Facebook
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.

Rodzaje

Eseje

Esej, jako gatunek literacki, narodził się w XVII-wiecznej Francji i cechował się otwartą formą oraz łączeniem w sobie elementów poezji, narracji, dyskursu naukowego, a nawet żartu...

Felietony

Felieton to specyficzny rodzaj utworu publicystyczno-dziennikarskiego wprowadzony na przełomie XVIII i XIX wieku. Po raz pierwszy pojawił się na łamach francuskiego "Le Journal des...

Informator

Informator to praktyczna i przydatna pozycja książkowa zawierająca najważniejsze informacje o danym miejscu, regionie czy też dziedzinie nauki. Informator prawniczy to pragmatyczne...

Kalendarz

Kalendarz to nic innego, jak umowna i przyjęta w danej społeczności lub kulturze rachuba czasu. Pochodzenie nazwy "kalendarz" nie jest do końca rozstrzygnięte. Uważa się, że pochod...

Kazusy

Kazusy to nieoceniona kopalnia przykładów zaczerpniętych z życia, które poprzez analogię umożliwiają wstępną ocenę wielu sytuacji prawnych, będących przedmiotem rozstrzygnięcia na...

Komentarz

Komentarz to krótki tekst prawny o charakterze opiniotwórczym, rozpoczynający się od przedstawienia faktów, które zostaną poddane skomentowaniu, a następnie zaprezentowania przez a...

Kryminał i sensacja

Kryminał i sensacja to interesujący zbiór powieści i opowiadań obrazkowych w formie komiksu, których cechą wspólną jest fabuła zorganizowana wokół szeroko pojętej zbrodni, zawiłej...

Książki okolicznościowe

Książki okolicznościowe i jubileuszowe to unikatowe pozycje wydawnicze będące wyrazem podziwu i szacunku dla naukowych dokonań najwybitniejszych polskich prawników zajmujących się...

Księga jubileuszowa

Księga jubileuszowa to szczególna pozycja w zestawieniu publikacji naukowych – to wyjątkowa i tradycyjna forma uhonorowania dorobku wybitnych postaci świata nauki. Nie jest to jedn...

Księga pamiątkowa

Księga pamiątkowa zajmuje szczególne miejsce w ramach wszystkich rodzajów publikacji. Choć ta forma na ogół kojarzy się z ważnymi uroczystościami rodzinnymi i szkolnymi – jako kron...

Leksykon

Nazwa "leksykon", pochodząca od późno greckiego słowa "leksikón", to uporządkowany zbiór wiedzy ujętej w formie hasłowej z podstawowymi opisami poszczególnych haseł lub jako wiedza...

Metodyka

Metodyka w prawie to praktyczny i nieodzowny zbiór metod dedykowany dla wybranego obszaru podejścia do rozwiązania konkretnego problemu. Siłą metodyki jest to, że pomija ona meryto...

Monografie

Monografia to wyczerpująca dany temat lub konkretne zagadnienie praca naukowa, ujmująca oraz omawiająca wszelkie dostępne informacje dotyczące bezpośrednio tego tematu lub zagadnie...

Nowelizacja KPC

Na mocy ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw doszło do nowelizacji dużej części przepisów KPC. Nowelizacja Kode...

Opracowanie

Opracowanie to kompleksowy przewodnik poświęcony konkretnemu zagadnieniu lub problematyce prawnej czy też omawiający podstawowe zasady realizacji określonych czynności prawnych zwi...

Orzecznictwo

Orzecznictwo, nazywane również judykaturą, to zbiór zasad oraz metod wypracowanych w orzeczeniach oraz opiniach sądowych wydanych przez sądy oraz inne organy państwa. Orzekając w k...

Podręcznik

Podręcznik to możliwie jak najbardziej aktualna synteza wiedzy z danej dziedziny naukowej, szczególnie przydatna zarówno w kontekście pracy naukowej, jak i pracy dydaktycznej. Podr...

Podręcznik biznes

Podręczniki biznesowe to bogaty zbiór publikacji dotyczących różnych sfer współczesnego biznesu, od zagadnień ekonomicznych i finansowych, po kwestie społeczne. Podręczniki bizneso...

Podręcznik dostępny online w Lexotece

W dzisiejszych czasach podręcznik dostępny online to rozwiązanie wygodne i coraz częściej stosowane. Okazało się ono szczególnie przydatne w czasie pandemii koronawirusa, kiedy dos...

Podręcznik prawo

Podręczniki prawne mają przede wszystkim za zadanie usystematyzować oraz uwzględnić praktyczne stosowanie przepisów w zakresie konkretnej gałęzi prawnej. Treść podręczników odpowia...

Poradnik

Poradnik to specyficzny rodzaj publikacji, zawierający rady oraz informacje dotyczące konkretnej dziedziny prawnej, edukacyjnej czy też biznesowej. Poradniki to profesjonalne i kom...

Przed egzaminem

Seria publikacji, które stanowią nowoczesne niezbędniki do nauki i powtórki dla studentów prawa i aplikantów. Zawierają i wyjaśniają zagadnienia najczęściej pojawiające się na egza...

Przepisy

Przepisy prawne to podstawowe jednostki tekstu prawnego, które są grupowane w artykuły, paragrafy, ustępy oraz inne elementy tekstu prawnego. Z przepisów prawnych budowane są normy...

Przewodnik

Przewodnik to publikacja mogąca przybierać różnego rodzaju formy wydawnicze, od książki, broszury czy folderu, po ulotki oraz nagrania audiowizualne. Zadaniem każdego przewodnika j...

Repetytorium

Repetytoria to doskonałe narzędzia powtórzeniowe, zawierające najważniejsze wiadomości z konkretnej dziedziny. Liczne wskazówki, informacje, testy, kazusy z rozwiązaniami, tablice...

Słownik

Słownik to najprzystępniejszy zbiór definicji słów lub wyrażeń, który jest ułożony oraz opracowany według z góry określonej zasady. Historia słownika sięga drugiego tysiąclecia p.n...

Testy

Rozwiązywanie testów to jedna z najbardziej efektywnych form nauki, która pomaga w pełni przygotować się do egzaminów. Materiały tego rodzaju pozwalają na szybką i gruntowną weryfi...

Tłumaczenie

Tłumaczenie pisemne, podobnie jak tłumaczenie ustne, funkcjonuje praktycznie od początku świadomego działania człowieka i jest naturalną konsekwencją komunikacji międzyludzkiej, mi...

Vademecum

Vademecum pochodzi od łacińskiego zwrotu vade mecum, co oznacza „pójdź ze mną”. Obecnie jako vademecum określa się książkę lub podręcznik, który stanowi zbiór najważniejszych wiado...

Wspomnienia

Wspomnienia to szczególny rodzaj publikacji, stanowiący swoisty hołd dla osoby, bądź instytucji. Ta okolicznościowa publikacja wydawana jest zazwyczaj z okazji jubileuszu lub roczn...

Wywiad

Wywiad, jako gatunek literacki, po raz pierwszy pojawił się w przekazie publicznym w połowie XIX wieku na łamach dziennika New York Herald. Od tego czasu forma wywiadu praktycznie...

Wzory pism

Prowadzenie różnego rodzaju działalności gospodarczej wiąże się z koniecznością realizowania wielu procesów, które są precyzyjnie regulowane przez obowiązujące normy prawne. Przygo...

Zbiór referatów

Referat, od łacińskiego słowa "referre", czyli przedstawiać coś, to literacko-naukowa forma wypowiedzi, mająca na celu zaprezentowanie konkretnego zagadnienia. Bogaty zbiór referat...

Aby ponownie wybrać temat, odśwież stronę