Facebook
Kategorie
Kategorie MENU
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.
Strefa Zniżek

CeDeWu

Początki wydawnictwa CeDeWu sięgają maja 1998 roku. Do życia powołał je zespół ludzi odpowiedzialnych za wydawanie Miesięcznika BANK (w latach 1992 - 1996). Było to profesjonalne czasopismo traktujące o zagadnieniach z sektora ekonomicznego, finansowego i bankowego.

W początkowym okresie istnienia, oficjalna nazwa firmy była bardzo długa - Centrum Doradztwa i Wydawnictw “Multi-Press” Sp. z o.o., dlatego zwyczajowo, w nieformalnych sytuacjach używano wyłącznie jej inicjałów Ce De Wu. W 2001 roku ostatecznie zdecydowano się skrócić nazwę do jej dzisiejszej formy.

W pierwszych latach działalności skupiono się na publikacjach dotyczących zagadnień bankowych, które były bliskie zespołowi odpowiedzialnemu we wcześniejszych latach za wydawanie magazynu BANK. Wraz z upływem lat oferta CeDeWu ulegała stopniowej rozbudowie. W chwili obecnej znaleźć można w niej pozycje z zakresu...

Początki wydawnictwa CeDeWu sięgają maja 1998 roku. Do życia powołał je zespół ludzi odpowiedzialnych za wydawanie Miesięcznika BANK (w latach 1992 - 1996). Było to profesjonalne czasopismo traktujące o zagadnieniach z sektora ekonomicznego, finansowego i bankowego.

W początkowym okresie istnienia, oficjalna nazwa firmy była bardzo długa - Centrum Doradztwa i Wydawnictw “Multi-Press” Sp. z o.o., dlatego zwyczajowo, w nieformalnych sytuacjach używano wyłącznie jej inicjałów Ce De Wu. W 2001 roku ostatecznie zdecydowano się skrócić nazwę do jej dzisiejszej formy.

W pierwszych latach działalności skupiono się na publikacjach dotyczących zagadnień bankowych, które były bliskie zespołowi odpowiedzialnemu we wcześniejszych latach za wydawanie magazynu BANK. Wraz z upływem lat oferta CeDeWu ulegała stopniowej rozbudowie. W chwili obecnej znaleźć można w niej pozycje z zakresu administracji publicznej, HR, marketingu, logistyki, pedagogiki, psychologii, socjologii czy turystyki. Łącznie wydawnictwo CeDeWu wydało ponad 500 własnych tytułów.

RozwińZwiń
Sortuj:
Motywowanie pracowników sektora bankowego w świetle przynależności pokoleniowej
Promocja!
Promocja!

Motywowanie pracowników sektora bankowego w świetle przynależności pokoleniowej

Renata Leśniak
CeDeWu
Publikacja omawia istotną w obecnych czasach kwestię zróżnicowania pokoleniowego w zespołach pracowniczych, ze szczególnym uwzględnieniem sektora bankowego, wraz z implikacjami tych różnic na motywację pracowników. Na tym tle Autorka w szeroki sposób analizuje wartość motywatorów dostępnych w system....
60,80 zł
76,00 zł
Więcej
Jak założyć i prowadzić własną firmę

Jak założyć i prowadzić własną firmę

Przemysław Mućko, Aneta Sokół
CeDeWu
Kolejne, uaktualnione wydanie popularnego poradnika, który od lat ogrywa rolę doradcy dla zainteresowanych uruchomieniem i prowadzeniem działalności gospodarczej w Polsce. To obowiązkowa pozycja dla każdego startującego przedsiębiorcy. Krok po kroku przedstawiono w niej wszystkie czynności, jakie na....
45,00 zł
50,00 zł
Więcej
Jak założyć i prowadzić działalność gospodarczą w Polsce i wybranych krajach europejskich

Jak założyć i prowadzić działalność gospodarczą w Polsce i wybranych krajach europejskich

Przemysław Mućko, Aneta Sokół
CeDeWu
Kolejne, uaktualnione wydanie popularnego poradnika, który od lat ogrywa rolę doradcy dla zainteresowanych uruchomieniem i prowadzeniem działalności gospodarczej w Polsce. To obowiązkowa pozycja dla każdego startującego przedsiębiorcy. Krok po kroku przedstawiono w niej wszystkie czynności, jakie na....
40,50 zł
45,00 zł
Więcej
Przywództwo w placówkach medycznych Doświadczenia z Polski i krajów nordyckich

Przywództwo w placówkach medycznych Doświadczenia z Polski i krajów nordyckich

Ewa Tańska
CeDeWu
W XXI wieku świat ulega gwałtownym przemianom. Utrzymanie stabilizacji i rentowności placówki w dłuższym okresie, przy równoczesnym zapewnieniu pacjentom najwyższej jakości leczenia i bezpieczeństwa, determinowane jest przez szereg różnorodnych czynników: zewnętrznych, wewnętrznych i osobowych. Brak....
71,11 zł
79,00 zł
Więcej
Matematyka finansowa Wzory i tablice

Matematyka finansowa Wzory i tablice

Beata Bieszk-Stolorz
CeDeWu
Książka jest doskonałym uzupełnieniem klasycznych podręczników z matematyki finansowej. Doświadczenie akademickie Autorki w zakresie prowadzenia zajęć z tego przedmiotu wskazuje na przydatność takiej formy opracowania wzorów i tablic finansowych przy wykonywaniu obliczeń. Może służyć jako pomoc dyda....
42,29 zł
47,00 zł
Więcej
Przestępczość osób starszych z perspektywy kryminologii i prawa karnego

Przestępczość osób starszych z perspektywy kryminologii i prawa karnego

Anna Świerczewska-Gąsiorowska
CeDeWu
Monografia została poświęcona bardzo aktualnej problematyce badawczej, zwłaszcza we współczesnej sytuacji społeczno-demograficznej, w której postępuje globalny proces starzenia się społeczeństwa niemal na całym świecie. Praca wypełnia istniejącą dotychczas niszę w literaturze przedmiotu, w której an....
98,99 zł
110,00 zł
Więcej
Badania kliniczne wyzwania i perspektywy rozwoju

Badania kliniczne wyzwania i perspektywy rozwoju

Hanna Preus, Artur Preus
CeDeWu
Najnowsza publikacja w sposób kompleksowy przedstawia obowiązujące regulacje prawne dotyczące badań klinicznych produktów leczniczych w EU oraz Polsce. Postawione pytania oraz zakres zgromadzonego materiału obrazują złożoność problemów, przed którymi stoi środowisko związane z projektami R&D pro....
108,00 zł
120,00 zł
Więcej
Międzynarodowy przewóz kontenerowy w świetle prawa i praktyki

Międzynarodowy przewóz kontenerowy w świetle prawa i praktyki

Krzysztof Kochanowski
CeDeWu
Monografia jest pierwszą w Polsce wyczerpującą publikacją omawiającą prawne aspekty transportu międzynarodowego, z naciskiem położonym na transport morski i kontenerowy, przede wszystkim w ujęciu praktycznym, wzbogaconym o analizy teoretycznoprawne, przedstawiając je z punktu widzenia tak prawa pols....
108,00 zł
120,00 zł
Więcej
Pochodne instrumenty kredytowe

Pochodne instrumenty kredytowe

Izabela Pruchnicka-Grabias
CeDeWu
Monografia w kompleksowy sposób analizuje nie tylko istotę funkcjonowania kredytowych instrumentów pochodnych, ale również modele ich wyceny, których doskonalenie Autorka uznaje za kluczowe dla rozwoju tego rynku. Opracowanie zawiera liczne przykłady, przeprowadzając Czytelnika przez kolejne etapy s....
70,20 zł
78,00 zł
Więcej
Upadłości przedsiębiorstw a wykorzystanie sztucznej inteligencji

Upadłości przedsiębiorstw a wykorzystanie sztucznej inteligencji

Tomasz Korol, Błażej Prusak
CeDeWu
Skala oraz negatywne skutki gospodarcze i społeczne zjawiska upadłości skłaniają do wnikliwej analizy jego przyczyn i mechanizmów oraz zmuszają do podejmowania z odpowiednim wyprzedzeniem działań zapobiegawczych. Precyzyjna analiza upadłości stała się kluczowym zagadnieniem we współczesnych warunkac....
54,00 zł
60,00 zł
Więcej
Finansowe produkty strukturyzowane Systematyka, wycena, konstrukcja

Finansowe produkty strukturyzowane Systematyka, wycena, konstrukcja

Izabela Pruchnicka-Grabias
CeDeWu
Następujące na przestrzeni dziesięcioleci modyfikacje finansowych instrumentów pochodnych doprowadziły do powstawania kolejnych, coraz bardziej rozbudowanych struktur, a katalog ich zastosowań został rozszerzony o aspekty spekulacyjne, w tym także arbitrażowe. W ten sposób doszło do powstania produk....
88,20 zł
98,00 zł
Więcej
Ocena wskaźnikowa inwestycji w infrastrukturę komunalną

Ocena wskaźnikowa inwestycji w infrastrukturę komunalną

Waldemar Kozłowski
CeDeWu
Książka umożliwia poznanie specyfiki inwestycji w infrastrukturę komunalną oraz zakresu i metodyki oceny jej efektywności społeczno-ekonomicznej, ze szczególnym uwzględnieniem analizy wskaźnikowej. Obecnie infrastruktura komunalna odgrywa kluczową rolę w aspekcie rozwoju społeczno-gospodarczego każd....
58,50 zł
65,00 zł
Więcej
Kapitał ludzki i innowacje a zmniejszanie luki rozwojowej między krajami

Kapitał ludzki i innowacje a zmniejszanie luki rozwojowej między krajami

Dariusz Firszt, Łukasz Jabłoński
CeDeWu
Zróżnicowanie poziomu gospodarczego w skali międzynarodowej stanowi jeden z największych, wciąż nierozwiązanych problemów współczesnego świata, a zarazem jedną z najbardziej frapujących zagadek dla teoretyków ekonomii. Historia gospodarcza dostarcza jednoznacznym dowodów, że niwelacja luki rozwojowe....
49,50 zł
55,00 zł
Więcej
Kapitał kreatywny w przedsiębiorstwie

Kapitał kreatywny w przedsiębiorstwie

Katarzyna Szara
CeDeWu
Zainteresowanie kapitałem kreatywnym w teorii i praktyce wynika przede wszystkim z jego związków z rozwojem społeczno-gospodarczym. Za kapitał kreatywny przyjmuje się zasób właściwy ludziom, którzy współpracują i funkcjonują w każdych, w tym w nowych warunkach, wykorzystując swoją kreatywność. Cecha....
45,00 zł
50,00 zł
Więcej
Fenomen spółdzielni rolników

Fenomen spółdzielni rolników

Michał Pietrzak
CeDeWu
„Książka stanowi wnikliwe studium poświęcone spółdzielczości rolników (...). Rozważania osadzone zostały w kilku współczesnych nurtach ekonomicznego myślenia - ekonomii neoklasycznej, nowej ekonomii instytucjonalnej, teorii systemów, teorii organizacji. (...) systemowe spojrzenie na spółdzielnię umo....
88,20 zł
98,00 zł
Więcej
Handel i finanse międzynarodowe w świetle wyzwań XXI wieku

Handel i finanse międzynarodowe w świetle wyzwań XXI wieku

Małgorzata Bartosik-Purgat, Hadryś-Nowak Alicja
CeDeWu
Globalizacja jest procesem związanym z wieloma wyzwaniami zarówno w obszarze działalności gospodarek światowych, jak i wszystkich podmiotów (indywidualnych i instytucjonalnych) w nich funkcjonujących. Niesie za sobą możliwości szybkiego rozwoju, dostępu do informacji oraz osiągania lepszych efektów....
53,10 zł
59,00 zł
Więcej
Struktura kapitału przedsiębiorstw w Polsce

Struktura kapitału przedsiębiorstw w Polsce

Jacek Jaworsk, Leszek Czerwonka
CeDeWu
Zagadnienie struktury kapitału jest jednym z czołowych wątków badawczych na świecie. Obok polityki inwestycyjnej przedsiębiorstw jest najdłużej rozwijanym tematem badawczym z zakresu decyzji finansowych przedsiębiorstw. Od ponad pół wieku stanowi ugruntowany w literaturze komponent teorii współczesn....
81,00 zł
90,00 zł
Więcej
Cel inflacyjny w Polsce założenia i realizacja

Cel inflacyjny w Polsce założenia i realizacja

Magdalena Musielak-Linkowska
CeDeWu
System polityki gospodarczej oddziałuje na wiele aspektów i dziedzin procesu gospodarczego. W gospodarce rynkowej, wśród czynników i mechanizmów oddziaływania na gospodarkę, szczególną rolę odgrywa pieniądz. Polityka pieniężna, regulując podaż pieniądza i popyt na niego, steruje jednocześnie strumie....
45,00 zł
50,00 zł
Więcej
Komunikacja marketingowa na rynku farmaceutycznym

Komunikacja marketingowa na rynku farmaceutycznym

Anna Rogala, Bogna Pilarczyk
CeDeWu
W ciągu dwóch pierwszych dekad XXI wieku komunikacja marketingowa realizowana przez podmioty rynkowe zyskała na znaczeniu. Stanowi ona obszar intensywnych działań praktyki gospodarczej oraz przedmiot pogłębionych dociekań naukowych. Zmieniająca się dynamicznie rola komunikacji jest wynikiem oddziały....
69,30 zł
77,00 zł
Więcej
Podstawy rachunkowości - od teorii do praktyki

Podstawy rachunkowości - od teorii do praktyki

Piotr Szczypa
CeDeWu
Najnowsze wydanie niezwykle popularnego podręcznika pod red. Piotra Szczypy. „Podstawy rachunkowości - od teorii do praktyki" adresowane są do wszystkich, którzy chcą poznać tajniki systemu rachunkowości lub je sobie przypomnieć. Książka zawiera niezbędne treści teoretyczne poparte praktycznymi przy....
77,40 zł
86,00 zł
Więcej
Wyzwania polityki makroekonomicznej krajów na różnym poziomie rozwoju wobec zmian w gospodarce światowej

Wyzwania polityki makroekonomicznej krajów na różnym poziomie rozwoju wobec zmian w gospodarce światowej

Marta Wajda-Lichy, Jakub Janus, Krystian Mucha, Marta Sordyl
CeDeWu
Współczesna gospodarka światowa ewoluuje pod wpływem długookresowych zmian strukturalnych oraz w następstwie gwałtownych zaburzeń o charakterze kryzysowym. Ogólnoświatowa skala oraz wieloaspektowy charakter zakłóceń spowodowanych kryzysem finansowym 2008 r. oraz pandemią COVID-19 wywołały wiele zmia....
54,00 zł
60,00 zł
Więcej
Wycena przedsiębiorstw dystresywnych Teoria i praktyka

Wycena przedsiębiorstw dystresywnych Teoria i praktyka

Błażej Prusak
CeDeWu
Wycena przedsiębiorstw stanowi jedno z ważniejszych zagadnień podejmowanych w ramach obszaru zarządzania finansami przedsiębiorstw. Wśród grupy przedsiębiorstw, które wymagają specjalnego podejścia do wyceny, są jednostki znajdujące się w złej kondycji finansowej bądź też zagrożone upadłością. W ksi....
49,50 zł
55,00 zł
Więcej
Zarządzanie jakością w aspekcie kosztowym

Zarządzanie jakością w aspekcie kosztowym

Wójcik Grażyna Paulina
CeDeWu
Książka stanowi kompendium wiedzy w zakresie teoretycznych i praktycznych podstaw zagadnień jakościowych w zarządzaniu organizacją. Autorski zamysł monografii powstał w wyniku przemyśleń nad ekonomiczno-zarządczymi aspektami jakości w perspektywie dwóch koncepcji, a mianowicie: kompleksowego zarządz....
67,50 zł
75,00 zł
Więcej
Różnice kulturowe w biznesie

Różnice kulturowe w biznesie

Radosław Zenderowski, Bartosz Koziński
CeDeWu
Dlaczego kultura różnych krajów nadal ma znaczenie w dobie globalizacji? Jak różnorodność kulturowa wpływa na biznes, relacje z szefem i współpracownikami? Wręczenie kwiatów w nieodpowiednim kolorze, podarowanie Chińczykowi zegarka czy kompletu srebrnych łyżeczek Arabowi - czynności z pozoru niewinn....
58,50 zł
65,00 zł
Więcej
Jak pisać, aby dobrze przemawiać.
Promocja!
Promocja!

Jak pisać, aby dobrze przemawiać.

Mike Acker
CeDeWu
Czy jesteś zainteresowany lepszą komunikacją w grupie, podczas spotkań lub wystąpień? Czy w najbliższym czasie czeka Cię przemówienie, prezentacja lub ważna rozmowa? Czy zastanawiasz się, o czym będziesz opowiadał lub jak mógłbyś zrobić to lepiej?Ta książka jest krótkim przewodnikiem, który pomoże....
39,21 zł
49,00 zł
Więcej
Kultura jakości, doskonałości i bezpieczeństwa w organizacji

Kultura jakości, doskonałości i bezpieczeństwa w organizacji

Z.Małgorzata Wiśniewska, Piotr Grudowski
CeDeWu
Kultura jakości, bezpieczeństwa oraz doskonałości to ważne kategorie zasobów każdej organizacji, decydujące o jej niepowtarzalności. Kształtują one nie tylko tożsamość danej organizacji, ale także mają wpływ na jej zdolność do spełniania potrzeb różnych grup interesariuszy oraz na szeroko rozumianą....
63,00 zł
70,00 zł
Więcej
Efekt Cantillona - czyli dlaczego pieniądz ma znaczenie?

Efekt Cantillona - czyli dlaczego pieniądz ma znaczenie?

Arkadiusz Sieroń
CeDeWu
Któż się nie zgodzi, że pieniądz ma znaczenie? Niestety, ekonomiści nie eksplorują dostatecznie kwestii związanych z inflacją monetarną i efektem Cantillona, czyli efektem dystrybucyjno-cenowym wynikającym z nierównomiernych zmian w podaży pieniądza oraz jego wpływem na gospodarkę. Wzrost podaży pie....
54,00 zł
60,00 zł
Więcej
Banki centralne wobec kryzysu.

Banki centralne wobec kryzysu.

Ilona Skibińska-Fabrowska
CeDeWu
Polityka pieniężna i narzędzia stosowane przez banki centralne są od dawna przedmiotem szczegółowych badań i analiz. Wzrost zainteresowania tą problematyką przypada na ostatnie lata. Kryzys pandemiczny i jego skutki w sektorze finansów i sferze realnej gospodarek sprawił, że banki centralne ponownie....
54,00 zł
60,00 zł
Więcej
Transfer technologii.

Transfer technologii.

Karina Sachpazidu
CeDeWu
Praktyczne zastosowanie technologii i wiedzy to nieodłączny element uzyskiwania konkurencyjnej przewagi. Coraz większe wymagania klientów, silnie i dynamicznie rozwijająca się konkurencja oraz coraz krótsze cykle życia produktów - wymuszają ciągłe zmiany w funkcjonowaniu współczesnych firm. Monograf....
49,50 zł
55,00 zł
Więcej
Modern technologies in financial advice and personal financial planning

Modern technologies in financial advice and personal financial planning

Krzysztof Waliszewski, Warchlewska Anna
CeDeWu
Personal finance and financial advice are an increasingly important discipline in financial sciences, as evidenced by the growing number of research and publications in this field. One of the visible trends is the growing importance of virtualisation of financial activities and products as well as m....
45,00 zł
50,00 zł
Więcej
Zrównoważony model biznesu przedsiębiorstwa uzdrowiskowego

Zrównoważony model biznesu przedsiębiorstwa uzdrowiskowego

R.Adam Szromek
CeDeWu
Działalność turystyczno-lecznicza prowadzona w uzdrowiskach opiera się m.in. na kuracjach wykorzystujących surowce naturalne oraz lecznicze właściwości miejscowego klimatu. Fakt ten sprawia, że ma ona ścisły związek z przyrodą, poprzez liczne punkty styczne i bezpośrednie interakcje oparte właśnie n....
55,80 zł
62,00 zł
Więcej
Practical management of decision problems in regional organization

Practical management of decision problems in regional organization

Małgorzata Rutkowska, Jerzy Tutaj, Łasecki Mateusz
CeDeWu
Part I of this book focuses on the management of the level of development of Final Products generated in the regions, while Part II covers the measurement, evaluation, and management of the level of development of Final Products. The content of the book is, on the one hand, closely related to the fi....
86,40 zł
96,00 zł
Więcej
Ubezpieczenia non-life

Ubezpieczenia non-life

Ewa Wierzbicka
CeDeWu
Książka stanowi kompleksowe ujęcie integrujące wiedzę teoretyczną z aktualną problematyką ubezpieczeń non-life w polskiej praktyce gospodarczej. Problematyka ta została przedstawiona zarówno z punktu widzenia zakładów ubezpieczeń, jak i wykorzystania ubezpieczeń w zarządzaniu ryzykiem przedsiębiorst....
80,09 zł
89,00 zł
Więcej
Prowadzenie ksiąg rachunkowych

Prowadzenie ksiąg rachunkowych

Waldemar Gos
CeDeWu
Publikacja z zakresu rachunkowości oraz jej organizacji, w tym zasad jej prowadzenia. W książce przedstawiono zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych w świetle polskiego prawa bilansowanego oraz zawarto odpowiedzi na następujące pytania: • Jakie są zasady klasyfikacji, opisu i dokumentacji operacji go....
45,00 zł
50,00 zł
Więcej
Polityka rachunkowości grup kapitałowych

Polityka rachunkowości grup kapitałowych

Marzena Remlein, Marzena Strojek-Filus, Katarzyna Świetla
CeDeWu
Książka omawia zakres i znaczenie polityki rachunkowości oraz czynniki wpływające na politykę rachunkowości grupy kapitałowej. Opisano w niej najważniejsze instrumenty polityki rachunkowości, typowe dla grup kapitałowych oraz najważniejsze aspekty podatkowe. W opracowaniu zaproponowano autorskie roz....
45,00 zł
50,00 zł
Więcej
Kalkulacja i rachunek kosztów - od teorii do praktyki

Kalkulacja i rachunek kosztów - od teorii do praktyki

Piotr Szczypa
CeDeWu
Najnowsze wydanie popularnego tytułu: „Kalkulacja i rachunek kosztów. Od teorii do praktyki" to opracowanie dla każdego, kto chce poznać nie tylko teorię, ale i praktyczną stronę wybranych narzędzi rachunkowości, a mianowicie kalkulacji kosztów i rachunku kosztów. Jej szczególną zaletą - poza przyst....
53,10 zł
59,00 zł
Więcej
Smart Working dla wszystkich Więcej niż praca zdalna

Smart Working dla wszystkich Więcej niż praca zdalna

Dario Villa
CeDeWu
Książka opowiada o nowoczesnym sposobie organizacji pracy, który oferuje szereg zmian polegających na swobodzie, wolności wyboru i zrównoważonym rozwoju, odpowiadając tym samym na złożoność dzisiejszego kontekstu gospodarczego i społecznego.Jeśli chcesz wejść na drogę zmian, wiodącą ku uefektywnie....
44,10 zł
49,00 zł
Więcej
Kapitał ludzki a pozycja innowacyjna krajów Europy Środkowo-Wschodniej - modelowanie PLS-SEM

Kapitał ludzki a pozycja innowacyjna krajów Europy Środkowo-Wschodniej - modelowanie PLS-SEM

Skrodzka Iwona
CeDeWu
Kapitał ludzki stanowi współcześnie istotny czynnik rozwoju opartego na wiedzy i innowacjach. W zależności od poziomu i jakości kapitał ludzki może odgrywać w gospodarce różne role, m.in. użytkownika istniejącej wiedzy, implementatora nowych rozwiązań lub twórcy nowej wiedzy naukowo-technicznej. Wys....
81,00 zł
90,00 zł
Więcej
Analiza finansowa przedsiębiorstw wybranych sektorów

Analiza finansowa przedsiębiorstw wybranych sektorów

Wojciech Lichota, Ewelina Rabiej, Rafał Pitera
CeDeWu
Celem książki jest zaprezentowanie wybranych metod oceny kondycji finansowej przedsiębiorstw w znaczących sektorach gospodarki, tj. sektorze ochrony zdrowia, budownictwa i transportu, a następnie dokonanie wszechstronnej analizy finansowej ze szczególnym uwzględnieniem zagrożenia upadłością. Wśród....
52,21 zł
58,00 zł
Więcej
Dokładność danych statystycznych w badaniach zjawisk złożonych.

Dokładność danych statystycznych w badaniach zjawisk złożonych.

Małgorzata Stec
CeDeWu
W publikacji zaprezentowano podstawy teoretyczne wybranych metod WAP oraz sposoby analizy danych z ich wykorzystaniem na przykładzie zjawiska złożonego, jakim jest zrównoważony rozwój. Obok tradycyjnej oceny zrównoważonego rozwoju województw Polski w latach 2010-2019 w pracy zaproponowano nowatorski....
59,40 zł
66,00 zł
Więcej
Aby ponownie wybrać temat, odśwież stronę