Facebook

Teksty_Ustaw_2021_Bannery_SPRING-3595_1920x60.jpg [39.58 KB]

Kategorie
Kategorie
Strefa Aplikanta
Rabat -50%
Koronawirus a prawo Koronawirus a prawo

Banner_Super_Oferta_SPRING-3346_1140x200.jpg [65.77 KB]

Ponad 100 książek z rabatem -50%

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów. Komentarz
Promocja!
70 %

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów. Komentarz

Łukasz Sanakiewicz
Wolters Kluwer Polska

Publikacja w przystępny sposób omawia przepisy ustawy z 20.07.2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, które weszły w życie 1.01.2019 r.

38,70 zł
129,00 zł
Więcej
Postępowania konsensualne i szczególne w procesie karnym. Praktyczny przewodnik ze wzorami pism
Promocja!
20 %

Postępowania konsensualne i szczególne w procesie karnym. Praktyczny przewodnik ze wzorami pism

Piotr Karlik
Wolters Kluwer Polska

Książka stanowi praktyczne ujęcie problematyki postępowań konsensualnych i szczególnych w postępowaniu karnym.

103,20 zł
129,00 zł
Więcej
Ograniczenia swobody umów w kształtowaniu stosunku ubezpieczenia na cudzy rachunek
Promocja!
20 %

Ograniczenia swobody umów w kształtowaniu stosunku ubezpieczenia na cudzy rachunek

Zbigniew Długosz
Wolters Kluwer Polska

Monografia uwzględnia nowe przepisy ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, która weszła w życie 1.01.2016 r.

103,20 zł
129,00 zł
Więcej
Szkoda antymonopolowa. Zasady odpowiedzialności oraz dochodzenia roszczeń odszkodowawczych
Promocja!
20 %

Szkoda antymonopolowa. Zasady odpowiedzialności oraz dochodzenia roszczeń odszkodowawczych

Konrad Kohutek
Wolters Kluwer Polska

Publikacja zawiera liczne przykłady (kazusy) z dotychczasowej praktyki stosowania prawa konkurencji.

95,19 zł
119,00 zł
Więcej
Nielegalnie uzyskane dowody w procesie karnym. W poszukiwaniu optymalnego rozwiązania
Darmowa dostawa - 0 zł!
10 %

Nielegalnie uzyskane dowody w procesie karnym. W poszukiwaniu optymalnego rozwiązania

Wojciech Jasiński
Wolters Kluwer Polska

Pierwsza monografia naukowa dotycząca tematyki nielegalnie uzyskanych dowodów w procesie karnym.

134,10 zł
Więcej
Rezygnacja z oskarżania w toku postępowania sądowego w polskim procesie karnym
Darmowa dostawa - 0 zł!
10 %

Rezygnacja z oskarżania w toku postępowania sądowego w polskim procesie karnym

Michał Kurowski
Wolters Kluwer Polska

Całościowe opracowanie problematyki aktu oskarżenia. Wskazuje konkretne rozwiązania dla prokuratorów, adwokatów i funkcjonariuszy Policji.

134,10 zł
Więcej
Postępowanie przed sądem I instancji w znowelizowanym procesie karnym
Promocja!
20 %

Postępowanie przed sądem I instancji w znowelizowanym procesie karnym

Anna Dziergawka, Wiesław Juchacz, Dariusz Kala, Maja Klubińska, Karolina Korkowska-Krokos,...
Wolters Kluwer Polska

W publikacji autorzy odnoszą się do najważniejszych dla praktyków, zupełnie nowych kwestii, dotyczących np. kontrowersyjnej możliwości wykorzystania przez sąd dowodów pozyskanych w sposób nielegalny.

103,20 zł
129,00 zł
Więcej
Uczestnik postępowania nieprocesowego - zagadnienia konstrukcyjne
Promocja!
Darmowa dostawa - 0 zł!
20 %

Uczestnik postępowania nieprocesowego - zagadnienia konstrukcyjne

Piotr Rylski
Wolters Kluwer Polska

Książka stanowi pierwsze kompleksowe opracowanie instytucji uczestnika postępowania nieprocesowego w polskiej doktrynie.

191,21 zł
239,00 zł
Więcej
Probacja. Resocjalizacja z udziałem społeczeństwa. Konteksty antropologiczno-filozoficzne
10 %

Probacja. Resocjalizacja z udziałem społeczeństwa. Konteksty antropologiczno-filozoficzne

Andrzej Bałandynowicz
Wolters Kluwer Polska

Prezentowana publikacja oparta jest na podejściu interdyscyplinarno-międzyobszarowym. Autor ukazuje koncepcję probacji, która pozwala na stosowanie we wspomaganiu i nabywaniu umiejętności komunikacyjnych, rozwojowych i przystosowawczych osób karanych, wartości kreujących ich tożsamość osobową.

71,11 zł
Więcej
Nabory i konkursy w służbie publicznej
Promocja!
Darmowa dostawa - 0 zł!
20 %

Nabory i konkursy w służbie publicznej

Stefan Płażek
Wolters Kluwer Polska

Publikacja podejmuje temat konstytucyjnego wymogu równego i powszechnego dostępu wszystkich obywateli do służby publicznej. 

159,20 zł
199,00 zł
Więcej
Sprawozdania podatkowe w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego
Promocja!
70 %

Sprawozdania podatkowe w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego

Aleksandra Bieniaszewska, Paweł Borszowski, Klaudia Stelmaszczyk
Wolters Kluwer Polska

Kompleksowe omówienie sprawozdań podatkowych gmin w związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z 20.12.2017 r.

23,70 zł
79,00 zł
Więcej
Pełnomocnictwo, prokura, reprezentacja stron umów w obrocie nieruchomościami
Darmowa dostawa - 0 zł!
10 %

Pełnomocnictwo, prokura, reprezentacja stron umów w obrocie nieruchomościami

Wojciech Gonet
Wolters Kluwer Polska

W publikacji przestawiono zasady właściwej reprezentacji różnych podmiotów przy zawieraniu umów związanych z obrotem nieruchomościami.

233,10 zł
Więcej
Ustrój sądów powszechnych. Przepisy z wprowadzeniem
Promocja!
20 %

Ustrój sądów powszechnych. Przepisy z wprowadzeniem

Bartłomiej Przymusiński
Wolters Kluwer Polska

Publikacja jest przeznaczona dla tych wszystkich - nie tylko prawników - dla których ważne są unormowania dotyczące funkcjonowania sądów.

55,20 zł
69,00 zł
Więcej
Dochodzenie roszczeń w postępowaniu grupowym. Komentarz
Promocja!
Darmowa dostawa - 0 zł!
20 %

Dochodzenie roszczeń w postępowaniu grupowym. Komentarz

Małgorzata Sieradzka
Wolters Kluwer Polska

W publikacji omówiono praktyczne aspekty stosowania ustawy o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym, a także wskazano wykładnię przepisów niejasnych lub budzących wątpliwości.

135,20 zł
169,00 zł
Więcej
Granice naturalizacji prawa
Promocja!
20 %

Granice naturalizacji prawa

Marcin Gorazda
Wolters Kluwer Polska

"Jeśli można mówić o modach w filozofii, to niewątpliwie jedną z aktualnie panujących jest moda na dyskusje wokół naturalizmu. Pojęcie to przy tym pojawia się w różnych kontekstach i przy różnych problemach filozoficznych, wprowadzając (jak to zwykle w filozofii) nieco zamieszania. Nie zawsze przy tym dyskusjom wokół naturalizmu wydają się towarzyszyć rzeczywiste problemy ontologiczne czy epistemologiczne, stąd uzasadnione jest twierdzenie o pewnej, dominującej modzie w tym względzie. Omawiając problem naturalizacji prawa i jego granic, można by w zasadzie ograniczyć się do kwestii związanych z filozofią moralną, przyjmując, że prawo, składające się ze zdań normatywnych, wpisuje się w tę gałąź filozofii". 

fragment publikacji

103,20 zł
129,00 zł
Więcej
Prawne problemy i wyzwania Unii Europejskiej
Promocja!
70 %

Prawne problemy i wyzwania Unii Europejskiej

Łukasz Pisarczyk
Wolters Kluwer Polska

Unia Europejska przechodzi jeden z najpoważniejszych kryzysów w swojej historii. Dlatego, pamiętając o wielowymiarowości podejmowanych zagadnień, należy prowadzić dyskusję na temat prawnych problemów i wyzwań stojących przed Unią Europejską.

47,70 zł
159,00 zł
Więcej
Rozwiązanie małżeństwa i stwierdzenie nieważności małżeństwa w sądach kościelnych po reformie Papieża Franciszka
Promocja!
70 %

Rozwiązanie małżeństwa i stwierdzenie nieważności małżeństwa w sądach kościelnych po reformie Papieża Franciszka

Seweryn Świaczny
Wolters Kluwer Polska

W książce szczegółowo omówiono powody stwierdzenia nieważności i rozwiązania małżeństwa oraz ich procedury.

29,70 zł
99,00 zł
Więcej
Odpowiedzialność za długi spadkowe. Komentarz
Promocja!
70 %

Odpowiedzialność za długi spadkowe. Komentarz

Elżbieta Skowrońska-Bocian
Wolters Kluwer Polska

Omówienie problematyki odpowiedzialności za długi spadkowe, a także analiza zmian wprowadzonych ustawą z 20.03.2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw.

26,70 zł
89,00 zł
Więcej
Wdrożenie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych. Aspekty proceduralne
Promocja!
20 %

Wdrożenie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych. Aspekty proceduralne

Edyta Bielak-Jomaa, Urszula Góral
Wolters Kluwer Polska

W publikacji zostały przedstawione najważniejsze zagadnienia dotyczące szeroko rozumianych aspektów proceduralnych związanych z wdrożeniem rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r.

79,20 zł
99,00 zł
Więcej
Prawo wojskowe
Promocja!
20 %

Prawo wojskowe

Waldemar Kitler, Dariusz Nowak, Marta Stepnowska
Wolters Kluwer Polska

Publikacja jest pierwszym na rynku opracowaniem kompleksowo omawiającym zagadnienia prawa wojskowego.

79,20 zł
99,00 zł
Więcej
Szczególne formy spółek
Promocja!
Darmowa dostawa - 0 zł!
20 %

Szczególne formy spółek

Justyna Dąbrowska, Aleksandra Gawrysiak-Zabłocka, Andrzej Kidyba, Marek Michalski, Tomasz...
Wolters Kluwer Polska

Książka jest pierwszym monograficznym opracowaniem przedstawiającym w sposób kompleksowy problematykę szczególnych typów spółek akcyjnych, w którym wyjaśniono specyfikę zdecydowanej większości z nich.

191,21 zł
239,00 zł
Więcej
Prawne zabezpieczenia zapłaty wierzytelności
Promocja!
70 %

Prawne zabezpieczenia zapłaty wierzytelności

Izabela Heropolitańska
Wolters Kluwer Polska

Nowe i gruntownie poszerzone wydanie cenionej publikacji. Autorka nie tylko szczegółowo omawia zabezpieczenia zapłaty wierzytelności, ale także - dzięki wiedzy nabytej podczas wieloletniej pracy w banku - w jasny i praktyczny sposób wyjaśnia wszelkie wątpliwości.

53,70 zł
179,00 zł
Więcej
Słuszne odszkodowanie za wywłaszczenie nieruchomości
Promocja!
70 %

Słuszne odszkodowanie za wywłaszczenie nieruchomości

Zbigniew Czarnik
Wolters Kluwer Polska

Publikacja omawia jedno z podstawowych zagadnień prawa wywłaszczeniowego, czyli odszkodowanie.

38,70 zł
129,00 zł
Więcej
Przymus leczenia i inne interwencje medyczne bez zgody pacjenta
Promocja!
20 %

Przymus leczenia i inne interwencje medyczne bez zgody pacjenta

Natalia Karczewska-Kamińska
Wolters Kluwer Polska

W publikacji omówiono prawne aspekty interwencji medycznych wykonywanych bez zgody pacjenta jako wyjątków od zasady autonomii woli pacjenta.

79,20 zł
99,00 zł
Więcej
Odmowa dokonania czynności notarialnej i jej zaskarżenie
Promocja!
Darmowa dostawa - 0 zł!
20 %

Odmowa dokonania czynności notarialnej i jej zaskarżenie

Marta Nowocień
Wolters Kluwer Polska

Pierwsza na rynku pozycja, w której kompleksowo omówiono instytucję odmowy dokonania czynności notarialnej przez notariusza oraz możliwość jej zaskarżenia.

159,20 zł
199,00 zł
Więcej
Ograniczenia działalności gospodarczej ze względu na ochronę przyrody
Promocja!
20 %

Ograniczenia działalności gospodarczej ze względu na ochronę przyrody

Daria Danecka, Joanna Kierzkowska, Diana Trzcińska
Wolters Kluwer Polska

W książce omówiono najważniejsze ograniczenia przyrodnicze w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej.

79,20 zł
99,00 zł
Więcej
Metodyka pracy sędziego sądu administracyjnego
Promocja!
Darmowa dostawa - 0 zł!
20 %

Metodyka pracy sędziego sądu administracyjnego

Bogusław Dauter
Wolters Kluwer Polska

Publikacja wskazuje, w jaki sposób sędzia sądu administracyjnego powinien posługiwać się określonymi instytucjami procedury sądowoadministracyjnej, zwłaszcza w ich praktycznym zastosowaniu.

215,20 zł
269,00 zł
Więcej
Mediacja w postępowaniu cywilnym. Komentarz
Promocja!
20 %

Mediacja w postępowaniu cywilnym. Komentarz

Katarzyna Antolak-Szymanski , Olga Maria Piaskowska
Wolters Kluwer Polska

W publikacji szczegółowo omówiono mediację w postępowaniu cywilnym po zmianach wprowadzonych nowelą z dnia 10 września 2015 r. oraz wydanymi na jej podstawie aktami wykonawczymi.

103,20 zł
129,00 zł
Więcej
Status dziecka jako uczestnika postępowania nieprocesowego
Promocja!
70 %

Status dziecka jako uczestnika postępowania nieprocesowego

Joanna Bodio
Wolters Kluwer Polska

Celem książki jest analiza statusu dziecka w postępowaniu nieprocesowym, zarówno kodeksowym, jak i pozakodeksowym, na tle obowiązującego stanu prawnego, wobec braku wyraźnego uregulowania tej kwestii w przepisach kodeksu postępowania cywilnego i ustaw pozakodeksowych.

38,70 zł
129,00 zł
Więcej
Zatrudnianie pracowników tymczasowych. Komentarz
Promocja!
20 %

Zatrudnianie pracowników tymczasowych. Komentarz

Anna Reda-Ciszewska, Magdalena Barbara Rycak
Wolters Kluwer Polska

W publikacji w sposób kompleksowy i przystępny przedstawiono zasady zatrudniania pracowników tymczasowych.

95,19 zł
119,00 zł
Więcej
Polityka Unii Europejskiej w zakresie powrotów. Aspekty prawne
Promocja!
90 %

Polityka Unii Europejskiej w zakresie powrotów. Aspekty prawne

Katarzyna Strąk
Wolters Kluwer Polska

Kompleksowe omówienie prawnych aspektów polityki Unii Europejskiej w zakresie powrotów.

12,90 zł
129,00 zł
Więcej
Informatyzacja postępowania arbitrażowego
Promocja!
90 %

Informatyzacja postępowania arbitrażowego

Aneta Arkuszewska
Wolters Kluwer Polska

Kompleksowa prezentacja problematyki informatyzacji postępowania arbitrażowego.

12,90 zł
129,00 zł
Więcej
Sądownictwo polubowne a sądy państwowe wobec zasady nieingerencji sądu państwowego w działalność sądu polubownego i jego skład
Darmowa dostawa - 0 zł!
10 %

Sądownictwo polubowne a sądy państwowe wobec zasady nieingerencji sądu państwowego w działalność sądu polubownego i jego skład

Marcin Orecki
Wolters Kluwer Polska

W książce przedstawiono m.in. przesłanki i kryteria rozróżnienia między dopuszczalną a niedopuszczalną interwencją sądu państwowego w działalność i skład sądu polubownego.

134,10 zł
Więcej
Upadłość i restrukturyzacja deweloperów. Komentarz
Promocja!
70 %

Upadłość i restrukturyzacja deweloperów. Komentarz

Marek Porzycki
Wolters Kluwer Polska

W książce omówiono w sposób całościowy skutki niewypłacalności deweloperów oraz przedstawiono trzy zasadnicze drogi rozwiązania problemów wynikających z tej sytuacji.

38,70 zł
129,00 zł
Więcej

Nowości 2020 

Czynności procesowe obrońcy i pełnomocnika w sprawach karnych
Nowość
Bestseller
Darmowa dostawa - 0 zł!
10 %

Czynności procesowe obrońcy i pełnomocnika w sprawach karnych

Dariusz Świecki
Wolters Kluwer Polska

Szóste wydanie popularnej publikacji przedstawiającej krok po kroku czynności obrońcy i pełnomocnika w procesie karnym.

143,10 zł
Więcej
Czynności procesowe zawodowego pełnomocnika w sprawach cywilnych
Bestseller
Darmowa dostawa - 0 zł!
10 %

Czynności procesowe zawodowego pełnomocnika w sprawach cywilnych

Henryk Pietrzkowski
Wolters Kluwer Polska

Publikacja objaśnia krok po kroku postępowanie cywilne z punktu widzenia obowiązków i uprawnień zawodowego pełnomocnika procesowego.

152,09 zł
Więcej
Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego. Komentarz
Nowość
Darmowa dostawa - 0 zł!
10 %

Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego. Komentarz

Paweł A. Blajer, Wojciech Gonet
Wolters Kluwer Polska

Szczegółowe omówienie zasad obrotu nieruchomościami rolnymi oraz propozycje rozwiązań problemów, które mogą wystąpić w związku z ich stosowaniem.

152,09 zł
Więcej
Proces cywilny. Sprawa o zadośćuczynienie i odszkodowanie. Od wniesienia pozwu do prawomocnego wyroku
10 %

Proces cywilny. Sprawa o zadośćuczynienie i odszkodowanie. Od wniesienia pozwu do prawomocnego wyroku

Aleksandra Partyk, Tomasz Partyk
Wolters Kluwer Polska

Praktyczne stosowanie przepisów postępowania cywilnego na przykładzie procesu o odszkodowanie.

107,10 zł
Więcej
Kodeks postępowania karnego. Komentarz
Nowość
Darmowa dostawa - 0 zł!
10 %

Kodeks postępowania karnego. Komentarz

Małgorzata Beata Janicz, Cezary Kulesza, Jarosław Matras, Hanna Paluszkiewicz, Barbara Sko...
Wolters Kluwer Polska

W komentarzu uwzględnione zostały wszystkie najnowsze zmiany do przepisów Kodeksu postępowania karnego, w tym tzw. ustawy covidowskie.

242,10 zł
Więcej
Upadłość konsumencka
Promocja!
10 %

Upadłość konsumencka

Aleksandra Machowska
Wolters Kluwer Polska

Publikacja prezentuje całościowo upadłość konsumencką w ujęciu praktycznym po obszernej nowelizacji dokonanej ustawą z 30.08.2019 r.

116,10 zł
129,00 zł
Więcej

Nowe Teksty ustaw 2020

Kodeks spółek handlowych. Krajowy Rejestr Sądowy. Prawo przedsiębiorców. Prawo upadłościowe. Prawo restrukturyzacyjne. Udostępnianie informacji gospodarczych i wymiana danych gospodarczych
Nowość
Promocja!
10 %

Kodeks spółek handlowych. Krajowy Rejestr Sądowy. Prawo przedsiębiorców. Prawo upadłościowe. Prawo restrukturyzacyjne. Udostępnianie informacji gospodarczych i wymiana danych gospodarczych

Wolters Kluwer Polska

Najważniejsze zmiany wynikające z ustaw:
- z 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 568 ze zm.),
- z 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wspracia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. poz. 695 ze zm.),
- z 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz.U. poz. 1086),
- z 16 lipca 2020 r. o udzielaniu pomocy publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców (Dz.U. poz. 1298).

62,10 zł
69,00 zł
Więcej

Komentarze w niskich cenach

Kodeks spółek handlowych. Komentarz. Tom I
Promocja!
Darmowa dostawa - 0 zł!
20 %

Kodeks spółek handlowych. Komentarz. Tom I

Józef Frąckowiak, Andrzej Kidyba, Katarzyna Kopaczyńska-Pieczniak, Marek Michalski
Wolters Kluwer Polska

W prezentowanym tomie omówiono przepisy ogólne oraz regulujące działanie spółek osobowych - jawnej, partnerskiej, komandytowej i komandytowo-akcyjnej.

159,20 zł
199,00 zł
Więcej
Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz
Promocja!
60 %

Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz

Agata Cebera, Jakub Firlus, Anna Golęba, Tadeusz Kiełkowski, Kamil Klonowski, Hanna Knysia...
Wolters Kluwer Polska

Kompleksowe omówienie procedury administracyjnej jurysdykcyjnej ogólnej.

95,60 zł
239,00 zł
Więcej
Kodeks cywilny. Komentarz. Tom VI. Spadki (art. 922–1088)
Promocja!
Darmowa dostawa - 0 zł!
20 %

Kodeks cywilny. Komentarz. Tom VI. Spadki (art. 922–1088)

Mariusz Fras, Magdalena Habdas, Agnieszka Dyszlewska-Tarnawska, Grzegorz Gorczyński, Agnie...
Wolters Kluwer Polska

Publikacja, będąca częścią obszernego wielotomowego komentarza do Kodeksu cywilnego, prezentuje nowatorskie podejście do omawiania przepisów, kładąc nacisk na praktyczne aspekty ich wykładni i stosowania.

159,20 zł
199,00 zł
Więcej
Prawo autorskie. Wzory umów z komentarzem
Promocja!
20 %

Prawo autorskie. Wzory umów z komentarzem

Piotr Ślęzak
Wolters Kluwer Polska

Wzory umów z zakresu prawa autorskiego z komentarzami oraz ogólne zasady ich zawierania

103,20 zł
129,00 zł
Więcej
Kodeks spółek handlowych. Łączenie, podział i przekształcanie spółek. Komentarz
Promocja!
Darmowa dostawa - 0 zł!
20 %

Kodeks spółek handlowych. Łączenie, podział i przekształcanie spółek. Komentarz

Małgorzata Badowska, Michał Boryczka, Maciej Boryczko, Krzysztof Jasiński, Marcin Kasprzyk...
Wolters Kluwer Polska

Kompleksowe omówienie przebiegu regulowanych Kodeksem spółek handlowych procedur łączenia, podziału oraz przekształcenia na każdym ich etapie.

159,20 zł
199,00 zł
Więcej
Umowy w obrocie gospodarczym. Wzory. Komentarze. Orzecznictwo
Promocja!
Darmowa dostawa - 0 zł!
20 %

Umowy w obrocie gospodarczym. Wzory. Komentarze. Orzecznictwo

Przemysław Bryłowski, Paweł Daszczuk, Małgorzata Dumkiewicz, Zdzisław Gawlik, Agnieszka Go...
Wolters Kluwer Polska

Publikacja zawiera wzory umów handlowych wraz ze zwięzłymi komentarzami oraz odpowiednio dobranym orzecznictwem.

199,20 zł
249,00 zł
Więcej
Kodeks postępowania karnego. Tom II. Komentarz do art. 167-296
Promocja!
Darmowa dostawa - 0 zł!
50 %

Kodeks postępowania karnego. Tom II. Komentarz do art. 167-296

Ryszard Stefański, Stanisław Zabłocki
Wolters Kluwer Polska

Obszerna analiza przepisów regulujących dowody i środki przymusu.

164,49 zł
329,00 zł
Więcej
Kodeks postępowania karnego. Tom I. Komentarz do art. 1-166
Promocja!
Darmowa dostawa - 0 zł!
20 %

Kodeks postępowania karnego. Tom I. Komentarz do art. 1-166

Jacek Kosonoga, Jerzy Skorupka, Ryszard Stefański, Stanisław Zabłocki
Wolters Kluwer Polska

Publikacja zawiera szczegółowe omówienie naczelnych zasad procesu karnego, właściwości i składu sądu, statusu stron, obrońców i pełnomocników oraz czynności procesowych. 

263,19 zł
329,00 zł
Więcej
Ustawa o opiece nad dziećmi w wieku do lat trzech. Komentarz
Promocja!
70 %

Ustawa o opiece nad dziećmi w wieku do lat trzech. Komentarz

Artur Olszewski
Wolters Kluwer Polska

W publikacji szczegółowo omówiono zasady organizowania i funkcjonowania opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz kwalifikacje osób sprawujących opiekę.

38,70 zł
129,00 zł
Więcej

Ochrona danych osobowych

Ustawa o ochronie danych osobowych. Komentarz
Promocja!
70 %

Ustawa o ochronie danych osobowych. Komentarz

Edyta Bielak-Jomaa, Witold Chomiczewski, Piotr Drobek, Maciej Gawroński, Urszula Góral, Ka...
Wolters Kluwer Polska

W komentarzu uwzględniono najnowsze zmiany wprowadzone do polskiej ustawy o ochronie danych osobowych.

80,70 zł
269,00 zł
Więcej
Ogólne rozporządzenie o ochronie danych. Ustawa o ochronie danych osobowych. Komentarz
Promocja!
Darmowa dostawa - 0 zł!
20 %

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych. Ustawa o ochronie danych osobowych. Komentarz

Paweł Fajgielski
Wolters Kluwer Polska

Pierwszy komentarz do nowej polskiej ustawy i RODO.

231,20 zł
289,00 zł
Więcej
Wdrożenie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych. Aspekty proceduralne
Promocja!
20 %

Wdrożenie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych. Aspekty proceduralne

Edyta Bielak-Jomaa, Urszula Góral
Wolters Kluwer Polska

W publikacji zostały przedstawione najważniejsze zagadnienia dotyczące szeroko rozumianych aspektów proceduralnych związanych z wdrożeniem rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r.

79,20 zł
99,00 zł
Więcej
Reforma ochrony danych osobowych. Współpraca administracyjna w świetle ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
Promocja!
Darmowa dostawa - 0 zł!
20 %

Reforma ochrony danych osobowych. Współpraca administracyjna w świetle ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych

Maciej Kawecki
Wolters Kluwer Polska

Publikacja w znacznej części to praktyczny komentarz do części przepisów ogólnego rozporządzenia w zakresie, w jakim reguluje ono mechanizmy współpracy w sprawach ochrony danych osobowych.

159,20 zł
199,00 zł
Więcej
Kościelne modele ochrony danych osobowych
Promocja!
70 %

Kościelne modele ochrony danych osobowych

Bernard Łukańko
Wolters Kluwer Polska

W publikacji przedstawiono zagadnienie ochrony danych osobowych w kościołach i związkach wyznaniowych.

35,70 zł
119,00 zł
Więcej
Ochrona danych osobowych na podstawie RODO
Promocja!
20 %

Ochrona danych osobowych na podstawie RODO

Andrzej Krasuski
Wolters Kluwer Polska

Publikacja zawiera omówienie praktycznych zagadnień prawnych związanych z ochroną danych osobowych po wejściu w życie z dniem 25.05.2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679.

 

71,20 zł
89,00 zł
Więcej
Ochrona danych osobowych w sektorze publicznym
Promocja!
20 %

Ochrona danych osobowych w sektorze publicznym

Mirosław Gumularz
Wolters Kluwer Polska

Przedstawienie kluczowych wymogów wynikających z RODO, w zderzeniu z sytuacją prawną podmiotów z szeroko pojmowanego sektora publicznego.

79,20 zł
99,00 zł
Więcej
RODO. Zmiany w zakresie ochrony danych osobowych. Porównanie przepisów. Praktyczne uwagi
Promocja!
20 %

RODO. Zmiany w zakresie ochrony danych osobowych. Porównanie przepisów. Praktyczne uwagi

Dominik Lubasz
Wolters Kluwer Polska

Porównanie dotychczasowych regulacji z zakresu ochrony danych osobowych ze zmianami wprowadzonymi przez rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).

79,20 zł
99,00 zł
Więcej

Podatki i rachunkowość

Compliance w podmiotach nadzorowanych rynku finansowego. Aspekty praktyczne
Darmowa dostawa - 0 zł!
10 %

Compliance w podmiotach nadzorowanych rynku finansowego. Aspekty praktyczne

Paweł Eleryk, Alicja Piskorz-Szpytka, Przemysław Szpytka
Wolters Kluwer Polska

Praktyczne opracowanie kluczowych kwestii z zakresu compliance w podmiotach rynku finansowego.

152,09 zł
Więcej
Wykonanie, niewykonanie i nienależyte wykonanie zobowiązania podatkowego
Promocja!
Darmowa dostawa - 0 zł!
20 %

Wykonanie, niewykonanie i nienależyte wykonanie zobowiązania podatkowego

Maciej Ślifirczyk
Wolters Kluwer Polska

Kompleksowe omówienie instytucji wykonania zobowiązania podatkowego wraz z problematyką jego niewykonania oraz nienależytego wykonania na gruncie polskiego prawa podatkowego.

119,20 zł
149,00 zł
Więcej
Planowanie sukcesyjne. Prawne i podatkowe aspekty zarządu sukcesyjnego przedsiębiorstwem osoby fizycznej
Promocja!
70 %

Planowanie sukcesyjne. Prawne i podatkowe aspekty zarządu sukcesyjnego przedsiębiorstwem osoby fizycznej

Adam Mariański
Wolters Kluwer Polska

Publikacja będzie pomocna w wyborze niezbędnych mechanizmów sukcesji minimalizujących obciążenia podatkowe, przy jednoczesnym zagwarantowaniu ochrony majątku przedsiębiorstwa rodzinnego dla przyszłych pokoleń.

41,70 zł
139,00 zł
Więcej
Obowiązki dokumentacyjne i formalne w prawie podatkowym
Promocja!
70 %

Obowiązki dokumentacyjne i formalne w prawie podatkowym

Paweł Mikuła
Wolters Kluwer Polska

Omówienie najważniejszych zagadnień dotyczących problematyki obowiązków dokumentacyjnych i formalnych występujących w polskim prawie podatkowym

41,70 zł
139,00 zł
Więcej
Zakład podatkowy. Pytania i odpowiedzi
Promocja!
70 %

Zakład podatkowy. Pytania i odpowiedzi

Tomasz Musialski, Kamil Stefaniak
Wolters Kluwer Polska

Odpowiedzi na najbardziej nurtujące pytania z zakresu opodatkowania zysków zagranicznego zakładu.

26,70 zł
89,00 zł
Więcej
Kontrola podatkowa działalności gospodarczej
Promocja!
70 %

Kontrola podatkowa działalności gospodarczej

Marek Krawczak, Dariusz Zalewski
Wolters Kluwer Polska

Autorzy w prosty i przejrzysty sposób przedstawiają zawiłe przepisy związane z procedurą kontrolną.

44,70 zł
149,00 zł
Więcej
Postępowania i kontrole podatkowe. Prawa i obowiązki przedsiębiorców według Konstytucji biznesu
Promocja!
70 %

Postępowania i kontrole podatkowe. Prawa i obowiązki przedsiębiorców według Konstytucji biznesu

Karol Różycki
Wolters Kluwer Polska

W publikacji przedstawiono prawa i obowiązki przedsiębiorców jako podatników i płatników, a także obowiązki organów podatkowych i ich uprawnienia w ramach kontroli podatkowej i postępowań podatkowych.

35,70 zł
119,00 zł
Więcej
Sprawozdania podatkowe w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego
Promocja!
70 %

Sprawozdania podatkowe w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego

Aleksandra Bieniaszewska, Paweł Borszowski, Klaudia Stelmaszczyk
Wolters Kluwer Polska

Kompleksowe omówienie sprawozdań podatkowych gmin w związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z 20.12.2017 r.

23,70 zł
79,00 zł
Więcej
Ceny transferowe 2019. Mechanizmy, dokumentacje, raportowanie
Promocja!
50 %

Ceny transferowe 2019. Mechanizmy, dokumentacje, raportowanie

Tomasz Kosieradzki, Radosław Piekarz, Anna Rynkowska
Wolters Kluwer Polska

Kompleksowy przewodnik po cenach transferowych według przepisów obowiązujących od 2019 roku.

84,49 zł
169,00 zł
Więcej
Leksykon cen transferowych
Promocja!
60 %

Leksykon cen transferowych

Jarosław F. Mika, Paula Arciszewska, Aleksandra Chojnacka, Kamil Jaśkiewicz, Michał Mika,...
Wolters Kluwer Polska

Zbiór haseł wraz z ich opisami i przykładami. Autorzy opisują zagadnienia z zakresu cen transferowych zawarte zarówno w przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, jak i aktach wykonawczych, zgodnie ze stanem prawnym obowiązującym od 1.01.2019 r.

79,60 zł
199,00 zł
Więcej
Ustawa o rachunkowości. Komentarz
Promocja!
Darmowa dostawa - 0 zł!
20 %

Ustawa o rachunkowości. Komentarz

Ewa Walińska
Wolters Kluwer Polska

W publikacji uwzględniona została nowelizacja ustawy wchodząca w życie z dniem 25.11.2018 r.

207,21 zł
259,00 zł
Więcej
Podatek VAT w branży TSL
Promocja!
Darmowa dostawa - 0 zł!
10 %

Podatek VAT w branży TSL

Paweł Barnik, Konrad Bartuzel, Karolina Gierszewska, Piotr Kępisty, Tobiasz Olczak, Paweł...
Wolters Kluwer Polska

Rozliczanie podatku od towarów i usług w transporcie, spedycji i logistyce poddane rzetelnej analizie przedstawionej w przystępny sposób.

143,10 zł
159,00 zł
Więcej

Prawo pracy

Odpowiedzialność odszkodowawcza podmiotu zatrudniającego za naruszenie zasady równego traktowania
10 %

Odpowiedzialność odszkodowawcza podmiotu zatrudniającego za naruszenie zasady równego traktowania

Marzena Szabłowska-Juckiewicz
Wolters Kluwer Polska

W publikacji przedstawiono w sposób kompleksowy problematykę odpowiedzialności odszkodowawczej pracodawcy i innych podmiotów zatrudniających za naruszenie zasady równego traktowania w zatrudnieniu pracowniczym i niepracowniczym.

116,10 zł
Więcej
Skutki prawne śmierci pracodawcy
Promocja!
20 %

Skutki prawne śmierci pracodawcy

Marta Zbucka
Wolters Kluwer Polska

Pierwsze na rynku polskim omówienie instytucji wygaśnięcia stosunku pracy wskutek śmierci pracodawcy.

103,20 zł
129,00 zł
Więcej
Zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu pracy
Promocja!
90 %

Zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu pracy

Iwona Jaroszewska-Ignatowska
Wolters Kluwer Polska

Jedyna na rynku pozycja, która kompleksowo opisuje zatrudnienie niepełnoetatowe.

15,90 zł
159,00 zł
Więcej
Umowa o pracę a umowa o zatrudnienie
Promocja!
Darmowa dostawa - 0 zł!
20 %

Umowa o pracę a umowa o zatrudnienie

Renata Babińska-Górecka, Krzysztof Wojciech Baran, Mądrzycki Błażej, Beata Bury, Justyna C...
Wolters Kluwer Polska

Zamieszczone w książce opracowania dotyczą różnych aspektów problematyki związanej z podstawami zatrudniania osób - zarówno o charakterze pracowniczym, jak i niepracowniczym. 

127,20 zł
159,00 zł
Więcej
Ryzyko niezdolności do pracy
Promocja!
70 %

Ryzyko niezdolności do pracy

Katarzyna Roszewska
Wolters Kluwer Polska

Autorka analizuje jedno z ryzyk socjalnych, jakim jest niezdolności pracownika do pracy. Rozważania koncentrują się przede wszystkim wokół niezdolności do pracy z tytułu ogólnego stanu zdrowia.

47,70 zł
159,00 zł
Więcej
Zatrudnianie w Polsce cudzoziemców spoza UE
Promocja!
20 %

Zatrudnianie w Polsce cudzoziemców spoza UE

Ewa Podgórska-Rakiel, Michał Szypniewski
Wolters Kluwer Polska

Zawiera wzory dokumentów - np. wnioski, oświadczenia, zezwolenia.

79,20 zł
99,00 zł
Więcej
Umowa o pracę a umowa o zatrudnienie
Promocja!
Darmowa dostawa - 0 zł!
20 %

Umowa o pracę a umowa o zatrudnienie

Renata Babińska-Górecka, Krzysztof Wojciech Baran, Mądrzycki Błażej, Beata Bury, Justyna C...
Wolters Kluwer Polska

Zamieszczone w książce opracowania dotyczą różnych aspektów problematyki związanej z podstawami zatrudniania osób - zarówno o charakterze pracowniczym, jak i niepracowniczym. 

127,20 zł
159,00 zł
Więcej
Prawo ochrony pracy - współczesność i perspektywy rozwoju
Promocja!
Darmowa dostawa - 0 zł!
20 %

Prawo ochrony pracy - współczesność i perspektywy rozwoju

Marcin Mielczarek, Teresa Wyka
Wolters Kluwer Polska

Pierwsze od kilkudziesięciu lat opracowanie o charakterze monograficznym, podejmujące problematykę ochrony pracy.

159,20 zł
199,00 zł
Więcej
Zbiorowe prawo zatrudnienia
Promocja!
70 %

Zbiorowe prawo zatrudnienia

Michał Brodecki, Bogusław Cudowski, Tomasz Duraj, Ludwik Florek, Piotr Grzebyk, Krzysztof...
Wolters Kluwer Polska

W publikacji przedstawiono najbardziej aktualne stanowisko w kluczowych zagadnieniach dotyczących zbiorowego prawa zatrudnienia.

47,70 zł
159,00 zł
Więcej
Przeciwdziałanie niedopuszczalnym formom zatrudnienia
Promocja!
Darmowa dostawa - 0 zł!
20 %

Przeciwdziałanie niedopuszczalnym formom zatrudnienia

Jarosław Błaszczak, Michał Błaszczyszyn, Sebastian Kowalski, Rafał Skarul, Edyta Smolarczy...
Wolters Kluwer Polska

Publikacja w sposób całościowy i dogłębny omawia zagadnienie odpowiedzialności prawnej za niedopuszczalne działania w zakresie zatrudniania pracowników.

127,20 zł
159,00 zł
Więcej
Pracownicze plany kapitałowe. Komentarz
Darmowa dostawa - 0 zł!
10 %

Pracownicze plany kapitałowe. Komentarz

Sebastian Jakubowski, Adrian Prusik
Wolters Kluwer Polska

Szczegółowa analiza pracowniczych planów kapitałowych, dokonana zarówno z praktycznego, jak i teoretycznego punktu widzenia.

143,10 zł
Więcej
Zbiorowe prawo zatrudnienia. Komentarz
Promocja!
70 %

Zbiorowe prawo zatrudnienia. Komentarz

Daniel Książek , Mariusz Lekston, Jan Piątkowski, Iwona Sierocka , Artur Tomanek, Krzyszto...
Wolters Kluwer Polska

Wnikliwa analiza najważniejszych zagadnień związanych ze stosowaniem aktów prawnych składających się na zbiorowe prawo zatrudnienia.

89,70 zł
299,00 zł
Więcej

Samorząd i Administracja

Bezpaństwowość w prawie publicznym
10 %

Bezpaństwowość w prawie publicznym

Dorota Pudzianowska
Wolters Kluwer Polska

W publikacji przedstawiono fundamentalne zagadnienia dogmatyki prawa publicznego dotyczące bezpaństwowości.

125,10 zł
Więcej
Zarządzenie zastępcze wojewody
Promocja!
70 %

Zarządzenie zastępcze wojewody

Katarzyna Borówka
Wolters Kluwer Polska

Kompleksowa charakterystyka zarządzenia zastępczego wojewody.

29,70 zł
99,00 zł
Więcej
Prawo administracyjne dziś i jutro
Promocja!
Darmowa dostawa - 0 zł!
20 %

Prawo administracyjne dziś i jutro

Jacek Jagielski, Marek Wierzbowski
Wolters Kluwer Polska

Referaty, które będą przedmiotem dyskusji na Zjeździe Katedr Prawa i Postępowania Administracyjnego w Warszawie w dniach 25–27 czerwca 2018 r.

151,20 zł
189,00 zł
Więcej
Specustawa mieszkaniowa. Przewodnik dla organów administracji architektoniczno-budowlanej
Promocja!
70 %

Specustawa mieszkaniowa. Przewodnik dla organów administracji architektoniczno-budowlanej

Michał Bursztynowicz, Martyna Sługocka
Wolters Kluwer Polska

Celem książki jest wyjaśnienie wszystkich problematycznych kwestii, które mogą pojawić się w postępowaniu w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę, prowadzonym na podstawie specustawy mieszkaniowej.

29,70 zł
99,00 zł
Więcej
Umowa o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków
Promocja!
20 %

Umowa o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków

Henryk Palarz
Wolters Kluwer Polska

Publikacja zawiera omówienie prawidłowego i kompletnego wzoru umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków.

79,20 zł
99,00 zł
Więcej
Rola samorządu terytorialnego w rozwoju odnawialnych źródeł energii (OZE)
Promocja!
20 %

Rola samorządu terytorialnego w rozwoju odnawialnych źródeł energii (OZE)

Mariusz Szyrski
Wolters Kluwer Polska

W publikacji przedstawiono problematykę odnawialnych źródeł energii (OZE) w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem roli samorządu terytorialnego.

79,20 zł
99,00 zł
Więcej
Milczące załatwienie sprawy przez organ administracji publicznej
Bestseller
10 %

Milczące załatwienie sprawy przez organ administracji publicznej

Małgorzata Gajda-Durlik, Zbigniew Kmieciak
Wolters Kluwer Polska

Publikacja kompleksowo omawia instytucję milczącego załatwienia sprawy przez organ administracji publicznej.

116,10 zł
Więcej
Prawo o odpadach. Wybrane problemy
Promocja!
70 %

Prawo o odpadach. Wybrane problemy

Joanna Dmowska, Anna Elżbieta Nieć, Maria Gracja Krzyżanowska, Karolina Kaczmarek-Ociepa,...
Wolters Kluwer Polska

Autorzy proponują rozwiązania kluczowych problemów ustawy – Prawo o odpadach oraz wskazują związki tej regulacji z innymi działami prawa.

38,70 zł
129,00 zł
Więcej
Ochrona praw lokatorów i mieszkaniowego zasobu gminy. Komentarz
Promocja!
70 %

Ochrona praw lokatorów i mieszkaniowego zasobu gminy. Komentarz

Krystyna Krzekotowska, Magdalena Malinowska-Wójcicka
Wolters Kluwer Polska

Publikacja ma charakter praktyczny i stanowi odpowiedź na problemy zgłaszane przez urzędy i osoby stosujące te przepisy na co dzień.

38,70 zł
129,00 zł
Więcej
Sekretarz jednostki samorządu terytorialnego. Zadania, kompetencje, schematy działań, wzory pism
Promocja!
70 %

Sekretarz jednostki samorządu terytorialnego. Zadania, kompetencje, schematy działań, wzory pism

Monika Augustyniak, Bogdan Dolnicki, Adrian Faruga, Roman Marchaj, Bogusław Przywora
Wolters Kluwer Polska

Kompleksowe opracowanie poświęcone statusowi prawnemu sekretarza jednostki samorządu terytorialnego przedstawia jego zadania, kompetencje, uprawnienia i obowiązki.

38,70 zł
129,00 zł
Więcej
Prawo wodne. Praktyczny przewodnik
Promocja!
70 %

Prawo wodne. Praktyczny przewodnik

Bartosz Rakoczy
Wolters Kluwer Polska

Celem publikacji jest usystematyzowanie problematyki Prawa wodnego z uwzględnieniem praktycznego stosowania jego przepisów.

38,70 zł
129,00 zł
Więcej
Zamówienia publiczne. Wzory pism i dokumentów
Promocja!
Darmowa dostawa - 0 zł!
20 %

Zamówienia publiczne. Wzory pism i dokumentów

Ewa Marcjoniak
Wolters Kluwer Polska

Publikacja jest zbiorem wzorów dokumentów stosowanych w przetargach publicznych opracowanych z uwzględnieniem kolejnych nowelizacji prawa zamówień publicznych wraz z aktami wykonawczymi.

159,20 zł
199,00 zł
Więcej
VAT w samorządach
Promocja!
Darmowa dostawa - 0 zł!
20 %

VAT w samorządach

Agnieszka Bieńkowska
Wolters Kluwer Polska

Publikacja jest swoistym kompendium wiedzy na temat rozliczeń podatku VAT przez jednostki samorządu terytorialnego po wdrożeniu tzw. scentralizowanego modelu rozliczeń.

159,20 zł
199,00 zł
Więcej
Ustawa o kontroli w administracji rządowej. Komentarz z wzorami dokumentów
Promocja!
Darmowa dostawa - 0 zł!
20 %

Ustawa o kontroli w administracji rządowej. Komentarz z wzorami dokumentów

Tomasz Bolek, Marcin Dobruk
Wolters Kluwer Polska

Praktyczny przewodnik w zakresie postępowania kontrolnego w administracji rządowej.

159,20 zł
199,00 zł
Więcej
Odpowiedzialność odszkodowawcza gminy
Promocja!
Darmowa dostawa - 0 zł!
20 %

Odpowiedzialność odszkodowawcza gminy

Rafał Szczepaniak
Wolters Kluwer Polska

Jaką odpowiedzialność odszkodowawczą ponosi gmina w związku z realizacją przez nią nałożonych zadań?

159,20 zł
199,00 zł
Więcej

Nieruchomości

Słuszne odszkodowanie za wywłaszczenie nieruchomości
Promocja!
70 %

Słuszne odszkodowanie za wywłaszczenie nieruchomości

Zbigniew Czarnik
Wolters Kluwer Polska

Publikacja omawia jedno z podstawowych zagadnień prawa wywłaszczeniowego, czyli odszkodowanie.

38,70 zł
129,00 zł
Więcej
Nieruchomości w prawie cywilnym, administracyjnym i podatkowym. Tom II
Promocja!
Darmowa dostawa - 0 zł!
20 %

Nieruchomości w prawie cywilnym, administracyjnym i podatkowym. Tom II

Stefan Babiarz, Adam Bieranowski, Maciej Jaśniewicz, Tomasz Kolanowski, Ryszard Pęk, Ewa S...
Wolters Kluwer Polska

W publikacji w sposób szczegółowy i kompleksowy zaprezentowano problematykę szeroko pojętego obrotu nieruchomościami i korzystania z nich zarówno w stosunkach gospodarczych, jak i rodzinnych.

175,20 zł
219,00 zł
Więcej
Opłaty i wybrane roszczenia dotyczące nieruchomości
Promocja!
70 %

Opłaty i wybrane roszczenia dotyczące nieruchomości

Tomasz Brzezicki, Iwo Fisz, Wojciech Morawski
Wolters Kluwer Polska

Publikacja w sposób kompleksowy i przejrzysty analizuje kwestie związane z poszczególnymi opłatami w ujęciu systematycznym poprzez wskazanie elementów konstrukcyjnych opłat.

41,70 zł
139,00 zł
Więcej
Gospodarka i obrót nieruchomościami. Wzory pism i umów z komentarzem
Promocja!
Darmowa dostawa - 0 zł!
20 %

Gospodarka i obrót nieruchomościami. Wzory pism i umów z komentarzem

Rafał Godlewski, Jan M. Góralski, Mikołaj G. Goss, Magdalena Grykowska, Jan Hasik, Helena...
Wolters Kluwer Polska

Wzory pism i umów dotyczące różnych aspektów gospodarki nieruchomościami.

176,00 zł
220,00 zł
Więcej

Human resources

MERITUM HR
Promocja!
60 %

MERITUM HR

Albert Binda, Zbigniew Edward Kozak, Monika Leśnikowska- Marciniak, Iwona Szakiewicz, Hann...
Wolters Kluwer Polska

Profesjonalny i kompleksowy poradnik z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi.

92,00 zł
230,00 zł
Więcej
Tutoring. Teoria, praktyka, studia przypadków
Promocja!
20 %

Tutoring. Teoria, praktyka, studia przypadków

Piotr Czekierda, Bartosz Fingas, Marcin Szala
Wolters Kluwer Polska

Treść książki obejmuje m.in. założenia teoretyczne tutoringu oraz opis procesu stawania się tutorem.

55,20 zł
69,00 zł
Więcej
Zarządzanie personelem w małej firmie
Promocja!
40 %

Zarządzanie personelem w małej firmie

Małgorzata Sidor-Rządkowska
Wolters Kluwer Polska

Przegląd rozwiązań dotyczących prowadzenia polityki personalnej w małej firmie.

41,40 zł
69,00 zł
Więcej
Digital learning. Od e-learningu do dzielenia się wiedzą
10 %

Digital learning. Od e-learningu do dzielenia się wiedzą

Marta Machalska
Wolters Kluwer Polska

Przegląd nowoczesnych metod uczenia się i podnoszenia kompetencji.

53,10 zł
Więcej