Facebook

§ Strefa Prawnika - kluczowe zmiany okiem ekspertów

ksiazki dla prawnikow 440x200

Nowości 2024

Teksty ustaw 2023

Polecane dla aplikantów

Znajdź publikacje dla siebie

Książki dla prawników - o tematyce prawniczej

Rozwojowi społeczeństw i gospodarki od zawsze towarzyszyło prawo. Dostęp do spisanych zasad prawnych zapewniał przewagę konkurencyjną i stawał się podstawowym czynnikiem rozwoju cywilizacyjnego. Nieustannie rosnące zapotrzebowanie na prawo spisane powoduje, że przepisów ciągle przybywa i z całą pewnością będzie przybywać.

Wzrost liczby regulacji prawnych jest związany m.in. z szybkim postępem cywilizacyjnym, technologicznym i demograficznym. Pojawiają się nowe zjawiska, powodujące kolejne konflikty i zagrożenia, co wymaga objęcia ich odpowiednimi regulacjami w imię ochrony fundamentalnych praw.

W Polsce również rozrasta się zasób prawa, głównie za sprawą rozporządzeń, w tym unijnych oraz innych aktów administracyjnych. Aby zapanować nad tak ogromną ilością przepisów, niezbędny jest dostęp do aktualnej, merytorycznej i encyklopedycznej wiedzy prawnej.

Książki prawnicze w profinfo.pl to bardzo szeroka kategoria tematyczna obejmująca zarówno podręczniki akademickie, kodeksy, zbiory ze wzorami pism czy umów, jak i pozycje dotyczące wąskich, wyspecjalizowanych dziedzin prawa. Jest to literatura przygotowana wyłącznie przez cenionych w środowisku prawniczym autorów.

Książki dla prawników w profinfo.pl

Książki o tematyce prawniczej to zarówno teksty ustaw i kodeksy prawa, jak i książki zawierające ich interpretacje. Znajdziesz tu pozycje stricte naukowe, a także te o charakterze popularnonaukowym. Wszystkie dostępne publikacje kierowane są przede wszystkim do praktykujących prawników, jednak z wielu z nich mogą bez przeszkód korzystać również studenci prawa, aplikanci czy też osoby, które chcą zgłębić swoją wiedzę z konkretnej dziedziny prawa.

O merytoryczną jakość wszystkich dostępnych w tej kategorii książek zadbali cenieni i doświadczeni znawcy prawa, wykładowcy akademiccy oraz praktykujący prawnicy, jak np. Małgorzata Młodawska-Piaseczna, Igor Tuleya, Anna Wielgolewska, Barbara Augustyniak, Michał Błoński czy Krzysztof Eichstaedt.

Kompleksowa wiedza prawnicza w jednym miejscu

W księgarni internetowej profinfo.pl masz nieograniczony dostęp książek prawniczych dotyczących m.in. do prawa cywilnego, karnego, handlowego czy prawa pracy. Znajdziesz tu komentarze, metodyki, wzory pism czy teksty ustaw odpowiednio podzielone na poszczególne kategorie.

Do wyboru jest literatura prawnicza, zawierająca teksty ustaw, rozporządzeń, kodeksów oraz pozostałych aktów prawnych. Niektóre publikacje obejmują komentarze ekspertów z różnych dziedzin prawa, w tym pracowników naukowych oraz akademickich.

Literatura prawnicza w profinfo.pl - praktyczny wymiar prawa

Najlepsze książki dla prawników to publikacje obejmujące kazusy oraz przykłady orzecznictwa różnych sądów, w tym Sądu Najwyższego, Trybunału Konstytucyjnego czy Naczelnego Sądu Administracyjnego, a także sądów okręgowych, apelacyjnych oraz europejskich. Dodatkowo wybrane pozycje w księgarni zawierają propozycję literatury uzupełniającej.

Książki o tematyce prawniczej są napisane w sposób zwięzły i czytelny, co czyni skomplikowane zagadnienia prawne bardziej przystępnymi i zrozumiałymi. Niejednokrotnie rozważania autorów przyjmują interdyscyplinarny charakter, odnosząc się do konkretnych obszarów naszego życia. Sporo pozycji zostało uzupełnionych przejrzystymi tabelami, wykresami czy diagramami.

Najlepsze książki o tematyce prawniczej

Kompleksowe opracowania prawnicze dostępne w tej kategorii przedstawiają całościowe spojrzenie na problematykę danej dziedziny prawa, uwzględniając przy tym dorobek doktryny oraz najnowsze orzecznictwo. Książki dla prawników w profinfo.pl charakteryzuje wysoki poziom merytoryczny, który gwarantują wybitni autorzy specjalizujący się w konkretnej dziedzinie prawa.

Ogromną zaletą publikacji dostępnych w tej kategorii jest przywoływanie wyroków i orzeczeń dla lepszego zrozumienia zawartej w nich warstwy teoretycznej. Autorzy, opisując dany problem, najczęściej podają również podstawę prawną, dzięki czemu możliwe jest szybkie sprawdzenie konkretnego artykuł kodeksu czy ustawy regulujący opisywane zagadnienie. Wyróżnienie kluczowych kwestii pozwala na sprawne odszukanie konkretnego hasła, co z kolei pozwala na lepsze jego zapamiętanie.

Zachęcamy do zapoznania się z całą ofertą wydawniczą księgarni internetowej profinfo.pl!

Aby ponownie wybrać temat, odśwież stronę