Facebook
Kategorie
Kategorie MENU
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.

Monografie

Sortuj:
Przesłuchanie świadka i strony w postępowaniu administracyjnym [PRZEDSPRZEDAŻ]

Przesłuchanie świadka i strony w postępowaniu administracyjnym [PRZEDSPRZEDAŻ]

Zbigniew Kmiecik
Wolters Kluwer Polska
W publikacji omówiono problematykę dowodu z przesłuchania świadka i strony w postępowaniu administracyjnym.
107,10 zł
119,00 zł
Więcej
Tłumaczenie poświadczone. Status, kształcenie, warsztat i odpowiedzialność tłumacza przysięgłego

Tłumaczenie poświadczone. Status, kształcenie, warsztat i odpowiedzialność tłumacza przysięgłego

Dariusz Kubacki Artur
Wolters Kluwer Polska
Prezentowana publikacja jest pierwszym na polskim rynku wydawniczym przystępnie napisanym i aktualnym kompendium wiedzy na temat ustanawiania, statusu i odpowiedzialności tłumaczy przysięgłych w Polsce. Opisano w niej system kształcenia kandydatów na tłumaczy przysięgłych, metody doskonalenia adep....
71,11 zł
79,00 zł
Więcej
Wspólnotowy wymiar samorządu terytorialnego – rzeczywistość a oczekiwania
Nowość
Darmowa dostawa - 0 zł!
Nowość
Darmowa dostawa - 0 zł!

Wspólnotowy wymiar samorządu terytorialnego – rzeczywistość a oczekiwania

Katarzyna Małysa-Sulińska, Mirosław Stec
Wolters Kluwer Polska
W publikacji omówiono ustawowe i ustrojowe gwarancje partycypacji obywatelskiej w podejmowaniu decyzji dotyczących spraw wspólnoty samorządowej.
134,10 zł
149,00 zł
Więcej
Pojęcie utworu w prawie autorskim
Nowość
Darmowa dostawa - 0 zł!
Nowość
Darmowa dostawa - 0 zł!

Pojęcie utworu w prawie autorskim

Ewa Laskowska-Litak
Wolters Kluwer Polska
Książka podejmuje problematykę rozumienia utworu na tle nauk estetycznych, filozoficznych i prawnych.
152,09 zł
169,00 zł
Więcej
Kierunki rozwoju jurysdykcji administracyjnej [PRZEDSPRZEDAŻ]
Darmowa dostawa - 0 zł!
Darmowa dostawa - 0 zł!

Kierunki rozwoju jurysdykcji administracyjnej [PRZEDSPRZEDAŻ]

Wojciech Wojtyła, Leszek Bielecki, Mateusz Błachucki, Maciej Błażewski, Anna Brzezińska-Ra...
Wolters Kluwer Polska
Publikacja dotyczy coraz większego skomplikowania spraw będących przedmiotem orzekania organów administracji publicznej oraz sądów administracyjnych.
179,10 zł
199,00 zł
Więcej
Niezorganizowane źródła prawa administracyjnego
Nowość
Nowość

Niezorganizowane źródła prawa administracyjnego

Jerzy Supernat
Wolters Kluwer Polska
Publikacja prezentuje dorobek XII Krakowsko-Wrocławskiego Spotkania Naukowego Administratywistów. Wzięli w nim udział pracownicy naukowi i doktoranci Katedry Prawa Administracyjnego Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Instytutu Nauk Administracyjnych Uniwersytetu Wrocławskiego.
116,10 zł
129,00 zł
Więcej
Swoboda wypowiedzi osoby przesłuchiwanej w procesie karnym
Nowość
Darmowa dostawa - 0 zł!
Nowość
Darmowa dostawa - 0 zł!

Swoboda wypowiedzi osoby przesłuchiwanej w procesie karnym

Radosław Koper
Wolters Kluwer Polska
Z książki czytenik dowie się, jak należy przesłuchiwać oskarżonego i świadka w procesie karnym, aby nie naruszyć ich swobody wypowiedzi.
152,09 zł
169,00 zł
Więcej
Zasada równego traktowania przy kwalifikacji podmiotowej w zamówieniach publicznych
Nowość
Darmowa dostawa - 0 zł!
Nowość
Darmowa dostawa - 0 zł!

Zasada równego traktowania przy kwalifikacji podmiotowej w zamówieniach publicznych

Katarzyna Śliwak
Wolters Kluwer Polska
Zasada równego traktowania przy kwalifikacji podmiotowej wykonawców w zamówieniach publicznych ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia ochrony konkurencji na rynku zamówień publicznych. Odpowiednie jej zastosowanie wpływa na prawidłowe przeprowadzenie oraz ocenę etapu kwalifikacji podmiotowej w postęp....
134,10 zł
149,00 zł
Więcej
Zwalczanie nieuczciwych praktyk handlowych między przedsiębiorcami w prawie Unii Europejskiej. W poszukiwaniu modelu ochrony
Nowość
Nowość

Zwalczanie nieuczciwych praktyk handlowych między przedsiębiorcami w prawie Unii Europejskiej. W poszukiwaniu modelu ochrony

Monika Namysłowska
Wolters Kluwer Polska
W monografii przeanalizowano m.in. następujące zagadnienia: • pojęcie i specyfikę nieuczciwych praktyk handlowych między przedsiębiorcami, • rodzaje przepisów prawnych zakazujących np. klauzula generalna, czarna lista, • reklamę wprowadzającą w błąd i reklamę porównawczą, • tajemnicę przedsiębiorst....
116,10 zł
129,00 zł
Więcej
Analiza porównawcza modelu rozprawy głównej: między kontradyktoryjnością a inkwizycyjnością
Nowość
Nowość

Analiza porównawcza modelu rozprawy głównej: między kontradyktoryjnością a inkwizycyjnością

Hanna Kuczyńska
Wolters Kluwer Polska
Książka przedstawia jeden z najbardziej kluczowych i aktualnych problemów procedury karnej – wybór między inkwizycyjnością a kontradyktoryjnością modelu rozprawy głównej. Omówiono w niej nie tylko kształt normatywny wybranych instytucji procesowych, lecz także przybliżono dyskusję w doktrynie poszcz....
116,10 zł
129,00 zł
Więcej
Aktualne problemy i perspektywy prawa karnego
Nowość
Nowość

Aktualne problemy i perspektywy prawa karnego

Marek Mozgawa, Piotr Poniatowski, Krzysztof Wala
Wolters Kluwer Polska
Książka dotyczy istoty, celu i kształtu prawa karnego materialnego w polskim systemie prawnym.
116,10 zł
129,00 zł
Więcej
Stabilność fiskalna jako wartość konstytucyjnie chroniona w Polsce na tle porównawczym

Stabilność fiskalna jako wartość konstytucyjnie chroniona w Polsce na tle porównawczym

Łukasz Kielin
Wolters Kluwer Polska
W publikacji objęto badaniami porównawczymi sześć państw europejskich,tj. Niemcy, Hiszpanię, Włochy, Węgry, Słowację i Słowenię. Przyjęte w tych państwach instrumenty uwzględniają nowe tendencje w sposobie ograniczania polityki fiskalnej na przebieg cyklu koniunkturalnego czy możliwość zastosowania....
107,10 zł
119,00 zł
Więcej
Umowy w administracji publicznej

Umowy w administracji publicznej

Sławomir Pawłowski
Wolters Kluwer Polska
W publikacji omówiono problematykę kontraktów zawieranych w przestrzeni publicznej z uwzględnieniem najnowszych trendów teoretycznoprawnych.
89,10 zł
99,00 zł
Więcej
Kontrola menedżerska i jej wpływ na wyniki szpitali publicznych. Ujęcie modelowe

Kontrola menedżerska i jej wpływ na wyniki szpitali publicznych. Ujęcie modelowe

Roman Andrzej Lewandowski
Wolters Kluwer Polska
Książka kompleksowo prezentuje zagadnienia związane z kontrolą menedżerską w szpitalach publicznych. Wdrożenie wskazanych w opracowaniu rozwiązań pomoże szpitalom poprawić uzyskiwane wyniki, w tym jakość i efektywność dostarczanych usług medycznych, a co za tym idzie – zapewnić lepszą opiekę zdrowot....
116,10 zł
129,00 zł
Więcej
Wzorcowy Plan Kont z komentarzem do ustawy o rachunkowości i Międzynarodowych Standardów Rachunkowości
Darmowa dostawa - 0 zł!
Darmowa dostawa - 0 zł!

Wzorcowy Plan Kont z komentarzem do ustawy o rachunkowości i Międzynarodowych Standardów Rachunkowości

Szczepan Borowski, Michał Kariozen, Mariusz Karwowski, Agnieszka Pojedynek, Gertruda Kryst...
Wolters Kluwer Polska
Definicje, podstawowe pojęcia i zasady wyceny odnośnie do każdego zespołu kont + omówienie różnic między MSSF/MSR a ustawą o rachunkowości. Do tego liczne praktyczne przykłady.
179,10 zł
199,00 zł
Więcej
PAKIET: Wzorcowy Plan Kont z komentarzem do ustawy o rachunkowości i Międzynarodowych Standardów Rachunkowości + MERITUM Rachunkowość. Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa
Promocja!
Darmowa dostawa - 0 zł!
Promocja!
Darmowa dostawa - 0 zł!

PAKIET: Wzorcowy Plan Kont z komentarzem do ustawy o rachunkowości i Międzynarodowych Standardów Rachunkowości + MERITUM Rachunkowość. Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa

Agnieszka Pojedynek, Ewa Walińska, Gertruda Krystyna Świderska, Mariusz Karwowski, Małgorz...
Wolters Kluwer Polska
Pakiet: >>> Wzorcowy Plan Kont z komentarzem do ustawy o rachunkowości i Międzynarodowych Standardów Rachunkowości <<<>>> MERITUM Rachunkowość. Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa <<<
199,04 zł
498,00 zł
Więcej
Zakres podmiotowy zapisu na sąd polubowny
Darmowa dostawa - 0 zł!
Darmowa dostawa - 0 zł!

Zakres podmiotowy zapisu na sąd polubowny

Michał Rządkowski
Wolters Kluwer Polska
Pierwsze opracowanie na polskim rynku wydawniczym poświęcone w całości problematyce zakresu podmiotowego umowy o arbitraż. Porusza przy tym zagadnienie tzw. nie-sygnatariuszy (z ang. non-signatories), tj. podmiotów, które pierwotnie nie zawarły zapisu na sąd polubowny, ale wobec których, jak się prz....
125,10 zł
139,00 zł
Więcej
Instytucja listu żelaznego w polskim postępowaniu karnym
Darmowa dostawa - 0 zł!
Darmowa dostawa - 0 zł!

Instytucja listu żelaznego w polskim postępowaniu karnym

Katarzyna Gajowniczek-Pruszyńska
Wolters Kluwer Polska
List żelazny jest tradycyjną instytucją procesu karnego, której założeniem jest udzielenie podejrzanemu lub oskarżonemu przebywającemu poza granicami Polski, który zdecyduje się wrócić do kraju, gwarancji odpowiadania z tzw. wolnej stopy.
129,00 zł
Więcej
Wybór prawa dla zobowiązań umownych na gruncie rozporządzenia Rzym I
Darmowa dostawa - 0 zł!
Darmowa dostawa - 0 zł!

Wybór prawa dla zobowiązań umownych na gruncie rozporządzenia Rzym I

Sławomira Lerman-Balsaux
Wolters Kluwer Polska
Książka odpowiada na pytanie, jaki system prawny uczestnicy unijnego obrotu transgranicznego mogą wybrać jako prawo obce dla łączącej ich umowy oraz w jaki sposób można dokonać tego zabiegu i jakie będą tego skutki prawne.
125,10 zł
139,00 zł
Więcej
Skuteczność w prawie administracyjnym

Skuteczność w prawie administracyjnym

Czesław Martysz
Wolters Kluwer Polska
W publikacji uwzględniono zmiany wynikające z nowelizacji ustaw podatkowych, wywłaszczania nieruchomości, uchwał o kierunkach działania organu wykonawczego gminy, kontroli administracji rządowej, czy też pojęcia organu administracji.
89,10 zł
99,00 zł
Więcej
Prawo karne i kryminologia wobec kryzysów XXI w.
Darmowa dostawa - 0 zł!
Darmowa dostawa - 0 zł!

Prawo karne i kryminologia wobec kryzysów XXI w.

Diana Dajnowicz-Piesiecka, Emilia Jurgielewicz-Delegacz, Emil W. Pływaczewski
Wolters Kluwer Polska
Publikacja dotyczy współczesnych problemów z zakresu kryminologii, prawa karnego, socjologii i patologii społecznych. Zamieszczone w niej teksty odnoszą się do kryzysów, z jakimi mierzy się zarówna Polska, jak i inne kraje świata w XXI w., takich, jak m.in. kryzys migracyjny, gospodarczy czy klimaty....
179,00 zł
Więcej
Kulinaria w polskim prawie własności intelektualnej

Kulinaria w polskim prawie własności intelektualnej

Piotr Ślęzak
Wolters Kluwer Polska
Książka prezentuje instytucje prawne znajdujące zastosowanie do ochrony kulinariów.
116,10 zł
129,00 zł
Więcej
Reprezentacja osoby małoletniej w postępowaniach spadkowych

Reprezentacja osoby małoletniej w postępowaniach spadkowych

Sławomira Kotas-Turoboyska
Wolters Kluwer Polska
W publikacji omówiono zagadnienie reprezentacji osób małoletnich w postępowaniach spadkowych. Uwzględniono nowelizację przepisów Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego w zakresie art. 99 i n. k.r.o. oraz rolę pełnomocników profesjonalnych, którzy co do zasady powinni być ustanawiani kuratorami reprezentu....
116,10 zł
129,00 zł
Więcej
Aksjomaty administracji publicznej
Darmowa dostawa - 0 zł!
Darmowa dostawa - 0 zł!

Aksjomaty administracji publicznej

Jan Aleksander Zimmermann
Wolters Kluwer Polska
Publikacja jest już czwartym opracowaniem autora z cyklu monografii dotyczących najważniejszych cech prawa administracyjnego. Opisane w niej aksjomaty dotyczą administracji publicznej demokratycznego państwa prawnego.
143,10 zł
159,00 zł
Więcej
Rozstrzyganie spraw cywilnych. Aktualne wyzwania i perspektywy

Rozstrzyganie spraw cywilnych. Aktualne wyzwania i perspektywy

Marcin Białecki, Sławomira Kotas-Turoboyska, Filip Manikowski, Jerzy Słyk, Elżbieta Szczep...
Wolters Kluwer Polska
Praktycy prawa analizują i wyjaśniają przepisy KPC po kolejnych nowelizacjach. Szczególny nacisk kładą na budzące wątpliwości postępowania dowodowe oraz egzekucyjne.
116,10 zł
129,00 zł
Więcej
Prawo ochrony zwierząt. Pojęcia, zasady, dylematy.

Prawo ochrony zwierząt. Pojęcia, zasady, dylematy.

Tomasz Pietrzykowski
Wolters Kluwer Polska
Książka w nowatorski sposób przedstawia podstawowe pojęcia, instytucje i zasady tworzącej się w polskim porządku prawnym nowej dziedziny, jaką staje się prawo ochrony zwierząt.
89,10 zł
99,00 zł
Więcej
PAKIET: Prawa zwierząt. Praktyczny przewodnik + Prawo ochrony zwierząt. Pojęcia, zasady, dylematy.
Promocja!
Promocja!

PAKIET: Prawa zwierząt. Praktyczny przewodnik + Prawo ochrony zwierząt. Pojęcia, zasady, dylematy.

Karolina Kuszlewicz, Tomasz Pietrzykowski
Wolters Kluwer Polska
Pakiet: >>> Prawa zwierząt. Praktyczny przewodnik <<< >>> Prawo ochrony zwierząt. Pojęcia, zasady, dylematy. <<<
98,70 zł
138,00 zł
Więcej
Sytuacja prawna małoletniego dziecka rozwodzących się rodziców
Darmowa dostawa - 0 zł!
Darmowa dostawa - 0 zł!

Sytuacja prawna małoletniego dziecka rozwodzących się rodziców

Daniela Wybrańczyk
Wolters Kluwer Polska
Podstawowym celem książki jest ocena, czy dobro dziecka jest odpowiednio chronione w razie rozwodu jego rodziców i czy obowiązujące przepisy w pełni realizują zasadę stanowiącą fundament prawa rodzinnego, tj. zasadę ochrony dobra dziecka. W książce zaprezentowano całokształt regulacji materialnopraw....
134,10 zł
149,00 zł
Więcej
Obowiązek wykonywania pracy przez pracownika

Obowiązek wykonywania pracy przez pracownika

Agnieszka Zwolińska
Wolters Kluwer Polska
Zaprezentowana w książce koncepcja pracowniczego obowiązku pracy uwzględnia specyfikę stosunku pracy, w szczególności trwałość i osobisty charakter zobowiązania pracownika oraz ochronną funkcję prawa pracy.
89,10 zł
99,00 zł
Więcej
Prokuratura w standardach prawnych Rady Europy

Prokuratura w standardach prawnych Rady Europy

Piotr Turek
Wolters Kluwer Polska
Publikacja odpowiada na pytanie, jakie konsekwencje dla ustroju, kompetencji i sposobu działania prokuratury wynikają z przynależności danego państwa do Rady Europy.
116,10 zł
129,00 zł
Więcej
Postępowania administracyjne przed organami nadzoru budowlanego
Promocja!
Promocja!

Postępowania administracyjne przed organami nadzoru budowlanego

Małgorzata Rydzewska
Wolters Kluwer Polska
Książka stanowi syntezę przepisów, poglądów doktryny i orzecznictwa związanych z prowadzeniem postępowań administracyjnych przed organami nadzoru budowlanego.
90,30 zł
129,00 zł
Więcej
Kontrakt terytorialny

Kontrakt terytorialny

Dawid Chaba
Wolters Kluwer Polska
W publikacji dokonano porównania rozwiązań z zakresu kontraktów terytorialnych obowiązujących w Polsce do narzędzi polityki regionalnej, jakie są stosowane w wybranych państwach Unii Europejskie.
116,10 zł
129,00 zł
Więcej
Ochrona danych osobowych a dostęp do informacji publicznej i ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego. Próba zdefiniowania relacji w polskim porządku prawnym
Darmowa dostawa - 0 zł!
Darmowa dostawa - 0 zł!

Ochrona danych osobowych a dostęp do informacji publicznej i ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego. Próba zdefiniowania relacji w polskim porządku prawnym

Marlena Sakowska-Baryła
Wolters Kluwer Polska
W publikacji dokonano analizy relacji zachodzących pomiędzy prawem do ochrony danych osobowych a prawem dostępu do informacji publicznej oraz prawem do ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego. Szeroko zaprezentowana została problematyka tworzenia praw informacyjnych z uwzględnieniem....
152,09 zł
169,00 zł
Więcej
Zagadnienie obiektywności prawa w perspektywie problemu kierowania się regułą

Zagadnienie obiektywności prawa w perspektywie problemu kierowania się regułą

Michał Pełka
Wolters Kluwer Polska
Publikacja omawia jedno z najważniejszych zagadnień późnej filozofii Ludwiga Wittgensteina nazywane problemem kierowania się regułą lub też sceptycyzmem znaczeniowym. Stanowi ona jedną z niewielu w literaturze przedmiotu prób połączenia rozważań tego problemu z kwestią obiektywności prawa, uzupełnia....
116,10 zł
129,00 zł
Więcej
Przestępstwo zniszczenia lub uszkodzenia zabytku

Przestępstwo zniszczenia lub uszkodzenia zabytku

Katarzyna Lenczowska-Soboń
Wolters Kluwer Polska
Publikacja omawia problematykę przestępstw naruszenia integralności zabytków oraz zawiera analizę przepisów dotyczących ochrony dziedzictwa kulturowego w polskim porządku prawnym.
89,10 zł
99,00 zł
Więcej
Autonomiczne źródła prawa pracy
Darmowa dostawa - 0 zł!
Darmowa dostawa - 0 zł!

Autonomiczne źródła prawa pracy

Łukasz Marek Pisarczyk
Wolters Kluwer Polska
Książka będzie stanowić próbę wyjaśnienia charakteru prawnego autonomicznych źródeł prawa pracy, których istnienie stanowi szczególną cechę tej dziedziny prawa.
134,10 zł
149,00 zł
Więcej
Zasady nakładania administracyjnych kar pieniężnych
Promocja!
Promocja!

Zasady nakładania administracyjnych kar pieniężnych

Robert Suwaj
Wolters Kluwer Polska
W książce omówiono wpływ zasad prawa administracyjnego na proces orzekania przez organy administracji publicznej w sprawach administracyjnych kar pieniężnych. Zaprezentowano założenia systemu sankcji administracyjnych oraz zakres stosowania przepisów ogólnych o administracyjnych karach pieniężnych.
49,50 zł
99,00 zł
Więcej
Badania kryminologiczne a praktyka. Perspektywa krajowa i międzynarodowa
Darmowa dostawa - 0 zł!
Darmowa dostawa - 0 zł!

Badania kryminologiczne a praktyka. Perspektywa krajowa i międzynarodowa

Diana Dajnowicz-Piesiecka, Emilia Jurgielewicz-Delegacz, Emil W. Pływaczewski
Wolters Kluwer Polska
Publikacja dotyczy współczesnych problemów z zakresu kryminologii, prawa karnego, socjologii i patologii społecznych. Przedstawione w książce wyniki badań i rozważania wskazują, że zarówno polska, jak i światowa kryminologia wciąż stoją w obliczu trudnych wyzwań, ale również i wielu szans na rozwój....
134,10 zł
149,00 zł
Więcej
Prawne i etyczne aspekty reklamy adwokackiej

Prawne i etyczne aspekty reklamy adwokackiej

Piotr F. Piesiewicz
Wolters Kluwer Polska
Książka uwzględnia zarówno zagadnienia etyczne, jak i prawne na poziomie krajowym, w tym również obowiązujące przedstawicieli palestry regulacje unijne dotyczące tego zagadnienia oraz omawia relacje między nimi. 
116,10 zł
129,00 zł
Więcej
Wygaśnięcie mandatu radnego

Wygaśnięcie mandatu radnego

Anna Wierzbica
Wolters Kluwer Polska
Książka stanowi precyzyjne omówienie przypadków skutkujących wygaśnięciem przedstawicielskiego mandatu radnego oraz konsekwencji prawnych wynikających z utraty tego mandatu.
116,10 zł
129,00 zł
Więcej
Aby ponownie wybrać temat, odśwież stronę