Facebook
Kategorie
Kategorie

Prawo autorskie

93 profesjonalnych publikacji w tej kategorii
Darmowa dostawa od 50zł
Sortuj:
Sposób wyświetlania:

Zabawy z prawem autorskim

Ryszard Markiewicz
Czy dany wytwór intelektu jest utworem? Które jego elementy objęte są prawem wyłącznym? Czy są podstawy do legalizacji wykorzystania utworu w oparciu o przepisy o dozwolonym użytku publicznym?
89,10 zł

Prawo autorskie i prawa pokrewne

Janusz Barta, Ryszard Markiewicz
Książka jest przewodnikiem po polskim i międzynarodowym prawie autorskim. Prezentuje całość problematyki prawa autorskiego.
62,10 zł

Prawo patentowe

Elżbieta Traple (red. naukowy), Michał du Vall, Paweł Podrecki, Justyna Ożegalska-Trybalsk...
W książce autorzy wyjaśniają m.in.: powstanie prawa do patentu, treść i zakres prawa z patentu, naruszenie patentu i środki jego ochrony, patenty europejskie i ich skutki w Polsce, Patent Europejski o Jednolitym Skutku.
179,10 zł

Charakter prawny mapy cyfrowej

Marlena Jankowska
Pierwsze w Polsce tak szczegółowe omówienie ochrony autorskoprawnej map cyfrowych i jej składowych.
134,10 zł

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Prawa Własności....

"Prace z Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej" wydawane są w ramach Zeszytów Naukowych Uniwersytetu Jagiellońskiego od 1973 r.
110,00 zł

Prawo do fonogramu w świetle ustawy o prawie autorskim i prawach pokre....

Nicholas Ghazal
Pierwszą monografia poświęcona problematyce prawa do fonogramu, będącego prawem pokrewnym prawu autorskiemu.
116,10 zł

Komercjalizacja wyników badań naukowych

Mariusz Załucki, Przemysław Malinowski, Piotr Stec (redaktor naukowy), Beata Więzowska-Cze...
Publikacja dotyczy wszystkich prawnych aspektów tytułowego zagadnienia - ochrony, obrotu i finansowania, a także powiązania z innymi stronami funkcjonowania uczelni.
116,10 zł

Prawnokarna ochrona znaków towarowych

Natalia Daśko
Monografia stanowi pierwsze w literaturze przedmiotu kompleksowe omówienie regulacji dotyczących prawnokarnej ochrony znaków towarowych funkcjonujących w polskim porządku prawnym z silnym kontekstem prawnoporównawczym – analizie poddano prawnokarną ochronę znaków towarowym w prawie międzynarodowym,....
107,10 zł

Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych Prawo własności przemys....

Niniejszy zbiór, wydany w nowej serii tłumaczeń polskich ustaw na język angielski, niemiecki, francuski, włoski i rosyjski, zawiera angielskie tłumaczenie Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz Prawa własności przemysłowej. Tłumaczenia uwzględniają brzmienie ustaw według stanu na lipiec....
206,10 zł

Prawo własności przemysłowej

Aneta Flisek (redakcja)
Stan prawny: 1 kwietnia 2017 r. Seria Twoje Prawo zawiera: Boldowanie najnowszych zmian Przypisy od Redakcji Czytelne hasła i teksty Indeks rzeczowy
17,91 zł

Zdatność arbitrażowa sporów dotyczących patentów

Iga Bałos
Monografia jest pierwszą kompleksową publikacją w języku polskim na temat arbitrażu w sporach patentowych. Zdatność arbitrażowa to cecha, od której ustawodawca uzależnia możliwość poddania sporu pod rozstrzygnięcie sądu polubownego. Autorka analizuje pod tym kątem typowe spory o prawo wyłączne, udzi....
107,10 zł

Prawo autorskie System Prawa Prywatnego Tom 13

Tom 13 z serii Systemu Prawa Prywatnego w sposób dokładny oraz kompleksowy omawia zagadnienia dotyczące prawa autorskiego i praw pokrewnych.Nowe, 4 wydanie uwzględnia wszystkie zmiany w stanie prawnym, które ukazały się od poprzedniego wydania książki w szczególności zmiany wynikające z: tzw.....
359,10 zł

Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych Komentarz

Piotr Ślęzak (redakcja)
Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Komentarz zawiera kompleksowe omówienie ustawy z 4.2.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 666 ze zm.).Prezentowana publikacja omawia m.in.: ogólne zagadnienia dotyczące prawa autorskiego (przedmiot, podmiot....
170,10 zł

Swobodny przepływ audiowizualnych usług medialnych na żądanie w Unii E....

Katarzyna Klafkowska-Waśniowska
Kompleksowe opracowanie dotyczące tzw. usług nielinearnych, czyli nowych form oferowania audycji audiowizualnych traktowanych jako konkurencyjne w stosunku do telewizji.
116,10 zł

Ustawa o ochronie prawnej odmian roślin. Komentarz

Katarzyna Jasińska, Krzysztof Felchner, Marta Lampart, Dawid Marek
Najobszerniejsze w polskiej literaturze opracowanie poświęcone zagadnieniu ochrony odmian roślin.
152,10 zł

Prawo autorskie

Prawo autorskie jest zbiorem norm prawnych stworzonych w celu zagwarantowania ochrony twórczości naukowej, literackiej oraz artystycznej. W znaczeniu podmiotowym prawo autorskie ustala uprawnienia majątkowe i osobiste autora do dzieł i utworów przez niego stworzonych.

Według obowiązujących przepisów prawa autorskiego, prawa osobiste twórcy nie mogą zostać utracone ani też przeniesione na inne osoby. Zbywalne i dziedziczne są jedynie prawa majątkowe autora, które z kolei wygasają po upływie określonego czasu.

Prawo autorskie stoi na straży integralności i spójności dzieła, zabraniając dokonywania bez zgody twórcy jakichkolwiek przeróbek, skrótów lub przekładów. Chroni także wszystkie utwory i ich autorów przed plagiatem.

Podstawowymi obowiązującymi źródłami prawa autorskiego w Polsce są przepisy o prawie autorskim wprowadzone w 1994 roku. Przyjęta wówczas ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych reguluje przedmiot i podmiot prawa autorskiego, opisuje wyjątki i ograniczenia, okres obowiązywania praw autorskich, a także określa sposoby ochrony przedmiotów praw autorskich.

Kupując w profinfo zyskujesz

Gwarancja najlepszej ceny
Gwarancję najlepszej ceny
Darmowa dostawa już od 50 zł
Darmową dostawę już od 50 zł
Pomoc konsultanta na infolinii
Pomoc konsultanta na infolinii
Promocyjne ceny i rabaty
Promocyjne ceny i rabaty
Sprawna realizacja zamówienia
Sprawną realizację zamówienia