Facebook
Kategorie
Kategorie MENU
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.
Strefa Zniżek

PWE

Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne publikuje podręczniki akademickie i tytuły specjalistyczne o tematyce ekonomicznej, finansowej, rachunkowej, bankowej, marketingowej, statystycznej i metod ilościowych, logistycznej, geograficznej, turystycznej, gastronomicznej oraz książki z dziedziny zarządzania.

Historia PWE sięga roku 1949, kiedy to powstało Polskie Wydawnictwa Gospodarcze (Polgos), które kilka razy zmieniało swoją nazwę - w 1961 roku na Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, a podczas prywatyzacji w 1995 roku na Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne. Warto dodać, że w 2002 roku został podpisany akt notarialny, dokumentujący przeniesienie na PWE własności mienia skarbu państwa. Wtedy zakończył się proces przekształceń własnościowych oficyny.

Najbardziej popularne i najchętniej kupowane tytuły Polskiego Wydawnictwa Ekonomicznego to „Mikorekonomia” Davida Begga, Stanleya Fischer...

Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne publikuje podręczniki akademickie i tytuły specjalistyczne o tematyce ekonomicznej, finansowej, rachunkowej, bankowej, marketingowej, statystycznej i metod ilościowych, logistycznej, geograficznej, turystycznej, gastronomicznej oraz książki z dziedziny zarządzania.

Historia PWE sięga roku 1949, kiedy to powstało Polskie Wydawnictwa Gospodarcze (Polgos), które kilka razy zmieniało swoją nazwę - w 1961 roku na Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, a podczas prywatyzacji w 1995 roku na Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne. Warto dodać, że w 2002 roku został podpisany akt notarialny, dokumentujący przeniesienie na PWE własności mienia skarbu państwa. Wtedy zakończył się proces przekształceń własnościowych oficyny.

Najbardziej popularne i najchętniej kupowane tytuły Polskiego Wydawnictwa Ekonomicznego to „Mikorekonomia” Davida Begga, Stanleya Fischera i Rudigera Dornbuscha oraz „Makroekonomia” zespołu Fischer i Dornbusch. PWE znany jest także z wydawania czasopism specjalistycznych takich jak: „Gospodarka Materiałowa i Logistyka”, „Marketing i Rynek”, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” czy „Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego”. Wydawnictwo jest również wydawcą książki nieekonomicznej – rozpoznawalnej wśród większości polskich gospodyń domowych „Kuchni polskiej”.

Oficyna jest właścicielem dużej kamienicy w centrum Warszawy. Jest to zarazem budynek siedziby wydawnictwa, w którym funkcjonuje hurtownia PWE, jak i księgarnia stacjonarna i internetowa. Osoby często kupujące w niej książki mają możliwość wstąpienia do Klubu Książki PWE.

RozwińZwiń
Sortuj:
Wpływ czynników i nieoczekiwanych zdarzeń politycznych na rynki kapitałowe
Promocja!
Promocja!

Wpływ czynników i nieoczekiwanych zdarzeń politycznych na rynki kapitałowe

Błażej Podgórski
PWE
Przed każdym systemem finansowym stoją dwa zasadnicze zadania. Po pierwsze, system ten mobilizuje oszczędności i alokuje kapitały. Po drugie, ułatwia on dzielenie ryzyka w gospodarce pomiędzy różnych aktorów życia gospodarczego. W sprawnym wykonywaniu obu zadań ogromną rolę odgrywają rynki giełdowe.....
59,41 zł
69,90 zł
Więcej
Euro Mity i fakty
Promocja!
Promocja!

Euro Mity i fakty

K.Dariusz Rosati
PWE
Polska jako członek Unii Europejskiej ma obowiązek przyjęcia euro po spełnieniu określonych warunków. Niestety, temat ten stał się w naszym kraju zakładnikiem doraźnych potrzeb walki politycznej. W debacie publicznej o euro niewiele jest merytorycznych argumentów, jeszcze mniej rzetelnych analiz, pe....
59,41 zł
69,90 zł
Więcej
Behawioralne determinanty decyzji inwestycyjnych na rynku kapitałowym
Promocja!
Promocja!

Behawioralne determinanty decyzji inwestycyjnych na rynku kapitałowym

Magdalena Adamczyk-Kowalczuk
PWE
Współczesne finanse cechuje dynamiczny rozwój oraz interdyscyplinarność, pozwalająca na poszerzenie perspektywy dotychczas normatywnego podejścia do społeczno-gospodarczej działalności człowieka. Proponowana w ramach klasycznych finansów koncepcja homo oeconomicus przypisywała ludziom racjonalność,....
50,91 zł
59,90 zł
Więcej
Inżynieria zarządzania. Cyfryzacja produkcji. Aktualności badawcze 4
Promocja!
Promocja!

Inżynieria zarządzania. Cyfryzacja produkcji. Aktualności badawcze 4

Ryszard Knosala
PWE
Niniejsza książka jest kontynuacją cyklu wydawniczego „Inżynieria Zarządzania. Cyfryzacja Produkcji”. Książka zawiera ponad 50 raportów z badań przeprowadzonych w kilkudziesięciu ośrodkach naukowych w Polsce w 2021 r. Zaprezentowane w książce prace uzyskały pozytywne merytoryczne recenzje szerokieg....
84,91 zł
99,90 zł
Więcej
Polskie przedsiębiorstwo na jednolitym rynku europejskim. Wyzwania współczesności
Promocja!
Promocja!

Polskie przedsiębiorstwo na jednolitym rynku europejskim. Wyzwania współczesności

Marian Gorynia, Joanna Kuczewska, Z.Alojzy Nowak
PWE
Przedmiotem dociekań w niniejszej książce są współczesne wyzwania, jakie stoją przed przedsiębiorstwami funkcjonującymi w ramach jednolitego rynku europejskiego. W intencji redaktorów i autorów praca ma być swego rodzaju „hołdem naukowym” złożonym prekursorowi badań nad strategiami firm działających....
67,91 zł
79,90 zł
Więcej
Law and International Strategic Management Managing the Complexity of Multilevel Regulation
Promocja!
Promocja!

Law and International Strategic Management Managing the Complexity of Multilevel Regulation

Nico Jansen, Igor Postuła
PWE
This text is the result of cooperation between Polish and Dutch academics and lawyers who both are involved in research, University lecturing and business consulting. The idea to develop a practical guide for (future) business managers and lawyers that presents law from an international business per....
67,91 zł
79,90 zł
Więcej
Instrumenty zarządzania finansami publicznymi w Unii Europejskiej
Promocja!
Promocja!

Instrumenty zarządzania finansami publicznymi w Unii Europejskiej

Marta Postuła, Anna Kawarska
PWE
Monografia składa się z czterech rozdziałów, w których w układzie teoretycznym i praktycznym zaprezentowano instrumenty zarządzania finansami publicznymi. W rozdziale pierwszym przedstawiono reguły fiskalne, w drugim – niezależne instytucje fiskalne, w trzecim – planowanie średniookresowe, a w czwar....
50,91 zł
59,90 zł
Więcej
Zrównoważone rynki finansowe - perspektywa krajowa i międzynarodowa
Promocja!
Promocja!

Zrównoważone rynki finansowe - perspektywa krajowa i międzynarodowa

Magdalena Zioło, Spoz Anna, Kulińska-Sadłocha Ewa
PWE
Celem monografii jest ukazanie zmian w funkcjonowaniu rynków finansowych w warunkach oddziaływania czynników niefinansowych i kreowanego przez nie ryzyka. W poszczególnych rozdziałach zaprezentowano wpływ kwestii ESG na działalność podmiotów rynku finansowego oraz scharakteryzowano procesy dostosowa....
42,41 zł
49,90 zł
Więcej
Ekonomia rozwoju trwałego
Promocja!
Promocja!

Ekonomia rozwoju trwałego

Marcin Łuszczyk
PWE
Celem monografii jest zebranie i usystematyzowanie wiedzy z zakresu ekonomii rozwoju trwałego oraz wskazanie zasad dalszego rozwoju cywilizacyjnego. Potrzeba podjęcia tej tematyki wynika z przekonania, że dotychczasowe podejście w sterowaniu procesami gospodarczymi na skutek zmieniających się uwarun....
50,91 zł
59,90 zł
Więcej
Opakowanie jako narzędzie oddziaływania na nabywców. Zarządzanie opakowaniem w przedsiębiorstwie
Promocja!
Promocja!

Opakowanie jako narzędzie oddziaływania na nabywców. Zarządzanie opakowaniem w przedsiębiorstwie

Ratajczyk Monika
PWE
W publikacji chciałam usystematyzować dotychczasową wiedzę o opakowaniu, a także zaktualizować ją o te obszary, które dotychczas nie były uwzględniane w rozpoznaniu naukowym. Jednoczenie nie uzurpuję sobie prawa, aby powiedzieć, że jest to najbardziej kompletne, jak i najbardziej aktualne dzieło, kt....
67,91 zł
79,90 zł
Więcej
Alfabetyzm finansowy na świecie i w Polsce
Promocja!
Promocja!

Alfabetyzm finansowy na świecie i w Polsce

Cwynar Andrzej
PWE
Wiedza finansowa i umiejętność jej zastosowania w praktyce – to, co przyjęło się nazywać alfabetyzmem finansowym (ang. financial literacy) – są silnie związane z zachowaniami finansowymi konsumentów i rezultatami, do których te zachowania prowadzą. Mówiąc krótko, jednostki bardziej kompetentne finan....
50,91 zł
59,90 zł
Więcej
Oszustwa i manipulacje księgowe a rachunkowość kreatywna
Promocja!
Promocja!

Oszustwa i manipulacje księgowe a rachunkowość kreatywna

Artur Hołda
PWE
Celem rozważań prowadzonych w książce jest przedstawienie istoty systemu rachunkowości oraz usystematyzowanie wiedzy na temat różnić między rachunkowością kreatywną a oszustwem księgowym. Postawiona hipoteza główna brzmi, że rachunkowość kreatywna nie jest pojęciem tożsamym z oszustwem księgowym. W....
33,92 zł
39,90 zł
Więcej
Sprawność przedsiębiorstw w warunkach niepewności. Teoria i praktyka
Promocja!
Promocja!

Sprawność przedsiębiorstw w warunkach niepewności. Teoria i praktyka

Urbanowska-Sojkin Elżbieta
PWE
Trwają nieustanne próby wyjaśniania powodzenia przedsiębiorstwa określanego niekiedy trwaniem i ciągłością działania. Także z powodu zamiaru określania jego perspektyw rozwojowych. Czynniki powodzenia przedsiębiorstwa stały się powodem kształtowania się nurtów badawczych nazywanych orientacjami. Sce....
59,41 zł
69,90 zł
Więcej
Skuteczne systemy wynagradzania w biznesie i sektorze publicznym
Promocja!
Promocja!

Skuteczne systemy wynagradzania w biznesie i sektorze publicznym

Marta Juchnowicz, Hanna Kinowska, Tomasz Rostkowski
PWE
Wynagrodzenia stanowią jeden z najważniejszych obszarów zarządzania kapitałem ludzkim, dlatego nieprzerwanie znajdują się w centrum zainteresowań teorii i praktyki. Imperatywem systemu wynagrodzeń w okresie rozwoju gospodarki rynkowej była efektywność wynagrodzeń wyrażona maksymalizacją zwrotu z kos....
42,41 zł
49,90 zł
Więcej
Metody badawcze w naukach o zarządzaniu i jakości
Promocja!
Promocja!

Metody badawcze w naukach o zarządzaniu i jakości

Marek Lisiński, Marek Szarucki
PWE
Jest to pierwsza tego typu książka na rynku wydawniczym w Polsce. W sposób kompleksowy omawia zagadnienia metodologiczne w zakresie wykorzystania metod badawczych w naukach o zarządzaniu i jakości. Stanowi efekt dziesięcioletniej pracy Autorów w zakresie metodologii nauk o zarządzaniu i jakości, opa....
42,41 zł
49,90 zł
Więcej
Zarządzanie wiedzą w organizacjach w dobie senioralizacji społeczeństwa
Promocja!
Promocja!

Zarządzanie wiedzą w organizacjach w dobie senioralizacji społeczeństwa

Sylwester Pietrzyk
PWE
Problem starzenia się społeczeństw nabiera coraz większego znaczenia dla nich samych i gospodarki, dlatego rządy państw, a także inne organizacje podejmują działania mające na celu zapobieganie negatywnym skutkom tego zjawiska. Przyczyny są dość złożone i mają podłoże zarówno społeczne, ekonomiczne,....
50,91 zł
59,90 zł
Więcej
Zarządzanie finansowe bankiem w erze cyfrowej
Promocja!
Promocja!

Zarządzanie finansowe bankiem w erze cyfrowej

Małgorzata Iwanicz-Drozdowska
PWE
Inspiracją dla przygotowania niniejszej publikacji była potrzeba kompleksowego spojrzenia na zarządzanie finansami banków w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu społeczno-gospodarczym, w którym cyklicznie występują kryzysy (m.in. globalny kryzys finansowy, GFC 2007+), a także mogą mieć miejsce zda....
50,91 zł
59,90 zł
Więcej
Wspomaganie informacyjne menedżerów produkcji
Promocja!
Promocja!

Wspomaganie informacyjne menedżerów produkcji

Grzegorz Ćwikła, Filip Górski, Justyna Patalas-Maliszewska
PWE
Celem książki jest zwiększenie know-how w obszarze wspomagania informacyjnego menedżerów produkcji i pokazanie możliwości i potencjalnych korzyści, jakie wiążą się z zastosowaniem nowoczesnych systemów informatycznych. W nowoczesnym przedsiębiorstwie produkcyjnym, działającym zgodnie z koncepcjami c....
59,41 zł
69,90 zł
Więcej
Zarządzanie projektami innowacyjnymi Aplikacje w środowisku PLM
Promocja!
Promocja!

Zarządzanie projektami innowacyjnymi Aplikacje w środowisku PLM

Ryszard Knosala, Katarzyna Marek-Kołodziej, Sylwester Oleszek
PWE
W książce przedstawiono różne obszary i trendy zarządzania projektami innowacyjnymi, ze szczególnym uwzględnieniem ujęć hybrydowego, zwinnego i modułowego. Zaproponowano rozszerzenie tych podejść o zastosowanie odpowiednich technik, metod oraz narzędzi wspomagających zarzadzanie projektami innowacyj....
59,41 zł
69,90 zł
Więcej
Logistyka jako czynnik dobrostanu
Promocja!
Promocja!

Logistyka jako czynnik dobrostanu

Piotr Banaszyk, Sabina Kauf, Jacek Szołtysek
PWE
W ostatnim czasie ujawniło się bardzo wiele czynników uświadamiających niewłaściwy charakter dotychczasowej logiki procesów społeczno-gospodarczych. Świadectwem racjonalności zachowań społecznych było (a w zasadzie nadal jest) nieustanne bogacenie się zarówno na poziomie indywidualnych gospodarstw d....
33,92 zł
39,90 zł
Więcej
Zachowania konsumentów na współczesnym rynku Perspektywa marketingowa
Promocja!
Promocja!

Zachowania konsumentów na współczesnym rynku Perspektywa marketingowa

Krystyna Mazurek-Łopacińska
PWE
Książka jest adresowana do studentów uczelni ekonomicznych oraz innych szkół wyższych kształcących na kierunkach zarządzania, marketingu socjologii i psychologii oraz do praktyków gospodarczych odpowiedzialnych za stosowanie marketingu w przedsiębiorstwie oraz zarządzanie relacjami z klientami.
59,41 zł
69,90 zł
Więcej
Ekonomia międzynarodowa
Promocja!
Promocja!

Ekonomia międzynarodowa

Adam Budnikowski
PWE
Zakres tematyczny prezentowanego podręcznika obejmuje wszystkie podstawowe zagadnienia wchodzące w skład tradycyjnego kursu tego przedmiotu i nawiązuje do jednego z rozwiązań dominujących w literaturze światowej. Praca składa się z pięciu części podzielonych na 20 rozdziałów. Część I, wprowadzając....
67,91 zł
79,90 zł
Więcej
Podstawy badań jakościowych
Promocja!
Promocja!

Podstawy badań jakościowych

Beata Glinka, Wojciech Czakon
PWE
W ostatnich latach w polskich i światowych badaniach prowadzonych w obszarze nauk o zarządzaniu i obszarach pokrewnych wyraźnie zauważalny jest wzrost popularności metod jakościowych. Coraz szersze grono badaczy dochodzi do wniosku, że do opisu i zrozumienia dynamicznego, często niejednoznacznego św....
42,41 zł
49,90 zł
Więcej
Automatyzacja i robotyzacja procesów produkcyjnych
Promocja!
Promocja!

Automatyzacja i robotyzacja procesów produkcyjnych

Jacek Domińczuk, Gabriel Kost, Piotr Łebkowski
PWE
Dynamiczny rozwój techniki komputerowej oraz szybki postęp w zakresie technologii wytwarzania doprowadziły w ostatnim trzydziestoleciu do szerokiego za stosowania w przemyśle obrabiarek sterowanych numerycznie i robotów przemysłowych oraz zautomatyzowanych systemów transportu i magazynowania. Przede....
59,41 zł
69,90 zł
Więcej
Big data w zarządzaniu
Promocja!
Promocja!

Big data w zarządzaniu

Jędrzej Wieczorkowski, Iwona Chomiak-Orsa, Ilona Pawełoszek
PWE
Koncepcja big data jest traktowana jako jeden z elementów leżących u podstaw idei Przemysłu 4.0. Bez wątpienia zjawiska te silnie wzajemnie na siebie wpływają. Współczesne procesy produkcyjne generują coraz więcej danych - zazwyczaj słabo ustrukturyzowanych, powstających strumieniowo w czasie rzeczy....
59,41 zł
69,90 zł
Więcej
Rynek zdrowia seniorów
Promocja!
Promocja!

Rynek zdrowia seniorów

Sabina Kauf
PWE
Autorka ocenia w książce przygotowanie polskiego systemu zdrowia do stawienia czoła problemowi starzenia się społeczeństwa oraz prezentuje narzędzia ekonometryczne ukierunkowane na szacowanie popytu na świadczenia opieki długoterminowej wraz z wynikami badań własnych. W sposób kompleksowy diagnozuje....
50,91 zł
59,90 zł
Więcej
Ekologia
Promocja!
Promocja!

Ekologia

Andrzej Misiołek, Edwadr Kowal, Jurand Bień
PWE
Intensywny rozwój cywilizacji powoduje, że współczesne społeczeństwa nie tylko wpływają na środowisko, ale także mają zdolność jego przekształcania w sposób zarówno pozytywny, jak i negatywny. Wszelkie działania, które są korzystne dla środowiska naturalnego, określa się, w potocznym języku, jako dz....
59,41 zł
69,90 zł
Więcej
Logistyka w zarządzaniu strategicznym
Promocja!
Promocja!

Logistyka w zarządzaniu strategicznym

Rafał Matwiejczuk
PWE
Począwszy od lat 90. XX wieku w zarządzaniu strategicznym coraz większą rolę pełni nurt zasobowy. W ramach tego nurtu kluczowe znaczenie w tworzeniu przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa przypisywane jest tzw. potencjałom strategicznym przedsiębiorstwa, obejmującym zasoby, zdolności i kompetencje....
42,41 zł
49,90 zł
Więcej
Lean Management na publicznych uczelniach akademickich
Promocja!
Promocja!

Lean Management na publicznych uczelniach akademickich

Marcin Jakubiec
PWE
Badania nad szkolnictwem wyższym w Europie są realizowane od wielu dekad. Także na gruncie polskim w ostatnich latach powstało wiele prac systematyzujących wiedzę w zakresie badań nad szkolnictwem wyższym. Głównym celem prezentowanej monografii jest przeprowadzenie oceny wykorzystania założeń koncep....
50,91 zł
59,90 zł
Więcej
Controlling personalny W kierunku zrównoważonego gospodarowania kapitałem ludzkim
Promocja!
Promocja!

Controlling personalny W kierunku zrównoważonego gospodarowania kapitałem ludzkim

Anna Lipka
PWE
Przedmiotem rozważań prezentowanych w książce uczyniono najwyższy szczebel w „drabinie controllingu” (wyższy od controllingu kosztów i controllingu jakości), a mianowicie controlling efektywności. Celem książki jest uporządkowanie dość pokaźnej liczby mierników/wskaźników controllingowych i list kon....
42,41 zł
49,90 zł
Więcej
Ograniczanie krótkiej sprzedaży w trakcie globalnego kryzysu finansowego lat 2007-2009 a stabilność systemu finansowego
Promocja!
Promocja!

Ograniczanie krótkiej sprzedaży w trakcie globalnego kryzysu finansowego lat 2007-2009 a stabilność systemu finansowego

Dominik Waga Michał
PWE
Recenzowana książka dotyczy zagadnienia o doniosłym znaczeniu dla funkcjonowania rynku kapitałowego, jakim jest wpływ ograniczeń w zakresie tzw. krótkiej sprzedaży na stabilność systemu finansowego w okresie ostatniego kryzysu finansowego. (…) Ustalenia poczynione przez Autora są jak najbardziej akt....
50,91 zł
59,90 zł
Więcej
Łańcuchy wartości w zarządzaniu organizacjami. Wyzwania innowacyjno-kryzysowe
Promocja!
Promocja!

Łańcuchy wartości w zarządzaniu organizacjami. Wyzwania innowacyjno-kryzysowe

Skowron-Grabowska Beata
PWE
Kreowanie łańcuchów wartości uznaje się za konsekwencję rozszerzania współpracy międzyorganizacyjnej w gospodarce. Współpraca tworzy nowe płaszczyzny decyzyjne w organizacjach powodując zmiany jakościowe w zarządzaniu łańcuchami wartości. Ich istota koncentruje się na procesach dodawania wartości dl....
50,91 zł
59,90 zł
Więcej
Projekt ekspedycyjny - ujęcie logistyczne
Promocja!
Promocja!

Projekt ekspedycyjny - ujęcie logistyczne

MichalskiB. Paweł
PWE
Eksploracja kuli ziemskiej trwała od zawsze. Rozwój nauki, a co za tym idzie – technologii, miał zaś kolosalny wpływ na podniesienie jakości współcześnie organizowanych wypraw. Najważniejszym jednak aspektem scalającym działania konieczne do przeprowadzenia projektu ekspedycyjnego jest logistyka. Ce....
42,41 zł
49,90 zł
Więcej
Marketing kulturowy. Społeczno-kulturowe aspekty komunikacji marek w Polsce
Promocja!
Promocja!

Marketing kulturowy. Społeczno-kulturowe aspekty komunikacji marek w Polsce

Serwański Tomasz
PWE
Książka stanowi pierwszą systematyczną próbę analizy polskiego rynku komunikacji marketingowej z wykorzystaniem narzędzi symbolicznej teorii organizacji. Kieruje ona uwagę na socjokulturowy, dynamiczny kontekst funkcjonowania marek, nie redukując kultury do uniwersalnych wymiarów psychologicznych.....
59,41 zł
69,90 zł
Więcej
Model wewnętrznej oceny jakości kształcenia na uczelni
Promocja!
Promocja!

Model wewnętrznej oceny jakości kształcenia na uczelni

Chochół Andrzej, Hnatyszak Olga
PWE
Jednym z zamysłów autorów było zdefiniowanie kryteriów jakości procesu kształcenia z punktu widzenia różnych grup interesariuszy szkoły wyższej, które mogłyby służyć do przeprowadzenia wewnętrznej oceny jakości kształcenia. W opinii autorów ocenę taką należałoby przeprowadzać na podstawie kryteriów....
33,92 zł
39,90 zł
Więcej
Financial reporting of micro and small enterprises (MSE) in transition economies of Central and East
Promocja!
Promocja!

Financial reporting of micro and small enterprises (MSE) in transition economies of Central and East

Olga Martyniuk
PWE
The study attempts to address three research problems: 1. What is the status and significance of the MSE-sector enterprises in selected CEE countries? 2. What reporting obligations do enterprises from the MSE sector have? 3. What is the possible improvement orientation with regard to MSE-sector rep....
59,41 zł
69,90 zł
Więcej
Systemy informacyjne w przedsiębiorstwach handlowych
Promocja!
Promocja!

Systemy informacyjne w przedsiębiorstwach handlowych

P.Ireneusz Rutkowski
PWE
Rozważania zawarte w książce koncentrują się wokół problematyki zasilania informacyjnego procesów decyzyjnych w działalności marketingowej prowadzonej w firmach handlowych. Skoncentrowano się na funkcjach i elementach systemu wspomagania decyzji marketingowych, technologiach informacyjnych oraz zbio....
50,91 zł
59,90 zł
Więcej
Zarządzanie funduszami strukturalnymi Unii Europejskiej a polityka rozwoju
Promocja!
Promocja!

Zarządzanie funduszami strukturalnymi Unii Europejskiej a polityka rozwoju

Przemysław Dubel
PWE
Książka przedstawia wielopłaszczyznowe ujęcie zarządzania projektami współfinansowanymi z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w kontekście rozwoju regionalnego. W obliczu bieżącej debaty o przyszłości polityki spójności UE i formułowanych argumentów o nowych kierunkach interwencji strukturalne....
42,41 zł
49,90 zł
Więcej
Innowacyjne przedsiębiorstwo usługowe
Promocja!
Promocja!

Innowacyjne przedsiębiorstwo usługowe

Elżbieta Szymańska
PWE
Przedmiot niniejszej pracy stanowi problematyka innowacyjności przedsiębiorstw usługowych. Dynamiczne zmiany systemowe, które zachodzą w krajach wysoko rozwiniętych, przyczyniają się do wzrostu znaczenia przedsiębiorstw usługowych, zatem w nich powinno się upatrywać możliwości rozwoju gospodarczego.....
42,41 zł
49,90 zł
Więcej
Powiązania produkcyjne w wymianie handlowej między Chinami a Europą Środkow-Wschodnią w dobie Belt and Road
Promocja!
Promocja!

Powiązania produkcyjne w wymianie handlowej między Chinami a Europą Środkow-Wschodnią w dobie Belt and Road

Ewa Cieślik
PWE
Kiedy w 2013 r. władze Chińskiej Republiki Ludowej (ChRL) ogłosiły światu, że zamierzają reaktywować starożytny Jedwabny Szlak, nikt nie spodziewał się, że ich strategia będzie tak ambitna. Przez wprowadzenie swojej wersji szlaku i nazwanie jej Belt and Road Initiative (BRI) Chiny chciały zacieśnić....
50,91 zł
59,90 zł
Więcej
Aby ponownie wybrać temat, odśwież stronę