Podział majątku wspólnego – przed rozwodem i po rozwodzie

Podział majątku wspólnego małżonków to jedna z najtrudniejszych i najbardziej skomplikowanych w polskim prawie tzw. spraw działowych, zarówno pod względem faktycznym, jak i prawnym. Sam podział majątku małżeńskiego może odbyć się polubownie lub przed sądem. Wbrew powszechnemu przekonaniu, że do takiego podziału może dojść dopiero po rozwodzie, podział majątku wspólnego w trakcie małżeństwa jest również możliwy.

Czytaj więcej “Podział majątku wspólnego – przed rozwodem i po rozwodzie”

Zmiany w prawie pracy w 2022 r.

Rok 2022 niesie ze sobą wiele zmian w prawie pracy. Są to nie tylko zmiany powtarzalne, z którymi mamy do czynienia w zasadzie co roku, lecz także nowe rozwiązania prawne. Zmodyfikowane zostały przepisy dotyczące wynagrodzeń oraz ubezpieczeń społecznych, w obszarze m.in. prawa do zasiłków i ich wysokości. „Polski Ład” choć w znacznej części z początkiem 2022 r. wprowadza nowe rozwiązania podatkowe, to dotyka również obszaru ubezpieczeń zdrowotnych. Nie sposób tych drugich rozwiązań prawnych pominąć w rozważaniach o zmianach w prawie pracy. Przełożą się one bowiem na kwestie wynagrodzeń i innych świadczeń pracowniczych.

Czytaj więcej “Zmiany w prawie pracy w 2022 r.”

Prawo kanoniczne – najczęstsze pytania i odpowiedzi

Prawo kanoniczne (ius canonicum), zwane też prawem kościelnym, to system norm determinujących funkcjonowanie Kościoła. Nazwa „Prawo kanoniczne” wywodzi się od tzw. kanonu, czyli jednostki redakcyjnej aktów prawnych ustanawianych przez Kościół. Samo uznanie prawa kościelnego za prawo jako takie oznacza, że wytycza ono własny obszar prawny, istniejący zawsze na terenie państwa, czyli na terenie normowanym prawem krajowym. Dziś spróbujemy odpowiedzieć m.in. na pytania, jak prawo kanoniczne odnosi się do instytucji małżeństwa oraz rozwodu, jak rozwiązuje problem nieważności małżeństwa, kogo wskazuje na chrzestnego czy też jak przebiega proces odstępstwa od wiary i wystąpienie z Kościoła, czyli apostazja?

Czytaj więcej “Prawo kanoniczne – najczęstsze pytania i odpowiedzi”

Prawo do azylu oraz status uchodźcy. Kto może się ubiegać i w jaki sposób?

Prawa obywateli państw trzecich wjeżdżających do UE lub przebywających na jej terytorium są często nieprzestrzegane. Wynika to czasem z niewłaściwego wdrażania przepisów, niewystarczającej wiedzy na temat praw człowieka, nieodpowiedniego szkolenia urzędników, a w niektórych przypadkach z otwartej dyskryminacji i ksenofobii.

Czytaj więcej “Prawo do azylu oraz status uchodźcy. Kto może się ubiegać i w jaki sposób?”

Wyzwania związane z wdrażaniem narzędzi LegalTech w kancelariach prawnych z perspektywy analizy ryzyka i bezpieczeństwa danych

Dotychczasowy model pracy prawnika ulega znaczącym modyfikacjom. W kancelariach coraz powszechniej wykorzystywane są narzędzia LegalTech ułatwiające przeszukiwanie baz danych, automatyzujące analizę dokumentów, wspierające weryfikację umów czy zarządzanie ryzykiem, jak również dokonujące analizy predykcyjnej. Transformacja cyfrowa w kancelariach prawnych dodatkowo jeszcze przyspieszyła stymulowana pandemią COVID-19, co pokazują wyniki najnowszego badania Future Ready Lawyer 2021 przeprowadzonego przez Wolters Kluwer.

Czytaj więcej “Wyzwania związane z wdrażaniem narzędzi LegalTech w kancelariach prawnych z perspektywy analizy ryzyka i bezpieczeństwa danych”

Polski Ład a rolnictwo – najważniejsze zmiany dla rolników

Jak zapowiedział w połowie czerwca premier Mateusz Morawiecki, w ramach Polskiego Ładu przygotowano wiele programów ważnych dla rolnictwa. Prezes Jarosław Kaczyński podkreślił, że dzięki tym działaniom poziom życia na wsi będzie porównywalny z tym w mieście. Na liście pomysłów znajdują się korzystne rozwiązania podatkowe, socjalno-prawne i spadkowe. PiS planuje również przygotowanie ustawy rolnej, która oddzieli gospodarstwa rolne od dużych przedsiębiorstw.

Czytaj więcej “Polski Ład a rolnictwo – najważniejsze zmiany dla rolników”

Polski Ład: najważniejsze zmiany w podatkach

Polski Ład to rządowy kompleksowy program rozwoju, który z założenia ma wspomóc rozwój gospodarczy i społeczny Polski, a w szczególności pomóc w przezwyciężeniu negatywnych następstw w polskiej gospodarce i przedsiębiorczości, które spowodowała pandemia COVID-19. Skutki tej reformy, która co do zasady będzie wdrożona od dnia 1 stycznia 2022 r., są ważkie i dalekosiężne. Niektóre zmiany w obszarze podatków po części i w skrótowy sposób ilustruje poniższe omówienie kilkunastu zagadnień z zakresu podatków dochodowych, ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych oraz VAT.

Czytaj więcej “Polski Ład: najważniejsze zmiany w podatkach”

Black Friday na Profinfo.pl – wszystkie książki Wolters Kluwer z rabatem 30%!

Black Friday to zakupowe szaleństwo wywodzące się ze Stanów Zjednoczonych. Co roku pod koniec listopada miliony osób na całym świecie, również w Polsce, ruszają do galerii handlowych i odwiedzają sklepy internetowe, by skorzystać z wyjątkowych rabatów.

Czytaj więcej “Black Friday na Profinfo.pl – wszystkie książki Wolters Kluwer z rabatem 30%!”