Czym jest Krajowy Rejestr Sądowy? Jakie zawiera informacje i do czego służy numer KRS przyznawany wpisywanym do rejestru przedsiębiorcom?

Czym jest Krajowy Rejestr Sądowy?

Informacje zgromadzone w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) stanowią jedną z najbardziej niedocenianych baz danych, oferującą dostęp praktycznie każdemu zainteresowanemu. Na co dzień do KRS zaglądają czy to przedsiębiorcy, czy dziennikarze, a przecież mogliby z niej korzystać dosłownie wszyscy. W jakim celu? Jakie informacje można uzyskać dzięki KRS i co trzeba zrobić, aby informacje te w ogóle zdobyć?

Czym jest i kiedy powstał Krajowy Rejestr Sądowy? Jakiego typu informacje można znaleźć w tym rejestrze?

Krajowy Rejestr Sądowy (KRS) jest jednym z dwóch – wraz z Centralną Ewidencją Informacji o Działalności Gospodarczej – najważniejszych i najszerzej znanych rejestrów gromadzących informacje na temat podmiotów gospodarczych oraz innego typu organizacji. KRS funkcjonuje od 1 stycznia 2001 roku, choć przygotowania do jego uruchomienia rozpoczęły się w roku 1997. To właśnie wówczas uchwalona został Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U.2021.112). KRS nie był jednak bazą tworzoną od zera. W 2001 roku rejestr ten przejął informacje gromadzone do tego czasu w innych bazach danych, w tym w rejestrze stowarzyszeń i przedsiębiorstw państwowych, a przede wszystkim w Rejestrze Handlowym, który w różnym kształcie funkcjonował od 1919 roku.

Krajowy Rejestr Sądowy i postępowanie rejestrowe
Krajowy Rejestr Sądowy i postępowanie rejestrowe” pod redakcją Anety Komenda

Zgodnie z tym, co czytamy w art. 1 ust. 2 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym: Rejestr składa się z:

1) rejestru przedsiębiorców;

2) rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej;

3) rejestru dłużników niewypłacalnych.

Jednym z podstawowych zadań rejestru jest dostarczanie informacji o przedsiębiorcach oraz prowadzonej na terenie Polski działalności gospodarczej.

Czym jest prowadzony przez KRS rejestr przedsiębiorców. Jakie podmioty można w nim odnaleźć, a jakie nie są nim objęte?

Tym elementem składowym, dla którego najczęściej korzystamy z zasobów Krajowego Rejestru Sądowego, jest rejestr przedsiębiorców. Rejestr ten jest prowadzoną przez Centralną Informację KRS bazą danych na temat prowadzonej na terenie naszego kraju działalności gospodarczej. Jest on prowadzony przez sądy rejonowe, a wszelkie działania w jego zakresie odbywają się za pomocą systemu teleinformatycznego. Ponieważ Krajowy Rejestr Sądowy posiada status ksiąg publicznych, dostęp do zgromadzonych w rejestrze informacji o przedsiębiorcach ma każdy zainteresowany. A informacji tych jest tam naprawdę sporo, ponieważ do KRS wpisywane są m.in.:

 • spółki jawne,
 • spółki akcyjne,
 • spółki z ograniczoną odpowiedzialnością,
 • spółki partnerskie,
 • spółki komandytowe,
 • spółki komandytowo-akcyjne,
 • spółki europejskie,
 • spółdzielnie,
 • przedsiębiorstwa państwowe,
 • europejskie zgrupowania interesów gospodarczych,
 • towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych,
 • oddziały przedsiębiorców zagranicznych działających na terytorium RP,
 • główne oddziały zagranicznych zakładów ubezpieczeń.

W administrowanym przez KRS rejestrze przedsiębiorców nie znajdziemy natomiast żadnych informacji na temat osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą czy wspólników spółek cywilnych. Osoby te nie są zwyczajnie objęte obowiązkiem wpisu do KRS i informacje o nich nie są wciągane do rejestru.

W jaki sposób można uzyskać dostęp do informacji zgromadzonych w KRS? Czym jest numer KRS i jak należy się nim posługiwać?

Wpisy wprowadzone do Krajowego Rejestru Sądowego pozostają niezmiennie dostępne dla każdego, kto może skorzystać z internetu. Gwarantem tego dostępu jest Ministerstwo Sprawiedliwości. Aby poznać informacje zgromadzone w rejestrze, wystarczy wejść na stronę Ministerstwa Sprawiedliwości znajdującą się pod adresem: https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/wyszukiwarka-krs1, a następnie skorzystać z wyszukiwarki. Poszukiwane dane wyświetlą się po wpisaniu w odpowiednie pole:

 • numeru KRS,
 • numeru NIP,
 • numeru REGON,
 • nazwy podmiotu.

Najbardziej charakterystycznym dla tego rejestru jest numer KRS, czyli numer, który posiadają wyłącznie te podmioty, jakie zostały wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego. A ponieważ, jak wspominaliśmy, osoby fizyczne prowadzące własną działalność gospodarczą nie są ujmowane w rejestrach KRS, nie posiadają też swojego numeru KRS.

Korzystanie z bazy KRS odbywa się na dwóch zasadach:

 1. Bezpłatnie – Centralna Informacja udostępnia bezpłatnie, w ogólnodostępnych sieciach teleinformatycznych, aktualne i pełne informacje o podmiotach wpisanych do Rejestru oraz listę dokumentów zawartych w katalogu.
 2. Płatnie – Centralna Informacja pobiera opłaty za udzielanie informacji, wydawanie odpisów, wyciągów lub zaświadczeń z Rejestru oraz za udostępnianie z katalogu dokumentów złożonych w postaci elektronicznej i kopii dokumentów złożonych w postaci papierowej.

W celu skorzystania z tej drugiej opcji konieczne jest złożenie pisemnego wniosku do Centrali Informacji Krajowego Rejestru Sądowego. Więcej o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz o numerze KRS znajdziesz w publikacjach dostępnych w naszej księgarni, na Profinfo.pl.

Redaktor specjalizujący się w tematyce prawa cywilnego. Wiedzę zdobywał w trakcie studiów oraz pracując w wydawnictwie Wolters Kluwer.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *