Facebook

Jesien_22_procent_1920x60.jpg [28.50 KB]

Kategorie
Kategorie
Strefa Aplikanta
Rabat -50%
Koronawirus a prawo Koronawirus a prawo
Konstytucja biznesu. Komentarz Leszek Bielecki
-50%
Książka
Bestseller
Nowość
Zapowiedź
Książka
Bestseller
Nowość
Zapowiedź

Konstytucja biznesu. Komentarz

Pierwsze na rynku wydawniczym omówienie pakietu czterech aktów prawnych tworzących fundamenty regulacji gospodarczej i zarazem publicznego prawa gospodarczego.

Produkty z promocji znikają w błyskawicznym tempie. Pospiesz się jeśli nie chcesz przegapić niższej ceny!
smarteca

Mamy dla Ciebie dobrą wiadomość!

Teraz nasze e-booki możesz czytać w bezpłatnej aplikacji. Dowiedz się więcej

Dodaj do koszyka
124,50 124,50
Cena regularna: 249,00
249,00
0,00
PROMOCJA RABAT -50 %
Idź do koszyka
Wartość koszyka zostanie przeliczona na złotówki.
Your order will be calculated into Polish currency (ZŁ).
Produkt został dodany do schowka Idź do schowka
Produkt archiwalny Chwilowo niedostępny
Sprawdź podobne
Darmowa dostawa
Wyślemy w 48 h (dni robocze)

Opis publikacji

Konstytucja biznesu. Komentarz stanowi pierwsze na rynku wydawniczym omówienie pakietu czterech aktów prawnych tworzących fundamenty regulacji gospodarczej i zarazem publicznego prawa gospodarczego, które weszły w życie 30.04.2018 r.

Ico_Gray_1.gif [750 B]   Należą do nich ustawy uchwalone 6.03.2018 r.:

 • Prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2018 r. poz. 646 ze zm.),
 • o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji Przedsiębiorców (Dz.U. z 2018 r. poz. 647),
 • o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców (Dz.U. z 2018 r. poz. 648),
 • o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2018 r. poz. 649)

które...

Konstytucja biznesu. Komentarz stanowi pierwsze na rynku wydawniczym omówienie pakietu czterech aktów prawnych tworzących fundamenty regulacji gospodarczej i zarazem publicznego prawa gospodarczego, które weszły w życie 30.04.2018 r.

Ico_Gray_1.gif [750 B]   Należą do nich ustawy uchwalone 6.03.2018 r.:

 • Prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2018 r. poz. 646 ze zm.),
 • o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji Przedsiębiorców (Dz.U. z 2018 r. poz. 647),
 • o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców (Dz.U. z 2018 r. poz. 648),
 • o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2018 r. poz. 649)

które zastąpiły ustawę z 2.07.2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2017 r. poz. 2168 ze zm.) i jednocześnie stały się najważniejszymi aktami prawnymi prawa gospodarczego.

Komentowane przepisy ustawy mają systemowe znaczenie dla prawa gospodarczego oraz przede wszystkim dla praktyki obrotu gospodarczego, ponieważ wyznaczają zasadnicze relacje między przedsiębiorcami a organami władzy publicznej.

Ico_Gray_17.gif [486 B]   W komentarzu znajdziesz m.in.:

 • omówienie aktualnej linii orzeczniczej sądów oraz stanowisk organów administracji w analizowanych sprawach,
 • przegląd literatury przedmiotu,
 • skondensowaną i czytelną strukturę książki, która pozwoli na szybie odnalezienie interesujących kwestii oraz odszukanie konkretnych orzeczeń lub stanowisk doktryny.

Ico_Gray_1.gif [750 B]   Obecne przepisy wprowadzają:

 • istotne zmiany w zakresie podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej,
 • nową terminologię,
 • nowe instytucje i rozwiązania prawne

i tym samym kształtują warunki do prowadzenia działalności gospodarczej oraz wzmacniają pozycję przedsiębiorców w relacjach z organami administracji publicznej.

Ico_Gray_17.gif [486 B]   W publikacji omówiono m.in.:

 • nowe zasady regulujące relacje przedsiębiorca–urzędnik;
 • zasady tworzenia prawa gospodarczego;
 • instytucję działalności nierejestrowej;
 • zasady ułatwiające zakładanie działalności gospodarczej, w tym ulgę na start;
 • zmiany w zawieszeniu i zakończeniu działalności gospodarczej;
 • zmiany w zakresie ustanawiania pełnomocników przez przedsiębiorców zarejestrowanych w CEIDG;
 • zmiany w zakresie nowego portalu informacyjnego dla przedsiębiorców (Punkt Informacji dla Przedsiębiorcy);
 • powołanie Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców.

Ico_Gray_17.gif [486 B]   Opracowanie będzie cenną pomocą w:

 • prowadzeniu spraw gospodarczych i kierowaniu przedsiębiorstwami,
 • obsłudze podmiotów gospodarczych,
 • załatwianiu spraw przedsiębiorców związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,
 • przygotowywaniu aktów notarialnych dla przedsiębiorców,
 • egzekucji w sprawach gospodarczych,
 • prowadzeniu dokumentacji finansowej podmiotów gospodarczych,
 • prowadzeniu spraw kadrowo-płacowych pracowników,
 • prowadzeniu badan naukowych,
 • przygotowywaniu prac naukowych,
 • przygotowaniach do egzaminu adwokackiego i radcowskiego.

Książka została napisana przez przedstawicieli pięciu ośrodków naukowych: Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz Uniwersytetu Wrocławskiego i Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Łączą oni karierę akademicką z praktyką prawniczą, wykonując zawód radcy prawnego lub pozostając w zatrudnieniu w strukturach administracji publicznej.

Ico_Gray_6.gif [752 B]   Adresaci:
Publikacja jest przeznaczona dla prawników praktyków: adwokatów, radców prawnych, notariuszy, komorników, doradców podatkowych, sędziów, a także dla przedsiębiorców, pracowników administracji rządowej i samorządowej, działów kadr oraz zasobów ludzkich. Będzie cennym źródłem wiedzy dla aplikantów adwokackich i radcowskich oraz przedstawicieli nauki i studentów prawa i ekonomii.

RozwińZwiń

Autorzy

Rozwiń Zwiń

Leszek Bielecki

Leszek Bielecki – doktor habilitowany nauk prawnych, profesor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, kierownik Zakładu Naukowego Prawa Gospodarczego i Finansowego Instytutu Nauk Prawnych na Wydziale Prawa i Nauk Społecznych tegoż Uniwersytetu; Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Lublinie; urzędnik służby cywilnej II st.; członek Głównej Komisji Orzekającej w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych w Warszawie; były pozaetatowy członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lublinie, piastujący liczne stanowiska w administracji skarbowej; twórca wielu publikacji z dziedziny prawa publicznego, w tym administracyjnego, gospodarczego, podatkowego i urzędniczego.

Jan Gola

Jan Gola – doktor nauk prawnych; adiunkt w Katedrze Prawa Gospodarczego Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz wykładowca w Zakładzie Publicznego Prawa Gospodarczego Uniwersytetu Wrocławskiego; wykonawca projektów badawczych dotyczących prawa regulacji sektorów infrastrukturalnych oraz prawa zamówień publicznych; odbył staże naukowe we Francji, Stanach Zjednoczonych oraz Kanadzie; w 2017 r. otrzymał stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców.

Krzysztof Horubski

Krzysztof Horubski – doktor habilitowany nauk prawnych; adiunkt w Zakładzie Publicznego Prawa Gospodarczego na Uniwersytecie Wrocławskim; radca prawny; autor ponad pięćdziesięciu opracowań naukowych z zakresu publicznego prawa gospodarczego oraz prawa administracyjnego.

Katarzyna Kokocińska

Katarzyna Kokocińska - dr hab. nauk prawnych; profesor UAM, prodziekan, kierownik studiów stacjonarnych na kierunku prawo europejskie oraz studiów niestacjonarnych na kierunku prawo; radca prawny; autorka licznych publikacji naukowych, opracowań oraz opinii eksperckich dotyczących prawnych aspektów prowadzenia polityki rozwoju oraz prawa przedsiębiorczości.

Eliza Komierzyńska-Orlińska

Eliza Komierzyńska-Orlińska – doktor nauk prawnych; adiunkt w Katedrze Prawa Administracyjnego i Nauki o Administracji na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie; w 2008 r. zdobyła I miejsce w kategorii prac doktorskich z dziedziny bankowości w X edycji ogólnopolskiego konkursu Kredyt Banku S.A. i TUiR WARTA S.A. na najlepsze prace magisterskie i doktorskie z dziedziny ubezpieczeń, bankowości i bancassurance; autorka i współautorka publikacji z zakresu prawa administracyjnego i publicznego prawa gospodarczego, zwłaszcza publicznego prawa bankowego.

Piotr Ruczkowski

Piotr Ruczkowski – doktor habilitowany nauk prawnych, profesor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach; członek Towarzystwa Naukowego Sandomierskiego i Stowarzyszenia Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa; autor opracowań naukowych krajowych i zagranicznych z zakresu prawa administracyjnego, postępowania administracyjnego, postępowania sądowoadministracyjnego, prawa podatkowego i publicznego prawa gospodarczego.

Marek Wierzbowski K97B5574.jpg

Marek Wierzbowski

Marek Wierzbowski – profesor doktor habilitowany nauk prawnych, profesor Uniwersytetu Warszawskiego, visiting professor wielu uniwersytetach amerykańskich, współprzewodniczący grupy prawa administracyjnego European Law Institute, członek Komitetu Sterującego ReNEUAL (Research Network on EU Administrative Law), radca prawny, partner w kancelarii Prof. Marek Wierzbowski i Partnerzy, wcześniej partner kancelarii Weil, a następnie Linklaters; autor, redaktor i współautor licznych publikacji naukowych, komentarzy, podręczników i opracowań eksperckich.

Agnieszka Żywicka

Agnieszka Żywicka – doktor habilitowany nauk prawnych, profesor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach; zatrudniona w Zakładzie Prawa Gospodarczego i Finansowego Instytutu Nauk Prawnych, Zastępca Dyrektora Instytutu Nauk Prawnych na Wydziale Prawa i Nauk Społecznych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach; Ekspert Polskiej Komisji Akredytacyjnej; współpracuje z kancelarią radcy prawnego, prowadząc sprawy podmiotów gospodarczych z zakresu prawa administracyjnego, gospodarczego i cywilnego; członek zwyczajny Stowarzyszenia Edukacji Administracji Publicznej. W pracy naukowej koncentruje się na zagadnieniach z zakresu prawa publicznego gospodarczego ze szczególnym uwzględnieniem prawnych uwarunkowań metrologii, w tym kompetencji administracji miar w gospodarce, problematyce bezpieczeństwa i jakości wyrobów, mechanizmach nadzoru rynku w systemie oceny zgodności oraz prawnych ograniczeniach działalności gospodarczej. Autorka i współautorka kilkudziesięciu publikacji z zakresu publicznego prawa gospodarczego i prawa administracyjnego.

Spis treści

Rozwiń Zwiń

Opinie (3)

Kamila
18-04-2019
Ocena: 5/5
Pomagam osobom zakładającym własny biznes. Konstytucja biznesu. Komentarz jest więc dla bardzo ważnym dokumentem. Cieszy mnie fakt, że na rynku ukazał się komentarz do ujednoliconych przepisów. Marek Wierzbowski stworzył dobre i szczegółowe opracowanie.
Krzysztof
12-04-2019
Ocena: 5/5
Konstytucja biznesu. Komentarz to publikacja, która omawia 4, a nie 5 ustaw dedykowanym przedsiębiorcom. Byłem zdziwiony takim obrotem sprawy, ale później stwierdziłem, że Marek Wierzbowski dobrze to przemyślał: w nieopisanej ustawie normy są czasowe.
Natalia P.
05-04-2019
Ocena: 5/5
Dzięki Konstytucji Biznesu przepisy przydatne przedsiębiorcom są w jednym dokumencie. To duże ułatwienie dla biznesu. A żeby wszystko lepiej wszystko zrozumieć, dobrze jest kupić komentarz napisany przez praktyków – taka jest właśnie ta pozycja. Polecam!
Aby dodać opinię, zaloguj się lub załóż konto

Kupując w profinfo zyskujesz

Gwarancja najlepszej ceny
Gwarancję najlepszej ceny
Darmowa dostawa już od 50 zł
Darmową dostawę już od 100 zł
Pomoc konsultanta na infolinii
Pomoc konsultanta na infolinii
Promocyjne ceny i rabaty
Promocyjne ceny i rabaty
Sprawna realizacja zamówienia
Sprawną realizację zamówienia

Pomyśl o dodaniu do koszyka

Ostatnio oglądane produkty

Inne publikacje autora