Facebook
Statuszamówienia
Kategorie
Kategorie

Marketing i zarządzanie w ochronie zdrowia

52 profesjonalnych publikacji w tej kategorii
Darmowa dostawa od 50zł
Sortuj:
Sposób wyświetlania:

Zarządzanie podmiotem leczniczym akredytowanym

Małgorzata Jabłońska, Joanna Mrowicka (redaktor naukowy), Łukasz Małecki-Tepicht
Publikacja przeznaczona jest dla menadżerów ochrony zdrowia różnego szczebla. Zainteresuje także lekarzy i pielęgniarki.
152,10 zł

Komercyjne świadczenie usług medycznych przez szpitale publiczne

Ewelina Nojszewska, Waldemar Malinowski, Sebastian Sikorski
Publikacja zawiera analizę kontrowersyjnego zagadnienia, jakim jest odpłatne leczenie przez szpitale publiczne, zaprezentowanego w ujęciu prawnym i ekonomicznym, a także ze szczególnym uwzględnieniem problemów pojawiających się w praktyce.
125,10 zł

Model wyceny świadczeń zdrowotnych dla lecznictwa szpitalnego

Magdalena Kludacz-Alessandri
Publikacja przedstawia propozycję modelu wyceny świadczeń zdrowotnych dla lecznictwa stacjonarnego w Polsce.
89,10 zł

Zarządzanie ewolucyjnymi zmianami w szpitalach publicznych. Teoria i p....

Piotr Lenik
W publikacji ukazano menedżerską perspektywę zarządzania zmianami w publicznych podmiotach ochrony zdrowia, głównie szpitalach publicznych.
116,10 zł

Zarządzanie produktami leczniczymi. Teoria i praktyka

Urszula Religioni
W publikacji kompleksowo omówiono problematykę gospodarowania lekiem w podmiotach leczniczych - począwszy od zamówienia leków aż do ich podania pacjentom - ze szczególnym uwzględnieniem metod optymalizujących ten proces.
71,10 zł

Zarządzanie wiedzą w ochronie zdrowia z wykorzystaniem wybranych rozwi....

Tomasz Adam Karkowski, Karol Korczak
W publikacji omówiono problematykę zarządzania wiedzą w ochronie zdrowia ze szczególnym uwzględnieniem kontekstu zastosowań technologii informacyjno-komunikacyjnych.
49,50 zł
99,00 zł

Pogoda na starość. Podręcznik skutecznego wspierania seniorów

Książka zawiera unikatowe i zgodne z najnowszym stanem wiedzy informacje dotyczące procesów starzenia się i starości.
53,10 zł

Prawne oraz zarządcze aspekty prowadzenia dokumentacji medycznej

Marcin Śliwka (red. naukowy)
W publikacji omówiono tematykę prowadzenia, udostępniania oraz analizy dokumentacji medycznej zarówno z perspektywy prawnej, jak i zarządczej.
71,10 zł

Kara umowna w kontraktach z Narodowym Funduszem Zdrowia

Tamara Zimna
Publikacja omawia problematykę odpowiedzialności kontraktowej świadczeniodawców realizujących umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
62,10 zł

Kontrola podmiotów leczniczych

Bogusław Sygit, Damian Wąsik
Publikacja zawiera omówienie najczęściej występujących problemów praktycznych związanych z interpretacją przepisów dotyczących zasad prowadzenia kontroli podmiotów leczniczych, a także wzory wybranych pism odnoszących się do kontroli.
62,10 zł

Ustawa o systemie informacji w ochronie zdrowia. Komentarz

Damian Wąsik
Komplesowa wykładnia przepisów ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia, w której omówiono m.in. ustawowe rejestry medyczne i systemy teleinformatyczne.
89,10 zł

Zarządzanie progresywne zdrowiem. Kierunki, strategie, metody

Violetta Korporowicz
W publikacji omówiono zagadnienia niezbędne do nowoczesnego, progresywnego zarządzania w ochronie zdrowia, którego istota polega na łączeniu licznych dyscyplin wiedzy (ekonomii, prawa, psychologii, socjologii) przy jednoczesnym uwzględnieniu perspektywy mikro i makrospołecznej oraz społecznych uwaru....
80,10 zł

Zagrożenia zdrowia publicznego. Część 2. Zdrowie człowieka a środowisk....

Andrzej Denys (red. naukowy)
Publikacja skupia się na zagadnieniu związku zdrowia człowieka z szeroko rozumianym środowiskiem i podejmuję próbę odpowiedzi na pytania, jak zwiększyć efektywność opieki zdrowotnej bez nadmiernego wzrostu kosztów oraz jak sprawić, by każdy z nas w większym stopniu odpowiadał za własne zdrowie
62,10 zł

Świadczenia szpitalne w powiązaniu z procesami zaopatrzenia medycznego....

Tomasz Adam Karkowski
Publikacja pokazuje uwarunkowania świadczeń szpitalnych w powiązaniu z procesami zaopatrzenia zarówno medycznego, jak i niemedycznego.
44,10 zł

Zarządzanie w opiece zdrowotnej. Nowe wyzwania

Marcin Kautsch (red.)
Sposoby rozwiązywania problemów organizacyjnych ochrony zdrowia, opisuje istotne elementy składające się na organizację ochrony zdrowia oraz wskazuje różnorodne przykłady narzędzi zarządczych.
80,10 zł

Marketing i zarządzanie w ochronie zdrowia

Zarządzanie i marketing w ochronie zdrowia to dyscypliny łączone często w jeden kierunek na uczelniach wyższych. Jego absolwenci zdobywają wiedzę i umiejętności z zakresu marketingu oraz zarządzania placówkami opieki zdrowotnej.

Skuteczne zarządzanie placówkami opieki zdrowotnej wymaga profesjonalnie przygotowanej kadry menedżerskiej posiadającej dużą wiedzę z zakresu funkcjonowania jednostek służby zdrowia oraz właściwych sposobów przeprowadzania ich restrukturyzacji i przekształceń. Specjaliści z tej dziedziny zajmują się także wdrażaniem określonych norm jakości, odpowiednim zarządzaniem personelem placówek medycznych oraz analizowaniem potrzeb rynku i wyciąganiem wniosków z poczynionych obserwacji.

W zakres marketingu i zarządzania w ochronie zdrowia wchodzi m. in. etyka w jednostkach zdrowia, gospodarka lekami, marketing usług medycznych, prawo pracy, Public Relations w ochronie zdrowia, sporządzanie biznesplanów dla zakładów opieki zdrowotnej, a także nadzór sanitarno – epidemiologiczny i zarządzanie bezpieczeństwem pacjenta.

Kupując w profinfo zyskujesz

Gwarancja najlepszej ceny
Gwarancję najlepszej ceny
Darmowa dostawa już od 50 zł
Darmową dostawę już od 50 zł
Pomoc konsultanta na infolinii
Pomoc konsultanta na infolinii
Promocyjne ceny i rabaty
Promocyjne ceny i rabaty
Sprawna realizacja zamówienia
Sprawną realizację zamówienia