Facebook
Kategorie MENU

Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.
Strefa Zniżek
Stan prawny: 15 listopada 2021 r.
Wydanie: 20
Liczba stron: 2000
Więcej informacji

Kompendium wiedzy, ekspercka analiza zmian w PIT, CIT i VAT, praktyczne informacje na temat polskiego prawa podatkowego oraz  szczegółowe omówienie regulacji Polskiego Ładu. Roczna aktualizacja on-line w cenie książki.

-77%

Meritum Podatki 2022

Meritum Podatki 2022

Redakcja naukowa: Aleksander Kaźmierski

Przeczytaj fragment Zobacz spis treści

Kompendium wiedzy, ekspercka analiza zmian w PIT, CIT i VAT, praktyczne informacje na temat polskiego prawa podatkowego oraz  szczegółowe omówienie regulacji Polskiego Ładu. Roczna aktualizacja on-line w cenie książki.

Stan prawny: 15 listopada 2021 r.
Wydanie: 20
Liczba stron: 2000
Więcej informacji

Opis publikacji

Najważniejsze uwzględnione w 20. wydaniu uchwalone i projektowane zmiany to m.in.: 

Ico_Orange_1.gif [2 KB] PIT – podatek dochodowy od osób fizycznych:

szczegółowe omówienie regulacji tzw. Polskiego Ładu;

 zmiany w zakresie wspólnego opodatkowania małżonków;

likwidacja uprawnienia do wspólnego opodatkowania dla osób samotnie wychowujących dzieci i wprowadzenie odliczenia rocznego dla samotnych rodziców;

• likwidacja odliczenia od podatku składki na ubezpieczenie zdrowotne i finansowanie tej składki w całości przez podatników podatku dochodowego od osób fizycznych;

Najważniejsze uwzględnione w 20. wydaniu uchwalone i projektowane zmiany to m.in.: 

Ico_Orange_1.gif [2 KB] PIT – podatek dochodowy od osób fizycznych:

szczegółowe omówienie regulacji tzw. Polskiego Ładu;

 zmiany w zakresie wspólnego opodatkowania małżonków;

likwidacja uprawnienia do wspólnego opodatkowania dla osób samotnie wychowujących dzieci i wprowadzenie odliczenia rocznego dla samotnych rodziców;

• likwidacja odliczenia od podatku składki na ubezpieczenie zdrowotne i finansowanie tej składki w całości przez podatników podatku dochodowego od osób fizycznych;

wskazanie nowych kategorii przychodów z działalności gospodarczej;

wprowadzenie nowych zwolnień przychodów z podatku dochodowego: ulgi na powrót do Polski, ulgi na czworo i więcej dzieci oraz ulgi dla pracujących emerytów;

ulgi pomniejszające dochód do opodatkowania: ulga dla pracowników (tzw. ulga dla klasy średniej), ulga z tytułu przynależności do związków zawodowych;

istotne zmiany w zakresie ulgi rehabilitacyjnej;

• nowa skala podatkowa oraz podwyższona kwota zmniejszająca podatek (wolna od podatku);

zmiany w zakresie amortyzacji składników majątkowych;

nowe wymogi formalne nałożone na „ryczałtowców” (od dnia 1 stycznia 2023 r.);

zmiany w zakresie stawek ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych;

określenie w odmienny sposób następstw podatkowych nielegalnego zatrudnienia pracownika (po stronie pracownika i pracodawcy);

rozbudowanie ulgi badawczo-rozwojowej;

nowe ulgi na innowacje, tj. ulga na prototyp oraz ulga na robotyzację;

rozszerzenie o nowe pozycje katalogu ulg dla przedsiębiorców (m.in. ulga na inwestycje w ASI, ulga na IPO, ulga na ekspansję);

• niekorzystna dla podatników zmiana następstw podatkowych odpłatnego zbycia samochodu wykupionego po okresie jego leasingowania na podstawie umowy leasingu operacyjnego;

wprowadzenie ryczałtu w wysokości 200 000 zł za rok podatkowy od przychodów osób zagranicznych przenoszących rezydencję podatkową do Polski;

ulga na powrót do Polski;

odmienny sposób ustalania wysokości ryczałtu za korzystanie przez pracownika z samochodu służbowego dla celów prywatnych;

modyfikacje dotyczące sposobu obliczania wysokości zaliczek na podatek dochodowy;

przejściowy ryczałt od dochodów (abolicja podatkowa);

odmienne uregulowanie opodatkowania najmu prywatnego;

likwidacja karty podatkowej (z wyjątkiem „kartowiczów” korzystających z praw nabytych).

Ico_Orange_1.gif [2 KB] CIT – podatek dochodowy od osób prawnych:

szczegółowe omówienie regulacji tzw. Polskiego Ładu;

wprowadzenie minimalnego podatku przychodowego;

wprowadzenie nowych restrykcji kosztowych w postaci tzw. ukrytej dywidendy;

zmiany w zakresie materialnych i formalnych warunków powstania i utrzymania statusu podatkowej grupy kapitałowej;

dopuszczalność – pod pewnymi warunkami – pomniejszenia dochodu podatkowej grupy kapitałowej o stratę spółki wchodzącej w skład grupy, poniesionej przez tę spółkę w okresie przed założeniem grupy;

inauguracja nowych ulg o charakterze stymulującym wzrost (ulga na prototyp, ulga na robotyzację, ulga na ekspansję, ulga konsolidacyjna, ulga na IPO);

ustanowienie innych ulg (ulgi dla inwestorów wspierających określone działalności, ulgi na zakup terminala płatniczego);

zmiany w uldze na działalność badawczo-rozwojową;

uchylenie przepisu art. 15e u.p.d.o.p., zapewniającego fiskusowi możliwość limitowania dla celów podatkowych kosztów usług niematerialnych, i zastąpienie go innymi mechanizmami ograniczającymi rozpoznawanie tych kosztów;

nowelizacja przepisów dotyczących nowego reżimu poboru podatku u źródła (WHT);

zmiany dotyczące dokumentacji cen transferowych;

terminy i zasady składania TPR oraz oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych według przepisów podatkowoprawnych obowiązujących do dnia 31 grudnia 2021 r. i po tej dacie.

Ico_Orange_1.gif [2 KB] VAT – podatek od towarów i usług:

omówienie zmian, które objęte są tzw. Polskim Ładem;

poszerzenie kręgu podatników VAT o tzw. grupy VAT – nowe obowiązki dla podatników;

opcja opodatkowania niektórych usług finansowych, omówienie obowiązków z tym związanych;

zmiany w zakresie rozliczeń sprzedaży wysyłkowej, tzw. pakietu VAT e-commerce;

wdrożenie tzw. pakietu SLIM VAT;

nowe zasady wystawiania faktur korygujących (zmniejszających);

zwiększenie możliwości stosowania ulgi na złe długi na dostawę towarów (świadczenie usług) na rzecz podatnika innego niż zarejestrowany podtanik VAT czynny;

rozszerzenie zakresu działania małego punktu kompleksowej obsługi (One Stop Shop).

Ico_Orange_1.gif [2 KB] Podatek od nieruchomości:

przełomowy wyrok TK z 24 lutego 2021 r. (SK 39/19), na mocy którego wyklucza się możliwość uznania gruntów, budynków lub budowli za związane z prowadzeniem działalności gospodarczej tylko i wyłącznie na podstawie tego, że pozostają one w posiadaniu przedsiębiorcy;

modyfikacje w zakresie zwolnień z podatku od nieruchomości;

podwyższenie stawek podatku od nieruchomości obowiązujących w 2022 roku.

Ico_Orange_1.gif [2 KB] Prawo karne skarbowe:

uproszczenie i przyspieszenie postępowania mandatowego (podwyższenie wysokości górnej granicy kary grzywny za wykroczenie skarbowe) – obowiązuje od dnia 1 maja 2021 r.;

penalizacja czynów związanych z nieprawidłowościami przy składaniu oświadczeń na rzecz podatnika opodatkowanego ryczałtem od dochodów spółek kapitałowych – obowiązuje od dnia 1 stycznia 2021 r.;

modyfikacja wcześniej obowiązujących i wprowadzenie do Kodeksu karnego skarbowego nowych przepisów dotyczących przestępstw i wykroczeń skarbowych z zakresu akcyzy (m.in. podwyższenie ustawowego zagrożenia dla niektórych przestępstw skarbowych z tej grupy; wprowadzenie odrębnych przestępstw skarbowych – opierających się na konstrukcji usiłowania paserstwa akcyzowego umyślnego oraz nieumyślnego) - od dnia 1 maja 2021 r.;

zmiany dotyczące penalizacji niektórych przestępstw i wykroczeń skarbowych od dnia 1 stycznia 2022 r.;

likwidacja możliwości uniknięcia odpowiedzialności za przestępstwo lub wykroczenie skarbowe w przypadku złożenia korekty deklaracji lub księgi już po wszczęciu postępowania przygotowawczego w danej sprawie – od dnia 1 stycznia 2022 r.;

podwyższenie wysokości grzywny za przestępstwa i wykroczenia skarbowe w 2022 r.

 

„Meritum” to szybka, jasno podana informacja z propozycją rozwiązania problemu; książka narzędzie, która podpowie jak rozwiązać problem, jakie wzory dokumentów zastosować, zobrazuje zagadnienie przykładem.

Zawiera:

 • omówienia istotnych zagadnień (w tym wybór reprezentatywnego orzecznictwa z podaniem tezy wyroku, wskazanie podstawy prawnej do omawianego zagadnienia oraz wykazu najistotniejszych pozycji literatury),
 • wyraźnie wyodrębnione przykłady,
 • sugerowane rozwiązania możliwych problemów.

 

Układ treści umożliwiający szybkie odszukanie informacji:

 • rozbudowany system wewnętrznych odesłań,
 • szczegółowy indeks rzeczowy,
 • numery boczne na marginesach,
 • schematy i tabele umożliwiające usystematyzowanie podanych informacji,
 • wzory pism i dokumentów,
 • wytłuszczenia, wyraźnie wyodrębnienie istotnych kwestii poprzez oznaczenie ich ramką z hasłem WAŻNE!,
 • aneks ze wskaźnikami, stawkami, wykazami etc.

 Ico_Gray_20.gif [378 B] MERITUM Podatki jest publikacją „otwartą”, na bieżąco aktualizowaną. Umożliwia to nowoczesna formuła opracowania przewidująca  aktualizacje w formie elektronicznej przez cały rok.

Przyjazna szata graficzna, wysoka jakość użytych materiałów:

 • papier biblijny,
 • zakładki.

 

Format B5, okładka zintegrowana

Zobacz spis treści
Rozwiń opis Zwiń opis

Fragment dla Ciebie

Nie możesz się zdecydować? Przeczytaj fragment publikacji!
Przeczytaj fragment

Spis treści

Rozwiń spis treści Zwiń spis treści

Autorzy

Aleksander Kaźmierski - prawnik, doradca podatkowy; pracował w międzynarodowych firmach doradztwa podatkowego oraz w kancelariach podatkowych w Polsce i w Kanadzie, w tym w firmie PricEwaterhouse Coopers; wieloletni redaktor naczelny Przeglądu Podatkowego; współautor komentarzy do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, a także współautor i redaktor merytoryczny regularnie aktualizowanego poradnika Meritum Podatki.

Opinie

Natalia
Meritum Podatki to książka z najnowszymi przepisami i regulacjami dotyczącymi prawa podatkowego. Autor nie tylko zaprezentował poszczególne normy i ustawy, ale napisał książkę prostym językiem tak, że stanowi świetny poradnik dla każdego, kto zajmuje się sprawami podatkowymi. (opinia dotyczy poprzedniego wydania publikacji)
Agnieszka
Szczegółowe omówienie polskiego prawa podatkowego o praktycznym, poradnikowym charakterze. W książce przedstawiono wszystkiego aspekty tego prawa rozpoczynając od zobowiązania, poprzez różne podatki dochodowe, VAT i inne, aż po kontrolę skarbową. Polecam! (opinia dotyczy poprzedniego wydania publikacji)
Bartek
Obszerny, profesjonalny komentarz z wtrąceniami i wskazówkami, które można wykorzystać podczas pracy. Opracowania tego typu w dużym stopniu ułatwiają pracę księgowym/pracownikom biur rachunków. Polecam. (opinia dotyczy poprzedniego wydania publikacji)
Emilia
Meritum to najlepsza seria, jeśli chodzi o komentarze przepisów podatkowych. Jestem zachwycona, konstrukcją książki, trafnością spostrzeżeń autorów i całą oprawą graficzną. (opinia dotyczy poprzedniego wydania publikacji)
Piotrek
Ciekawie ujęcie zagadnienia tematu podatków. Nie mówię tu tylko o oprawie graficznej, która bardzo pozytywnie mnie zaskoczyła, ale przede wszystkim o wyczerpujących komentarzach autorów i omówieniu przez nich całej problematyki. (opinia dotyczy poprzedniego wydania publikacji)
Łukasz
Bardzo przydatna pozycja, kompleksowo wyjaśniająca wiele zawiłości przepisów prawa podatkowego. Mam tylko pytanie, kiedy pojawi się nowa aktualizacja? Mamy już prawie maj a ostatnia aktualizacja widoczna na stronie jest z grudnia :). (opinia dotyczy poprzedniego wydania publikacji)
Wiktoria
Moim zdaniem nie ma lepszego omówienia najnowszych przepisów podatkowych. Jest to wyczerpujące, a zarazem proste przedstawienie tematu. Zrozumienie przepisów ułatwiają liczne wtrącenia i odniesienia oraz tabele. (opinia dotyczy poprzedniego wydania publikacji)
Mikołaj
Posiadam już kilka komentarzy z serii „Meritum”. Podobnie jak inne opracowanie, najnowsze omówienie podatków (Podatki 2018) jest obszerne a zarazem zwięzłe, rzetelne, pisane z różnych perspektyw. Po prostu praktyczny poradnik :) (opinia dotyczy poprzedniego wydania publikacji)
Krystian
Bardzo, ale to bardzo przydatna, kompleksowa i szczegółowa publikacja. (opinia dotyczy poprzedniego wydania publikacji)
Aby dodać opinię, zaloguj się lub załóż konto
Rozwiń listę z opiniami Zwiń listę z opiniami
Kup tę książkę w wersji Książka dostępna w różnych formatach Przewodnik po formatach
{{ variants[options].name }} {{ prices.brutto }} zł {{ prices.promotion_brutto }} zł
{{ variant.name }} {{ variant.price_brutto }} zł {{ variant.price_promotion_brutto }} zł
Zobacz produkt w pakiecie
Dlaczego Profinfo.pl?
Ponad 10 tys. tytułów
Darmowa dostawa już od 120zł
Czat online z konsultantem
Promocyjne ceny i rabaty
Sprawna realizacja zamówienia
Dostęp do ebooka w 5 minut

Ostatnio oglądane produkty

Produkty z tej samej kategorii

Inne publikacje autora

Aby ponownie wybrać temat, odśwież stronę