Nowelizacja Kodeksu wyborczego 2023. Co zmienia i od kiedy?

Uchwalona przez Sejm 26 stycznia nowelizacja Kodeksu Wyborczego (Dz.U. z 2023 r. poz. 497) ma w teorii wpłynąć na zwiększenie frekwencji w wyborach. Nowelizacja Kodeksu Wyborczego została podpisana 14 marca 2023 roku przez prezydenta RP i weszła w życie 31 marca br., jednak z pewnymi wyjątkami. Oto najważniejsze zmiany w Kodeksie wyborczym A.D. 2023.

Czytaj więcej “Nowelizacja Kodeksu wyborczego 2023. Co zmienia i od kiedy?”

Ulga na złe długi – krok po kroku. Warunki skorzystania z ulgi dot. VAT i CIT

Ulga na złe długi to sposób na odzyskanie podatku od niezapłaconych faktur przychodowych. Można z niej skorzystać, jeżeli jest się podatnikiem podatku VAT oraz podatku dochodowego PIT lub CIT. Czynny podatnik VAT może skorzystać z prawa do ulgi na złe długi w rozliczeniu za okres, w którym nieściągalność wierzytelności uznaje się za uprawdopodobnioną i gdy od daty wystawienia faktury dokumentującej wierzytelność nie upłynęły 3 lata, licząc od końca roku, w którym została wystawiona. Ulga na złe długi w PIT i CIT ma na celu poprawę płynności finansowej przedsiębiorstw zahamowanej często przez kontrahentów, którzy nabywają usługi/towary, lecz nie regulują zobowiązań finansowych za nie.

Czytaj więcej “Ulga na złe długi – krok po kroku. Warunki skorzystania z ulgi dot. VAT i CIT”

8 błędów i faktów o fundacji rodzinnej – wyjaśnia adw. dr  Paweł Blajer

Fundacja rodzinna w końcu pojawiła się w polskim prawie. Ci, którzy zastanawiają się nad losem swojego majątku po swojej śmierci mają nowe narzędzie do zabezpieczenia majątkowego swoich bliskich. Fundacja rodzinna jest podobna do zagranicznych rozwiązań służących ochronie majątku.

Czytaj więcej “8 błędów i faktów o fundacji rodzinnej – wyjaśnia adw. dr  Paweł Blajer”

Finansowanie  społecznościowe (crowdfunding) – inwestycyjny i dłużny, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 2022 r. o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom oraz Rozporządzenia ECSP – Wiktor Czeszejko-Sochacki

Czym jest finansowanie społecznościowe inwestycyjne i dłużne?

Crowdfunding to ciekawa alternatywa dla tradycyjnych źródeł pozyskiwania kapitału zewnętrznego zwłaszcza teraz, gdy banki i inwestorzy niechętnie lokują pieniądze w ryzykowne projekty. Polega na zbieraniu pieniędzy na cele o charakterze prywatnym, artystycznym, społecznym czy biznesowym, inaczej mówiąc jest to forma finansowania określonych projektów przez społeczność Internetową. Polega na pozyskiwaniu środków finansowych na realizację projektu/ów od wielu inwestorów.

Czytaj więcej “Finansowanie  społecznościowe (crowdfunding) – inwestycyjny i dłużny, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 2022 r. o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom oraz Rozporządzenia ECSP – Wiktor Czeszejko-Sochacki”

W czyich rękach leży przyszłość księgowych? – wyjaśnia Edyta Zaniewicz

Właściciele biur rachunkowych w całej Polsce zastanawiają się jaka czeka ich przyszłość. Ja też się nad tym zastanawiam jako właścicielka biura. W  głowie krążą pytania: zdawać  egzamin na doradcę podatkowego? Kształcić  się na wszelakich kursach i szkoleniach? A może zaraz zawód księgowego zostanie uregulowany i przyjdzie nam zdawać  egzaminy, aby móc dalej prowadzić biuro? A może, bo takie sugestie też padają – małe biura rachunkowe obsługujące uproszczoną księgowość znikną za kilka lat z rynku, bo wszystkie procesy księgowe zostaną zautomatyzowane?

Czytaj więcej “W czyich rękach leży przyszłość księgowych? – wyjaśnia Edyta Zaniewicz”

Aż 30% zgłaszanych przestępstw to przestępstwa gospodarcze – Inga Skowrońska

W 2021 r. Policja potwierdziła popełnienie 224 775[1] przestępstw gospodarczych. Dla porównania w tym samym roku doszło do popełnienia 70 727[2] przestępstw drogowych (czyli ponad trzykrotnie mniej niż przestępstw gospodarczych). Z kolei wszczętych przez Policję postępowań przygotowawczych w tym samym czasie było 738 358[3]. Sprawy dotyczące przestępstw gospodarczych stanowiły więc ok. 30% postępowań prowadzonych przez jednostki Policji.

Czytaj więcej “Aż 30% zgłaszanych przestępstw to przestępstwa gospodarcze – Inga Skowrońska”

Analiza Transakcyjna. Poznaj podstawy skutecznej komunikacji

Analiza Transakcyjna jest koncepcją dotyczącą interakcji międzyludzkich pojawiających się w komunikacji, a także funkcjonuje ona bardzo często w negocjacjach. Interakcje transakcyjne stanowią podstawową jednostkę w relacjach interpersonalnych, a więc podczas wymiany słów, gestów, mimiki czy zachowań. Skuteczna komunikacja ma ogromny wpływ na poprawne relacje z otaczającymi nas ludźmi. Taka umiejętność jest również niezwykle przydatna w życiu zawodowym, ponieważ pozwala wynieść kontakty ze współpracownikami na jeszcze wyższy poziom.

Czytaj więcej “Analiza Transakcyjna. Poznaj podstawy skutecznej komunikacji”

Prawo pracy 2023. Jakie zmiany w Kodeksie pracy weszły już w życie, a jakie jeszcze nas czekają?

Nowelizacje Prawa pracy mają docelowo znacznie wpłynąć zarówno na warunki zatrudnienia pracowników, jak i na poszerzenie możliwości oraz kompetencji pracodawców. Uchwalone przepisy zmieniające Kodeks pracy dotyczą m.in. pracy zdalnej i prewencyjnej kontroli trzeźwości pracowników. Pojawią się również nowe rodzaje urlopów, a także w najbliższej przyszłości zmiany w umowach na okres próbny.

Czytaj więcej “Prawo pracy 2023. Jakie zmiany w Kodeksie pracy weszły już w życie, a jakie jeszcze nas czekają?”

Umowa najmu lokalu handlowego – najczęstsze pytania

Umowa najmu lokalu handlowego jest szczególnie ważna w czasie dynamicznie zachodzących zmian gospodarczych, czy nawet szerzej – społecznych. A tych ostatnio nie brakuje. O czym w tym kontekście – i nie tylko w tym –  warto pamiętać redagując umowę najmu? – wyjaśniają Maciej Boryczko i Dominika Ramírez-Wołkiewicz.

Czytaj więcej “Umowa najmu lokalu handlowego – najczęstsze pytania”

Zmiany w przepisach prawa pracy w 2023 roku

Rok 2023 jest kolejnym, który przyniósł wiele zmian w zakresie przepisów prawa pracy.  Część z nich są to zmiany, które na stałe wpisały się w harmonogram nowelizacji, tak jak np. zmiana minimalnej stawki wynagrodzenia, kwoty prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia, czy współczynnika do ustalania ekwiwalentu za urlop. Jednakże poza tymi zmianami 2023 r. obfituje w nowelizacje, które wprowadzają do porządku prawnego zupełnie nowe rozwiązania. Zmiany te wymagają opracowania i wdrożenia przez pracodawców nowych procedur. Nowe regulacje, takie jak praca zdalna oraz kontrola trzeźwości i kontrola pracowników na obecność w ich organizmach środków działających podobnie do alkoholu, z pewnością będą budziły dużo kontrowersji oraz wymagały dużego nakładu pracy.

Czytaj więcej “Zmiany w przepisach prawa pracy w 2023 roku”