Facebook
Kategorie
Kategorie MENU
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.
Strefa Zniżek

Monografie

Sortuj:
Kontrola menedżerska i jej wpływ na wyniki publicznych szpitali. Ujęcie modelowe [PRZEDSPRZEDAŻ]

Kontrola menedżerska i jej wpływ na wyniki publicznych szpitali. Ujęcie modelowe [PRZEDSPRZEDAŻ]

Roman Lewandowski
Wolters Kluwer Polska
Książka kompleksowo prezentuje zagadnienia związane z kontrolą menedżerską w szpitalach publicznych. Wdrożenie wskazanych w opracowaniu rozwiązań pomoże szpitalom poprawić uzyskiwane wyniki, w tym jakość i efektywność dostarczanych usług medycznych, a co za tym idzie – zapewnić lepszą opiekę zdrowot....
116,10 zł
129,00 zł
Więcej
Zakres podmiotowy zapisu na sąd polubowny [PRZEDSPRZEDAŻ]
Darmowa dostawa - 0 zł!
Darmowa dostawa - 0 zł!

Zakres podmiotowy zapisu na sąd polubowny [PRZEDSPRZEDAŻ]

Michał Rządkowski
Wolters Kluwer Polska
Pierwsze opracowanie na polskim rynku wydawniczym poświęcone w całości problematyce zakresu podmiotowego umowy o arbitraż. Porusza przy tym zagadnienie tzw. nie-sygnatariuszy (z ang. non-signatories), tj. podmiotów, które pierwotnie nie zawarły zapisu na sąd polubowny, ale wobec których, jak się prz....
125,10 zł
139,00 zł
Więcej
Instytucja listu żelaznego w polskim postępowaniu karnym [PRZEDSPRZEDAŻ]

Instytucja listu żelaznego w polskim postępowaniu karnym [PRZEDSPRZEDAŻ]

Katarzyna Gajowniczek-Pruszyńska
Wolters Kluwer Polska
List żelazny jest tradycyjną instytucją procesu karnego, której założeniem jest udzielenie podejrzanemu lub oskarżonemu przebywającemu poza granicami Polski, który zdecyduje się wrócić do kraju, gwarancji odpowiadania z tzw. wolnej stopy.
116,10 zł
129,00 zł
Więcej
Wybór prawa dla zobowiązań umownych na gruncie rozporządzenia Rzym I [PRZEDSPRZEDAŻ]
Darmowa dostawa - 0 zł!
Darmowa dostawa - 0 zł!

Wybór prawa dla zobowiązań umownych na gruncie rozporządzenia Rzym I [PRZEDSPRZEDAŻ]

Sławomira Lerman-Balsaux
Wolters Kluwer Polska
Książka odpowiada na pytanie, jaki system prawny uczestnicy unijnego obrotu transgranicznego mogą wybrać jako prawo obce dla łączącej ich umowy oraz w jaki sposób można dokonać tego zabiegu i jakie będą tego skutki prawne.
125,10 zł
139,00 zł
Więcej
Skuteczność w prawie administracyjnym [PRZEDSPRZEDAŻ]

Skuteczność w prawie administracyjnym [PRZEDSPRZEDAŻ]

Czesław Martysz
Wolters Kluwer Polska
W publikacji uwzględniono zmiany wynikające z nowelizacji ustaw podatkowych, wywłaszczania nieruchomości, uchwał o kierunkach działania organu wykonawczego gminy, kontroli administracji rządowej, czy też pojęcia organu administracji.
89,10 zł
99,00 zł
Więcej
Prawo karne i kryminologia wobec kryzysów XXI w.
Nowość
Darmowa dostawa - 0 zł!
Nowość
Darmowa dostawa - 0 zł!

Prawo karne i kryminologia wobec kryzysów XXI w.

Diana Dajnowicz-Piesiecka, Emilia Jurgielewicz-Delegacz, Emil W. Pływaczewski
Wolters Kluwer Polska
Publikacja dotyczy współczesnych problemów z zakresu kryminologii, prawa karnego, socjologii i patologii społecznych. Zamieszczone w niej teksty odnoszą się do kryzysów, z jakimi mierzy się zarówna Polska, jak i inne kraje świata w XXI w., takich, jak m.in. kryzys migracyjny, gospodarczy czy klimaty....
161,10 zł
179,00 zł
Więcej
Kulinaria w polskim prawie własności intelektualnej
Nowość
Nowość

Kulinaria w polskim prawie własności intelektualnej

Piotr Ślęzak
Wolters Kluwer Polska
Książka prezentuje instytucje prawne znajdujące zastosowanie do ochrony kulinariów.
116,10 zł
129,00 zł
Więcej
Reprezentacja osoby małoletniej w postępowaniach spadkowych
Nowość
Nowość

Reprezentacja osoby małoletniej w postępowaniach spadkowych

Sławomira Kotas-Turoboyska
Wolters Kluwer Polska
W publikacji omówiono zagadnienie reprezentacji osób małoletnich w postępowaniach spadkowych. Uwzględniono nowelizację przepisów Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego w zakresie art. 99 i n. k.r.o. oraz rolę pełnomocników profesjonalnych, którzy co do zasady powinni być ustanawiani kuratorami reprezentu....
116,10 zł
129,00 zł
Więcej
Aksjomaty administracji publicznej
Nowość
Darmowa dostawa - 0 zł!
Nowość
Darmowa dostawa - 0 zł!

Aksjomaty administracji publicznej

Jan Aleksander Zimmermann
Wolters Kluwer Polska
Publikacja jest już czwartym opracowaniem autora z cyklu monografii dotyczących najważniejszych cech prawa administracyjnego. Opisane w niej aksjomaty dotyczą administracji publicznej demokratycznego państwa prawnego.
143,10 zł
159,00 zł
Więcej
Rozstrzyganie spraw cywilnych. Aktualne wyzwania i perspektywy
Nowość
Nowość

Rozstrzyganie spraw cywilnych. Aktualne wyzwania i perspektywy

Marcin Białecki, Sławomira Kotas-Turoboyska, Filip Manikowski, Jerzy Słyk, Elżbieta Szczep...
Wolters Kluwer Polska
Analiza przepisów kodeksu postępowania cywilnego po kolejnych nowelizacjach. Autorzy prowadzą szerokie rozważania odnoszące się do problemów postępowania cywilnego procesowego i nieprocesowego, w tym budzącego wiele wątpliwości postępowania dowodowego oraz postępowania egzekucyjnego. 
116,10 zł
129,00 zł
Więcej
Prawo ochrony zwierząt. Pojęcia, zasady, dylematy.
Nowość
Nowość

Prawo ochrony zwierząt. Pojęcia, zasady, dylematy.

Tomasz Pietrzykowski
Wolters Kluwer Polska
Książka w nowatorski sposób przedstawia podstawowe pojęcia, instytucje i zasady tworzącej się w polskim porządku prawnym nowej dziedziny, jaką staje się prawo ochrony zwierząt.
89,10 zł
99,00 zł
Więcej
Sytuacja prawna małoletniego dziecka rozwodzących się rodziców
Nowość
Darmowa dostawa - 0 zł!
Nowość
Darmowa dostawa - 0 zł!

Sytuacja prawna małoletniego dziecka rozwodzących się rodziców

Daniela Wybrańczyk
Wolters Kluwer Polska
Podstawowym celem książki jest ocena, czy dobro dziecka jest odpowiednio chronione w razie rozwodu jego rodziców i czy obowiązujące przepisy w pełni realizują zasadę stanowiącą fundament prawa rodzinnego, tj. zasadę ochrony dobra dziecka. W książce zaprezentowano całokształt regulacji materialnopraw....
134,10 zł
149,00 zł
Więcej
Obowiązek wykonywania pracy przez pracownika
Nowość
Nowość

Obowiązek wykonywania pracy przez pracownika

Agnieszka Zwolińska
Wolters Kluwer Polska
Zaprezentowana w książce koncepcja pracowniczego obowiązku pracy uwzględnia specyfikę stosunku pracy, w szczególności trwałość i osobisty charakter zobowiązania pracownika oraz ochronną funkcję prawa pracy.
89,10 zł
99,00 zł
Więcej
Prokuratura w standardach prawnych Rady Europy
Nowość
Nowość

Prokuratura w standardach prawnych Rady Europy

Piotr Turek
Wolters Kluwer Polska
Publikacja odpowiada na pytanie, jakie konsekwencje dla ustroju, kompetencji i sposobu działania prokuratury wynikają z przynależności danego państwa do Rady Europy.
116,10 zł
129,00 zł
Więcej
Postępowania administracyjne przed organami nadzoru budowlanego
Nowość
Nowość

Postępowania administracyjne przed organami nadzoru budowlanego

Małgorzata Rydzewska
Wolters Kluwer Polska
Książka stanowi syntezę przepisów, poglądów doktryny i orzecznictwa związanych z prowadzeniem postępowań administracyjnych przed organami nadzoru budowlanego.
116,10 zł
129,00 zł
Więcej
Kontrakt terytorialny
Nowość
Nowość

Kontrakt terytorialny

Dawid Chaba
Wolters Kluwer Polska
W publikacji dokonano porównania rozwiązań z zakresu kontraktów terytorialnych obowiązujących w Polsce do narzędzi polityki regionalnej, jakie są stosowane w wybranych państwach Unii Europejskie.
116,10 zł
129,00 zł
Więcej
Ochrona danych osobowych a dostęp do informacji publicznej i ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego. Próba zdefiniowania relacji w polskim porządku prawnym
Nowość
Darmowa dostawa - 0 zł!
Nowość
Darmowa dostawa - 0 zł!

Ochrona danych osobowych a dostęp do informacji publicznej i ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego. Próba zdefiniowania relacji w polskim porządku prawnym

Marlena Sakowska-Baryła
Wolters Kluwer Polska
W publikacji dokonano analizy relacji zachodzących pomiędzy prawem do ochrony danych osobowych a prawem dostępu do informacji publicznej oraz prawem do ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego. Szeroko zaprezentowana została problematyka tworzenia praw informacyjnych z uwzględnieniem....
152,09 zł
169,00 zł
Więcej
Zagadnienie obiektywności prawa w perspektywie problemu kierowania się regułą
Nowość
Darmowa dostawa - 0 zł!
Nowość
Darmowa dostawa - 0 zł!

Zagadnienie obiektywności prawa w perspektywie problemu kierowania się regułą

Michał Pełka
Wolters Kluwer Polska
Publikacja omawia jedno z najważniejszych zagadnień późnej filozofii Ludwiga Wittgensteina nazywane problemem kierowania się regułą lub też sceptycyzmem znaczeniowym. Stanowi ona jedną z niewielu w literaturze przedmiotu prób połączenia rozważań tego problemu z kwestią obiektywności prawa, uzupełnia....
129,00 zł
Więcej
Przestępstwo zniszczenia lub uszkodzenia zabytku
Nowość
Nowość

Przestępstwo zniszczenia lub uszkodzenia zabytku

Katarzyna Lenczowska-Soboń
Wolters Kluwer Polska
Publikacja omawia problematykę przestępstw naruszenia integralności zabytków oraz zawiera analizę przepisów dotyczących ochrony dziedzictwa kulturowego w polskim porządku prawnym.
89,10 zł
99,00 zł
Więcej
Autonomiczne źródła prawa pracy
Nowość
Darmowa dostawa - 0 zł!
Nowość
Darmowa dostawa - 0 zł!

Autonomiczne źródła prawa pracy

Łukasz Marek Pisarczyk
Wolters Kluwer Polska
Książka będzie stanowić próbę wyjaśnienia charakteru prawnego autonomicznych źródeł prawa pracy, których istnienie stanowi szczególną cechę tej dziedziny prawa.
134,10 zł
149,00 zł
Więcej
Badania kryminologiczne a praktyka. Perspektywa krajowa i międzynarodowa
Nowość
Darmowa dostawa - 0 zł!
Nowość
Darmowa dostawa - 0 zł!

Badania kryminologiczne a praktyka. Perspektywa krajowa i międzynarodowa

Diana Dajnowicz-Piesiecka, Emilia Jurgielewicz-Delegacz, Emil W. Pływaczewski
Wolters Kluwer Polska
Publikacja dotyczy współczesnych problemów z zakresu kryminologii, prawa karnego, socjologii i patologii społecznych. Przedstawione w książce wyniki badań i rozważania wskazują, że zarówno polska, jak i światowa kryminologia wciąż stoją w obliczu trudnych wyzwań, ale również i wielu szans na rozwój....
134,10 zł
149,00 zł
Więcej
Zasady nakładania administracyjnych kar pieniężnych
Nowość
Nowość

Zasady nakładania administracyjnych kar pieniężnych

Robert Suwaj
Wolters Kluwer Polska
W książce omówiono wpływ zasad prawa administracyjnego na proces orzekania przez organy administracji publicznej w sprawach administracyjnych kar pieniężnych. Zaprezentowano założenia systemu sankcji administracyjnych oraz zakres stosowania przepisów ogólnych o administracyjnych karach pieniężnych.
89,10 zł
99,00 zł
Więcej
Prawne i etyczne aspekty reklamy adwokackiej
Nowość
Nowość

Prawne i etyczne aspekty reklamy adwokackiej

Piotr F. Piesiewicz
Wolters Kluwer Polska
Książka uwzględnia zarówno zagadnienia etyczne, jak i prawne na poziomie krajowym, w tym również obowiązujące przedstawicieli palestry regulacje unijne dotyczące tego zagadnienia oraz omawia relacje między nimi. 
116,10 zł
129,00 zł
Więcej
Wygaśnięcie mandatu radnego
Nowość
Nowość

Wygaśnięcie mandatu radnego

Anna Wierzbica
Wolters Kluwer Polska
Książka stanowi precyzyjne omówienie przypadków skutkujących wygaśnięciem przedstawicielskiego mandatu radnego oraz konsekwencji prawnych wynikających z utraty tego mandatu.
116,10 zł
129,00 zł
Więcej
Solidarność i dobro wspólne jako wartości w prawie
Nowość
Darmowa dostawa - 0 zł!
Nowość
Darmowa dostawa - 0 zł!

Solidarność i dobro wspólne jako wartości w prawie

Dobrochna Bach-Golecka
Wolters Kluwer Polska
Co to jest solidarność? Jak rozumieć współcześnie dobro wspólne? Te pytania niezmiennie pozostają jednymi z najbardziej dyskutowanych zagadnień w nauce prawa. Solidarność i dobro wspólne to wartości usytuowane poza bezpośrednią sferą regulacji normatywnych. Ich znaczenie odwołuje się do podstaw funk....
134,10 zł
149,00 zł
Więcej
Realizacja zasady dobra dziecka w mediacji w sprawach dotyczących wykonywania władzy rodzicielskiej i kontaktów
Nowość
Darmowa dostawa - 0 zł!
Nowość
Darmowa dostawa - 0 zł!

Realizacja zasady dobra dziecka w mediacji w sprawach dotyczących wykonywania władzy rodzicielskiej i kontaktów

Aneta Arkuszewska, Anna Cybulko, Federico Ferraris, Iryna Izarova, Anna Jakoniuk-Diallo, A...
Wolters Kluwer Polska
Dziecko, nie będąc stroną sporu sądowego w kwestiach dotyczących wykonywania władzy rodzicielskiej i kontaktów, jest bez wątpienia jego centralną postacią, dlatego naczelną wartością podlegającą ochronie powinno być jego dobro. W książce przeanalizowano, czy obowiązujące przepisy oraz praktyka media....
143,10 zł
159,00 zł
Więcej
Stwierdzenie naruszenia Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i jego skutki w polskim procesie cywilnym
Nowość
Nowość

Stwierdzenie naruszenia Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i jego skutki w polskim procesie cywilnym

Olga M. Piaskowska
Wolters Kluwer Polska
W publikacji omówiono problematykę skutków, jakie dla polskiego procesu cywilnego wywołują lub powinny wywołać wyroki Europejskiego Trybunału Praw Człowieka stwierdzające naruszenie Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, w tym dotyczących potencjalnego wzruszenia prawomocnego orzeczenia sądu cywilne....
89,10 zł
99,00 zł
Więcej
Prawo ochrony klimatu w kontekście praw człowieka

Prawo ochrony klimatu w kontekście praw człowieka

Marcin Stoczkiewicz
Wolters Kluwer Polska
W publikacji zawarto omówienie roli praw człowieka w międzynarodowym i unijnym prawie ochrony klimatu. Autor udziela odpowiedzi na pytanie o rolę praw człowieka w prawie ochrony klimatu, poprzez analizę prawa do życia, prawa do środowiska i koncepcji prawa do stabilnego klimatu, prezentując m.in. na....
116,10 zł
129,00 zł
Więcej
Usiłowanie w polskim i hiszpańskim prawie karnym

Usiłowanie w polskim i hiszpańskim prawie karnym

Blanka Stefańska
Wolters Kluwer Polska
W publikacji zaprezentowano istotę usiłowania, jego rodzaje oraz uzasadnienie jego karalności w polskim i hiszpańskim prawie karnym.
116,10 zł
129,00 zł
Więcej
Kurator jako przedstawiciel ustawowy osoby prawnej
Darmowa dostawa - 0 zł!
Darmowa dostawa - 0 zł!

Kurator jako przedstawiciel ustawowy osoby prawnej

Paweł Daszczuk
Wolters Kluwer Polska
W opracowaniu przedstawiono istotę, charakter prawny i przesłanki ustanowienia kurateli, prawa i obowiązki kuratora, oraz nadzór nad sprawowaniem kurateli. Autor wskazuje różnice między sytuacją, gdy osoba prawna nie może działać z uwagi na brak organu, a okolicznością, gdy jest to spowodowane braka....
149,00 zł
Więcej
Prawna ochrona treści cyfrowych

Prawna ochrona treści cyfrowych

Katarzyna Chałubińska - Jentkiewicz
Wolters Kluwer Polska
Publikacja kompleksowo omawia wszystkie aspekty związane z posługiwaniem się treścią cyfrową będącą nowym przedmiotem regulacji prawnych.
89,10 zł
99,00 zł
Więcej
Zasada solidarności społecznej w prawie samorządu terytorialnego

Zasada solidarności społecznej w prawie samorządu terytorialnego

Radosław Mędrzycki
Wolters Kluwer Polska
Książka pokazuje wpływ zasady solidarności społecznej na prawo samorządu terytorialnego oraz jego zmiany w obliczu nowych wyzwań związanych ze współczesnymi przeobrażeniami społecznymi. Autor analizuje kluczowe zagadnienia, w jaki sposób solidarność jest realizowana w prawie samorządu terytorialneg....
107,10 zł
119,00 zł
Więcej
Metody prawnicze. Logika - analiza - argumentacja - hermeneutyka

Metody prawnicze. Logika - analiza - argumentacja - hermeneutyka

Bartosz Brożek, Jerzy Stelmach
Wolters Kluwer Polska
Unikalną cechą "Metod prawniczych" jest to, że w jednej książce opisane są cztery różne, nierzadko uznawane za konkurencyjne koncepcje metody prawniczej...
44,10 zł
49,00 zł
Więcej
Legitymacja uprawnionego z akcji
Darmowa dostawa - 0 zł!
Darmowa dostawa - 0 zł!

Legitymacja uprawnionego z akcji

Kacper Wosiak
Wolters Kluwer Polska
W książce kompleksowo omówiono zagadnienia dotyczące zasad identyfikacji osoby uprawnionej z każdego rodzaju akcji oraz zaprezentowano w sposób systematyczny reguły wykonywania poszczególnych uprawnień udziałowych w spółce akcyjnej, z uwzględnieniem możliwych sytuacji spornych na tym tle. Pu....
125,10 zł
139,00 zł
Więcej
Odpowiedzialność odszkodowawcza za niezgodne z prawem działanie władzy publicznej
Darmowa dostawa - 0 zł!
Darmowa dostawa - 0 zł!

Odpowiedzialność odszkodowawcza za niezgodne z prawem działanie władzy publicznej

Michał Ziółkowski
Wolters Kluwer Polska
Autor przedstawił zakresowo alternatywną względem utrwalonej w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego i doktrynie prawa interpretację przepisu konstytucyjnego o odpowiedzialności odszkodowawczej za niezgodne z prawem działanie władzy publicznej.
129,00 zł
Więcej
Kobiety wobec wyzwań współczesności

Kobiety wobec wyzwań współczesności

Dobrochna Bach-Golecka, Dominika Bek, Diana Dajnowicz-Piesiecka, Dorota Dzienisiuk, Małgor...
Wolters Kluwer Polska
Publikacja dotyczy sytuacji kobiet w wymiarze prawa, polityki i filozofii. W szczególności analizuje współczesne uwarunkowania aktywności kobiet w nauce.
89,10 zł
99,00 zł
Więcej
Następstwo prawne na wypadek śmierci po wspólnikach i akcjonariuszach spółek handlowych
Darmowa dostawa - 0 zł!
Darmowa dostawa - 0 zł!

Następstwo prawne na wypadek śmierci po wspólnikach i akcjonariuszach spółek handlowych

Paweł Zdanikowski
Wolters Kluwer Polska
Publikacja jest pierwszym na polskim rynku monograficznym opracowaniem problematyki następstwa prawnego po zmarłych wspólnikach i akcjonariuszach spółek handlowych.
129,00 zł
Więcej
Procedury odwoławcze w europejskim prawie zamówień publicznych
Darmowa dostawa - 0 zł!
Darmowa dostawa - 0 zł!

Procedury odwoławcze w europejskim prawie zamówień publicznych

Aleksandra Sołtysińska
Wolters Kluwer Polska
W monografii omówiono europejski model procedur odwoławczych w zamówieniach publicznych jako narzędzie prawne zapewniające ochronę praw wykonawców i służące osiąganiu celów związanych z interesami ogólnymi.
134,10 zł
149,00 zł
Więcej
Prawo do zwrotu podatku pobranego niezgodnie z prawem unijnym
Promocja!
Promocja!

Prawo do zwrotu podatku pobranego niezgodnie z prawem unijnym

Piotr Wróbel
Wolters Kluwer Polska
W publikacji przedstawiono zakres i treść prawa do zwrotu podatku pobranego niezgodnie z prawem unijnym.
59,49 zł
119,00 zł
Więcej
Bezprawie legislacyjne
Promocja!
Promocja!

Bezprawie legislacyjne

Leszek Bosek
Wolters Kluwer Polska
Jedyne na polskim rynku wydawniczym kompleksowe, monograficzne opracowanie problematyki odpowiedzialności odszkodowawczej za delikty legislacyjne.
64,50 zł
129,00 zł
Więcej
Aby ponownie wybrać temat, odśwież stronę