Facebook
Kategorie
Kategorie MENU
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.

VAT

Prewspółczynnik odliczenia VAT naliczonego

Prewspółczynnik odliczenia VAT naliczonego

Joanna Pęczek-Czerwińska
Wolters Kluwer Polska

Publikacja szczegółowo przedstawia miejsce prewspółczynnika w systemie VAT.

103,20 zł
Więcej
Przestępstwa karuzelowe i inne oszustwa w VAT
Darmowa dostawa - 0 zł!

Przestępstwa karuzelowe i inne oszustwa w VAT

Wojciech Kotowski, Michał Majczyna, Jacek Matarewicz, Irena Ożóg, Beata Sobocha, Maciej Zb...
Wolters Kluwer Polska

Publikacja przeznaczona jest dla doradców podatkowych, adwokatów i radców prawnych.

149,00 zł
Więcej
VAT. Podstawowe zasady i ujęcie w rachunkowości

VAT. Podstawowe zasady i ujęcie w rachunkowości

Katarzyna Zasiewska
Wolters Kluwer Polska

W książce omówiono w sposób przejrzysty i zrozumiały zasady opodatkowania podatkiem od towarów i usług transakcji w obrocie krajowym i międzynarodowym. Przedstawiono również zasady dokumentowania i ewidencjonowania w księgach rachunkowych operacji gospodarczych obciążonych VAT.

Praca zawiera wyjaśnienie takich zagadnień jak:

 • wewnątrzwspólnotowe transakcje towarowe,
 • zasady rozliczania VAT w związku z usługami zagranicznymi,
 • odliczenie podatku naliczonego z tytułu nabycia towarów i usług,
 • korekta wartości obrotu z tytułu dostawy towarów i świadczenia usług.
 • W opracowaniu znajdują się liczne przykłady i schematy ułatwiające zrozumienie omawianej problematyki.

  Adresaci:
  Publikacja przeznaczona jest dla księgowych, doradców podatkowych, audytorów, jak również radców prawnych i urzędników skarbowych. Zainteresuje także pracowników naukowych i studentów uczelni ekonomicznych oraz uniwersytetów ze specjalnościami z zakresu finansów, rachunkowości i podatków.


  "Recenzowana praca jest jedną z niewielu pojawiających się na rynku wydawniczym pozycji książkowych, która w kompleksowy i jasny sposób łączy, na wysokim poziomie merytorycznym, dwa obszary wiedzy praktycznej w odniesieniu do podatku od towarów i usług".

  Prof. dr hab. Janusz Samelak


89,10 zł
Więcej
Odwrotne obciążenie podatkiem VAT w usługach budowlanych

Odwrotne obciążenie podatkiem VAT w usługach budowlanych

Michał Murawski, Justyna Okrasińska, Ewa Szelenbaum
Wolters Kluwer Polska

W książce w sposób kompleksowy i przejrzysty omówiono mechanizm odwrotnego obciążenia stosowany przy rozliczaniu usług budowalnych od 1.01.2017 r.

129,00 zł
Więcej
VAT w gminach

VAT w gminach

Tomasz Bełdyga, Justyna Biok, Agnieszka Przeorek, Katarzyna Stawowa, Rafał Szafraniec, Prz...
Wolters Kluwer Polska

Jak wygląda rozliczenie gminy z jej jednostkami budżetowymi oraz rozliczenia pomiędzy jednostkami? Jak odliczyć VAT naliczony od wydatków gminnych jednostek budżetowych?

80,09 zł
Więcej
Odwrotne obciążenie podatkiem VAT w transakcjach transgranicznych i krajowych

Odwrotne obciążenie podatkiem VAT w transakcjach transgranicznych i krajowych

Michał Murawski, Dariusz Roszkowski
Wolters Kluwer Polska

Kompleksowe źródło informacji na temat mechanizmu odwrotnego obciążenia podatkiem VAT. Zawiera zarówno precyzyjną analizę przepisów prawnych, jak i przykłady, odwołania do orzecznictwa i praktyki organów podatkowych.

103,20 zł
Więcej
Rozliczanie podatku VAT związanego z pojazdami samochodowymi
Darmowa dostawa - 0 zł!

Rozliczanie podatku VAT związanego z pojazdami samochodowymi

Mariusz Gumola, Łukasz Postrzech
Wolters Kluwer Polska

Publikacja zawiera szczegółowe i praktyczne omówienie zasad odliczania VAT od wydatków związanych z pojazdami samochodowymi.

111,20 zł
Więcej
Zasady prawa unijnego w VAT
Darmowa dostawa - 0 zł!

Zasady prawa unijnego w VAT

Marcin Bącal, Dagmara Dominik-Ogińska, Małgorzata Militz, Tomasz Siennicki
Wolters Kluwer Polska

Niniejsza książka to pierwsze na rynku wydawniczym szczegółowe omówienie zasad, które należy stosować w interpretacji i wykładni przepisów dotyczących podatku od towarów i usług. Autorzy wskazali także, w jakich sytuacjach zasady te znajdują zastosowanie oraz w jakich przypadkach dochodzi do ich naruszenia. W publikacji odwołano się zarówno do europejskiej, jak i polskiej praktyki orzeczniczej w zakresie postrzegania i realizowania zasad istotnych dla systemu VAT, wskazując na szereg rozstrzygnięć zarówno Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, jak i polskich sądów administracyjnych. Dla właściwego rozumienia VAT, jak też interpretowania i stosowania przepisów regulujących tę materię, omówiono także zasady ogólne prawa unijnego. W ten sposób stworzony został swoisty elementarz zasad, które winny być stosowane w podatku VAT.

"Interpretacja przepisu nie zatrzymuje się na poziomie wykładni językowej. Oznacza to, że nawet wówczas, gdy ustalone jest znaczenie normy, poszukuje się potwierdzenia wyniku wykładni językowej przez użycie pozajęzykowych metod wykładni. Świadczy to o tym, że nie tylko tekst przepisu jest tu decydujący. Bierze się przede wszystkim pod uwagę cel regulacji prawnej. Trybunał wychodzi poza brzmienie przepisów i opiera niejednokrotnie swoje orzeczenia na ogólnych zasadach, które sam sformułował, a także na ogólnych regułach wywodzonych z danego aktu prawa unijnego. Na całokształt tych uwarunkowań, w aspekcie kompleksowym, wskazują autorzy, którzy przygotowali publikację - Zasady prawa unijnego w VAT".

Z przedmowy prof. dr. hab. Andrzeja Gomułowicza


Adresaci:
Książka adresowana jest do szerokiego kręgu odbiorców: podatników VAT, profesjonalnych pełnomocników (doradców podatkowych, radców prawnych, adwokatów) oraz pracowników organów podatkowych, pracowników biur rachunkowych, naukowców i studentów interesujących się zagadnieniami podatku od towarów i usług.

125,10 zł
Więcej
VAT w systemie rachunkowości przedsiębiorstwa. Pytania i odpowiedzi

VAT w systemie rachunkowości przedsiębiorstwa. Pytania i odpowiedzi

Jerzy Kuchmacz
Wolters Kluwer Polska

W publikacji zaprezentowano wszystkie najistotniejsze problemy funkcjonowania podatku od towarów i usług w systemie rachunkowości podatkowej i finansowej niemal każdego przedsiębiorstwa.

103,20 zł
Więcej
Prawo do odliczenia i zwrotu podatku naliczonego w VAT
Darmowa dostawa - 0 zł!

Prawo do odliczenia i zwrotu podatku naliczonego w VAT

Paweł Selera
Wolters Kluwer Polska

Wyróżnienie w konkursie Złote Skrzydła Dziennika Gazety Prawnej.


"Odliczenie i zwrot podatku naliczonego to podstawowe "mechanizmy" funkcjonowania podatku od towarów i usług. Przyznanie uprawnienia do odliczenia i zwrotu ma przy tym nie tylko znaczenie dla skutków podatku VAT ocenianych w kraju, lecz także wiąże się z realizacją jednej z podstawowych zasad wspólnego systemu podatku VAT. Stąd też kompleksowa analiza odliczenia i zwrotu podatku naliczonego ma ogromne znaczenie nie tylko dla oceny skutków podatku VAT w kraju, ale także w obszarze Unii Europejskiej (...)".

Dr hab. Paweł Borszowski, prof. UWr


W opracowaniu skomentowano kluczowe zagadnienia związane z problematyką podatku naliczonego, w tym:
 • wyłączenia i ograniczenia w prawie do odliczenia podatku naliczonego,
 • zwrot podatku naliczonego dla podatników krajowych i zagranicznych,
 • korektę podatku naliczonego.
 • Przeanalizowano również kwestie zakresu związku podatku naliczonego ze sprzedażą opodatkowaną podatnika oraz znowelizowane z dniem 1 stycznia 2014 r. przepisy dotyczące powstania i realizacji prawa do odliczeń. Ze względu na kluczowe dla przedsiębiorców zmiany obowiązujące od początku 2014 r. oraz od 1 kwietnia 2014 r. dużo uwagi poświęcono systemowi ograniczeń w prawie do odliczenia.

  Adresaci:
  Książka przeznaczona jest dla doradców podatkowych, osób związanych z obsługą podatkową firm oraz pracowników działów księgowych i finansowych. Może stanowić cenną pomoc dla studentów prawa i ekonomii zainteresowanych poszerzeniem wiedzy z zakresu podatku od towarów i usług.

134,10 zł
Więcej
Komornik a podatek VAT

Komornik a podatek VAT

Adam Bartosiewicz
Wolters Kluwer Polska

W publikacji omówiono zagadnienia związane z opodatkowaniem komorników podatkiem od towarów i usług.

69,00 zł
Więcej
VAT. 1556 wyjaśnień i interpretacji
Darmowa dostawa - 0 zł!

VAT. 1556 wyjaśnień i interpretacji

Adam Bartosiewicz, Ryszard Kubacki
Wolters Kluwer Polska

W opracowaniu sprawdzisz m.in,:

 • które czynności nieodpłatne podlegają opodatkowaniu od 1 kwietnia 2011 r.,
 • jak wystawić fakturę na dostawę złomu,
 • czy można odliczyć VAT od prezentów dla swoich kontrahentów,
 • jak dokonać korekty odliczeń częściowych na nowych zasadach,
 • jakie są nowe obowiązki dotyczące kas rejestrujących,
 • czy można odliczyć podatek od zakupu usług cateringowych,
 • jakie są zasady refakturowania usług medycznych dla pracowników.
 • Adresaci:
  Książka jest przeznaczona zarówno dla podatników, jak i podmiotów zajmujących się zawodowo rozliczeniami podatkowymi (biur rachunkowych, doradców podatkowych). Może stanowić cenną pomoc dla pracowników działów finansowo-księgowych firm będących podatnikami VAT.

  Autorzy są wybitnymi specjalistami z zakresu podatku VAT, opublikowali wiele fundamentalnych prac o tematyce podatkowej, m.in.: VAT. Komentarz (wyd. 5, 2011), PIT. Komentarz (wyd. 2, 2010), Ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym. Komentarz (2011).

215,10 zł
Więcej

Podatek VAT

Podatek od wartości dodanej – VAT (z ang. Value Added Tax) – to podstawowe źródło dochodów budżetu państwa, obliczane na zasadzie różnicy VAT-u uzyskanego ze sprzedaży produktów klientom, a VAT-u uiszczonego podczas zakupu towarów.

Oficjalnie prekursorem podatku VAT był Maurice Laure w 1954 r., jednak wzmianki o tym sposobie rozliczenia znaleźć już można w zapiskach prac G. von Siemensa z 1920 r. Podatek o podobnej strukturze wdrożono również w 1940 r. Trudno więc stwierdzić, kto wynalazł sposób na redukcję obowiązującego wcześniej efektu kaskady. Wiadomo jednak, że na przestrzeni lata VAT zdobywał coraz większą popularność. Wprowadzono go w Danii, Meksyku, Chinach, Nowej Zelandii, Kanadzie, Australii i Indiach. Współcześnie VAT uiszczany jest prawie we wszystkich gospodarkach świata. Wyjątek stanowi jedynie niewielka grupa 21 krajów i terytoriów zależnych oraz Stany Zjednoczone.

W Polsce podatek VAT obowiązuje od początku lat 90. XX w. Został wprowadzony mocą ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym, kiedy to Ministrem Finansów był Jerzy Osiatyński.

Podstawą prawną podatku VAT w Polsce jest obecnie prawo Unii Europejskiej. Dla ułatwienia przepływu towarów w wspólnocie, podatek ten regulują cztery zasady: neutralność, powszechność, unikanie podwójnego opodatkowania oraz braku opodatkowania, zachowanie konkurencji. Więcej informacji o regułach i podatku znaleźć można w księgarni Profinfo.pl, gdzie dostępne są różne książki o podatku VAT.