Facebook
Statuszamówienia
Kategorie
Kategorie

Prawo międzynarodowe prywatne

62 profesjonalnych publikacji w tej kategorii
Darmowa dostawa od 50zł
Sortuj:
Sposób wyświetlania:

Uznawanie i wykonywanie orzeczeń w sprawach cywilnych w Unii Europejsk....

Agnieszka Frąckowiak-Adamska
W publikacji przeanalizowano 13 rozporządzeń unijnych zawierających klauzulę uznawania orzeczeń w sprawach cywilnych i handlowych oraz ponad 150 interpretujących je orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.
179,10 zł

Nieuczciwa konkurencja w prawie prywatnym międzynarodowym

Edyta Figura-Góralczyk
Publikacja zawiera całościowe omówienie kolizyjnoprawnej problematyki nieuczciwej konkurencji. Udziela odpowiedzi na pytania, z którymi muszą zmierzyć się osoby, zajmujące się nieuczciwą konkurencją w środowisku międzynarodowym.
179,10 zł

Rozprawy i studia z prawa prywatnego międzynarodowego

Andrzej Mączyński
W publikacji zamieszczono wybrane teksty autorstwa profesora Andrzeja Mączyńskiego z zakresu prawa prywatnego międzynarodowego, nadal przydatne dla rozważań doktrynalnych i praktyki prawniczej oraz inspirujące kolejne pokolenia prawników.
269,10 zł

Rozprawy z prawa prywatnego. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorow....

Ewa Rott-Pietrzyk (red. naukowy), Monika Jagielska (red. naukowy), Maciej Szpunar (red. na...
Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Wojciechowi Popiołkowi.
319,20 zł

Dowody i postępowanie dowodowe w międzynarodowym arbitrażu handlowym o....

Konrad Czech
W publikacji przedstawiono problematykę dowodów i postępowania dowodowego w międzynarodowym arbitrażu (handlowym i inwestycyjnym).
125,10 zł

Prawa obywatelskie i polityczne a prawa gospodarcze, społeczne i kultu....

Zuzanna Kulińska-Kępa, Zuzanna Kulińska
Kompleksowe omówienie czterech systemów ochrony praw człowieka: dwóch chroniących prawa polityczne i obywatelskie oraz ich bliźniaczych systemów ochrony praw gospodarczych, społecznych i kulturalnych.
116,10 zł

Zatrudnianie cudzoziemców-rewolucyjne zmiany

Mariusz Makowski
Poradnik przeprowadzi Państwa przez cały proces zatrudnienia cudzoziemca: jego przyjazd i pobyt, podjęcie pracy (zezwolenie na pracę, procedury uproszczone), obowiązki podatkowe i ubezpieczeniowe. Przedstawiamy też najnowsze zmiany w przepisach regulujących zatrudnianie cudzoziemców, które będą obow....
26,91 zł

Nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców w Polsce

Izabela Wereśniak-Masri
Komentarz w sposób szczegółowy prezentuje zagadnienia dotyczące nabywania nieruchomości przez cudzoziemców w Polsce poprzez zaprezentowanie stosowania założeń w praktyce oraz dokładną wykładnię przepisów ustawy z 24.3.1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 10....
116,10 zł

Prawo prywatne międzynarodowe

Publikacja zawiera zwięzły wykład z zakresu prawa prywatnego międzynarodowego obowiązującego w Polsce.
62,10 zł

Status cudzoziemca w Polsce wobec współczesnych wyzwań międzynarodowyc....

Dorota Pudzianowska (redaktor naukowy)
Publikacja zawiera omówienie istotnych kwestii, jakie wiążą się z regulacjami prawnymi dotyczącymi cudzoziemców.
116,10 zł

Przestępstwa motywowane kulturowo

Magdalena Grzyb
Publikacja jako pierwsza na rynku wydawniczym porusza problematykę przestępstw motywowanych kulturowo popełnianych przez imigrantów.
116,10 zł

Uti possidetis w prawie międzynarodowym publicznym

Tomasz Srogosz
Pierwsza na polskim rynku wydawniczym pozycja poświęcona uti possidetis - instytucji recypowanej z prawa prywatnego, nieomówionej dotąd w polskiej doktrynie prawa międzynarodowego.
116,10 zł

Podręcznik prawa międzynarodowego

Lech Antonowicz
W publikacji omówiono podstawowe pojęcia, zasady i instytucje współczesnego prawa międzynarodowego publicznego.
53,10 zł

Regulacja finansowania usług publicznych w Europie

Łukasz Grzejdziak
Jedyna na rynku publikacja zawierająca omówienie i analizę najnowszego orzecznictwa sądów europejskich oraz decyzji Komisji Europejskiej dotyczących zgodności finansowania usług publicznych z regułami pomocy państwa.
107,10 zł

Konwencja modelowa OECD i konwencja modelowa onz w polskiej praktyce t....

Ziemowit Kukulski
W publikacji ukazano różnice między Konwencją Modelową OECD i Konwencją Modelową ONZ - dwoma alternatywnymi wzorcami, na podstawie których zawierane są bilateralne umowy w sprawie unikania podwójnego opodatkowania dochodu i majątku oraz zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania. Przeanalizowano pr....
89,10 zł

Prawo międzynarodowe prywatne

Prawo międzynarodowe prywatne uznaje się często za odrębną dziedzinę - różną od prawa międzynarodowego publicznego oraz prawa cywilnego. Jest ono bezwzględnie wiążące i wywiera wpływ na prawo wewnętrzne danego kraju. W Polsce podstawowym aktem regulującym jest ustawa z dnia 4 lutego 2011 roku - Prawo prywatne międzynarodowe. Większą wagę od tego dokumentu mają wyłącznie wiążące umowy międzynarodowe (zarówno bilateralne jak i multilateralne) oraz prawo Unii Europejskiej.

Zakres ustawy normowany jest przez nią samą. Art. 1 mówi o tym, że ta reguluje właściwość prawa dla stosunków z zakresu prawa prywatnego, w sytuacjach związanych z więcej niż jednym państwem. Ma zatem zastosowanie w okolicznościach kolizyjnych, do których może dojść pomiędzy podmiotem krajowym a zagranicznym (cudzoziemcem). Tak zwana norma kolizyjna wskazuje prawo właściwe dla rozstrzygnięcia konkretnej sytuacji.

W prawie międzynarodowym prywatnym funkcjonuje także instytucja klauzuli porządku publicznego. Umożliwia ona, w wyjątkowych okolicznościach (w szczególności w sytuacji rażącego naruszenia porządku publicznego) zastosowanie prawa krajowego przed międzynarodowym.

Kupując w profinfo zyskujesz

Gwarancja najlepszej ceny
Gwarancję najlepszej ceny
Darmowa dostawa już od 50 zł
Darmową dostawę już od 50 zł
Pomoc konsultanta na infolinii
Pomoc konsultanta na infolinii
Promocyjne ceny i rabaty
Promocyjne ceny i rabaty
Sprawna realizacja zamówienia
Sprawną realizację zamówienia