Meritum Podatki 2021

W jednym tomie znajdziesz praktyczne informacje na temat polskiego prawa podatkowego. Atutem książki jest poradnikowe ujęcie tematyki - bez skomplikowanego "żargonu" prawniczego.

Dowiedz się więcej

W 19. wydaniu omówione zostały m.in.:

Zmianyw zakresiepodatkuPIT

niekorzystne dla podatników zmiany - co do ulgi abolicyjnej (obowiązujące od 1 stycznia 2021 r.);

preferencyjne zasady odliczenia straty z pozarolniczej działalności gospodarczej, poniesionej z powodu epidemii COVID-19 (odnoszą się również do podatników CIT);

zasady odliczania od dochodu - stanowiącego podstawę opodatkowania - darowizn przekazanych na przeciwdziałanie COVID-19 (odnoszą się również do podatników CIT);

stosowanie w zmodyfikowany sposób ulgi na złe długi - w odniesieniu do podatników ponoszących negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu epidemii COVID-19 (dotyczy także podatników CIT);

ułatwienia dla płatników w zakresie skutecznego posługiwania się certyfikatem rezydencji podatnika (zmiany wprowadzone przez ustawy „anty-COVIDowe”; dotyczą one również podatników CIT);

zmiany w zakresie prawa do obniżenia stawki amortyzacyjnej (od 1 stycznia 2021 r.; dotyczą one również podatników CIT);

zmiana wysokości limitów niektórych przychodów ze stosunku pracy i stosunków pokrewnych zwolnionych od podatku (zmiana wprowadzona przez ustawy „anty-COVIDowe”);

znacząca liberalizacja warunków stosowania ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych (od 1 stycznia 2021 r.).

Zmianyw zakresiepodatkuCIT

objęcie podatkiem CIT spółki komandytowej oraz niektórych spółek jawnych (prawdopodobnie od 1 stycznia 2021 r. - omówiony projekt przewidujący te rozwiązania);

objęciem podatkiem CIT prostej spółki akcyjnej - jako osoby prawnej (spółka kapitałowa) - (od 1 marca 2021 r.);

spółki nieruchomościowe jako płatnik CIT (od 1 stycznia 2021 r.);

możliwość stosowania obniżonej stawki CIT w wysokości 9%, w tym zwiększenie maksymalnego limitu bieżących przychodów, tj. jednego z warunków stosowania stawki 9% (od 1 stycznia 2021 r.);

Zmianyw zakresiepodatkuVAT

połączenie pliku JPK_VAT z deklaracją i wprowadzenie obowiązku składania pliku JPK V7M albo JPK V7K - począwszy od rozliczeń za październik (IV kwartał) 2020 r.;

nowy zakres danych zawartych w deklaracjach podatkowych VAT - począwszy od rozliczeń za październik (IV kwartał) 2020 r.;

wdrożenie tzw. pakietu SLIM VAT obejmującego m.in. rezygnację z obowiązku uzyskiwania potwierdzenia odbioru faktury korygującej przez nabywcę w odniesieniu do faktur korygujących...

w zakresie rozliczeń sprzedaży wysyłkowej będące skutkiem wprowadzenia na poziomie unijnym tzw. pakietu e-commerce (od 1 stycznia 2021 r.).

podatnicy zobligowani do przygotowania lokalnej dokumentacji cen transferowych (od 1 stycznia 2021 r.);

wydłużenie terminów dla złożenia oświadczenia oraz informacji o cenach transferowych za rok podatkowy: TPR-C za 2019 rok (zmiany wprowadzone przez ustawy „anty-COVIDowe”).

Innezmiany

zmiana regulacji dotyczących wyłączenia odpowiedzialności solidarnej nabywcy towarów i usług oraz jego kontrahenta (od 1 lipca 2020 r.).

nowe zasady udzielania przez rady gmin zwolnienia z podatku od nieruchomości dla wybranych grup przedsiębiorców w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych spowodowanych COVID-19;

wpływ nowelizacji ustawy - Prawo budowlane z 17 września 2020 r. na opodatkowanie podatkiem od nieruchomości.

omówienie penalizacji nowych zachowań - odpowiedzialność karna skarbowa za przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe związane z przekazywaniem nowego pliku JPK_VAT (zmiany w k.k.s. obowiązują od 1 października 2020 r.); kara grzywny za przestępstwa i wykroczenia skarbowe w 2021 r.

Książka + ebook w bezpłatnej aplikacji Smarteca

Tylko 284,90zł

Zamów pakiet na 2021 rok

Smarteca | Czytaj wygodnie i nowocześnie

Korzystaj z cenionych publikacji Meritum w bezpłatnej aplikacji Smarteca.
Dzięki temu otrzymujesz dostęp do nowoczesnych funkcjonalności:

Wygodne przeszukiwanie tekstu

W Smartece szybko znajdziesz interesującą Cię frazę dzięki wyszukiwarce, która uwzględnia polską odmianę słów.

Zaznaczanie tekstu i robienie notatek

Ważne dla Ciebie fragmenty publikacji możesz zaznaczać i następnie łatwo do nich wrócić, korzystając z folderu "Adnotacje".

Nowoczesność i bezpieczeństwo

W trudnym czasie pandemii zyskujesz poczucie pewności, ponieważ z aplikacją Smarteca czytasz eksperckie treści na każdym typie urządzeń: komputerze, tablecie i smartfonie.

Twój niezbędnik na 2021

Meritum Podatki i Prawo pracy dla Ciebie

Zamów już dziś