Facebook
Statuszamówienia
Kategorie
Kategorie

Działalność gospodarcza

24 profesjonalnych publikacji w tej kategorii
Darmowa dostawa od 50zł
Sortuj:
Sposób wyświetlania:
Kodeks spółek handlowych. Krajowy Rejestr Sądowy. Swoboda działalności gospodarczej. Prawo upadłościowe. Prawo restrukturyzacyjne. Udostępnianie informacji gospodarczych i wymiana danych gospodarczych
Bestseller
Bestseller

Kodeks spółek handlowych. Krajowy Rejestr Sądowy. Swoboda działalności....

Stan prawny na 4 sierpnia 2017 r.Uwzględnia zmiany wchodzące w życie z dniem: KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH:29 kwietnia 2017 r. - ustawa z 9 marca 2017 r. o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 791)21 cze....
62,10 zł

Prawo kontraktów

Zbigniew Kuniewicz (redaktor naukowy), Dorota Sokołowska (redaktor naukowy)
Celem publikacji jest wyjaśnienie możliwie największej ilości zagadnień związanych z wykorzystaniem umowy dla nawiązywania, zmiany i ustania relacji prawnych.
224,10 zł

Rola organów spółki kapitałowej w realizacji funkcji compliance

Bartosz Jagura
Publikacja stanowi pierwsze na polskim rynku opracowanie poświęcone roli organów spółki kapitałowej w realizacji funkcji compliance.
116,10 zł

Prawo gospodarcze. Zagadnienia administracyjnoprawne

Cezary Banasiński, Marek Wierzbowski (redaktor naukowy), Hanna Gronkiewicz-Waltz (redaktor...
Omówienie wszystkich najważniejszych kwestii związanych z jedną z najbardziej reformowanych i rozwijających się w ostatnich latach gałęzi prawa, określanej jako publiczne prawo gospodarcze lub administracyjne prawo gospodarcze.
67,50 zł

Prywatna ochrona bezpieczeństwa. Koncepcje - podmioty - zadania - norm....

Jolanta Jabłońska-Bonca
Publikacja zawiera wyniki badań przeprowadzonych w ramach grantu "Prywatna ochrona bezpieczeństwa i jej normy. »Niepaństwowe prawo?«".
143,10 zł

Publiczne prawo gospodarcze. Zarys wykładu

Michał Kania, Mirosław Pawełczyk, Ewa Przeszło, Anna Lichosik, Rafał Krzysztof Blicharz (r...
Kompleksowe, a zarazem przystępne omówienie rozległych i skomplikowanych regulacji prawnych składających się na publiczne prawo gospodarcze.
67,50 zł

Dowody i postępowanie dowodowe w międzynarodowym arbitrażu handlowym o....

Konrad Czech
W publikacji przedstawiono problematykę dowodów i postępowania dowodowego w międzynarodowym arbitrażu (handlowym i inwestycyjnym).
125,10 zł

Skutki braku notyfikacji przepisów technicznych ustawy o grach hazardo....

Jan Barcz, Jacek Sobczak, Marzena Laskowska, Radosław Maruszkin, Piotr Hoffman, Ada Pap...
Publikacja przedstawia w sposób wszechstronny zagadnienie (braku) notyfikacji przepisów technicznych na tle dyrektywy 1535/2015/UE, które ma ścisły związek ze swobodnym przepływem towarów oraz usługami społeczeństwa informacyjnego.
152,10 zł

Ustawa o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej. Komentarz

Marcin Glicz, Bartosz Wojno, Beata Kozłowska-Chyła, Jacek Lisowski, Dorota Leśniak, Agnie...
Szczegółowe i kompleksowe omówienie ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, która stanowi swoistą konstytucję rynku ubezpieczeń.
296,10 zł

Prowadzenie działalności gospodarczej przez fundacje. Studium prawne

Joanna Dominowska
Książka jest skierowana przede wszystkim do członków organów fundacji, fundatorów. Zainteresuje również adwokatów, radców prawnych, doradców podatkowych, a także teoretyków prawa.
143,10 zł

Prawo gospodarcze i handlowe

Bartosz Kucharski, Urszula Promińska, Aleksander Kappes, Anna Rzetelska, Andrzej Jakubiec,...
Pierwszy podręcznik akademicki obejmujący całość prawa prywatnego gospodarczego (handlowego), bazujący na wiedzy uzyskanej przez studentów w ramach części ogólnej prawa cywilnego, rzeczowego, zobowiązań i majątkowego prawa rodzinnego.
71,10 zł

Nadzór i regulacja sektora ropy i gazu

Mikołaj Goss
W publikacji poruszono zagadnienie nadzoru państwowego nad sektorem ropy i gazu z uwzględnieniem zmian wynikających z dużej nowelizacji ustawy - Prawo geologiczne i górnicze, która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2015 r.
125,10 zł

Pisma procesowe w sprawach cywilnych, gospodarczych i rejestrowych. Wz....

Dorota Bugajna-Sporczyk, Henryk Pietrzkowski, Tadeusz Żyznowski
Najobszerniejszy, aktualny zbiór ok. 250 wzorów pism procesowych w sprawach cywilnych i gospodarczych. Przedstawione wzory mają na celu ułatwienie odpowiedniego sformułowania i przedstawienia swego stanowiska w cywilnym postępowaniu sądowym.
224,10 zł

Informacja w prawie ubezpieczeń gospodarczych

Monika Szaraniec (redaktor naukowy), Bogusława Gnela (redaktor naukowy)
W publikacji przedstawiono zagadnienia prawne informacji kierowanej do ubezpieczyciela oraz prawne aspekty wykonywania i naruszenia jego obowiązków informacyjnych.
89,10 zł

Iura et negotia. Księga Jubileuszowa z okazji 15-lecia Wydziału Prawa....

Anna Tarwacka (red. naukowy)
Księga jubileuszowa wydana z okazji 15-lecia istnienia Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
179,10 zł

Działalność gospodarcza

Definicja działalności gospodarczej została określona w ustawie z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej. Jest to “zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność zawodowa wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły”.

Warto zwrócić uwagę na fakt, że w polskim prawie funkcjonują także inne definicje działalności gospodarczej, mające cechy wspólne, kładące jednak nacisk na nieco inne aspekty. Opisy legalnej działalności gospodarczej znaleźć można zatem w Ordynacji podatkowej, Ustawie o podatku od towarów i usług (VAT), Ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, a także w Ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych.

Podmioty gospodarcze prowadzą działalność, która jest jednocześnie celem ich istnienia. Klasyfikacja podmiotów opiera się o kilka kryteriów tj. formę własnościową, rodzaj prowadzonej działalności, rozmiar podmiotu, zasięg terytorialny czy forma prawna.

Kupując w profinfo zyskujesz

Gwarancja najlepszej ceny
Gwarancję najlepszej ceny
Darmowa dostawa już od 50 zł
Darmową dostawę już od 50 zł
Pomoc konsultanta na infolinii
Pomoc konsultanta na infolinii
Promocyjne ceny i rabaty
Promocyjne ceny i rabaty
Sprawna realizacja zamówienia
Sprawną realizację zamówienia