Facebook
Kategorie
Kategorie MENU
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.

Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy KRiO

PAKIET: Podział majątku wspólnego
Promocja!
Bestseller
Darmowa dostawa - 0 zł!
25 %
Sytuacja prawna małoletniego dziecka rozwodzących się rodziców
Promocja!

Sytuacja prawna małoletniego dziecka rozwodzących się rodziców

Daniela Wybrańczyk
Wolters Kluwer Polska

Podstawowym celem książki jest ocena, czy dobro dziecka jest odpowiednio chronione w razie rozwodu jego rodziców i czy obowiązujące przepisy w pełni realizują zasadę stanowiącą fundament prawa rodzinnego, tj. zasadę ochrony dobra dziecka. W książce zaprezentowano całokształt regulacji materialnoprawnych i procesowych, analizując sytuację prawną małoletniego dziecka przed rozpoczęciem postępowania rozwodowego, w jego trakcie oraz po wydaniu wyroku rozwodowego przez sąd I instancji.

134,10 zł
149,00 zł
Więcej
Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz
Promocja!
Darmowa dostawa - 0 zł!

Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz

Katarzyna Bagan-Kurluta, Mariusz Fras, Joanna Guttzeit, Magdalena Habdas, Agnieszka Kawałk...
Wolters Kluwer Polska

Komentarz przedstawia praktyczne aspekty stosowania przepisów oraz istotę instytucji prawa rodzinnego i opiekuńczego.

224,10 zł
249,00 zł
Więcej
Jurysdykcja, uznawanie i wykonywanie orzeczeń w sprawach małżeńskich i w sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej oraz w sprawie uprowadzenia dziecka za granicę. Komentarz do Rozporządzenia Rady UE 2019/1111
Promocja!

Jurysdykcja, uznawanie i wykonywanie orzeczeń w sprawach małżeńskich i w sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej oraz w sprawie uprowadzenia dziecka za granicę. Komentarz do Rozporządzenia Rady UE 2019/1111

Jacek Gołaczyński, Piotr Rodziewicz, Marek Zalisko
Wolters Kluwer Polska

Komentarz zawiera pogłębioną analizę przepisów prawa unijnego cywilnego procesowego wraz z bogatym wyborem orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i orzecznictwa sądów krajowych.

134,10 zł
149,00 zł
Więcej
Realizacja zasady dobra dziecka w mediacji w sprawach dotyczących wykonywania władzy rodzicielskiej i kontaktów
Promocja!

Realizacja zasady dobra dziecka w mediacji w sprawach dotyczących wykonywania władzy rodzicielskiej i kontaktów

Aneta Arkuszewska, Anna Cybulko, Federico Ferraris, Iryna Izarova, Anna Jakoniuk-Diallo, A...
Wolters Kluwer Polska

Dziecko, nie będąc stroną sporu sądowego w kwestiach dotyczących wykonywania władzy rodzicielskiej i kontaktów, jest bez wątpienia jego centralną postacią, dlatego naczelną wartością podlegającą ochronie powinno być jego dobro. W książce przeanalizowano, czy obowiązujące przepisy oraz praktyka mediacyjna realizują tę zasadę.

143,10 zł
159,00 zł
Więcej
Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Orzecznictwo. Piśmiennictwo
Promocja!
Darmowa dostawa - 0 zł!

Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Orzecznictwo. Piśmiennictwo

Jacek Gudowski
Wolters Kluwer Polska

Książka stanowi kontynuację cyklu „GUDI-LEX”, rozpoczętego w 2018 r. zbiorem orzecznictwa i piśmiennictwa do Kodeksu cywilnego i Kodeksu postępowania cywilnego.

167,30 zł
239,00 zł
Więcej
Zmiana imienia i nazwiska. Geneza. Komentarz. Orzecznictwo. Wzory decyzji
Promocja!
50 %

Zmiana imienia i nazwiska. Geneza. Komentarz. Orzecznictwo. Wzory decyzji

Alicja Czajkowska, Barbara Romocka-Tyfel
Wolters Kluwer Polska

Książka zawiera opis postępowania administracyjnego związanego z procedurą zmiany imienia i nazwiska, wzory decyzji i pism oraz orzecznictwo sądowe

74,50 zł
149,00 zł
Więcej
Rozwód i separacja. Alimenty - Pakiet e-booków PDF
Promocja!
Bestseller
Darmowa dostawa - 0 zł!
35 %

Rozwód i separacja. Alimenty - Pakiet e-booków PDF

Joanna Hetman-Krajewska
Wolters Kluwer Polska

Pakiet praktycznych poradników z omówieniem oraz wzorami pism.

130,00 zł
200,00 zł
Więcej
Komentarz do spraw o podział majątku wspólnego małżonków + Proces cywilny. Sprawa o alimenty - Pakiet e-book PDF
Promocja!
Darmowa dostawa - 0 zł!
38 %

Komentarz do spraw o podział majątku wspólnego małżonków + Proces cywilny. Sprawa o alimenty - Pakiet e-book PDF

Aleksandra Partyk, Jacek Ignaczewski, Krystyna Skiepko, Tomasz Partyk
Wolters Kluwer Polska

Pakiet e-booków z rabatem 35%!

167,05 zł
270,00 zł
Więcej
Rozwód czy separacja? Poradnik praktyczny
Promocja!

Rozwód czy separacja? Poradnik praktyczny

Joanna Hetman-Krajewska
Wolters Kluwer Polska

Jedyny na rynku wydawniczym tak obszerny poradnik całościowo wyjaśniający problematykę związaną ze sprawami o rozwód i separację. Autorka napisała go w sposób przystępny dla czytelnika niebędącego prawnikiem, świadomie unikając trudnego do zrozumienia prawniczego metajęzyka.

47,20 zł
59,00 zł
Więcej
Rozwód i separacja. Wzory pism z komentarzem
Promocja!

Rozwód i separacja. Wzory pism z komentarzem

Joanna Hetman-Krajewska
Wolters Kluwer Polska

Obszerny zbiór wzorów pism stosowanych w sprawach rozwodowych i separacyjnych.

47,20 zł
59,00 zł
Więcej
Alimenty. Wzory pism z komentarzem
Promocja!

Alimenty. Wzory pism z komentarzem

Joanna Hetman-Krajewska
Wolters Kluwer Polska

Publikacja stanowi jedyny na rynku tak obszerny zbiór wzorów pism stosowanych w sprawach o alimenty, zarówno przez osoby dochodzące alimentów, jak i te zobowiązane do alimentacji.

53,10 zł
59,00 zł
Więcej
Alimenty. Jak dochodzić, jak się bronić? Poradnik praktyczny
Promocja!

Alimenty. Jak dochodzić, jak się bronić? Poradnik praktyczny

Joanna Hetman-Krajewska
Wolters Kluwer Polska

Poradnik przedstawia w przystępny sposób problematykę spraw o alimenty – zarówno z punktu widzenia osób ich dochodzących, jak i tych zobowiązanych do alimentacji.

53,10 zł
59,00 zł
Więcej
Komentarz do spraw o rozwód
Promocja!

Komentarz do spraw o rozwód

Jacek Ignaczewski, Elżbieta Szczepanowska
Wolters Kluwer Polska

Publikacja jest skierowana do adwokatów, radców prawnych, a także sędziów orzekających w sprawach o rozwód. Zainteresuje ona również aplikantów radcowskich i adwokackich oraz strony spraw o rozwód nieposiadające wykształcenia prawniczego.

169,00 zł
169,00 zł
Więcej
 Komentarz do spraw o podział majątku wspólnego małżonków
Promocja!

Komentarz do spraw o podział majątku wspólnego małżonków

Jacek Ignaczewski, Krystyna Skiepko
Wolters Kluwer Polska

Nowe wydanie cenionego komentarza, wzbogacone o najnowsze orzecznictwo Sądu Najwyższego oraz wzory pism i orzeczeń.

179,10 zł
199,00 zł
Więcej
Kodeks rodzinny i opiekuńczy ze schematami. Prawo o aktach stanu cywilnego

Kodeks rodzinny i opiekuńczy ze schematami. Prawo o aktach stanu cywilnego

Bronisław Czech
Wolters Kluwer Polska

Przedstawienie w postaci schematów problematyki prawnej Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

15,92 zł
Więcej
Reprezentacja osoby małoletniej w postępowaniach spadkowych
Promocja!

Reprezentacja osoby małoletniej w postępowaniach spadkowych

Sławomira Kotas-Turoboyska
Wolters Kluwer Polska

W publikacji omówiono zagadnienie reprezentacji osób małoletnich w postępowaniach spadkowych. Uwzględniono nowelizację przepisów Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego w zakresie art. 99 i n. k.r.o. oraz rolę pełnomocników profesjonalnych, którzy co do zasady powinni być ustanawiani kuratorami reprezentującymi interesy osób małoletnich w postępowaniach spadkowych.

116,10 zł
129,00 zł
Więcej
Prawo rodzinne
Promocja!

Prawo rodzinne

Jakub Łukasiewicz, Rafał Łukasiewicz
Wolters Kluwer Polska

Najnowsze opracowanie z zakresu prawa rodzinnego, uwzględniające ostatnie nowelizacje, w tym zmiany Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego oraz Kodeksu postępowania cywilnego w zakresie prawa filiacyjnego z 2019 r.

53,10 zł
59,00 zł
Więcej
Kontakty z dzieckiem. Prawa i obowiązki
Promocja!

Kontakty z dzieckiem. Prawa i obowiązki

Joanna Zajączkowska-Burtowy
Wolters Kluwer Polska

Kompleksowa wykładnia przepisów Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego regulujących instytucję kontaktów z dzieckiem.

99,00 zł
99,00 zł
Więcej
Rozwód a rywalizacja o opiekę nad dziećmi
Promocja!
20 %

Rozwód a rywalizacja o opiekę nad dziećmi

Alicja Czerederecka
Wolters Kluwer Polska

W publikacji omówiono problemy psychologiczne pojawiające się w związku z podwójnym kryzysem w rodzinie.

119,20 zł
149,00 zł
Więcej
Rozdzielność majątkowa z wyrównaniem dorobków
Promocja!
20 %

Rozdzielność majątkowa z wyrównaniem dorobków

Błażej Bugajski
Wolters Kluwer Polska

Pierwsze kompleksowe opracowanie problematyki rozdzielności majątkowej z wyrównaniem dorobków w prawie polskim.

127,20 zł
159,00 zł
Więcej
Macierzyństwo. Aspekty materialnoprawne, procesowe i kolizyjnoprawne
Promocja!

Macierzyństwo. Aspekty materialnoprawne, procesowe i kolizyjnoprawne

Bartłomiej Oszkinis
Wolters Kluwer Polska

Krytyczna analiza obowiązujących unormowań dotyczących pochodzenia dziecka od matki.

103,20 zł
129,00 zł
Więcej
Status dziecka jako uczestnika postępowania nieprocesowego
Promocja!

Status dziecka jako uczestnika postępowania nieprocesowego

Joanna Bodio
Wolters Kluwer Polska

Celem książki jest analiza statusu dziecka w postępowaniu nieprocesowym, zarówno kodeksowym, jak i pozakodeksowym, na tle obowiązującego stanu prawnego, wobec braku wyraźnego uregulowania tej kwestii w przepisach kodeksu postępowania cywilnego i ustaw pozakodeksowych.

103,20 zł
129,00 zł
Więcej
Prawa i obowiązki małżonków
Promocja!
Darmowa dostawa - 0 zł!

Prawa i obowiązki małżonków

Marta Anna Jadczak-Żebrowska
Wolters Kluwer Polska

Książka stanowi kompleksowe omówienie unormowań działu II kodeksu rodzinnego i opiekuńczego dotyczących praw i obowiązków małżonków (art. 23-30 k.r.o.).

159,20 zł
199,00 zł
Więcej
MERITUM Prawo rodzinne
Promocja!

MERITUM Prawo rodzinne

Jolanta Bucińska, Helena Ciepła, Grzegorz Jędrejek, Agnieszka Kawałko, Stanisław Nitecki,...
Wolters Kluwer Polska

Poradnik przybliżający zasady funkcjonowania w praktyce rodziny z punktu widzenia przepisów prawa.

207,21 zł
259,00 zł
Więcej

Kodeks rodzinny i opiekuńczy

Kategoria „Kodeks rodzinny i opiekuńczy (KRiO)” dotyczy publikacji poruszających tematykę prawa rodzinnego regulującego w sposób kompleksowy stosunki rodzinne w Polsce. Dostępne w niej komentarze, monografie, poradniki, podręczniki, kazusy czy zbiory orzecznictwa stanowią niezbędny element pracy sędziów, adwokatów czy radców prawnych. Są one użytecznym źródłem wiedzy również dla aplikantów, którzy przygotowują się do pracy w zawodach prawniczych lub studentów na kierunkach prawniczych. 

Pośród publikacji znajdujących się w kategorii „Kodeks rodzinny i opiekuńczy (KRiO)” szczególną pozycję zajmują komentarze, monografie oraz podręczniki omawiające przepisy KRiO. Znajdziemy w nich publikacje przekrojowe, dotyczące całego Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, a także koncentrujące się na poszczególnych instytucjach z zakresu prawa rodzinnego materialnego, jak i procedury cywilnej.

Niezależnie od publikacji poświęconych stricte Kodeksowi rodzinnemu i opiekuńczemu, w kategorii „Kodeks rodzinny i opiekuńczy (KRiO)” znajdziemy pozycje spoza obszaru prawa cywilnego. Należą do nich opracowania związane z szeroko pojętym zabezpieczeniem społecznym, jakimi są np. świadczenia rodzinne, czy opracowania łączące kilka obszarów prawa, jak dotyczące przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Czym jest Kodeks rodzinny i opiekuńczy?

Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy, to główne źródło prawa rodzinnego, obowiązujące od 1 stycznia 1965 roku. Reguluje on stosunki rodzinno-prawne i zawiera przepisy dotyczące takich kwestii jak: zawarcie małżeństwa, umowy majątkowe między małżonkami, pokrewieństwo, rozwód i separacja, władza rodzicielska, opieka czy kuratela.

Prawo rodzinne, z Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym na czele, to ta część systemu prawa, która reguluje podstawowe więzi prawnorodzinne. KRiO zajmuje się stosunkami prawnymi, jakie wynikają z faktu istnienia i funkcjonowania rodziny, zarówno stosunkami wewnątrz rodziny, jak i z osobami trzecimi, zarówno niemajątkowymi, jak i majątkowymi.

Specyfika regulacji zawartych m.in. w KRiO polega na tym, że odnosi się do więzi o dużym ładunku emocjonalnym. Przekłada się to na takie, a nie inne uregulowania w KRiO odbiegające od ich pierwowzorów, np. kwestia zdolności do zawarcia małżeństwa.

Co więcej, warto podkreślać, że choć prawo rodzinne jest dość szerokim obszarem prawa, to jednak wraz z KRiO zazwyczaj posługują się konstrukcjami i siatką pojęciową charakterystycznymi dla prawa cywilnego.

Co zawiera Kodeks rodzinny i opiekuńczy?

Kodeks rodzinny i opiekuńczy kształtuje całość stosunków rodzinnych i składa się z trzech następujących tytułów:

 1. Małżeństwo (art. 1-61(6) KRiO)
 2. Pokrewieństwo (art. 61(7)-144(1) KRiO)
 3. Opieka i kuratela (art. 145-184 KRiO)

Nazwa tytułu I dobrze odzwierciedla zawarte w nim treści. Znaleźć tam można kwestie związane z:

 • zawarciem małżeństwa (art. 1 i nast. KRiO),
 • prawami i obowiązkami małżonków (art. 23 i nast. KRiO),
 • małżeńskimi ustrojami majątkowymi (art. 31 i nast. KRiO),
 • ustaniem małżeństwa (art. 55 i nast. KRiO) oraz
 • separacją (art. 61(1) i nast. KRiO).

Tytuł II w zasadzie opisuje stosunki między rodzicami a dziećmi, tylko w rozdziale o obowiązku alimentacyjnym wymienione zostały inne osoby, w tym krewni.

Tytuł III w większej części omawia:

 • opiekę nad małoletnim (art. 145 i nast. KRiO), a także
 • opiekę nad ubezwłasnowolnionym całkowicie (art. 175 i nast. KRiO),
 • kuratelę (art. 178 i nast. KRiO).

Część tytułów w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym zostało podzielonych na działy, zaś te na rozdziały, a z kolei rozdziały na oddziały.

Kogo obejmują przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego?

Kodeks rodzinny i opiekuńczy reguluje stosunki rodzinne o charakterze prawnym pomiędzy osobami fizycznymi. Odnosi się także do stosunku tych osób z organami i instytucjami publicznymi. Jego celem jest ochrona rodziny zarówno jako jednostki społecznej, jak i każdego człowieka z osobna, który wchodzi w jej skład i którego obejmują przepisy tego kodeksu. Prawo rodzinne i przepisy z nim związane bazują na określonych zasadach m.in.:

 • zasadzie dobra dziecka,
 • zasadzie dobra rodziny,
 • zasadzie równouprawnienia kobiety i mężczyzny czy
 • zasadzie trwałości małżeństwa.

Kto powinien znać przepisy zawarte w KRiO?

Ze znajomości Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego korzystają w głównej mierze osoby praktykujące i stosujące jego przepisy w codziennej pracy. Są to m.in. prawnicy zajmujący się prawem rodzinnym, sędziowie orzekający w sprawach z tego obszaru, a także prokuratorzy i kuratorzy sądowi.

Dzięki interpretacjom i pogłębionym analizom prezentowanym przez autorów, możliwe jest przejrzyste oraz praktyczne podejście do rozwiązywanych spraw. Z dostępnych w tej kategorii opracowań poruszających kwestie świadczeń socjalnych mogą również skorzystać pracownicy socjalni lub osoby pełniące określone funkcje w administracji samorządowej. Merytoryczne i praktyczne ujęcie w nich poszczególnych przepisów stanowi pomoc w realizowaniu obowiązków na tych stanowiskach oraz rozwiązywaniu trudnych problemów w tej materii.

 

Aby ponownie wybrać temat, odśwież stronę