Facebook
Kategorie
Kategorie

Prawo karne procesowe

76 profesjonalnych publikacji w tej kategorii
Darmowa dostawa od 50zł
Sortuj:
Sposób wyświetlania:

Kodeks karny. Kodeks postępowania karnego. Kodeks karny wykonawczy. Ko....

Wolters Kluwer Polska
Stan prawny na 12 października 2017 r.
62,10 zł

Konstrukcja apelacji jako środka odwoławczego w procesie karnym [PRZED....

Dariusz Świecki
Wolters Kluwer Polska
Publikacja omawia problematykę podstawowego środka odwoławczego przysługującego stronom od wyroków sądu pierwszej instancji.
179,10 zł

Rekonstrukcja wypadków oraz innych zdarzeń drogowych [PRZEDSPRZEDAŻ]

Kazimierz Pawelec (redaktor naukowy), Tadeusz Diupero, Marcin Pawelec
Wolters Kluwer Polska
Zawarte w książce informacje pozwolą osobom niemającym wykształcenia technicznego zrozumieć technikę opiniowania, przyjmowane założenia, sposób wykorzystania zgromadzonego materiału dowodowego, co umożliwi im prawidłową ocenę ekspertyzy.
116,10 zł

Postępowanie karne [PRZEDSPRZEDAŻ]

Katarzyna Dudka, Hanna Paluszkiewicz
Wolters Kluwer Polska
W trzecim wydaniu podręcznika przedstawiony został współczesny model postępowania karnego w kształcie nadanym mu nowelizacjami kodeksu postępowania karnego z lat 2013-2017. 
62,10 zł

Postępowania konsensualne i szczególne w procesie karnym. Praktyczny p....

Piotr Karlik
Wolters Kluwer Polska
Książka stanowi praktyczne ujęcie problematyki postępowań konsensualnych i szczególnych w postępowaniu karnym.
116,10 zł

Metodyka sporządzania pism procesowych w sprawach karnych, cywilnych,....

Aleksandra Cempura, Anna Kasolik
Wolters Kluwer Polska
Publikacja zawiera omówienie najważniejszych pism procesowych: pozwów, apelacji, aktów oskarżenia sporządzanych w toku postępowań oraz propozycję czynności, jakie należy podjąć w celu ich poprawnego i skutecznego wniesienia. 
161,10 zł

Sądy przysięgłych w II Rzeczypospolitej w praktyce Sądu Okręgowego w K....

Jakob Maziarz
Wolters Kluwer Polska
Książka jest jedynym dostępnym na polskim rynku opracowaniem monograficznym dotyczącym instytucji sądów przysięgłych.
170,10 zł

Kodeks karny 2017 PLUS - zbiór przepisów

Wolters Kluwer Polska
Stan prawny na 31 sierpnia 2017 r.
71,10 zł
79,00 zł
Kodeks postępowania karnego. Przepisy
Bestseller
Bestseller

Kodeks postępowania karnego. Przepisy

Wolters Kluwer Polska
Stan prawny na: 7.09.2017 r. Publikacja zawiera tekst ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz przepisami ją wprowadzającymi. Zamieszczono również najistotniejsze przepisy przejściowe z ustaw zmieniających oraz wykazy aktów zmieniających i wykonujących tę ustawę. Uwzględniono najnowszą zmianę....
17,91 zł

Proces karny

Jarosław Zagrodnik (redaktor naukowy), Radosław Koper, Kazimierz Zgryzek, Kazimierz Marsz...
Wolters Kluwer Polska
Podręcznik - jako wykład podstawowej wiedzy z zakresu prawa karnego procesowego - zawiera systematyczne i gruntowne omówienie m.in. teorii procesu karnego oraz międzynarodowych i konstytucyjnych uwarunkowań procesu karnego.
89,10 zł

Kodeks postępowania karnego. Tom I. Komentarz do art. 1-166

Stanisław Zabłocki (redaktor naukowy), Jacek Kosonoga, Jerzy Skorupka, Ryszard Stefański (...
Wolters Kluwer Polska
Publikacja zawiera szczegółowe omówienie naczelnych zasad procesu karnego, właściwości i składu sądu, statusu stron, obrońców i pełnomocników oraz czynności procesowych. 
296,10 zł

Prawo o prokuraturze. Komentarz

Wojciech Kotowski, Andrzej Kiełtyka, Andrzej Ważny
Wolters Kluwer Polska
W komentarzu omówiono rewolucyjne zmiany w zasadach działania prokuratury wprowadzone przez nową ustawę - Prawo o prokuraturze.
215,10 zł

Postępowanie karne po nowelizacji z dnia 11 marca 2016 roku

Arkadiusz Lach (redaktor naukowy)
Wolters Kluwer Polska
Publikacja omawia systemowe zmiany w procedurze karnej wprowadzone ustawą z 11 marca 2016 r. nowelizującą Kodeks postępowania karnego oraz nową ustawą - Prawo o prokuraturze.
116,10 zł
129,00 zł

Kodeks postępowania karnego. Komentarz. Tom I i II

Krzysztof Eichstaedt, Dariusz Świecki (redaktor naukowy), Barbara Augustyniak, Michał Kuro...
Wolters Kluwer Polska
Trzecie wydanie popularnego Komentarza KPK ma na celu pomóc w interpretacji nowych i "starych" przepisów.
359,10 zł

Metodyka pracy biegłego psychiatry, psychologa oraz seksuologa w spraw....

Krzysztof Eichstaedt, Piotr Gałecki, Andrzej Depko, Aleksandra Krasowska
Wolters Kluwer Polska
Prezentowana publikacja dostarcza niezbędnej wiedzy z zakresu mechanizmów sporządzania opinii psychiatrycznej, psychologicznej i seksuologicznej oraz prawa karnego procesowego, jaką powinien dysponować każdy biegły sądowy.
135,20 zł

Prawo karne procesowe

Prawo karne procesowe (formalne) jest ściśle związane z prawem karnym materialnym, ponieważ normy w nim zawarte, mają na celu normowanie przebiegu postępowania karnego. Dotyczą szerokiego zakresu zagadnień. Określają przebieg poszczególnych etapów postępowania, które ma na celu ustalenie czy w rzeczywistości zostało popełnione przestępstwo oraz wykrycie winnego, jego osądzenie i wymierzenie mu odpowiedniej kary. Uregulowane zostały modele i rodzaje rozstrzygnięć, jakie mogą zapaść w efekcie procesu oraz środki ich prawnej kontroli.

Prawo karne formalne odpowiada za unormowanie zakresu praw i obowiązków podmiotów biorących udział w postępowaniu procesowym, a więc zarówno poszkodowanych, sprawców, jak i organów państwowych. Najważniejszym źródłem tego prawa jest ustawa uchwalona w czerwcu 1997 roku, nosząca nazwę Kodeks postępowania karnego. Normy w nim zawarte gwarantują możliwość skutecznej realizacji przepisów prawa karnego materialnego. Uzupełnieniem tych zasad są niektóre z przepisów, które można znaleźć w samym Kodeksie karnym.

Kupując w profinfo zyskujesz

Gwarancja najlepszej ceny
Gwarancję najlepszej ceny
Darmowa dostawa już od 50 zł
Darmową dostawę już od 50 zł
Pomoc konsultanta na infolinii
Pomoc konsultanta na infolinii
Promocyjne ceny i rabaty
Promocyjne ceny i rabaty
Sprawna realizacja zamówienia
Sprawną realizację zamówienia