Facebook
Kategorie
Kategorie MENU
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.
Strefa Zniżek

Difin

Difin jest wydawnictwem zajmującym się publikacją literatury fachowej i specjalistycznej. Swoją ofertę adresuje zarówno do profesjonalistów (mogących w ten sposób poszerzyć lub utrwalić swoją wiedzę), jak i do osób, które są jeszcze na etapie nauki i przygotowywania do wykonywania zawodu (podręczniki akademickie oraz dla szkół ponadgimnazjalnych).

Firma prowadzi swoją działalność na polskim rynku już od ponad 26 lat. Oferta wydawnictwa obejmuje liczne i cieszące się uznaniem publikacje z zakresu zarządzania, ekonomii, księgowości, rachunkowości oraz prawa. W ostatnich latach szeroki wybór pozycji książkowych uzupełniono o psychologię oraz socjologię (wydawanych pod nowym imprintem – ENGRAM).

Marka Difin jest od początku istnienia synonimem najwyższego poziomu merytorycznego swoich pu...

Difin jest wydawnictwem zajmującym się publikacją literatury fachowej i specjalistycznej. Swoją ofertę adresuje zarówno do profesjonalistów (mogących w ten sposób poszerzyć lub utrwalić swoją wiedzę), jak i do osób, które są jeszcze na etapie nauki i przygotowywania do wykonywania zawodu (podręczniki akademickie oraz dla szkół ponadgimnazjalnych).

Firma prowadzi swoją działalność na polskim rynku już od ponad 26 lat. Oferta wydawnictwa obejmuje liczne i cieszące się uznaniem publikacje z zakresu zarządzania, ekonomii, księgowości, rachunkowości oraz prawa. W ostatnich latach szeroki wybór pozycji książkowych uzupełniono o psychologię oraz socjologię (wydawanych pod nowym imprintem – ENGRAM).

Marka Difin jest od początku istnienia synonimem najwyższego poziomu merytorycznego swoich publikacji. Oferuje sprawdzoną i rzetelną wiedzę, wynikającą z wieloletniego doświadczenia i praktyki poszczególnych autorów. Znajdują się wśród nich wykładowcy największych polskich uczelni, a także praktycy, pracujący na co dzień w renomowanych polskich i zagranicznych firmach oraz instytucjach

RozwińZwiń
Sortuj:
Komentarz do Konstytucji RP art. 184, 185
Promocja!
Promocja!

Komentarz do Konstytucji RP art. 184, 185

Przemysław Szustakiewicz
Difin
W prezentowanym tomie komentarza do Konstytucji RP dokonana została analiza dwóch przepisów statuujących: kompetencje i organizację sądownictwa administracyjnego (art. 184) oraz tryb obsadzania stanowiska Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego (art. 185).
40,79 zł
48,00 zł
Więcej
Komentarz do Konstytucji RP
Promocja!
Promocja!

Komentarz do Konstytucji RP

Marek Chmaj
Difin
Tom zawiera obszerny, kompleksowy komentarz do dwóch przepisów Konstytucji poświęconych wolności zrzeszania się. Art. 12 (umieszczony w rozdziale I) zawiera zasadę ustrojową zapewniającą wolność tworzenia i działania dobrowolnych zrzeszeń oraz fundacji. Art. 58 (umieszczony w rozdziale II), kładzie....
40,79 zł
48,00 zł
Więcej
Split Game
Promocja!
Promocja!

Split Game

Difin , Anna Dudzińska
Difin
Każdego dnia inwestorzy na rynkach kapitałowych zalewani są deszczem informacji. Niektóre, zazwyczaj te budzące więcej sprzecznych emocji czy skrajnych opinii, łatwiej przyciągają uwagę mediów. Tak jest właśnie ze splitami akcji. Co jakiś czas w prasie branżowej przebrzmiewa enigmatyczny termin „ano....
38,25 zł
45,00 zł
Więcej
RODO w HR
Promocja!
Promocja!

RODO w HR

Damian Dziuba, Justyna Przybylska, Magdalena Wolańska
Difin
Poradnik dostarczy pracownikom działów personalnych wiedzy i narzędzi niezbędnych w codziennej pracy, pozwalających sprostać wymaganiom w zakresie ochrony danych osobowych. Omówione zostały zatem typowe dla działów personalnych procesy przetwarzania danych osobowych, od rekrutacji do rozwiązania umo....
55,24 zł
65,00 zł
Więcej
Udostępnij A Transnational Strategy for Social Innovation in the Integration of Non-EU Nationals
Promocja!
Promocja!

Udostępnij A Transnational Strategy for Social Innovation in the Integration of Non-EU Nationals

Monika Klein, Monika Spychalska-Wojtkiewicz
Difin
The number of people willing to settle and take up employment on the territory of the European Union has increased in recent years (especially in 2022) which placed the EU’s migration policy in the focus of public interest. This publication "A Transnational Strategy for Social Innovation in the Inte....
42,50 zł
50,00 zł
Więcej
Zarządzanie procesami logistycznymi we współczesnych przedsiębiorstwach
Promocja!
Promocja!

Zarządzanie procesami logistycznymi we współczesnych przedsiębiorstwach

Difin , K.Magdalena Gąsowska
Difin
Duża dynamika otoczenia, gwałtowny postęp technologiczny, rosnące napięcia polityczne, wzmożenie znaczenia interesów narodowych i pandemia COVID-19, związane z coraz większą złożonością, niepewnością i podwyższonym ryzykiem, spowodowały powstanie wielu wyzwań znacząco wpływających na zmiany w sposob....
49,30 zł
58,00 zł
Więcej
Finanse zielonej transformacji
Promocja!
Promocja!

Finanse zielonej transformacji

Dariusz Michalski
Difin
Książka skierowana jest do szerokiego grona czytelników, zarówno menedżerów szczebla strategicznego i operacyjnego, jak i pracowników zajmujących się na co dzień analizami i planowaniem finansowym, gospodarką energetyczną, marketingiem oraz kontrolą zarządczą. Stanowi kompendium wiedzy dla studentów....
55,24 zł
65,00 zł
Więcej
Odporność organizacji
Promocja!
Promocja!

Odporność organizacji

Jolanta Tarapata, naukowa Woźniak Jacek redakcja
Difin
Książka przedstawia przemiany zachodzące w funkcjonowaniu współczesnych gospodarek w obszarze zarządzania organizacjami ze szczególnym uwzględnieniem ich odporności. Autorzy opisują trzy zasadnicze wymiary odporności: bezpieczeństwo (nie tylko finansowe, ale również kadrowe, informacyjne, relacyjne....
55,24 zł
65,00 zł
Więcej
Działanie podmiotów leczniczych w sytuacjach wypadków masowych oraz w trakcie pandemii
Promocja!
Promocja!

Działanie podmiotów leczniczych w sytuacjach wypadków masowych oraz w trakcie pandemii

Cezary Tomiczek
Difin
Przygotowanie podmiotów leczniczych, będące następstwem trafnego określenia charakteru potencjalnego niebezpieczeństwa, pozwoli na podjęcie sprawnych działań w przypadku wystąpienia zagrożenia bezpieczeństwa powszechnego. Problem ten z punktu widzenia oczekiwań społecznych jest niezwykle istotny, a....
42,50 zł
50,00 zł
Więcej
Współczesne wyzwania gospodarowania nieruchomościami
Promocja!
Promocja!

Współczesne wyzwania gospodarowania nieruchomościami

Bartłomiej Marona, naukowa Głuszak Michał redakcja
Difin
Celem niniejszej monografii jest identyfikacja, charakterystyka, a przede wszystkim diagnoza wybranych zjawisk, które pojawiły się w szeroko rozumianej sferze inwestycji rzeczowych oraz sektora nieruchomości. Przedstawione w publikacji badania mają wielowątkowy oraz interdyscyplinarny charakter, zaś....
46,75 zł
55,00 zł
Więcej
Dziecko w rodzinie
Promocja!
Promocja!

Dziecko w rodzinie

naukowa Grudziewska Ewa redakcja
Difin
Metodyka Pracy Socjalnej to uzupełnienie serii wydawniczej Biblioteka Pracy Socjalnej, która ukazała się nakładem Wydawnictwa Difin. Przedstawiana seria za punkt wyjścia w pracy socjalnej stawia sobie koncentrację na warsztacie metodycznym, którym powinna się posługiwać osoba profesjonalnie pomagają....
42,50 zł
50,00 zł
Więcej
Logistyka oczami kobiet
Promocja!
Promocja!

Logistyka oczami kobiet

Katarzyna Kolasińska-Morawska, Łukasz Sułkowski
Difin
Książka, będąca osobistą perspektywą kobiet naukowo związanych z logistyką, jest spójnym kompendium wiedzy z zakresu logistyki i zarządzania logistycznego. Łączy teorię z szeregiem przykładów z praktyki zawodowej autorek, co umożliwia wykorzystanie przedstawionych treści w działaniach przedsiębiorst....
63,76 zł
75,00 zł
Więcej
Share Termodynamiczny model pomiaru kapitału ludzkiego w zastosowaniach do kształtowania wynagrodze
Promocja!
Promocja!

Share Termodynamiczny model pomiaru kapitału ludzkiego w zastosowaniach do kształtowania wynagrodze

Jurij Renkas
Difin
W monografii przedstawiono termodynamiczny model kapitału ludzkiego i godziwych wynagrodzeń, który dzięki respektowaniu fundamentalnych zasad pozwala na rozwiązanie wybranych problemów mikro- i makroekonomicznych. Głęboka analiza podstawowej dla rachunkowości zasady dualizmu pozwoliła ustalić, że n....
51,00 zł
60,00 zł
Więcej
Podstawy pedagogii osoby
Promocja!
Promocja!

Podstawy pedagogii osoby

Sławomir Chrost
Difin
W książce autor przedstawił fundamenty pedagogii osoby, nakreślił, w jaki sposób definiowana jest osoba, czym jest majeutyka jako sztuka (samo) wychowania osoby oraz zaprezentował, jakie są główne cele pedagogii osoby i w jaki sposób były/są realizowane.Monografia składa się z trzech rozdziałów. P....
39,95 zł
47,00 zł
Więcej
Metodologia bezpieczeństwa w przykładach i zastosowaniach
Promocja!
Promocja!

Metodologia bezpieczeństwa w przykładach i zastosowaniach

Andrzej Dawidczyk, Justyna Jurczak
Difin
Publikacja jest zarówno podręcznikiem do nauki metodologii bezpieczeństwa, jak też przewodnikiem metodologicznym do realizacji ćwiczeń. Istotą książki są wyłącznie konkretne przykłady zastosowań praktycznych metod, technik i narzędzi badawczych wykorzystywanych w praktyce funkcjonowania różnych inst....
42,50 zł
50,00 zł
Więcej
Jak zaangażować uczniów w naukę i zbudować dobry klimat w szkole
Promocja!
Promocja!

Jak zaangażować uczniów w naukę i zbudować dobry klimat w szkole

Sylwia Gwiazdowska-Stańczak
Difin
Poradnik przedstawia optymalny klimat szkoły, który sprzyja efektywnemu uczeniu się. Szkoła ukazana za pomocą metafory drzewa skupia w sobie wiele komponentów, z których każdy odgrywa konkretną rolę w zapewnieniu uczniom dobrostanu – zarówno w perspektywie „tu i teraz”, jak i w odniesieniu do przysz....
35,70 zł
42,00 zł
Więcej
U progu akademii
Promocja!
Promocja!

U progu akademii

Joanna Szen-Ziemiańska, Weronika Trzmielewska
Difin
Książka kompleksowo przedstawia edukacyjne, naukowe i psychospołeczne wyzwania, przed którymi stają osoby rozważające lub rozpoczynające karierę akademicką. W publikacji omówiono potencjał do pracy naukowej oraz drogi jego urzeczywistniania z perspektywy psychologicznej, jednocześnie uwzględniając r....
48,46 zł
57,00 zł
Więcej
Komentarz do Konstytucji RP art. 120, 121, 122, 123, 124
Promocja!
Promocja!

Komentarz do Konstytucji RP art. 120, 121, 122, 123, 124

Marek Chmaj, Joanna Juchniewicz
Difin
Prezentowany tom komentarza dotyczy: większości potrzebnej do uchwalania ustaw i podejmowania uchwał oraz odpowiedniego kworum (art. 120), procedury ustawodawczej w Senacie oraz procedury w Sejmie odnośnie do poprawek zaproponowanych przez Senat (art. 121), możliwości konstytucyjnych, jakie przysług....
48,46 zł
57,00 zł
Więcej
Czynności operacyjno-rozpoznawcze polskich służb ochrony prawa
Promocja!
Promocja!

Czynności operacyjno-rozpoznawcze polskich służb ochrony prawa

Paweł Łabuz, Jacek Kudła, Tomasz Safjański
Difin
Czynności operacyjno-rozpoznawcze stanowią obecnie bardzo mało znany obszar niejawnej działalności uprawnionych służb państwowych w zakresie realizacji zadań zapobiegawczych wykrywczych, jak i wywiadowczych i kontrwywiadowczych. Ponadto przedmiotowa tematyka stanowi niejednokrotnie „kontrawersyjne”....
102,01 zł
120,00 zł
Więcej
Drama procesualna w pracy z dziećmi w przedszkolu i klasach I-III
Promocja!
Promocja!

Drama procesualna w pracy z dziećmi w przedszkolu i klasach I-III

Kamila Witerska
Difin
Drama procesualna jest metodą, którą można zastosować w różnych grupach wiekowych, ale jest szczególnie przydatna w pracy z dziećmi, ponieważ dzieci łatwo identyfikują się z rolą, ich myślenie oparte jest na operacjach konkretnych (Piaget & Inhelder, 1999), jeszcze nieabstrakcyjne, więc trudniej....
33,15 zł
39,00 zł
Więcej
Domy pomocy społecznej
Promocja!
Promocja!

Domy pomocy społecznej

Anna Jacek, Emilia Sarnacka, Katarzyna Miaskowska-Daszkiewicz
Difin
Książka ma na celu kompleksowe ujęcie wszystkich prawnych aspektów funkcjonowania domów pomocy społecznej, w tym w szczególności warunków umieszczenia w DPS, odpłatności za umieszczenie w DPS, finansowania DPS oraz ochrony dokumentacji.
44,19 zł
52,00 zł
Więcej
Działalność innowacyjna przedsiębiorstw
Promocja!
Promocja!

Działalność innowacyjna przedsiębiorstw

Izabela Czaja, Małgorzata Kosała, Zbigniew Michalik, Bogdan Rogoda, Maria Urbaniec
Difin
Struktura gospodarki w skali globalnej, jak i krajowej, nie jest niezmienna - ulega ewolucji pod wpływem czynników technologicznych i ekonomicznych. Powstawanie nowych technologii skorelowane jest z przeobrażeniami po stronie popytu. Wprowadzanie innowacyjnych produktów prowadzi do kształtowania się....
38,25 zł
45,00 zł
Więcej
Komentarz do Konstytucji RP Art. 87, 88, 89, 90, 91
Promocja!
Promocja!

Komentarz do Konstytucji RP Art. 87, 88, 89, 90, 91

Andrzej Bałaban
Difin
W prezentowanym tomie przedstawiono komentarz do art. 87–91 Konstytucji RP. Polska koncepcja konstytucyjnego unormowania systemu źródeł prawa jest nowatorska i może być wzorcem dla współczesnych konstytucji demokratycznych, jako nowa, obligatoryjna „materia konstytucyjna”. Szczególnie wartościowa w....
36,55 zł
43,00 zł
Więcej
Szanse i ograniczenia rozwoju rynku żywności ekologicznej w Polsce
Promocja!
Promocja!

Szanse i ograniczenia rozwoju rynku żywności ekologicznej w Polsce

Joanna Smoluk-Sikorska
Difin
Rolnictwo ekologiczne jest uznawane za jeden z podstawowych elementów zrównoważonego rozwoju i tym samym za jeden z głównych czynników poprawy warunków gospodarowania i życia na terenach wiejskich. Polska ma stosunkowo duży potencjał rozwoju tej metody produkcji, jednak warunkiem dalszego jego wzros....
38,25 zł
45,00 zł
Więcej
Rodzina wobec seksualności dziecka z niepełnosprawnością intelektualną
Promocja!
Promocja!

Rodzina wobec seksualności dziecka z niepełnosprawnością intelektualną

Elżbieta Pieńkowska
Difin
Książka porusza temat seksualności osób z niepełnosprawnością intelektualną z perspektywy uwarunkowań rodzinnych. Każdy system rodzinny tworzy zróżnicowany treściowo i strukturalnie klimat kształtujący oddziaływania rodziców wobec rozwoju seksualnego własnego dziecka. Niepełnosprawność dziecka wprow....
41,65 zł
49,00 zł
Więcej
Bitcoin blockchain rynki surowcowe
Promocja!
Promocja!

Bitcoin blockchain rynki surowcowe

Wojciech Włodarczyk Robert, Justyna Tomala, Magdalena Sikorska
Difin
Czy w bitcoina powinniśmy inwestować tylko tyle, ile jesteśmy gotowi stracić? Czy bitcoin może kiedykolwiek stać się pieniądzem? W jaki sposób gospodarka wykorzystała bitcoina? Dlaczego blockchain jest takim gorącym tematem ekonomicznym?Odpowiedzi próbują udzielić autorzy tej książki, która z pewn....
38,25 zł
45,00 zł
Więcej
Medycyna pracy w systemie ochronie zdrowia w Polsce
Promocja!
Promocja!

Medycyna pracy w systemie ochronie zdrowia w Polsce

Małgorzata Paszkowska
Difin
W książce w sposób kompleksowy przedstawione zostały organizacja i podstawy prawne funkcjonowania medycyny pracy w Polsce. Omówiono w niej aktualny model systemu medycyny pracy, jego zasoby oraz funkcjonowanie, w szczególności działalność orzeczniczą, a także rolę pracodawcy w ochronie zdrowia osób....
51,00 zł
60,00 zł
Więcej
Nauczyciel w obliczu szans i zagrożeń współczesnego świata w perspektywie kształcenia i pracy zawodo
Promocja!
Promocja!

Nauczyciel w obliczu szans i zagrożeń współczesnego świata w perspektywie kształcenia i pracy zawodo

Aneta Jegier, M.Stefan Kwiatkowski, Beata Szurowska
Difin
Książka dla nauczycieli, studentów, wykładowców akademickich prowadzących przedmioty z zakresu przygotowania do zawodu, pedeutologii, psychologii, dydaktyki, samokształcenia itp. Publikacja wpisuje się w politykę edukacyjną (gdzie coraz częściej podkreślane są ważne zmiany w kształceniu i pracy zawo....
50,15 zł
59,00 zł
Więcej
Ryzyko faktora w transakcjach faktoringowych
Promocja!
Promocja!

Ryzyko faktora w transakcjach faktoringowych

Katarzyna Kreczmańska-Gigol
Difin
Rynek faktoringowy w Polsce rozwija się dynamicznie. Transakcje faktoringowe są złożone i różnorodne, ponieważ są dopasowane do różnych potrzeb przedsiębiorstw. Wymaga to od faktorów indywidualnego podejścia do złożonego ryzyka transakcji. Identyfikacja rodzajów i uwarunkowań ryzyka specyficznego dl....
63,76 zł
75,00 zł
Więcej
Zielona rewolucja w polskiej bankowości
Promocja!
Promocja!

Zielona rewolucja w polskiej bankowości

Paweł Niedziółka
Difin
Monografia koncentruje się na wpływie ryzyka klimatycznego na działalność banków komercyjnych, w tym zwłaszcza na inne rodzaje ryzyka bankowego. Szczególną uwagę poświęcono uwarunkowaniom kredytowania zielonej energetyki w Polsce. Jest to pierwsza publikacja o roli polskiego sektora bankowego w tran....
63,76 zł
75,00 zł
Więcej
Sprawność innowacyjna filii zagranicznej a jej pozycja w sieci przedsiębiorstwa międzynarodowego
Promocja!
Promocja!

Sprawność innowacyjna filii zagranicznej a jej pozycja w sieci przedsiębiorstwa międzynarodowego

Tomasz Gołębiowski, Barbara Jankowska, Lidia Danik, Marlena Dzikowska
Difin
Coraz silniejsza pozycja przedsiębiorstw międzynarodowych(PM)w gospodarce globalnej powoduje m.in. rozwój badań nad ich filiami zagranicznymi (FZ) postrzeganymi jako podmioty współkształtujące strategie PM, m.in. dzięki ich zdolności do tworzenia/pozyskiwania unikatowej wiedzy i wprowadzania innowac....
63,76 zł
75,00 zł
Więcej
W poszukiwaniu czynników sprzyjających realizacji zadań rozwojowych we wczesnej dorosłości
Promocja!
Promocja!

W poszukiwaniu czynników sprzyjających realizacji zadań rozwojowych we wczesnej dorosłości

Anna Misztela, Anna Oleszkowicz
Difin
Przedmiotem zainteresowania niniejszej pracy jest realizacja zadań rozwojowych we wczesnej dorosłości oraz jej psychospołeczne uwarunkowania. Zjawisko to jest obecnie wśród młodych ludzi dość mocno zindywidualizowane. Różnią się oni tempem podejmowania poszczególnych zadań, ich kolejnością czy efekt....
42,50 zł
50,00 zł
Więcej
Normatywny model współpracy samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi
Promocja!
Promocja!

Normatywny model współpracy samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi

Artur Kotowski, Sebastian Wijas
Difin
Monografia przedstawia wybrane zagadnienia dotyczące modelu współpracy samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi. Autorzy, analizując obowiązujące rozwiązania prawne, próbują ocenić, czy istniejący model normatywny jest wystarczający, by jego uczestnicy mogli realizować zakładane cele.....
51,00 zł
60,00 zł
Więcej
Komentarz do Konstytucji RP Art. 27, 29
Promocja!
Promocja!

Komentarz do Konstytucji RP Art. 27, 29

Mariusz Bidziński
Difin
Prezentowany tom zawiera komentarz do dwóch przepisów dotyczących podstawowych elementów związanych z tożsamością narodową i funkcjonowaniem państwa. Art. 27 dotyczy języka urzędowego oraz praw mniejszości narodowych w tym zakresie, zaś art. 29 określa miasto, któremu ustrojodawca powierzył status s....
38,25 zł
45,00 zł
Więcej
Zakres ochrony prawa do zabezpieczenia społecznego z art. 67 Konstytucji RP
Promocja!
Promocja!

Zakres ochrony prawa do zabezpieczenia społecznego z art. 67 Konstytucji RP

Grzegorz Szklarski
Difin
Przedmiotem niniejszej książki jest konstytucyjne prawo do zabezpieczenia społecznego w kontekście zakresu jego ochrony prawnej na gruncie ustawy zasadniczej, gwarantowane przez wyrażający to prawo art. 67 Konstytucji RP. Książka stanowi pierwszą publikację, w której poddano szczegółowej analizie pr....
72,25 zł
85,00 zł
Więcej
Sukces życiowy w społeczeństwie konsumpcyjnym
Promocja!
Promocja!

Sukces życiowy w społeczeństwie konsumpcyjnym

Tomasz Łączek
Difin
Jedną z charakterystycznych cech współcześnie rozumianego sukcesu jest jego interdyscyplinarny charakter. Oznacza to, że w zależności od osoby, której sukces dotyczy, może on być interpretowany bardzo subiektywnie i wielowymiarowo. Znajdujące się w niniejszej monografii wieloautorskiej teksty posiad....
52,00 zł
65,00 zł
Więcej
Komentarz do Konstytucji RP Art. 112, 113, 114
Promocja!
Promocja!

Komentarz do Konstytucji RP Art. 112, 113, 114

Marek Chmaj
Difin
W prezentowanym tomie zawarto komentarz do trzech ważnych przepisów zawartych w rozdziale IV „Sejm i Senat”. W art. 112 została gruntownie omówiona zasada autonomii regulaminowej obu izb, zaś w art. 113 konstytucyjne gwarancje jawności obrad Sejmu i Senatu oraz przesłanki uchwalenia tajności obrad.....
40,79 zł
48,00 zł
Więcej
Prawo dla artystów i studentów uczelni artystycznych
Promocja!
Promocja!

Prawo dla artystów i studentów uczelni artystycznych

Dariusz Michta
Difin
Książka adresowana jest przede wszystkim do artystów i studentów uczelni artystycznych, swą treścią obejmuje m.in. zagadnienia dotyczące własności intelektualnej, umów, działalności gospodarczej, spraw spornych.
40,79 zł
48,00 zł
Więcej
Hans Gross Podręcznik dla sędziego śledczego jako system kryminalistyki
Promocja!
Promocja!

Hans Gross Podręcznik dla sędziego śledczego jako system kryminalistyki

Jerzy Kasprzak
Difin
Dzieło Hansa Grossa pt. Podręcznik dla sędziego śledczego jako system kryminalistyki stanowi „pomnik ”prawa. Księga nigdy nie była tłumaczona na język polski. Pomimo upływu około 120 lat od jej napisania jej treści są obecnie jak najbardziej aktualne i zadziwiają właśnie swoją ponadczasowością. Hans....
97,74 zł
115,00 zł
Więcej
Mała książeczka o współpracy
Promocja!
Promocja!

Mała książeczka o współpracy

Victor Wekselberg, Jacek Wasilewski
Difin
Każdy czasem słyszy w zwykłych rozmowach, biznesie czy mediach, że trudno współpracować. Gdy robimy coś razem, to często nazywamy to współpracą. Powstaje pytanie, czy jest to po prostu robienie czegoś razem, czy też dużo bardziej skomplikowane zjawisko społeczne. Niestety, dla dobrej współpracy trze....
32,00 zł
40,00 zł
Więcej
Aby ponownie wybrać temat, odśwież stronę