Facebook
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.

PWE

Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne publikuje podręczniki akademickie i tytuły specjalistyczne o tematyce ekonomicznej, finansowej, rachunkowej, bankowej, marketingowej, statystycznej i metod ilościowych, logistycznej, geograficznej, turystycznej, gastronomicznej oraz książki z dziedziny zarządzania.

Historia PWE sięga roku 1949, kiedy to powstało Polskie Wydawnictwa Gospodarcze (Polgos), które kilka razy zmieniało swoją nazwę - w 1961 roku na Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, a podczas prywatyzacji w 1995 roku na Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne. Warto dodać, że w 2002 roku został podpisany akt notarialny, dokumentujący przeniesienie na PWE własności mienia skarbu państwa. Wtedy zakończył się proces przekształceń własnościowych oficyny.

Najbardziej popularne i najchętniej kupowane tytuły Polskiego Wydawnictwa Ekonomicznego to „Mikorekonomia” Davida Begga, Stanleya Fischer...

Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne publikuje podręczniki akademickie i tytuły specjalistyczne o tematyce ekonomicznej, finansowej, rachunkowej, bankowej, marketingowej, statystycznej i metod ilościowych, logistycznej, geograficznej, turystycznej, gastronomicznej oraz książki z dziedziny zarządzania.

Historia PWE sięga roku 1949, kiedy to powstało Polskie Wydawnictwa Gospodarcze (Polgos), które kilka razy zmieniało swoją nazwę - w 1961 roku na Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, a podczas prywatyzacji w 1995 roku na Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne. Warto dodać, że w 2002 roku został podpisany akt notarialny, dokumentujący przeniesienie na PWE własności mienia skarbu państwa. Wtedy zakończył się proces przekształceń własnościowych oficyny.

Najbardziej popularne i najchętniej kupowane tytuły Polskiego Wydawnictwa Ekonomicznego to „Mikorekonomia” Davida Begga, Stanleya Fischera i Rudigera Dornbuscha oraz „Makroekonomia” zespołu Fischer i Dornbusch. PWE znany jest także z wydawania czasopism specjalistycznych takich jak: „Gospodarka Materiałowa i Logistyka”, „Marketing i Rynek”, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” czy „Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego”. Wydawnictwo jest również wydawcą książki nieekonomicznej – rozpoznawalnej wśród większości polskich gospodyń domowych „Kuchni polskiej”.

Oficyna jest właścicielem dużej kamienicy w centrum Warszawy. Jest to zarazem budynek siedziby wydawnictwa, w którym funkcjonuje hurtownia PWE, jak i księgarnia stacjonarna i internetowa. Osoby często kupujące w niej książki mają możliwość wstąpienia do Klubu Książki PWE.

RozwińZwiń
Sortuj:
Finanse zrównoważone ESG - Przedsiębiorstwa - Sektor finansowy
Promocja!
Promocja!

Finanse zrównoważone ESG - Przedsiębiorstwa - Sektor finansowy

Małgorzata Janicka, Tomasz Miziołek
PWE
Wymogi zrównoważonej transformacji, którą można uznać za wyzwanie naszych czasów, dotyczą wszystkich podmiotów i sektorów gospodarczych działających w skali zarówno makro-, jak i mikroekonomicznej, w wymiarze zarówno krajowym, jak i globalnym. Tematyka „zrównoważenia” (sustainability) funkcjonuje w....
70,32 zł
79,90 zł
Więcej
Model efektywności procesów logistycznych przedsiębiorstw w łańcuchu dostaw
Promocja!
Promocja!

Model efektywności procesów logistycznych przedsiębiorstw w łańcuchu dostaw

Adam Koliński
PWE
Opracowanie można uznać za trzecią na polskim rynku wydawniczym monografię, która w całości poświęcona jest znaczeniu i organizacji pomiaru procesów logistycznych w łańcuchach dostaw. […] Prezentowane procedury, prawidłowości i model referencyjny analizy efektywności powinny zainteresować nie tylko....
70,32 zł
79,90 zł
Więcej
Zarządzanie kapitałem ludzkim w warunkach niepewności.
Promocja!
Promocja!

Zarządzanie kapitałem ludzkim w warunkach niepewności.

Marta Juchnowicz, Hanna Kinowska
PWE
Treść monografii zawarta jest w ośmiu częściach tematycznych, dotyczących kluczowych zagadnień dla zarządzania kapitałem ludzkim w warunkach niepewności. W części pierwszej przedstawiono rozważania wprowadzające. Kolejne części ogniskują się wokół: uwarunkowań zrównoważonego rozwoju, kapitału karier....
70,32 zł
79,90 zł
Więcej
Finanse osobiste
Promocja!
Promocja!

Finanse osobiste

Andrzej Dorosz
PWE
Postanowiłem napisać książkę o czymś, co każdego z nas dotyczy i czym każdy z nas się zajmuje – przynajmniej po osiągnięciu pewnego wieku – o świadomości, czym są pieniądze, jak je liczyć i jak się nimi zajmować. Tak naprawdę chodzi jednak o zarządzanie pieniędzmi w naszym życiu. Dla każdego z nas b....
30,71 zł
34,90 zł
Więcej
Inżynieria zarządzania. Cyfryzacja produkcji. Aktualności badawcze 5
Promocja!
Promocja!

Inżynieria zarządzania. Cyfryzacja produkcji. Aktualności badawcze 5

Ryszard Knosala
PWE
Niniejsza książka jest kontynuacją cyklu wydawniczego „Inżynieria Zarządzania. Cyfryzacja Produkcji”. Książka zawiera ponad 50 raportów z badań przeprowadzonych w kilkudziesięciu ośrodkach naukowych w Polsce w 2022 r. Zaprezentowane w książce prace uzyskały pozytywne merytoryczne recenzje szerokieg....
96,72 zł
109,90 zł
Więcej
Zarządzanie bezpieczeństwem narodowym Polski
Promocja!
Promocja!

Zarządzanie bezpieczeństwem narodowym Polski

Paweł Bogacz
PWE
W prezentowanej monografii autor podejmuje zagadnienia zarządzania w dziedzinie bezpieczeństwa narodowego Polski, rozumianego jako proces zapewniania przez władze RP warunków niezbędnych do współpracy między przemysłem obronnym, siłami zbrojnymi, nauką i polityką. Autor odwołuje się do dorobku podej....
70,32 zł
79,90 zł
Więcej
Kształtowanie Europejskiej Wartości Dodanej za pomocą ponadnarodowych dóbr publicznych
Promocja!
Promocja!

Kształtowanie Europejskiej Wartości Dodanej za pomocą ponadnarodowych dóbr publicznych

Katarzyna Stabryła-Chudzio
PWE
Europejska wartość dodana jest pojęciem szeroko komentowanym w zagranicznej literaturze przedmiotu oraz w debacie publicznej. Komisja Europejska wielokrotnie wspomina o europejskiej wartości dodanej przy okazji raportów ewaluacyjnych cząstkowych lub całościowych, jednak zazwyczaj są to oceny jakości....
61,51 zł
69,90 zł
Więcej
Organizacja i planowanie produkcji
Promocja!
Promocja!

Organizacja i planowanie produkcji

Jardzioch Andrzej, Kalinowski Krzysztof, Sławomir Kłos
PWE
Ciągła poprawa efektywności wytwarzania jest naczelnym zadaniem projektantów systemów wytwórczych i ich użytkowników. Według coraz częściej formułowanego paradygmatu produkowane wyroby muszą spełniać funkcjonalne i cenowe oczekiwania klientów, ale – co jest równie ważne – muszą być terminowo dostarc....
70,32 zł
79,90 zł
Więcej
Strategie i metody utrzymania ruchu
Promocja!
Promocja!

Strategie i metody utrzymania ruchu

Małgorzata Jasiulewicz-Kaczmarek, Dariusz Mazurkiewicz, Ryszard Wyczółkowski
PWE
Wysoki stopień skomplikowania systemów produkcyjnych, automatyzacja i elastyczność inteligentnej fabryki generują liczne nowe wyzwania w zakresie niezawodności maszyn i urządzeń. Skuteczne identyfikowanie, czy obiekt techniczny odbiega od poprawnych parametrów pracy, lub prognozowanie, kiedy wystąpi....
70,32 zł
79,90 zł
Więcej
Zrównoważony rozwój przedsiębiorstw jako przedmiot raportowania niefinansowego
Promocja!
Promocja!

Zrównoważony rozwój przedsiębiorstw jako przedmiot raportowania niefinansowego

Ryszard Kamiński
PWE
W monografii autor podjął jeden z najważniejszych współcześnie problemów związanych z relacjami pomiędzy przedsiębiorstwami a ich otoczeniem, tj. raportowania osiągnięć przedsiębiorstw szerokiemu spektrum interesariuszy. Podjęta problematyka jest szczególnie ważna ze względu na postępujący proces wd....
70,32 zł
79,90 zł
Więcej
Sytuacja finansowa polskiego sektora przedsiębiorstw.
Promocja!
Promocja!

Sytuacja finansowa polskiego sektora przedsiębiorstw.

Czesław Skowronek
PWE
W latach 2000–2021 opublikowałem ponad 30 artykułów traktujących o sytuacji ekonomicznej, zwłaszcza finansowej, polskiego sektora przedsiębiorstw. W artykułach tych rozpatrywałem różne problemy sytuacji finansowej przedsiębiorstw, oceniając występujące tendencje, zjawiska i procesy – pozytywne, ale....
70,32 zł
79,90 zł
Więcej
Eseje o polityce pieniężnej czasu niepewności

Eseje o polityce pieniężnej czasu niepewności

Łukasz Hardt
PWE
Na oddawaną w ręce Czytelnika pracę składa się dziesięć esejów. Rozpoczynają ją teksty dotyczące fundamentalnych kwestii z zakresu polityki pieniężnej, a więc jej strategii i w tym kontekście zjawiska inflacji. Następnie autor dzieli się refleksjami dotyczącymi znaczenia komunikacji banku centralneg....
47,92 zł
59,90 zł
Więcej
Zarządzanie cyklem życia produktu
Promocja!
Promocja!

Zarządzanie cyklem życia produktu

Krzysztof Santarek, Jan Duda, Sylwester Oleszek
PWE
W książce w sposób kompleksowy, a zarazem syntetyczny przedstawiono zagadnienia oraz narzędzia wspomagające zarządzanie całym cyklem życia produktu: od koncepcji, poprzez projektowanie konstrukcji i technologii, produkcję, eksploatację, aż do wycofania produktu z eksploatacji, recykling i w końcu ut....
61,51 zł
69,90 zł
Więcej
Internet Rzeczy i jego przemysłowe zastosowania

Internet Rzeczy i jego przemysłowe zastosowania

Paweł Buchwald, Granosik Grzegorz, Aleksander Gwiazda
PWE
Internet Rzeczy (ang. Internet of Things, IoT) to kolejny krok w ewolucji Internetu. Tworzy on ogólnoświatowy system relacji ludzi maszyn i otaczającej ich infrastruktury. Tworzenie IoT rozpoczęło się na początku lat 90. XX w. poprzez wiązanie świadczonych usług z odpowiadającymi za nie aplikacjami.....
59,41 zł
69,90 zł
Więcej
Symulacja procesów produkcyjnych
Promocja!
Promocja!

Symulacja procesów produkcyjnych

Damian Krenczyk, Paweł Pawlewski, Dariusz Plinta
PWE
Symulacja i wizualizacja 3D są wskazywane jako jeden z filarów technologicznych nowoczesnego przemysłu, który na naszych oczach podlega procesom transformacji w kierunku dogłębnej cyfryzacji procesów w całym łańcuchu wartości, będącej sercem koncepcji Przemysłu 4.0. W książce autorzy starali się pok....
61,51 zł
69,90 zł
Więcej
Algorytmy rojowe w harmonogramowaniu procesów produkcyjnych
Promocja!
Promocja!

Algorytmy rojowe w harmonogramowaniu procesów produkcyjnych

Tadeusz Witkowski, Paweł Antczak
PWE
Obecnie w przemyśle przeważającym modelem produkcji jest wytwarzanie w postaci zadań produkcyjnych, poprzez wytwarzanie części i ich montaż. Z tego względu potrzebne są metody takiego planowania i harmonogramowania produkcji, które będą optymalizowały wykorzystanie zasobów. Do systemu produkcyjnego....
70,32 zł
79,90 zł
Więcej
Microsoft Excel w zastosowaniach statystycznych

Microsoft Excel w zastosowaniach statystycznych

Przemysław Kusztelak
PWE
rzeglądasz oferty pracy i wszędzie wymagana jest bardzo dobra znajomość programu MS Excel w szczególności w zakresie tworzenia raportów statystycznych? A może w pracy wykorzystujesz Excela i wiele czasu zajmuje Ci wykonywanie standardowych, codziennie powtarzanych czynności, zaś efekty Twoich analiz....
50,91 zł
59,90 zł
Więcej
Państwo
Promocja!
Promocja!

Państwo

Andrzej Sopoćko
PWE
Powstanie państwa i jego istnienie to dwa różne zagadnienia. Państwa powstawały w celu realizacji ważnych potrzeb mieszkańców regionu, które niekoniecznie były później podstawą ich trwałości. Przetrwanie państwa zależało przede wszystkim od możliwości utrzymania wewnętrznej równowagi, kształtowanej....
52,71 zł
59,90 zł
Więcej
Leki od odkrycia do pacjenta
Promocja!
Promocja!

Leki od odkrycia do pacjenta

Marcin Czech
PWE
W książce podejmowany jest temat zarządzania systemem ochrony zdrowia w tej jego części, w której stosowane są leki. Uwzględniono specyfikę farmakoterapii jako integralnej części systemu, opierając się na podejściu interdyscyplinarnym. Opisano drogę produktów leczniczych stosowanych w profilaktyce o....
61,51 zł
69,90 zł
Więcej
Retail 4.0. 10 zasad handlu detalicznego w erze cyfrowej
Promocja!
Promocja!

Retail 4.0. 10 zasad handlu detalicznego w erze cyfrowej

Philip Kotler, Stigliano Giuseppe
PWE
Rewolucja technologiczna ostatnich kilkudziesięciu lat zmieniła wiele założeń, na których opierał się świat handlu detalicznego. Oczekiwania klientów rozwija się z prędkością cyfrową: kupujący pragną coraz bardziej angażujących, spersonalizowanych doświadczeń. Informacje krążą z niezwykłą szybkością....
48,32 zł
54,90 zł
Więcej
Zachowania konsumentów
Promocja!
Promocja!

Zachowania konsumentów

Agnieszka Górka-Chowaniec
PWE
W niniejszej monografii, będącej rezultatem obszernych badań, obserwacji i analiz prowadzonych przez autorkę na przestrzeni kilku lat, podjęto próbę zaprezentowania nowego podejścia do strony popytowej i podażowej usług gastronomicznych z uwzględnieniem teoretycznego i praktycznego obszaru rozważań.....
70,32 zł
79,90 zł
Więcej
Euro Mity i fakty
Promocja!
Promocja!

Euro Mity i fakty

K.Dariusz Rosati
PWE
Polska jako członek Unii Europejskiej ma obowiązek przyjęcia euro po spełnieniu określonych warunków. Niestety, temat ten stał się w naszym kraju zakładnikiem doraźnych potrzeb walki politycznej. W debacie publicznej o euro niewiele jest merytorycznych argumentów, jeszcze mniej rzetelnych analiz, pe....
61,51 zł
69,90 zł
Więcej
Employee experience. Zarządzanie kapitałem ludzkim w kategoriach rynku doznań
Promocja!
Promocja!

Employee experience. Zarządzanie kapitałem ludzkim w kategoriach rynku doznań

Anna Lipka
PWE
Pracownik (employee) od momentu podjęcia pracy w organizacji staje się częścią jej „organizmu“. Jednocześnie otwiera się dla niego świat nowych doznań, doświadczeń (experience). Od tego, jak ten świat subiektywnie postrzega, zależy czas i jakość jego relacji z organizacją. Ważne jest zatem nie tylko....
47,92 zł
59,90 zł
Więcej
Makroekonomia
Promocja!
Promocja!

Makroekonomia

MankiwN. Gregory, TaylorP. Mark
PWE
Niniejsze wydanie Makroekonomii odzwierciedla ewolucję tej dziedziny wiedzy. Naukowcy w całej Europie prowadzą ożywioną debatę na temat kierunków jej rozwoju - zarówno pod względem metod nauczania, jak i prowadzenia badań. W nowym wydaniu uwzględniono wybrane efekty tej debaty, zachowując dotychczas....
87,91 zł
99,90 zł
Więcej
Mikroekonomia
Promocja!
Promocja!

Mikroekonomia

N.Gregory Mankiw, P.Mark Taylor
PWE
Niniejsze wydanie Mikroekonomii odzwierciedla ewolucję tej dziedziny wiedzy. Naukowcy w całej Europie prowadzą ożywioną debatę na temat kierunków jej rozwoju - zarówno pod względem metod nauczania, jak i prowadzenia badań. W nowym wydaniu uwzględniono wybrane efekty tej debaty, zachowując dotychczas....
87,91 zł
99,90 zł
Więcej
Behawioralne determinanty decyzji inwestycyjnych na rynku kapitałowym
Promocja!
Promocja!

Behawioralne determinanty decyzji inwestycyjnych na rynku kapitałowym

Magdalena Adamczyk-Kowalczuk
PWE
Współczesne finanse cechuje dynamiczny rozwój oraz interdyscyplinarność, pozwalająca na poszerzenie perspektywy dotychczas normatywnego podejścia do społeczno-gospodarczej działalności człowieka. Proponowana w ramach klasycznych finansów koncepcja homo oeconomicus przypisywała ludziom racjonalność,....
52,71 zł
59,90 zł
Więcej
Finanse powiatów ziemskich w polskim systemie budżetowym
Promocja!
Promocja!

Finanse powiatów ziemskich w polskim systemie budżetowym

Piotr Sołtyk
PWE
Książka stanowi pionierską publikację z tematyki finansów ziemskich w Polsce. W monografii w sposób usystematyzowany, kompletny i zarazem dostępny zaprezentowane zostały kwestie dotyczące historii powiatów ziemskich, ewolucji tego szczebla samorządu terytorialnego w Polsce, tematyki ich ustroju, a t....
61,51 zł
69,90 zł
Więcej
Inżynieria zarządzania. Cyfryzacja produkcji. Aktualności badawcze 4

Inżynieria zarządzania. Cyfryzacja produkcji. Aktualności badawcze 4

Ryszard Knosala
PWE
Niniejsza książka jest kontynuacją cyklu wydawniczego „Inżynieria Zarządzania. Cyfryzacja Produkcji”. Książka zawiera ponad 50 raportów z badań przeprowadzonych w kilkudziesięciu ośrodkach naukowych w Polsce w 2021 r. Zaprezentowane w książce prace uzyskały pozytywne merytoryczne recenzje szerokieg....
84,91 zł
99,90 zł
Więcej
Polskie przedsiębiorstwo na jednolitym rynku europejskim. Wyzwania współczesności
Promocja!
Promocja!

Polskie przedsiębiorstwo na jednolitym rynku europejskim. Wyzwania współczesności

Marian Gorynia, Joanna Kuczewska, Z.Alojzy Nowak
PWE
Przedmiotem dociekań w niniejszej książce są współczesne wyzwania, jakie stoją przed przedsiębiorstwami funkcjonującymi w ramach jednolitego rynku europejskiego. W intencji redaktorów i autorów praca ma być swego rodzaju „hołdem naukowym” złożonym prekursorowi badań nad strategiami firm działających....
70,32 zł
79,90 zł
Więcej
Law and International Strategic Management Managing the Complexity of Multilevel Regulation
Promocja!
Promocja!

Law and International Strategic Management Managing the Complexity of Multilevel Regulation

Nico Jansen, Igor Postuła
PWE
This text is the result of cooperation between Polish and Dutch academics and lawyers who both are involved in research, University lecturing and business consulting. The idea to develop a practical guide for (future) business managers and lawyers that presents law from an international business per....
70,32 zł
79,90 zł
Więcej
Instrumenty zarządzania finansami publicznymi w Unii Europejskiej
Promocja!
Promocja!

Instrumenty zarządzania finansami publicznymi w Unii Europejskiej

Marta Postuła, Anna Kawarska
PWE
Monografia składa się z czterech rozdziałów, w których w układzie teoretycznym i praktycznym zaprezentowano instrumenty zarządzania finansami publicznymi. W rozdziale pierwszym przedstawiono reguły fiskalne, w drugim – niezależne instytucje fiskalne, w trzecim – planowanie średniookresowe, a w czwar....
52,71 zł
59,90 zł
Więcej
Wpływ czynników i nieoczekiwanych zdarzeń politycznych na rynki kapitałowe
Promocja!
Promocja!

Wpływ czynników i nieoczekiwanych zdarzeń politycznych na rynki kapitałowe

Błażej Podgórski
PWE
Przed każdym systemem finansowym stoją dwa zasadnicze zadania. Po pierwsze, system ten mobilizuje oszczędności i alokuje kapitały. Po drugie, ułatwia on dzielenie ryzyka w gospodarce pomiędzy różnych aktorów życia gospodarczego. W sprawnym wykonywaniu obu zadań ogromną rolę odgrywają rynki giełdowe.....
61,51 zł
69,90 zł
Więcej
Integracja zautomatyzowanych i zrobotyzowanych systemów wytwarzania
Promocja!
Promocja!

Integracja zautomatyzowanych i zrobotyzowanych systemów wytwarzania

Gola Arkadiusz, Gabriel Kost, Zając Jerzy
PWE
Tematem niniejszej książki są zagadnienia dotyczące organizacji zautomatyzowanych i zrobotyzowanych systemów wytwarzania oraz bezpośrednio związanych z nimi procesów cyfryzacji systemów produkcyjnych, których praktyczną, przemysłową realizacją są tzw. zintegrowane systemy wytwarzania. Są one coraz....
61,51 zł
69,90 zł
Więcej
Konsumpcja w czasach pandemii
Promocja!
Promocja!

Konsumpcja w czasach pandemii

Paweł Chlipała
PWE
Monografia jest metodyczno-empirycznym studium zachowań konsumentów w warunkach pandemii COVID-19. Zawiera: • rozważania na temat zmian zachowań konsumentów w kryzysie,• dyskusje w kwestii podejść metodycznych do badań zachowań konsumentów w sytuacjach kryzysowych,• przegląd i wyniki badań zmian....
43,91 zł
49,90 zł
Więcej
Współpraca i integracja gospodarcza Azji Wschodniej
Promocja!
Promocja!

Współpraca i integracja gospodarcza Azji Wschodniej

A.Katarzyna Nawrot
PWE
Monografia Współpraca i integracja Azji Wschodniej. Studium teoretyczno-empiryczne jest poświęcona interesującemu zagadnieniu. Gospodarki państw Azji Wschodniej mają bowiem duże znaczenie dla świata, w tym dla Europy i Polski. Współpraca i integracja w tym regionie może wzmacniać lub osłabiać połącz....
61,51 zł
69,90 zł
Więcej
Automatyzacja i robotyzacja procesów produkcyjnych
Promocja!
Promocja!

Automatyzacja i robotyzacja procesów produkcyjnych

Jacek Domińczuk, Gabriel Kost, Piotr Łebkowski
PWE
Dynamiczny rozwój techniki komputerowej oraz szybki postęp w zakresie technologii wytwarzania doprowadziły w ostatnim trzydziestoleciu do szerokiego za stosowania w przemyśle obrabiarek sterowanych numerycznie i robotów przemysłowych oraz zautomatyzowanych systemów transportu i magazynowania. Przede....
61,51 zł
69,90 zł
Więcej
Big data w zarządzaniu
Promocja!
Promocja!

Big data w zarządzaniu

Jędrzej Wieczorkowski, Iwona Chomiak-Orsa, Ilona Pawełoszek
PWE
Koncepcja big data jest traktowana jako jeden z elementów leżących u podstaw idei Przemysłu 4.0. Bez wątpienia zjawiska te silnie wzajemnie na siebie wpływają. Współczesne procesy produkcyjne generują coraz więcej danych - zazwyczaj słabo ustrukturyzowanych, powstających strumieniowo w czasie rzeczy....
61,51 zł
69,90 zł
Więcej
Rynek zdrowia seniorów
Promocja!
Promocja!

Rynek zdrowia seniorów

Sabina Kauf
PWE
Autorka ocenia w książce przygotowanie polskiego systemu zdrowia do stawienia czoła problemowi starzenia się społeczeństwa oraz prezentuje narzędzia ekonometryczne ukierunkowane na szacowanie popytu na świadczenia opieki długoterminowej wraz z wynikami badań własnych. W sposób kompleksowy diagnozuje....
52,71 zł
59,90 zł
Więcej
Ekologia
Promocja!
Promocja!

Ekologia

Andrzej Misiołek, Edwadr Kowal, Jurand Bień
PWE
Intensywny rozwój cywilizacji powoduje, że współczesne społeczeństwa nie tylko wpływają na środowisko, ale także mają zdolność jego przekształcania w sposób zarówno pozytywny, jak i negatywny. Wszelkie działania, które są korzystne dla środowiska naturalnego, określa się, w potocznym języku, jako dz....
61,51 zł
69,90 zł
Więcej
Lean Management na publicznych uczelniach akademickich
Promocja!
Promocja!

Lean Management na publicznych uczelniach akademickich

Marcin Jakubiec
PWE
Badania nad szkolnictwem wyższym w Europie są realizowane od wielu dekad. Także na gruncie polskim w ostatnich latach powstało wiele prac systematyzujących wiedzę w zakresie badań nad szkolnictwem wyższym. Głównym celem prezentowanej monografii jest przeprowadzenie oceny wykorzystania założeń koncep....
52,71 zł
59,90 zł
Więcej
Aby ponownie wybrać temat, odśwież stronę