Facebook
Bestseller
Nowość
Zapowiedź

Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.
Promocja czasowa
Sprzedaliśmy {{ prices.groupon_info.saled }} z {{ prices.groupon_info.limited_to }} szt.
Wyprzedano Do końca 00 h : 00 min : 00 sek.
Stan prawny: 1 sierpnia 2022 r.
Wydanie: 1
Liczba stron: 912
Więcej informacji

Publikacja dotyczy coraz większego skomplikowania spraw będących przedmiotem orzekania organów administracji publicznej oraz sądów administracyjnych.

-30%

Kierunki rozwoju jurysdykcji administracyjnej

Kierunki rozwoju jurysdykcji administracyjnej

Przeczytaj fragment Zobacz spis treści

Publikacja dotyczy coraz większego skomplikowania spraw będących przedmiotem orzekania organów administracji publicznej oraz sądów administracyjnych.

Stan prawny: 1 sierpnia 2022 r.
Wydanie: 1
Liczba stron: 912
Więcej informacji

Opis publikacji

Publikacja dotyczy coraz większego skomplikowania spraw będących przedmiotem orzekania organów administracji publicznej oraz sądów administracyjnych. Wybór tematu publikacji jest wyrazem przekonania, że problemy efektywności jurysdykcji administracyjnej i sądowoadministracyjnej, tj. takiego ich wykonywania, które zapewni w możliwie najwyższym stopniu realizację celów działania administracji publicznej, mają podstawowe znaczenie dla sprawnego funkcjonowania państwa.

Polska doktryna prawa i postępowania administracyjnego od lat identyfikuje kierunki zmian i formułuje wnioski odnośnie do ich efektywności, poprawności i legalności. Autorzy wskazują konieczne modyfikacje w zakresie uproszczenia i zwiększenia efektywności procedury administracyjnej.

Książka przeznaczona jest dla praktyków – sędziów, radców prawnych, adwokatów, doradców podatkowych, a także funkcjonariuszy administracji publicznej. Będzie cennym źródłem wiedzy dla przedstawicieli nauk...

Publikacja dotyczy coraz większego skomplikowania spraw będących przedmiotem orzekania organów administracji publicznej oraz sądów administracyjnych. Wybór tematu publikacji jest wyrazem przekonania, że problemy efektywności jurysdykcji administracyjnej i sądowoadministracyjnej, tj. takiego ich wykonywania, które zapewni w możliwie najwyższym stopniu realizację celów działania administracji publicznej, mają podstawowe znaczenie dla sprawnego funkcjonowania państwa.

Polska doktryna prawa i postępowania administracyjnego od lat identyfikuje kierunki zmian i formułuje wnioski odnośnie do ich efektywności, poprawności i legalności. Autorzy wskazują konieczne modyfikacje w zakresie uproszczenia i zwiększenia efektywności procedury administracyjnej.

Książka przeznaczona jest dla praktyków – sędziów, radców prawnych, adwokatów, doradców podatkowych, a także funkcjonariuszy administracji publicznej. Będzie cennym źródłem wiedzy dla przedstawicieli nauki oraz studentów prawa i administracji.

Zobacz spis treści
Rozwiń opis Zwiń opis

Fragment dla Ciebie

Nie możesz się zdecydować? Przeczytaj fragment publikacji!
Przeczytaj fragment

Informacje

Rok publikacji: 2022
Wydanie: 1
Liczba stron: 912
Seria: Monografie
Rodzaj: Monografie
Okładka: twarda
Format: B5
Towar w kategorii: Postępowanie administracyjne
Wersja publikacji: Książka papier
ISBN: 978-83-8286-721-3
Kod towaru: KAM-4617 W01D01

Spis treści

Rozwiń spis treści Zwiń spis treści

Autorzy

Wojciech Wojtyła [ORCID: 0000-0002-5482-705X] – doktor nauk humanistycznych w zakresie filozofii, Katedra Teorii, Historii i Filozofii Prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu.

Leszek Bielecki [ORCID 0000-0002-1553-1141] – doktor habilitowany nauk prawnych, profesor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

 Mateusz Błachucki [ORCID: 0000-0001-5805-048X] – doktor habilitowany nauk prawnych, profesor INP PAN, Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk.

Wojciech Wojtyła [ORCID: 0000-0002-5482-705X] – doktor nauk humanistycznych w zakresie filozofii, Katedra Teorii, Historii i Filozofii Prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu.

Leszek Bielecki [ORCID 0000-0002-1553-1141] – doktor habilitowany nauk prawnych, profesor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

 Mateusz Błachucki [ORCID: 0000-0001-5805-048X] – doktor habilitowany nauk prawnych, profesor INP PAN, Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk.

Maciej Błażewski [ORCID: 0000-0003-2812-8199] – doktor habilitowany nauk prawnych, adiunkt w Zakładzie Prawa Administracyjnego, Instytucie Nauk Administracyjnych, Wydziale Prawa, Administracji iEkonomii Uniwersytetu Wrocławskiego; kierownik Pracowni Badań nad Elektroniczną Administracją; radca prawny; specjalizuje się w problematyce prawnych aspektów stosowania nowych technologii oraz prawa budowlanego, jak również prawa zagospodarowania przestrzennego.

Anna Brzezińska-Rawa [ORCID: 0000-0003-3865-9823] – doktor habilitowany nauk prawnych, Katedra Prawa Ochrony Środowiska i Publicznego Prawa Gospodarczego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Agata Cebera [ORCID: 0000-0002-7921-8779] – adiunkt w Katedrze Postępowania Administracyjnego, Uniwersytet Jagielloński.

Dominika Cendrowicz [ORCID: 0000-0002-2358-7188] – doktor nauk prawnych, Zakład Ustroju Administracji Publicznej, Instytut Nauk Administracyjnych na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Monika Chlipała [ORCID: 0000-0001-6216-2601] – doktor nauk prawnych, Katedra Prawa Administracyjnego, Konstytucyjnego i Zamówień Publicznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Jarosław Czerw [ORCID: 0000-0003-2042-3177] – doktor habilitowany nauk prawnych, profesor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Wydział Prawa i Nauk Społecznych UJK w Kielcach.

Paweł Daniel [ORCID: 0000-0001-6563-3923] – doktor habilitowany nauk prawnych, profesor Uniwersytetu Humanistycznospołecznego SWPS.

Bogusława Dobkowska [ORCID: 0000-0001-5840-2908] – doktor nauk prawnych, Katedra Postępowania Administracyjnego i Sądownictwa Administracyjnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Jarosław Dobkowski [ORCID: 0000-0002-2010-4152] – doktor habilitowany nauk prawnych, profesor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Katedra Prawa Administracyjnego i Nauk o Bezpieczeństwie na Wydziale Prawa i Administracji UWM.

Wojciech Drobny [ORCID: 0000-0002-7956-4348] – doktor nauk prawnych, Instytut Nauk Prawnych PAN.

Łukasz Dubiński [ORCID: 0000-0002-9360-3892] – doktor nauk prawnych, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego.

Jakub G. Firlus [ORCID: 0000-0002-5360-1833] – asystent w Katedrze Postępowania Administracyjnego, Uniwersytet Jagielloński.

Filip Geburczyk - doktorant przy Katedrze Postępowania Administracyjnego i Sądowoadministracyjnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, członek Research Network on EU Administrative law.

Radosław Giętkowski [ORCID 0000-0002-0678-5369] – doktor habilitowany nauk prawnych, profesor Uniwersytetu Gdańskiego.

Aleksandra Główczewska [ORCID: 0000-0002-3898-8822] – magister prawa, magister ochrony dóbr kultury (spec. zabytkoznawstwo i muzealnictwo), asystent w Katedrze Prawa Administracyjnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Emilia Gulińska [ORCID: 0000-0002-1106-5067] – magister administracji, asystent badawczo-dydaktyczny w Katedrze Prawa Administracyjnego i Nauki o Administracji, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu.

Dagmara Gut [ORCID: 0000-0003-2761-4486] – magister prawa, asystent w Katedrze Postępowania Administracyjnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie; radca prawny.

Aleksander Jakubowski [ORCID: 0000-0002-5937-9591] – doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa i Postępowania Administracyjnego, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Piotr Janiak [ORCID: 0000-0002-6364-2217] – doktor nauk prawnych, Zakład Postępowania Administracyjnego i Sądownictwa Administracyjnego na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Marcin Kamiński [ORCID: 0000-0001-9181-2044] – profesor doktor habilitowany nauk prawnych, Katedra Postępowania Administracyjnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Barbara Kowalczyk [ORCID: 0000-0001-8012-1985] – doktor nauk prawnych, Uniwersytet Wrocławski.

Marta Kisielowska [ORCID: 0000-0002-2914-3166] – doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Administracyjnego Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Kamil Klonowski [ORCID: 0000-0001-9511-9917] – doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Postępowania Administracyjnego Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Hanna Knysiak-Sudyka – profesor doktor habilitowana nauk prawnych; kierownik Katedry Postępowania Administracyjnego Uniwersytetu Jagielloń­skiego; sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie; autorka licznych opracowań (podręczników, komentarzy, monografii, artykułów, glos, recenzji) z zakresu postępowania administracyjnego i sądowo ad ministracyjnego, w tym w szczególności monografii pt. Skarga kasacyjna w postępowaniu są do­ woadministracyjnym oraz Granice prawa do informacji w postępowaniu admi­nistracyjnym i sądowoadministracyjnym; współautorka i redaktor naukowa komentarza do ustawy Kodeks postępowania administracyjnego oraz współ­autorka podręczników z zakresu postępowania administracyjnego i sądowo­administracyjnego.

Piotr Kobylski [ORCID: 0000-0002-0345-904X] – doktor nauk społecznych w dyscyplinie naukowej – nauki prawne, Katedra Prawa Publicznego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu; radca prawny.

Dominik J. Kościuk [ORCID: 0000-0002-2695-8212] – doktor nauk prawnych, Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku.

Mariusz Kotulski [ORCID: 0000-0002-4957-2363] – doktor nauk prawnych, Katedra Prawa Administracyjnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Adam Kozień [ORCID: 0000-0002-9301-9645] – magister prawa, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie; doktorant w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych w dyscyplinie nauki prawne oraz w Katedrze Prawa Administracyjnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie; kierownik projektu w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pn. „Diamentowy Grant”; aplikant adwokacki Krakowskiej Izby Adwokackiej; redaktor naczelny czasopisma „Młoda Palestra”; członek Komisji Prawno-Organizacyjnej Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa; członek Komisji Kontrolującej Komitetu Kopca Kościuszki; sekretarz Stowarzyszenia pn. „Instytut Prawa Ochrony Dziedzictwa”.

Maciej Kruś – doktor habilitowany nauk prawnych; radca prawny; adiunkt w Katedrze Prawa Administracyjnego i nauki o Administracji na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Tomasz Kuczyński [ORCID: 0000-0002-9936-1951] – magister prawa, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Angelika Kurzawa [ORCID: 0000-0003-3338-3848] – doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Administracyjnego, Konstytucyjnego i Prawa Pracy na Wydziale Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego w Warszawie; pracuje w Departamencie Prawnym i Rozstrzygania Sporów w Urzędzie Regulacji Energetyki.

Piotr Lisowski [ORCID: 0000-0002-8154-3167] – doktor habilitowany nauk prawnych, profesor Uniwersytetu Wrocławskiego.

Magdalena Małecka-Łyszczek [ORCID: 0000-0002-8361-5064] – doktor habilitowany nauk prawnych, profesor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Instytut Prawa UEK.

Katarzyna Małysa-Sulińska – doktor habilitowana nauk prawnych; profesor w Katedrze Prawa Samorządu Terytorialnego Uniwersytetu Jagiellońskiego; członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie.

Radosław Mędrzycki [ORCID: 0000-0002-9407-4881] – doktor nauk prawnych, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Justyna Mielczarek-Mikołajów [ORCID: 0000-0001-8706-2930] – doktor nauk prawnych, Zakład Ustroju Administracji Publicznej w Instytucie Nauk Administracyjnych na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Paweł Mierzejewski [ORCID: 0000-0002-4147-8735] – doktor nauk prawnych, kierownik Katedry Administracji w Wyższej Szkole Administracji i Biznesu w Gdyni; sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku.

Adrian Misiejko [ORCID: 0000-0002-4949-465X] – doktor nauk prawnych, specjalizuje się w prawie administracyjnym; autor prac naukowych na temat ustroju samorządu terytorialnego oraz prawnych aspektów gospodarki komunalnej.

Artur K. Modrzejewski [ORCID: 0000-0002-3849-4208] – doktor habilitowany nauk prawnych, Katedra Prawa i Postępowania Administracyjnego na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku.

Aleksandra Monarcha-Matlak [ORCID: 0000-0002-4927-0568] – doktor habilitowany nauk prawnych, profesor Uniwersytetu Szczecińskiego, Wydział Prawa i Administracji US.

Stanisław Nitecki [ORCID: 0000-0002-5130-1140] – doktor habilitowany nauk prawnych, profesor Uniwersytetu Opolskiego.

Kamil Panasiuk [ORCID: 0000-0003-3957-9657] – magister administracji, Zakład Postępowania Administracyjnego i Sądownictwa Administracyjnego na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Piotr Pietrasz [ORCID: 0000-003-0471-5110] – doktor habilitowany nauk prawnych; profesor Uniwersytetu w Białymstoku, Katedra Prawa i Postępowania Administracyjnego; sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Łukasz Prus [ORCID: 0000-0002-0990-3666] – doktor nauk prawnych, adiunkt w Zakładzie Porównawczej Administracji Publicznej Uniwersytetu Wrocławskiego; adwokat; zainteresowania badawcze: prawo administracyjne Unii Europejskiej, komparatystyka prawnicza, administracja porównawcza, gospodarka odpadami, zgromadzenia publiczne i bezpieczeństwo imprez masowych oraz procedury równościowe.

Agata Pyrzyńska [ORCID: 0000-0002-4573-4310] – doktor nauk prawnych, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego.

Joanna Róg-Dyrda [ORCID: 0000-0002-2932-8312] – doktor auk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa i Postępowania Administracyjnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Karolina Rokicka-Murszewska [ORCID: 0000-0001-5402-4137] – doktor nauk prawnych, Katedra Prawa Administracyjnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Paweł Romaniuk [ORCID: 0000-0002-7217-956X] – doktor habilitowany nauk prawnych, Katedra Prawa Administracyjnego i Nauk o Bezpieczeństwie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Marta Romańska [ORCID: 0000-0002-5439-475X] – doktor habilitowany nauk prawnych, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie; sędzia Sądu Najwyższego w Izbie Cywilnej.

Piotr Ruczkowski [ORCID: 0000-0003-4344-9417] – doktor habilitowany nauk prawnych, profesor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Zakład Prawa Administracyjnego i Nauk o Administracji UJK; radca prawny.

Magdalena Sieniuć [ORCID: 0000-0002-3911-4262] – doktor habilitowany nauk prawnych, profesor Uniwersytetu Łódzkiego, Katedra Postępowania Administracyjnego i Sądowej Kontroli Administracji; sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi.

Dominika Skoczylas [ORCID: 0000-0003-1231-8078] – doktor nauk prawnych, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego.

Joanna Smarż [ORCID: 0000-0002-2450-8162] – doktor habilitowany nauk prawnych, profesor Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, Wydział Prawa i Administracji UTH.

Patrycja Sołtysiak [ORCID: 0000-0001-9544-0671] – doktor nauk prawnych, Wydział Prawa i Ekonomii Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie.

Lucyna Staniszewska [ORCID: 0000-0003-3457-0901] – doktor nauk prawnych, adiunkt w Zakładzie Prawa Administracyjnego i Nauki o Administracji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, absolwentka kierunków prawo oraz administracja. Zajmuje się prawem administracyjnym, w szczególności zagadnieniami na styku prawa administracyjnego i prawa karnego oraz cywilnego, w szczególności problematyką odpowiedzialności administracji i w administracji, sankcjami administracyjnymi, formami działania administracji, współdziałaniem organów administracji publicznej, a także procesem inwestycyjno-budowlanym i zagadnieniami ochrony środowiska; jest członkiem Komisji Doskonalenia Zawodowego Adwokatów, wykładowcą w Wielkopolskiej Izbie Adwokackiej, członkiem Komisji ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych przy Wojewodzie Wielkopolskim.

Rafał Stankiewicz [ORCID: 0000-0002-3227-7771] – profesor doktor habilitowany nauk prawnych, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Patrycja Joanna Suwaj [ORCID: 0000-0001-9807-8110] – doktor habilitowany nauk prawnych, profesor Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim, Katedra Prawa i Postępowania Administracyjnego na Wydziale Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego AJP; sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie.

Paweł Śwital [ORCID: 0000-0002-7404-5143] – doktor nauk prawnych, Katedra Prawa Administracyjnego i Nauki o Administracji na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu.

Dorota Sylwestrzak [ORCID: 0000-0003-4985-2880] – doktor nauk prawnych, Katedra Prawa Administracyjnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Weronika Szafrańska [ORCID: 0000-0002-6903-8758] – doktor nauk prawnych, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Marek Szewczyk [ORCID: 0000-0001-8222-7898] – profesor doktor habilitowany nauk prawnych; kierownik Zakładu Prawa Administracyjnego i Nauki o Administracji na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; jako radca prawny prowadzi własną kancelarię prawną w Poznaniu; wykłada prawo administracyjne, prawo zagospodarowania przestrzeni oraz prawo samorządu terytorialnego; jest współzałożycielem Wielkopolskiego Ośrodka Kształcenia i Studiów Samorządowych – najstarszego i największego regionalnego stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego w Polsce; autor i współautor ponad 140 publikacji naukowych z zakresu prawa i postępowania administracyjnego, zarówno monografii, jak i artykułów, studiów i glos; autor i współautor ponad 400 ekspertyz prawnych sporządzonych na zlecenie Prezydenta RP, Sejmu, Senatu, kilku ministerstw, Związku Miast Polskich, Związku Gmin Wiejskich, Wielkopolskiego Ośrodka Kształcenia i Studiów Samorządowych, Związku Gmin i Powiatów Śląskich oraz poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego.

Ewa Szewczyk [ORCID: 0000-0002-2980-6564] – doktor habilitowany nauk prawnych, profesor Uniwersytetu Zielonogórskiego, Instytut Nauk Prawnych UZ; swoje zainteresowania koncentruje wokół postępowania administracyjnego, sądowoadministracyjnego oraz postępowania egzekucyjnego w administracji; powołana w charakterze eksperta w skład Zespołu utworzonego przez Prezesa NSA do spraw opracowania koncepcji modyfikacji postępowania administracyjnego (2014–2017); autorka ok. 50 ekspertyz prawnych; jako radca prawny prowadzi własną kancelarię prawną w Poznaniu.

Robert Talaga [ORCID: 0000-0002-5281-2188] – doktor nauk prawnych; Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu.

Krzysztof Teszner [ORCID: 0000-0002-7398-582X] – doktor nauk prawnych, Katedra Prawa i Postępowania Administracyjnego na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku.

Michał Igor Ulasiewicz [ORCID: 0000-0001-9647-219X] – doktor nauk prawnych, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.

Marek Wierzbowski – profesor doktor habilitowany nauk prawnych, profesor Uniwersytetu Warszawskiego, visiting professor wielu uniwersytetów amerykańskich, współprzewodniczący grupy prawa administracyjnego European Law Institute, członek Komitetu Sterującego ReNEUAL (Research Network on EU Administrative Law), radca prawny, partner w kancelarii Prof. Marek Wierzbowski i Partnerzy, wcześniej partner kancelarii Weil, a następnie Linklaters; autor, redaktor i współautor licznych publikacji naukowych, komentarzy, podręczników i opracowań eksperckich.

Martyna Wilbrandt-Gotowicz [ORCID: 0000-0003-1527-0305] – doktor habilitowany nauk prawnych, profesor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie; kierownik Katedry Postępowania Administracyjnego, Instytut Nauk Prawnych na Wydziale Prawa i Administracji UKSW.

Ewa Wójcicka [ORCID: 0000-0003-4994-8751] – doktor nauk prawnych, Wydział Prawa i Ekonomii Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie.

Przemysław Zdyb [ORCID: 0000-0002-2068-4556] – doktor habilitowany nauk prawnych, adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji w Instytucie Nauk Prawnych Uniwersytetu Szczecińskiego; radca prawny.

Grzegorz Zieliński [ORCID: 0000-0001-7517-920X] – doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Teorii, Historii i Filozofii Prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu.

Monika Żuchowska-Grzywacz [ORCID: 0000-0001-5336-6864] – doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Publicznego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego.

Agnieszka Żywicka [ORCID: 0000-0002-5789-8355] – doktor habilitowany nauk prawnych, profesor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Instytut Nauk Prawnych na Wydziale Prawa i Nauk Społecznych UJK w Kielcach.

Rozwiń listę autorów Zwiń listę autorów

Opinie

Aby dodać opinię, zaloguj się lub załóż konto
Kup tę książkę w wersji Książka dostępna w różnych formatach Przewodnik po formatach
{{ variants[options].name }} {{ prices.brutto }} zł {{ prices.promotion_brutto }} zł
{{ variant.name }} -{{ variant.discount }}% {{ variant.price_brutto }} zł {{ variant.price_promotion_brutto }} zł
Dlaczego Profinfo.pl?
Ponad 10 tys. tytułów
Darmowa dostawa już od 120zł
Czat online z konsultantem
Promocyjne ceny i rabaty
Sprawna realizacja zamówienia
Dostęp do ebooka w 5 minut

Ostatnio oglądane produkty

Produkty z tej samej kategorii

Inne publikacje autora

Aby ponownie wybrać temat, odśwież stronę