa cywilnego, a zatem przede wszystkim kierunków prawniczych. Korzystać mogą z niej także aplikanci oraz inne osoby zajmujące się prawem spadkowym.

39,21 zł
Więcej
Nieruchomości w prawie cywilnym, administracyjnym i podatkowym. Tom II
Darmowa dostawa - 0 zł!

Nieruchomości w prawie cywilnym, administracyjnym i podatkowym. Tom II

Stefan Babiarz, Adam Bieranowski, Maciej Jaśniewicz, Tomasz Kolanowski, Ryszard Pęk, Ewa S...
Wolters Kluwer Polska

W publikacji w sposób szczegółowy i kompleksowy zaprezentowano problematykę szeroko pojętego obrotu nieruchomościami i korzystania z nich zarówno w stosunkach gospodarczych, jak i rodzinnych.

197,10 zł
Więcej
Notarialne poświadczenie dziedziczenia
Promocja!
Darmowa dostawa - 0 zł!

Notarialne poświadczenie dziedziczenia

Piotr Borkowski
Wolters Kluwer Polska

Instytucja notarialnego poświadczenia dziedziczenia umożliwia szybkie przeprowadzenie wszelkich formalności związanych z uregulowaniem spraw spadkowych i uzyskanie dokumentu potwierdzającego prawa do spadku. Celem prezentowanej publikacji jest omówienie tej instytucji w sposób praktycznie użyteczny.

W pracy analizie poddano także inne czynności przeprowadzane przez notariuszy, w tym ocenę ważności testamentów oraz oświadczeń o przyjęciu lub odrzuceniu spadku. Przedmiotem rozważań jest również nieznana dotychczas polskiemu systemowi prawnemu instytucja zapisu windykacyjnego.

Adresaci:
Książka jest adresowana przede wszystkim do notariuszy. Korzystać z niej mogą także sędziowie, adwokaci i radcowie prawni, którzy zawodowo zajmują się potwierdzaniem praw do spadku; może być pomocna również aplikantom prawniczym.

103,20 zł
129,00 zł
Więcej

Zachowek, spadek i postępowanie spadkowe

Kodeks Cywilny definiuje spadki jako ogół praw i obowiązków cywilnoprawnych o właściwościach majątkowych spadkodawcy, które z chwilą jego śmierci poprzez dziedziczenie przechodzą na spadkobierców.

W skład spadków wchodzą wyłącznie prawa i obowiązki majątkowe zmarłego o charakterze cywilnoprawnym. Należą do niego m.in.: własność i współwłasność rzeczy, użytkowanie wieczyste, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawa i obowiązki będące następstwem umów zawartych pod warunkiem, prawo pierwokupu/odkupu, autorskie prawa majątkowe, prawo do patentu, obligacje, prawa i obowiązki wspólników spółek osobowych, udziały i akcje spółek kapitałowych.

Spadki to również długi spadkowe. Są to przede wszystkim zobowiązania spadkodawcy – zaciągnięte kredyty i pożyczki, pobrane zaliczki lub odszkodowania – jak i wszystkie koszty powiązane z pogrzebem i postępowaniem spadkowym bądź notarialnym poświadczeniem dziedziczenia.

Do spadków nie zalicza się natomiast praw majątkowych, które zostają uchylone z chwilą śmierci osoby, a także prawa i obowiązki nabywane przez sprecyzowane osoby, pomijając fakt czy są to spadkobiercy czy inne osoby.

W książkach o spadkach w Profinfo.pl znaleźć można szczegółowe informacje dotyczące przyjęcia lub odmowy odebrania spadku, jak również praktyczne wskazówki ułatwiające poszczególne procedury.