Meritum Prawo Pracy 2021

W jednym tomie znajdziesz informacje na temat indywidualnego i zbiorowego prawa pracy poczynając od momentu przyjęcia pracownika do pracy na ustaniu stosunku pracy kończąc. Atutem książki jest poradnikowe ujęcie tematyki - bez skomplikowanego "żargonu" prawniczego.

Dowiedz się więcej

Meritum Prawo Pracy 2021

W 18. wydaniu omówiono regulacje "covidowe" na wszystkich płaszczyznach prawa pracy. Przedstawiono m.in. następujące zmiany dotyczące:

przepisów "covidowych" wprowadzających obowiązkowe odosobnienie pracownika (usprawiedliwiona przyczyna nieobecności pracownika)

możliwości udzielenia przez pracodawcę urlopu bez zgody pracownika, z pominięciem planu urlopów (w związku z pandemią)

dodatkowego zasiłku opiekuńczego w związku z Covid-19

wynagrodzenia za przestój w czasie pandemii

nowe obowiązki i uprawnienia pracodawcy związane z epidemią koronawirusa dotyczące m.in. przetwarzania danych osobowych o stanie zdrowia pracownika

możliwości przeprowadzania szkoleń BHP z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej

zmian w obowiązku przeprowadzania badań wstępnych, okresowych i kontrolnych (czasowe zawieszenie)

konieczności zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom z uwzględnieniem zagrożenia epidemicznego - aktualizacja oceny ryzyka zawodowego

pracy zdalnej w kontekście epidemicznym, w tym sytuacji kiedy pracodawca może zlecić pracę w formie pracy zdalnej, różnic między pracą zdalną a telepracą uregulowaną w kodeksie pracy

nowego rozporządzenia w sprawie dokumentacji pracowniczej

uproszczonej procedury legalizującej pobyt cudzoziemców i podejmowania przez nich pracy na terytorium Polski, wydłużenia okresu ważności kart pobytu, wiz pobytowych, przedłużenia prawa cudzoziemca do pracy sezonowej po upływie ważności zezwolenia

obowiązku zgłaszania do ZUS (już od 1 stycznia 2021 r.) umowy o dzieło

możliwości wydłużenia (lub przesunięcia) terminu realizacji lub zmiany warunków umów z zakładami pracy chronionej (w związku z ograniczaniem negatywnych skutków Covid-19)

obniżenia wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych (w związku z Covid-19)

szczególnych regulacji w zakresie stosowania układów zbiorowych pracy (lub regulaminów zatrudniania) w okresie zagrożenia epidemicznego,

zagadnienia tzw. whistleblowingu - funkcji sygnalistów zgłaszających nieprawidłowości w firmie w odniesieniu do różnych branż (np. lotniczej, bankowej)

Czytelnicy znajdą również przegląd najnowszego orzecznictwa w sprawach z zakresu prawa pracy, a także zaktualizowane stawki i wskaźniki (w treści poszczególnych rozdziałów i syntetycznie w aneksie na końcu książki).

Książka + ebook w bezpłatnej aplikacji Smarteca

Cena promocyjna 284,90 zł

Zamów pakiet na 2021 rok

Smarteca | Czytaj wygodnie i nowocześnie

Korzystaj z cenionych publikacji Meritum w bezpłatnej aplikacji Smarteca.
Dzięki temu otrzymujesz dostęp do nowoczesnych funkcjonalności:

Wygodne przeszukiwanie tekstu

W Smartece szybko znajdziesz interesującą Cię frazę dzięki wyszukiwarce, która uwzględnia polską odmianę słów.

Zaznaczanie tekstu i robienie notatek

Ważne dla Ciebie fragmenty publikacji możesz zaznaczać i następnie łatwo do nich wrócić, korzystając z folderu "Adnotacje".

Nowoczesność i bezpieczeństwo

W trudnym czasie pandemii zyskujesz poczucie pewności, ponieważ z aplikacją Smarteca czytasz eksperckie treści na każdym typie urządzeń: komputerze, tablecie i smartfonie.

Twój niezbędnik na 2021

Meritum Prawo Pracy i Podatki dla Ciebie

Zamów już dziś