Facebook
Bestseller
Nowość
Zapowiedź

Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.
Stan prawny: 2019 r.
Wydanie: 1
Liczba stron: 486
Więcej informacji

Pierwsze na rynku wydawniczym omówienie pakietu czterech aktów prawnych tworzących fundamenty regulacji gospodarczej i zarazem publicznego prawa gospodarczego.

-10%

Konstytucja biznesu. Komentarz

Konstytucja biznesu. Komentarz

Pierwsze na rynku wydawniczym omówienie pakietu czterech aktów prawnych tworzących fundamenty regulacji gospodarczej i zarazem publicznego prawa gospodarczego.

Stan prawny: 2019 r.
Wydanie: 1
Liczba stron: 486
Więcej informacji

Opis publikacji

Konstytucja biznesu. Komentarz stanowi pierwsze na rynku wydawniczym omówienie pakietu czterech aktów prawnych tworzących fundamenty regulacji gospodarczej i zarazem publicznego prawa gospodarczego, które weszły w życie 30.04.2018 r.

Ico_Gray_1.gif [750 B]   Należą do nich ustawy uchwalone 6.03.2018 r.:

 • Prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2018 r. poz. 646 ze zm.),
 • o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji Przedsiębiorców (Dz.U. z 2018 r. poz. 647),
 • o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców (Dz.U. z 2018 r. poz. 648),
 • o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2018 r. poz. 649)

które...

Konstytucja biznesu. Komentarz stanowi pierwsze na rynku wydawniczym omówienie pakietu czterech aktów prawnych tworzących fundamenty regulacji gospodarczej i zarazem publicznego prawa gospodarczego, które weszły w życie 30.04.2018 r.

Ico_Gray_1.gif [750 B]   Należą do nich ustawy uchwalone 6.03.2018 r.:

 • Prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2018 r. poz. 646 ze zm.),
 • o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji Przedsiębiorców (Dz.U. z 2018 r. poz. 647),
 • o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców (Dz.U. z 2018 r. poz. 648),
 • o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2018 r. poz. 649)

które zastąpiły ustawę z 2.07.2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2017 r. poz. 2168 ze zm.) i jednocześnie stały się najważniejszymi aktami prawnymi prawa gospodarczego.

Komentowane przepisy ustawy mają systemowe znaczenie dla prawa gospodarczego oraz przede wszystkim dla praktyki obrotu gospodarczego, ponieważ wyznaczają zasadnicze relacje między przedsiębiorcami a organami władzy publicznej.

Ico_Gray_17.gif [486 B]   W komentarzu znajdziesz m.in.:

 • omówienie aktualnej linii orzeczniczej sądów oraz stanowisk organów administracji w analizowanych sprawach,
 • przegląd literatury przedmiotu,
 • skondensowaną i czytelną strukturę książki, która pozwoli na szybie odnalezienie interesujących kwestii oraz odszukanie konkretnych orzeczeń lub stanowisk doktryny.

Ico_Gray_1.gif [750 B]   Obecne przepisy wprowadzają:

 • istotne zmiany w zakresie podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej,
 • nową terminologię,
 • nowe instytucje i rozwiązania prawne

i tym samym kształtują warunki do prowadzenia działalności gospodarczej oraz wzmacniają pozycję przedsiębiorców w relacjach z organami administracji publicznej.

Ico_Gray_17.gif [486 B]   W publikacji omówiono m.in.:

 • nowe zasady regulujące relacje przedsiębiorca–urzędnik;
 • zasady tworzenia prawa gospodarczego;
 • instytucję działalności nierejestrowej;
 • zasady ułatwiające zakładanie działalności gospodarczej, w tym ulgę na start;
 • zmiany w zawieszeniu i zakończeniu działalności gospodarczej;
 • zmiany w zakresie ustanawiania pełnomocników przez przedsiębiorców zarejestrowanych w CEIDG;
 • zmiany w zakresie nowego portalu informacyjnego dla przedsiębiorców (Punkt Informacji dla Przedsiębiorcy);
 • powołanie Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców.

Ico_Gray_17.gif [486 B]   Opracowanie będzie cenną pomocą w:

 • prowadzeniu spraw gospodarczych i kierowaniu przedsiębiorstwami,
 • obsłudze podmiotów gospodarczych,
 • załatwianiu spraw przedsiębiorców związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,
 • przygotowywaniu aktów notarialnych dla przedsiębiorców,
 • egzekucji w sprawach gospodarczych,
 • prowadzeniu dokumentacji finansowej podmiotów gospodarczych,
 • prowadzeniu spraw kadrowo-płacowych pracowników,
 • prowadzeniu badan naukowych,
 • przygotowywaniu prac naukowych,
 • przygotowaniach do egzaminu adwokackiego i radcowskiego.

Książka została napisana przez przedstawicieli pięciu ośrodków naukowych: Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz Uniwersytetu Wrocławskiego i Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Łączą oni karierę akademicką z praktyką prawniczą, wykonując zawód radcy prawnego lub pozostając w zatrudnieniu w strukturach administracji publicznej.

Ico_Gray_6.gif [752 B]   Adresaci:
Publikacja jest przeznaczona dla prawników praktyków: adwokatów, radców prawnych, notariuszy, komorników, doradców podatkowych, sędziów, a także dla przedsiębiorców, pracowników administracji rządowej i samorządowej, działów kadr oraz zasobów ludzkich. Będzie cennym źródłem wiedzy dla aplikantów adwokackich i radcowskich oraz przedstawicieli nauki i studentów prawa i ekonomii.

Opis publikacji aktualny na dzień: 2019-01-18
Zobacz spis treści
Rozwiń opis Zwiń opis

Fragment dla Ciebie

Nie możesz się zdecydować? Przeczytaj fragment publikacji!
Przeczytaj fragment

Informacje

Rok publikacji: 2019
Wydanie: 1
Liczba stron: 486
Rodzaj: Komentarz
Okładka:
Format: B5
Towar w kategorii: Działalność gospodarcza
Wersja publikacji: Pakiet elektroniczny
ISBN: pdf 978-83-8160-569-4, epub 978-83-8160-588-5
Kod towaru: EBO-2681 W01P01, EBO-2681 W01E01

Spis treści

Rozwiń spis treści Zwiń spis treści

Autorzy

Leszek Bielecki [ORCID 0000-0002-1553-1141] – doktor habilitowany nauk prawnych, profesor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

Jan Gola – doktor nauk prawnych; adiunkt w Katedrze Prawa Gospodarczego Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz wykładowca w Zakładzie Publicznego Prawa Gospodarczego Uniwersytetu Wrocławskiego; wykonawca projektów badawczych dotyczących prawa regulacji sektorów infrastrukturalnych oraz prawa zamówień publicznych; odbył staże naukowe we Francji, Stanach Zjednoczonych oraz Kanadzie; w 2017 r. otrzymał stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców.

Krzysztof Horubski – doktor habilitowany nauk prawnych; adiunkt w Zakładzie Publicznego Prawa Gospodarczego na Uniwersytecie Wrocławskim; radca prawny; autor ponad pięćdziesięciu opracowań naukowych z zakresu publicznego prawa gospodarczego oraz prawa administracyjnego.

Leszek Bielecki [ORCID 0000-0002-1553-1141] – doktor habilitowany nauk prawnych, profesor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

Jan Gola – doktor nauk prawnych; adiunkt w Katedrze Prawa Gospodarczego Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz wykładowca w Zakładzie Publicznego Prawa Gospodarczego Uniwersytetu Wrocławskiego; wykonawca projektów badawczych dotyczących prawa regulacji sektorów infrastrukturalnych oraz prawa zamówień publicznych; odbył staże naukowe we Francji, Stanach Zjednoczonych oraz Kanadzie; w 2017 r. otrzymał stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców.

Krzysztof Horubski – doktor habilitowany nauk prawnych; adiunkt w Zakładzie Publicznego Prawa Gospodarczego na Uniwersytecie Wrocławskim; radca prawny; autor ponad pięćdziesięciu opracowań naukowych z zakresu publicznego prawa gospodarczego oraz prawa administracyjnego.

Katarzyna Kokocińska – doktor habilitowana nauk prawnych; profesor UAM w Poznaniu; radca prawny; specjalistka z zakresu publicznego prawa gospodarczego; autorka kilkudziesięciu publikacji obejmujących zagadnienia strategicznego programowania rozwoju, polityki gospodarczej państwa, pomocy publicznej i funduszy unijnych oraz prawnych aspektów stosowania nowoczesnych technologii w zarządzaniu publicznym, w tym w ochronie zdrowia.

Eliza Komierzyńska-Orlińska – doktor nauk prawnych; adiunkt w Katedrze Prawa Administracyjnego i Nauki o Administracji na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie; w 2008 r. zdobyła I miejsce w kategorii prac doktorskich z dziedziny bankowości w X edycji ogólnopolskiego konkursu Kredyt Banku S.A. i TUiR WARTA S.A. na najlepsze prace magisterskie i doktorskie z dziedziny ubezpieczeń, bankowości i bancassurance; autorka i współautorka publikacji z zakresu prawa administracyjnego i publicznego prawa gospodarczego, zwłaszcza publicznego prawa bankowego.

Piotr Ruczkowski – doktor habilitowany nauk prawnych; profesor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach; zastępca dyrektora Instytutu Nauk Prawnych UJK; adwokat; autor i współautor wielu publikacji z zakresu prawa administracyjnego, postępowania administracyjnego, postępowania sądowoadministracyjnego, prawa podatkowego i publicznego prawa gospodarczego.

Marek Wierzbowski – profesor doktor habilitowany nauk prawnych, profesor Uniwersytetu Warszawskiego, visiting professor wielu uniwersytetów amerykańskich, współprzewodniczący grupy prawa administracyjnego European Law Institute, członek Komitetu Sterującego ReNEUAL (Research Network on EU Administrative Law), radca prawny, partner w kancelarii Prof. Marek Wierzbowski i Partnerzy, wcześniej partner kancelarii Weil, a następnie Linklaters; autor, redaktor i współautor licznych publikacji naukowych, komentarzy, podręczników i opracowań eksperckich.

Agnieszka Żywicka [ORCID: 0000-0002-5789-8355] – doktor habilitowany nauk prawnych, profesor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Instytut Nauk Prawnych na Wydziale Prawa i Nauk Społecznych UJK w Kielcach.

Rozwiń listę autorów Zwiń listę autorów

Opinie

Kamila Niezweryfikowany zakup
Pomagam osobom zakładającym własny biznes. Konstytucja biznesu. Komentarz jest więc dla bardzo ważnym dokumentem. Cieszy mnie fakt, że na rynku ukazał się komentarz do ujednoliconych przepisów. Marek Wierzbowski stworzył dobre i szczegółowe opracowanie.
Krzysztof Niezweryfikowany zakup
Konstytucja biznesu. Komentarz to publikacja, która omawia 4, a nie 5 ustaw dedykowanym przedsiębiorcom. Byłem zdziwiony takim obrotem sprawy, ale później stwierdziłem, że Marek Wierzbowski dobrze to przemyślał: w nieopisanej ustawie normy są czasowe.
Natalia P. Niezweryfikowany zakup
Dzięki Konstytucji Biznesu przepisy przydatne przedsiębiorcom są w jednym dokumencie. To duże ułatwienie dla biznesu. A żeby wszystko lepiej wszystko zrozumieć, dobrze jest kupić komentarz napisany przez praktyków – taka jest właśnie ta pozycja. Polecam!
Kup tę książkę w wersji Książka dostępna w różnych formatach Przewodnik po formatach
{{ variants[options].name }} {{ prices.brutto }} zł {{ prices.promotion_brutto }} zł
{{ variant.name }} -{{ variant.discount }}% {{ variant.price_brutto }} zł {{ variant.price_promotion_brutto }} zł
Dlaczego Profinfo.pl?
Ponad 10 tys. tytułów
Darmowa dostawa już od 150zł
Czat online z konsultantem
Promocyjne ceny i rabaty
Sprawna realizacja zamówienia
Dostęp do ebooka w 5 minut

Ostatnio oglądane produkty

Produkty z tej samej kategorii

Inne publikacje autora

Aby ponownie wybrać temat, odśwież stronę