Facebook
Statuszamówienia
Kategorie
Kategorie

Ochrona środowiska

54 profesjonalnych publikacji w tej kategorii
Darmowa dostawa od 50zł
Sortuj:
Sposób wyświetlania:

Oceny oddziaływania na środowisko w praktyce

Bartosz Rakoczy (redaktor naukowy), Karolina Szuma, Karolina Karpus, Małgorzata Szalewska,...
W publikacji przeanalizowano podstawowe i kluczowe problemy związane z problematyką ocen oddziaływania na środowisko.
134,10 zł

System prawa żywnościowego

Małgorzata Korzycka, Paweł Wojciechowski
Pierwsze w polskiej literaturze, tak szerokie i pogłębione, opracowanie prawa żywnościowego, nowej dziedziny prawa znajdującej się w toku wyodrębniania.
215,10 zł

Prawo ochrony środowiska

Stan prawny: 25 października 2017 r. Seria "Twoje Prawo" zawiera: Boldowanie najnowszych zmian Przypisy od Redakcji Czytelne hasła i teksty Indeks rzeczowy
26,91 zł

Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Komentarz

Iwona Romańczuk, Maria Rzewnicka
Od 1 lipca 2017 r. obowiązują nowe regulacje w zakresie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Wprowadzony został nowy model selektywnego zbierania odpadów w podziale na odpowiednie frakcje. Gminy, a także przedsiębiorcy zajmujący się odbiorem i zagospodarowaniem odpadów....
161,10 zł

Nowe prawo wodne z uzasadnieniem rządowym

zbiorowa Praca
Prezentujemy Państwu pierwszą na rynku publikację zawierającą ostateczny tekst właśnie uchwalonej nowej ustawy – Prawo wodne wraz z uzasadnieniem rządowym. Przygotowaliśmy ją z myślą o wszystkich, którzy muszą jak najszybciej wdrożyć nową regulację w swojej działalności. Aby sprostać oczekiwaniom....
106,20 zł

Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie udziale....

Tomasz Filipowicz (redakcja), Alicja Plucińska-Filipowicz (redakcja), Marek Wierzbowski (r...
Publikacja zawiera praktyczny komentarz do ustawy z 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.).Komentarz do ustawy o udostępnianiu informa....
161,10 zł

Ochrona terenów zieleni i zadrzewień

Daria Danecka, Wojciech Radecki
Praktyczny komentarz do art. 78–90 ustawy z 16.4.2004 r. o ochronie przyrody (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 2134 ze zm.), stanowi kompleksowe omówienie zagadnień z zakresu ochrony terenów zieleni i zadrzewień.W publikacji omówione zostały m.in. zagadnienia dotyczące: zasad wydawania zezwole....
152,10 zł

Wycinka drzew i krzewów Procedura administracyjna z płytą CD

Jacek Piecha (redakcja)
Praktyczny przewodnik po procedurze związanej z wydawaniem zezwoleń na wycinkę drzew i krzewówKsiążka odpowiada na potrzeby urzędników w zakresie uzyskania praktycznej wiedzy dotyczącej kolejnych zmian w ustawie o ochronie przyrody, a dotyczących zasad, na jakich można dokonywać wycinki drzew i k....
116,10 zł

Nowe Prawo Wodne Przewodnik po zmianach przepisów

Prezentujemy Państwu jedyną na rynku publikację, w której przedstawiono szczegółowe porównanie przepisów ustawy z 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne – z nowymi przepisami, zawartymi w ustawie z 20 lipca 2017 r. Przygotowaliśmy ją z myślą o wszystkich, którzy muszą jak najszybciej wdrożyć nową regulację....
115,20 zł

Sprawozdania z zakresu ochrony środowiska Raport do KOBiZE Opłaty za k....

Norbert Szymkiewicz
W książce "Sprawozdania z zakresu ochrony środowiska" omówione zostały zasady dotyczące składania raportu do KOBiZE oraz sposoby obliczania wysokości opłaty za korzystanie ze środowiska. Podpowiadamy jak krok po kroku przebrnąć przez te obowiązki i jak przygotować rzetelne zestawienia.
89,10 zł

Obszary Natura 2000 w prawie polskim czeskim i słowackim

Adam Habuda (redakcja)
Książka poświęcona jest podobieństwom i różnicom w zakresie tworzenia i funkcjonowania obszarów Natura 2000 w wybranych państwach członkowskich Unii Europejskiej. Autorzy analizują i porównują rozwiązania prawne zastosowane w Polsce, Czechach i na Słowacji. Wychodzą z założenia, że spojrzenie na roz....
71,99 zł

Odpowiedzialność za szkody łowieckie

Bartosz Rakoczy
Publikacja przedstawia wieloaspektową analizę problematyki odpowiedzialności za szkody łowieckie.
116,10 zł

Podatki i opłaty lokalne. Podatek rolny. Podatek leśny. Komentarz

Klaudia Stelmaszczyk, Paweł Borszowski
W publikacji w sposób kompleksowy i przejrzysty omówiono wszystkie zmiany do ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, ustawy o podatku rolnym i ustawy o podatku leśnym, które weszły w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.
152,10 zł

Prawo ochrony środowiska. Komentarz

Krzysztof Gruszecki
W pełni aktualny komentarz do Prawa ochrony środowiska uwzględniający m.in. najnowsze rozwiązania antysmogowe. Napisany z uwzględnieniem orzeczeń sądów administracyjnych w sprawach rozstrzyganych na podstawie komentowanej ustawy.
224,10 zł

Ustawa krajobrazowa

Anna Staniewska, Grzegorz Goleń, Anna Fogel (redaktor naukowy)
Publikacja omawia przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu.
116,10 zł

Ochrona środowiska

Prawo ochrony środowiska jest gałęzią prawa, w której zakres zainteresowań wchodzą wszelkie kwestie związane z ochroną środowiska naturalnego. Głównymi źródłami prawa ochrony środowiska w każdym państwie są regulacje krajowe wraz z ratyfikowanymi traktatami międzynarodowymi. Podstawowym źródłem polskiego prawa ochrony środowiska jest ustawa "Prawo ochrony środowiska" z dnia 27 kwietnia 2001 roku. Ustawa ta reguluje między innymi obowiązujące zasady ochrony środowiska, warunki, na których możliwe jest korzystanie ze środowiska naturalnego oraz wszelkie obowiązki, jakimi obarczona jest polska administracja publiczna, a które mają na celu dbałość o zachowanie środowiska naturalnego w jego właściwej formie. Ustawa "Prawo ochrony środowiska" od dnia uchwalenia podlegała wielokrotnym nowelizacjom mającym na celu dostosowanie polskiego prawa do zmieniających się warunków i podążanie za trendami prawa europejskiego. Ostatnia z nich weszła w życie dnia 30 maja 2015 roku.

Pod nazwą "ochrona środowiska" kryje się zespół różnorodnych, wielokanałowych działań, których celem jest reperacja poczynionych szkód oraz zapobieżenie dalszemu niszczeniu fizycznej formy otoczenia z zasobami naturalnymi Ziemi włącznie. Do grupy tej zaliczane są również wszelkie formy aktywności prowadzące do minimalizacji ryzyka powstania wymienionych szkód.

Kupując w profinfo zyskujesz

Gwarancja najlepszej ceny
Gwarancję najlepszej ceny
Darmowa dostawa już od 50 zł
Darmową dostawę już od 50 zł
Pomoc konsultanta na infolinii
Pomoc konsultanta na infolinii
Promocyjne ceny i rabaty
Promocyjne ceny i rabaty
Sprawna realizacja zamówienia
Sprawną realizację zamówienia