Facebook
Kategorie
Kategorie

Postępowanie sądowoadministracyjne

13 profesjonalnych publikacji w tej kategorii
Darmowa dostawa od 50zł
Sortuj:
Sposób wyświetlania:

Skarga i skarga kasacyjna w postępowaniu sądowoadministracyjnym. Komen....

Hanna Knysiak-Sudyka
Wolters Kluwer Polska
Publikacja zawiera komentarz do wybranych przepisów ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
161,10 zł

Metodyka pracy sędziego sądu administracyjnego [PRZEDSPRZEDAŻ]

Bogusław Dauter
Wolters Kluwer Polska
Publikacja wskazuje, w jaki sposób sędzia sądu administracyjnego powinien posługiwać się określonymi instytucjami procedury sądowoadministracyjnej, zwłaszcza w ich praktycznym zastosowaniu.
242,10 zł

Kodeks postępowania administracyjnego. Ordynacja podatkowa. Samorządow....

Wolters Kluwer Polska
Stan prawny na 22 września 2017 r.Uwzględnia zmiany wchodzące w życie z dniem: KODEKS POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO:27 czerwca 2017 r. - obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 8 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ust....
62,10 zł

Europejski Przegląd Sądowy

Wolters Kluwer Polska
"Europejski Przegląd Sądowy" to forum prezentacji i wymiany poglądów naukowych oraz prezentacji i wymiany informacji o praktycznych aspektach stosowania i wykładni prawa wspólnotowego przez sądy polskie.
74,00 zł

Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne

Janusz Borkowski, Barbara Adamiak
Wolters Kluwer Polska
W podręczniku zostały omówione koncepcje teoretycznych instytucji procesowych postępowania administracyjnego i postępowania sądowoadministracyjnego oraz ich stosowanie w praktyce ukształtowane orzecznictwem sądów administracyjnych.
71,10 zł

Przegląd Sądowy

Wolters Kluwer Polska
Zawartość czasopisma stanowią artykuły i orzecznictwo: Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego i wojewódzkich sądów administracyjnych, sądów apelacyjnych.
58,50 zł

Postępowanie sądowoadministracyjne

Tadeusz Paweł Woś (redaktor naukowy), Marta Romańska, Hanna Knysiak-Sudyka, Tadeusz Woś (r...
Wolters Kluwer Polska
Pełny i pogłębiony wykład akademicki z zakresu postępowania sądowoadministracyjnego.
62,10 zł

Skarga i skarga kasacyjna w postępowaniu sądowoadministracyjnym. Komen....

Barbara Adamiak
Wolters Kluwer Polska
Praktyczny komentarz do przepisów ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi dotyczących skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego i skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego.
161,10 zł

Postępowanie administracyjne, postępowanie egzekucyjne w administracji....

Zbigniew Kmiecik
Wolters Kluwer Polska
Wykład z zakresu postępowania administracyjnego, postępowania w sprawach wydawania zaświadczeń, postępowania w sprawach skarg i wniosków, postępowania egzekucyjnego w administracji oraz postępowania przed sądami administracyjnymi.
53,10 zł

Wykonanie wyroku sądu administracyjnego

Wojciech Piątek (redaktor naukowy), Paweł Daniel, Przemysław Ostojski, Filip Geburczyk
Wolters Kluwer Polska
W publikacji omówiono istotną z teoretycznego i praktycznego punktu widzenia problematykę wykonalności wyroku sądu administracyjnego, wskazując pojęcie wykonalności wyroku oraz jego znaczenie.
116,10 zł

Postępowanie sądowoadministracyjne w praktyce

Stefan Babiarz (red. naukowy), Konrad Aromiński
Wolters Kluwer Polska
Publikacja zawiera omówienie najważniejszych zagadnień związanych z problematyką postępowania przed sądami administracyjnymi. Szczególną uwagę zwrócono na sprawy praktyczne i wskazano te z nich, które budzą największe wątpliwości.
125,10 zł

Postępowanie administracyjne, postępowanie egzekucyjne w administracji....

R.Zbigniew Kmiecik
Wolters Kluwer Polska
Podręcznik stanowi kompletny wykład z zakresu postępowania administracyjnego w ścisłym znaczeniu (tzw. jurysdykcyjnego), postępowania w sprawach wydawania zaświadczeń, postępowania w sprawach skarg i wniosków, postępowania egzekucyjnego w administracji oraz postępowania przed sądami administracyjnym....
44,10 zł

Kupując w profinfo zyskujesz

Gwarancja najlepszej ceny
Gwarancję najlepszej ceny
Darmowa dostawa już od 50 zł
Darmową dostawę już od 50 zł
Pomoc konsultanta na infolinii
Pomoc konsultanta na infolinii
Promocyjne ceny i rabaty
Promocyjne ceny i rabaty
Sprawna realizacja zamówienia
Sprawną realizację zamówienia