Facebook
Kategorie
Kategorie MENU
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.
Wyprzedaż do -90%

CeDeWu

Początki wydawnictwa CeDeWu sięgają maja 1998 roku. Do życia powołał je zespół ludzi odpowiedzialnych za wydawanie Miesięcznika BANK (w latach 1992 - 1996). Było to profesjonalne czasopismo traktujące o zagadnieniach z sektora ekonomicznego, finansowego i bankowego.

W początkowym okresie istnienia, oficjalna nazwa firmy była bardzo długa - Centrum Doradztwa i Wydawnictw “Multi-Press” Sp. z o.o., dlatego zwyczajowo, w nieformalnych sytuacjach używano wyłącznie jej inicjałów Ce De Wu. W 2001 roku ostatecznie zdecydowano się skrócić nazwę do jej dzisiejszej formy.

W pierwszych latach działalności skupiono się na publikacjach dotyczących zagadnień bankowych, które były bliskie zespołowi odpowiedzialnemu we wcześniejszych latach za wydawanie magazynu BANK. Wraz z upływem lat oferta CeDeWu ulegała stopniowej rozbudowie. W chwili obecnej znaleźć można w niej pozycje z zakresu...

Początki wydawnictwa CeDeWu sięgają maja 1998 roku. Do życia powołał je zespół ludzi odpowiedzialnych za wydawanie Miesięcznika BANK (w latach 1992 - 1996). Było to profesjonalne czasopismo traktujące o zagadnieniach z sektora ekonomicznego, finansowego i bankowego.

W początkowym okresie istnienia, oficjalna nazwa firmy była bardzo długa - Centrum Doradztwa i Wydawnictw “Multi-Press” Sp. z o.o., dlatego zwyczajowo, w nieformalnych sytuacjach używano wyłącznie jej inicjałów Ce De Wu. W 2001 roku ostatecznie zdecydowano się skrócić nazwę do jej dzisiejszej formy.

W pierwszych latach działalności skupiono się na publikacjach dotyczących zagadnień bankowych, które były bliskie zespołowi odpowiedzialnemu we wcześniejszych latach za wydawanie magazynu BANK. Wraz z upływem lat oferta CeDeWu ulegała stopniowej rozbudowie. W chwili obecnej znaleźć można w niej pozycje z zakresu administracji publicznej, HR, marketingu, logistyki, pedagogiki, psychologii, socjologii czy turystyki. Łącznie wydawnictwo CeDeWu wydało ponad 500 własnych tytułów.

RozwińZwiń
Sortuj:
Transfer technologii.
Promocja!
Promocja!

Transfer technologii.

Karina Sachpazidu
CeDeWu
Praktyczne zastosowanie technologii i wiedzy to nieodłączny element uzyskiwania konkurencyjnej przewagi. Coraz większe wymagania klientów, silnie i dynamicznie rozwijająca się konkurencja oraz coraz krótsze cykle życia produktów - wymuszają ciągłe zmiany w funkcjonowaniu współczesnych firm. Monograf....
46,75 zł
55,00 zł
Więcej
Zrównoważony model biznesu przedsiębiorstwa uzdrowiskowego
Promocja!
Promocja!

Zrównoważony model biznesu przedsiębiorstwa uzdrowiskowego

R.Adam Szromek
CeDeWu
Działalność turystyczno-lecznicza prowadzona w uzdrowiskach opiera się m.in. na kuracjach wykorzystujących surowce naturalne oraz lecznicze właściwości miejscowego klimatu. Fakt ten sprawia, że ma ona ścisły związek z przyrodą, poprzez liczne punkty styczne i bezpośrednie interakcje oparte właśnie n....
52,70 zł
62,00 zł
Więcej
Zarządzanie jakością w aspekcie kosztowym
Promocja!
Promocja!

Zarządzanie jakością w aspekcie kosztowym

Wójcik Grażyna Paulina
CeDeWu
Książka stanowi kompendium wiedzy w zakresie teoretycznych i praktycznych podstaw zagadnień jakościowych w zarządzaniu organizacją. Autorski zamysł monografii powstał w wyniku przemyśleń nad ekonomiczno-zarządczymi aspektami jakości w perspektywie dwóch koncepcji, a mianowicie: kompleksowego zarządz....
63,76 zł
75,00 zł
Więcej
Różnice kulturowe w biznesie
Promocja!
Promocja!

Różnice kulturowe w biznesie

Radosław Zenderowski, Bartosz Koziński
CeDeWu
Dlaczego kultura różnych krajów nadal ma znaczenie w dobie globalizacji? Jak różnorodność kulturowa wpływa na biznes, relacje z szefem i współpracownikami? Wręczenie kwiatów w nieodpowiednim kolorze, podarowanie Chińczykowi zegarka czy kompletu srebrnych łyżeczek Arabowi - czynności z pozoru niewinn....
55,24 zł
65,00 zł
Więcej
Efekt Cantillona - czyli dlaczego pieniądz ma znaczenie?
Promocja!
Promocja!

Efekt Cantillona - czyli dlaczego pieniądz ma znaczenie?

Arkadiusz Sieroń
CeDeWu
Któż się nie zgodzi, że pieniądz ma znaczenie? Niestety, ekonomiści nie eksplorują dostatecznie kwestii związanych z inflacją monetarną i efektem Cantillona, czyli efektem dystrybucyjno-cenowym wynikającym z nierównomiernych zmian w podaży pieniądza oraz jego wpływem na gospodarkę. Wzrost podaży pie....
51,00 zł
60,00 zł
Więcej
Banki centralne wobec kryzysu.
Promocja!
Promocja!

Banki centralne wobec kryzysu.

Ilona Skibińska-Fabrowska
CeDeWu
Polityka pieniężna i narzędzia stosowane przez banki centralne są od dawna przedmiotem szczegółowych badań i analiz. Wzrost zainteresowania tą problematyką przypada na ostatnie lata. Kryzys pandemiczny i jego skutki w sektorze finansów i sferze realnej gospodarek sprawił, że banki centralne ponownie....
51,00 zł
60,00 zł
Więcej
Bezpieczeństwo publiczne
Promocja!
Promocja!

Bezpieczeństwo publiczne

Klaudia Skelnik
CeDeWu
Sposób komunikowania organów policyjnych spotyka się często z krytyką. Zarzuca się im niezrozumiałość i hermetyczność, popadanie w rutynę i brak ładu. Zapomina się czasami, że społeczeństwo musi mieć poczucie jasności komunikatów oraz świadomość dbałości o informację ze strony Policji, ponieważ popr....
55,24 zł
65,00 zł
Więcej
Zyskowność działalności gospodarczej
Promocja!
Promocja!

Zyskowność działalności gospodarczej

Marta Nowak Edward Nowak
CeDeWu
Monografia w całości poświęcona jest problematyce zysków osiąganych z działalności gospodarczej prowadzonej przez przedsiębiorstwa.Po jej przestudiowaniu Czytelnik zdobędzie wiedzę: • jaką rolę odgrywa zysk jako najważniejsza miara finansowych rezultatów działalności jednostek gospodarczych,• jak....
46,75 zł
55,00 zł
Więcej
Analiza rentowności w badaniu efektywności przedsiębiorstwa
Promocja!
Promocja!

Analiza rentowności w badaniu efektywności przedsiębiorstwa

Andrzej Jaki, Kruk Sylwia
CeDeWu
Efektywność ekonomiczna jest kluczowym wyznacznikiem procesu gospodarowania, a jej badanie stanowi fundament dla podejmowania decyzji zarządczych sprzyjających realizacji oczekiwań różnych grup interesariuszy przedsiębiorstwa przy uwzględnieniu integralności lub dezintegralności tych oczekiwań. Zaro....
55,24 zł
65,00 zł
Więcej
Praca magisterska Licencjat
Promocja!
Promocja!

Praca magisterska Licencjat

Radosław Zenderowski
CeDeWu
Praktyczny podręcznik dla osób piszących prace dyplomowe, ze szczególnym uwzględnieniem prac magisterskich. Publikacja w sposób przejrzysty prezentuje wymogi formalne związane zarówno z metodologią, jak i stroną techniczną oraz wizualną pracy. Czytelnik w niniejszej książce znajdzie odpowiedź m.in.....
28,90 zł
34,00 zł
Więcej
Odporność krajów na różnym poziomie rozwoju na ekonomiczne skutki światowego kryzysu finansowego oraz pandemii COVID-19
Promocja!
Promocja!

Odporność krajów na różnym poziomie rozwoju na ekonomiczne skutki światowego kryzysu finansowego oraz pandemii COVID-19

Łukasz Jabłoński, DąbrowskiA. Marek, Paweł Kawa, Andrzej Wojtyna
CeDeWu
W reakcji na światowy kryzys finansowy wiele krajów wprowadziło zmiany w prowadzonej polityce ekonomicznej oraz w jej otoczeniu instytucjonalnym. W celu zmniejszenia niekorzystnych skutków kryzysu na szerszą skalę zaczęto stosować ekspansywną politykę fiskalną, a także sięgnięto po niekonwencjonalne....
46,75 zł
55,00 zł
Więcej
Córka szpiega
Promocja!
Promocja!

Córka szpiega

Tadeusz Kruk
CeDeWu
Gdy u progu dorosłości wybuch wojny nieodwracalnie zmienia wszystko…Poruszające losy młodych ludzi uwikłanych w splot wojennych zdarzeń. Trudne decyzje i ich konsekwencje. Młodzieńcze emocje gaszone cierpieniem. Międzywojenna Polska, różnorodna majątkowo i narodowościowo, nieświadoma zbliżająceg....
50,15 zł
59,00 zł
Więcej
Mapa ryzyka w zarządzaniu organizacją w kierunku organizacji opartej na innowacjach i kulturze ryzyka
Promocja!
Promocja!

Mapa ryzyka w zarządzaniu organizacją w kierunku organizacji opartej na innowacjach i kulturze ryzyka

Jacek Woźniak, Wioletta Wereda
CeDeWu
Treści prezentowane w publikacji są swoistą próbą integracji problematyki zarządzania ryzykiem i kształtowania innowacyjności współczesnych organizacji.Powszechnie dostępne są różne rozwiązania w zakresie zarządzania ryzykiem, których stosowanie w obszarze kształtowania innowacyjności zależy m.in.....
58,64 zł
69,00 zł
Więcej
Energetyka słoneczna
Promocja!
Promocja!

Energetyka słoneczna

Mateusz Ilba
CeDeWu
W Polsce energia oparta na paliwach kopalnych do końca 2018 r. odpowiadała za 85,3% ogółu wytwarzanej energii, a tylko 14,7% wytwarzano ze źródeł ekologicznych i odnawialnych, co powoduje, iż nasz kraj zajmuje jedno z ostatnich miejsc wśród krajów europejskich. Zmiany, jakie muszą nastąpić w najbliż....
49,30 zł
58,00 zł
Więcej
Analiza i ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa
Promocja!
Promocja!

Analiza i ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa

Tomasz Maślanka, Iwona Mazur-Maślanka
CeDeWu
Rachunek przepływów pieniężnych jest obligatoryjnym elementem sprawozdania finansowego tylko dla wybranych jednostek gospodarczych. Ponadto najczęściej jest on sporządzany w przywołanych przedsiębiorstwach tylko raz w roku, to jest w momencie przygotowania rocznego sprawozdania finansowego. Niniejsz....
58,64 zł
69,00 zł
Więcej
Motywowanie pracowników sektora bankowego w świetle przynależności pokoleniowej
Promocja!
Promocja!

Motywowanie pracowników sektora bankowego w świetle przynależności pokoleniowej

Renata Leśniak
CeDeWu
Publikacja omawia istotną w obecnych czasach kwestię zróżnicowania pokoleniowego w zespołach pracowniczych, ze szczególnym uwzględnieniem sektora bankowego, wraz z implikacjami tych różnic na motywację pracowników. Na tym tle Autorka w szeroki sposób analizuje wartość motywatorów dostępnych w system....
64,60 zł
76,00 zł
Więcej
Jak założyć i prowadzić własną firmę
Promocja!
Promocja!

Jak założyć i prowadzić własną firmę

Przemysław Mućko, Aneta Sokół
CeDeWu
Kolejne, uaktualnione wydanie popularnego poradnika, który od lat ogrywa rolę doradcy dla zainteresowanych uruchomieniem i prowadzeniem działalności gospodarczej w Polsce. To obowiązkowa pozycja dla każdego startującego przedsiębiorcy. Krok po kroku przedstawiono w niej wszystkie czynności, jakie na....
42,50 zł
50,00 zł
Więcej
Jak założyć i prowadzić działalność gospodarczą w Polsce i wybranych krajach europejskich
Promocja!
Promocja!

Jak założyć i prowadzić działalność gospodarczą w Polsce i wybranych krajach europejskich

Przemysław Mućko, Aneta Sokół
CeDeWu
Kolejne, uaktualnione wydanie popularnego poradnika, który od lat ogrywa rolę doradcy dla zainteresowanych uruchomieniem i prowadzeniem działalności gospodarczej w Polsce. To obowiązkowa pozycja dla każdego startującego przedsiębiorcy. Krok po kroku przedstawiono w niej wszystkie czynności, jakie na....
38,25 zł
45,00 zł
Więcej
Marketing usług zdrowotnych
Promocja!
Promocja!

Marketing usług zdrowotnych

Agnieszka Bukowska-Piestrzyńska
CeDeWu
W warunkach konkurencji same umiejętności medyczne mogą być niewystarczające, by pozyskać i utrzymać pacjentów, dlatego coraz szersza grupa lekarzy szuka możliwości wyróżnienia się na tle konkurencji. Renoma placówki to całokształt korzystnych wyobrażeń związanych z danym podmiotem umożliwiających p....
63,76 zł
75,00 zł
Więcej
Bezpieczeństwo finansów publicznych
Promocja!
Promocja!

Bezpieczeństwo finansów publicznych

Magdalena Redo, Katarzyna Wójtowicz, Maria Ciak Jolanta
CeDeWu
Waga i aktualność podjętej w niniejszej monografii problematyki bezpieczeństwa finansów publicznych wynika przede wszystkim z powszechności i trwałości zjawiska nierównowagi budżetowej oraz systematycznego wzrostu zadłużenia publicznego w większości współczesnych państw, którego rozmiary w warunkach....
63,76 zł
75,00 zł
Więcej
Dyplom z internetu.
Promocja!
Promocja!

Dyplom z internetu.

Kazimierz Pawlik, Radosław Zenderowski
CeDeWu
Niniejsza książka w sposób przejrzysty poprowadzi Cię przez wszystkie etapy na drodze od stworzenia własnej pracy dyplomowej, wykorzystując przy tym potencjał zasobów internetowych. Autorzy udowadniają, że w Internecie znaleźć można wiele wartościowych opracowań i materiałów źródłowych. Tradycyjne b....
38,25 zł
45,00 zł
Więcej
Modelowanie ryzyka inwestycyjneg
Promocja!
Promocja!

Modelowanie ryzyka inwestycyjneg

Tomasz Krawczyk
CeDeWu
Modelowanie ryzyka inwestycyjnego staje się podstawowym punktem odniesienia w zakresie podejmowania decyzji względem różnego rodzaju przedsięwzięć gospodarczych. Problematyka modelowania ryzyka jest szczególnie bliska inwestorom instytucjonalnym i indywidualnym, umiejętność budowania modeli w celu o....
73,95 zł
87,00 zł
Więcej
Przywództwo w placówkach medycznych Doświadczenia z Polski i krajów nordyckich
Promocja!
Promocja!

Przywództwo w placówkach medycznych Doświadczenia z Polski i krajów nordyckich

Ewa Tańska
CeDeWu
W XXI wieku świat ulega gwałtownym przemianom. Utrzymanie stabilizacji i rentowności placówki w dłuższym okresie, przy równoczesnym zapewnieniu pacjentom najwyższej jakości leczenia i bezpieczeństwa, determinowane jest przez szereg różnorodnych czynników: zewnętrznych, wewnętrznych i osobowych. Brak....
67,15 zł
79,00 zł
Więcej
Badania kliniczne wyzwania i perspektywy rozwoju
Promocja!
Promocja!

Badania kliniczne wyzwania i perspektywy rozwoju

Hanna Preus, Artur Preus
CeDeWu
Najnowsza publikacja w sposób kompleksowy przedstawia obowiązujące regulacje prawne dotyczące badań klinicznych produktów leczniczych w EU oraz Polsce. Postawione pytania oraz zakres zgromadzonego materiału obrazują złożoność problemów, przed którymi stoi środowisko związane z projektami R&D pro....
102,01 zł
120,00 zł
Więcej
Pochodne instrumenty kredytowe
Promocja!
Promocja!

Pochodne instrumenty kredytowe

Izabela Pruchnicka-Grabias
CeDeWu
Monografia w kompleksowy sposób analizuje nie tylko istotę funkcjonowania kredytowych instrumentów pochodnych, ale również modele ich wyceny, których doskonalenie Autorka uznaje za kluczowe dla rozwoju tego rynku. Opracowanie zawiera liczne przykłady, przeprowadzając Czytelnika przez kolejne etapy s....
66,31 zł
78,00 zł
Więcej
Upadłości przedsiębiorstw a wykorzystanie sztucznej inteligencji
Promocja!
Promocja!

Upadłości przedsiębiorstw a wykorzystanie sztucznej inteligencji

Tomasz Korol, Błażej Prusak
CeDeWu
Skala oraz negatywne skutki gospodarcze i społeczne zjawiska upadłości skłaniają do wnikliwej analizy jego przyczyn i mechanizmów oraz zmuszają do podejmowania z odpowiednim wyprzedzeniem działań zapobiegawczych. Precyzyjna analiza upadłości stała się kluczowym zagadnieniem we współczesnych warunkac....
51,00 zł
60,00 zł
Więcej
Finansowe produkty strukturyzowane Systematyka, wycena, konstrukcja
Promocja!
Promocja!

Finansowe produkty strukturyzowane Systematyka, wycena, konstrukcja

Izabela Pruchnicka-Grabias
CeDeWu
Następujące na przestrzeni dziesięcioleci modyfikacje finansowych instrumentów pochodnych doprowadziły do powstawania kolejnych, coraz bardziej rozbudowanych struktur, a katalog ich zastosowań został rozszerzony o aspekty spekulacyjne, w tym także arbitrażowe. W ten sposób doszło do powstania produk....
83,30 zł
98,00 zł
Więcej
Handel i finanse międzynarodowe w świetle wyzwań XXI wieku
Promocja!
Promocja!

Handel i finanse międzynarodowe w świetle wyzwań XXI wieku

Małgorzata Bartosik-Purgat, Hadryś-Nowak Alicja
CeDeWu
Globalizacja jest procesem związanym z wieloma wyzwaniami zarówno w obszarze działalności gospodarek światowych, jak i wszystkich podmiotów (indywidualnych i instytucjonalnych) w nich funkcjonujących. Niesie za sobą możliwości szybkiego rozwoju, dostępu do informacji oraz osiągania lepszych efektów....
50,15 zł
59,00 zł
Więcej
Kapitał ludzki i innowacje a zmniejszanie luki rozwojowej między krajami
Promocja!
Promocja!

Kapitał ludzki i innowacje a zmniejszanie luki rozwojowej między krajami

Dariusz Firszt, Łukasz Jabłoński
CeDeWu
Zróżnicowanie poziomu gospodarczego w skali międzynarodowej stanowi jeden z największych, wciąż nierozwiązanych problemów współczesnego świata, a zarazem jedną z najbardziej frapujących zagadek dla teoretyków ekonomii. Historia gospodarcza dostarcza jednoznacznym dowodów, że niwelacja luki rozwojowe....
46,75 zł
55,00 zł
Więcej
Kapitał kreatywny w przedsiębiorstwie
Promocja!
Promocja!

Kapitał kreatywny w przedsiębiorstwie

Katarzyna Szara
CeDeWu
Zainteresowanie kapitałem kreatywnym w teorii i praktyce wynika przede wszystkim z jego związków z rozwojem społeczno-gospodarczym. Za kapitał kreatywny przyjmuje się zasób właściwy ludziom, którzy współpracują i funkcjonują w każdych, w tym w nowych warunkach, wykorzystując swoją kreatywność. Cecha....
42,50 zł
50,00 zł
Więcej
Fenomen spółdzielni rolników
Promocja!
Promocja!

Fenomen spółdzielni rolników

Michał Pietrzak
CeDeWu
„Książka stanowi wnikliwe studium poświęcone spółdzielczości rolników (...). Rozważania osadzone zostały w kilku współczesnych nurtach ekonomicznego myślenia - ekonomii neoklasycznej, nowej ekonomii instytucjonalnej, teorii systemów, teorii organizacji. (...) systemowe spojrzenie na spółdzielnię umo....
83,30 zł
98,00 zł
Więcej
Struktura kapitału przedsiębiorstw w Polsce
Promocja!
Promocja!

Struktura kapitału przedsiębiorstw w Polsce

Jacek Jaworsk, Leszek Czerwonka
CeDeWu
Zagadnienie struktury kapitału jest jednym z czołowych wątków badawczych na świecie. Obok polityki inwestycyjnej przedsiębiorstw jest najdłużej rozwijanym tematem badawczym z zakresu decyzji finansowych przedsiębiorstw. Od ponad pół wieku stanowi ugruntowany w literaturze komponent teorii współczesn....
76,49 zł
90,00 zł
Więcej
Cel inflacyjny w Polsce założenia i realizacja
Promocja!
Promocja!

Cel inflacyjny w Polsce założenia i realizacja

Magdalena Musielak-Linkowska
CeDeWu
System polityki gospodarczej oddziałuje na wiele aspektów i dziedzin procesu gospodarczego. W gospodarce rynkowej, wśród czynników i mechanizmów oddziaływania na gospodarkę, szczególną rolę odgrywa pieniądz. Polityka pieniężna, regulując podaż pieniądza i popyt na niego, steruje jednocześnie strumie....
42,50 zł
50,00 zł
Więcej
Podstawy rachunkowości - od teorii do praktyki
Promocja!
Promocja!

Podstawy rachunkowości - od teorii do praktyki

Piotr Szczypa
CeDeWu
Najnowsze wydanie niezwykle popularnego podręcznika pod red. Piotra Szczypy. „Podstawy rachunkowości - od teorii do praktyki" adresowane są do wszystkich, którzy chcą poznać tajniki systemu rachunkowości lub je sobie przypomnieć. Książka zawiera niezbędne treści teoretyczne poparte praktycznymi przy....
73,09 zł
86,00 zł
Więcej
Wyzwania polityki makroekonomicznej krajów na różnym poziomie rozwoju wobec zmian w gospodarce światowej
Promocja!
Promocja!

Wyzwania polityki makroekonomicznej krajów na różnym poziomie rozwoju wobec zmian w gospodarce światowej

Marta Wajda-Lichy, Jakub Janus, Krystian Mucha, Marta Sordyl
CeDeWu
Współczesna gospodarka światowa ewoluuje pod wpływem długookresowych zmian strukturalnych oraz w następstwie gwałtownych zaburzeń o charakterze kryzysowym. Ogólnoświatowa skala oraz wieloaspektowy charakter zakłóceń spowodowanych kryzysem finansowym 2008 r. oraz pandemią COVID-19 wywołały wiele zmia....
51,00 zł
60,00 zł
Więcej
Modern technologies in financial advice and personal financial planning
Promocja!
Promocja!

Modern technologies in financial advice and personal financial planning

Krzysztof Waliszewski, Warchlewska Anna
CeDeWu
Personal finance and financial advice are an increasingly important discipline in financial sciences, as evidenced by the growing number of research and publications in this field. One of the visible trends is the growing importance of virtualisation of financial activities and products as well as m....
42,50 zł
50,00 zł
Więcej
Jak pisać, aby dobrze przemawiać.
Promocja!
Promocja!

Jak pisać, aby dobrze przemawiać.

Mike Acker
CeDeWu
Czy jesteś zainteresowany lepszą komunikacją w grupie, podczas spotkań lub wystąpień? Czy w najbliższym czasie czeka Cię przemówienie, prezentacja lub ważna rozmowa? Czy zastanawiasz się, o czym będziesz opowiadał lub jak mógłbyś zrobić to lepiej?Ta książka jest krótkim przewodnikiem, który pomoże....
41,65 zł
49,00 zł
Więcej
Kultura jakości, doskonałości i bezpieczeństwa w organizacji
Promocja!
Promocja!

Kultura jakości, doskonałości i bezpieczeństwa w organizacji

Z.Małgorzata Wiśniewska, Piotr Grudowski
CeDeWu
Kultura jakości, bezpieczeństwa oraz doskonałości to ważne kategorie zasobów każdej organizacji, decydujące o jej niepowtarzalności. Kształtują one nie tylko tożsamość danej organizacji, ale także mają wpływ na jej zdolność do spełniania potrzeb różnych grup interesariuszy oraz na szeroko rozumianą....
59,50 zł
70,00 zł
Więcej
Klimat organizacyjny jako narzędzie (de)motywowania pracowników
Promocja!
Promocja!

Klimat organizacyjny jako narzędzie (de)motywowania pracowników

Anna Wziątek-Staśko, Olena Krawczyk-Antoniuk
CeDeWu
Praca i jej miejsce w systemie wartości pracownika ma niezwykle ważny wpływ na jego postawę - aktywność, przeciętność, bierność lub negację. Kluczowym wyznacznikiem sposobu postrzegania miejsca pracy jest charakterystyczny dla każdej organizacji swoisty klimat organizacyjny. Zrozumienie istoty tego....
63,76 zł
75,00 zł
Więcej
Badania jakościowe Metody i zastosowania
Promocja!
Promocja!

Badania jakościowe Metody i zastosowania

Mirosława Kaczmarek, Iwona Olejnik, Agnieszka Springer
CeDeWu
Od kilkunastu lat zaobserwować można rosnące znaczenie badań marketingowych w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Świadczą o tym postawy me­nedżerów, którzy coraz częściej podejmowane decyzje uzależniają od informacji uzyskanej z badań. Niezbędna staje się w szczególności aktualna, wia­rygodna i szybko d....
55,24 zł
65,00 zł
Więcej
Aby ponownie wybrać temat, odśwież stronę