Facebook
Statuszamówienia
Kategorie
Kategorie

Finanse w ochronie zdrowia

22 profesjonalnych publikacji w tej kategorii
Darmowa dostawa od 50zł
Sortuj:
Sposób wyświetlania:

Model wyceny świadczeń zdrowotnych dla lecznictwa szpitalnego

Magdalena Kludacz-Alessandri
Publikacja przedstawia propozycję modelu wyceny świadczeń zdrowotnych dla lecznictwa stacjonarnego w Polsce.
89,10 zł

Zakładowy plan kont wraz z komentarzem dla podmiotów leczniczych

Kazimierz Sawicki, Maria Hass-Symotiuk (redaktor naukowy), Bożena Nadolna
Publikacja prezentuje rozwiązania dotyczące opracowywania i funkcjonowania zakładowego planu kont dla dużych, małych i  mikropodmiotów leczniczych o różnej formie prawnej.
89,10 zł

Sprawozdawczość podmiotów prowadzących działalność leczniczą

Aleksandra Szewieczek, Maria Hass-Symotiuk (redaktor naukowy), Bożena Nadolna
Publikacja ukazuje kompleksowo sprawozdawczość finansową i niefinansową różnych podmiotów leczniczych, zarówno niebędących przedsiębiorcami, jak i przedsiębiorców.
89,10 zł

Ekonomia zdrowia i opieki zdrowotnej

Jadwiga Suchecka
Publikacja poświęcona zastosowaniom teorii ekonomicznych do analiz problemów występujących we współczesnych systemach zdrowotnych.
107,10 zł

Finansjalizacja w ochronie zdrowia

Martyna Ostrowska
Obecnie stajemy się świadkami wzrostu znaczenia finansów w życiu ekonomicznym i społecznym. W szczególności problematyka ta jest ważna w odniesieniu do działalności systemu ochrony zdrowia. W literaturze przedmiotu wzrost znaczenia finansów i zamianę relacji na transakcję nazwano mianem finansjaliza....
40,50 zł

Finansowanie ochrony zdrowia. Wybrane zagadnienia

Agnieszka Strzelecka (redaktor naukowy), Maciej Jewczak (redaktor naukowy), Konstanty Owcz...
Publikacja omawia problematykę ekonomii ochrony zdrowia, jak również problemy ściśle związane z organizacją i zarządzaniem w sektorze zdrowia.
62,10 zł

Rachunkowość zarządcza w podmiotach leczniczych

Krystyna Świderska Gertruda, Marcin Pielaszek
Książka przeznaczona jest dla zarządzających podmiotami leczniczymi, pracowników NFZ oraz studentów uczelni medycznych i ekonomicznych. Z pewnością przyczyni się ona do lepszego zrozumienia znaczenia dobrej informacji przy podejmowaniu decyzji zarządczych.
71,10 zł

Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publ....

Agnieszka Pietraszewska-Macheta (red. nauk.), Iwona Kowalska-Mańkowska, Krzysztof Urban, A...
Komentarz zawiera praktyczne omówienie przepisów ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. W drugim wydaniu przybliżono wszystkie najnowsze nowelizacje do ustawy i związane z nimi zagadnienia, w tym m.in.:tzw. pakiet kolejkowy i onkologiczny, który zmienia zasa....
116,10 zł

Zaawansowana rachunkowość finansowa podmiotów leczniczych

Maria Hass-Symotiuk (red. nauk.)
Książka stanowi kompendium wiedzy o systemie rachunkowości podmiotów leczniczych: publicznych, przedsiębiorców i non profit. Poruszono w niej zagadnienia rachunkowości jednostek gospodarczych z uwzględnieniem specyfiki działalności podmiotów leczniczych, zasad ich gospodarki finansowej oraz potrzeb....
89,10 zł

Lekarz i przedsiębiorczość. Od teorii do praktyki

Agnieszka Bukowska-Piestrzyńska
W publikacji zaprezentowano katalog pozamedycznych ról, jakie lekarz może pełnić, prowadząc prywatną praktykę lekarską. Praca obejmuje zarówno zagadnienia związane z funkcjonowaniem profesjonalnego gabinetu lekarskiego jako podmiotu rynkowego, jak i te związane z kompetencjami emocjonalnymi, będącym....
44,10 zł

Zagrożenia zdrowia publicznego. Część 1. Wybrane zagadnienia

Andrzej Denys
Opracowanie stanowi pogłębioną analizę problematyki zapewnienia obywatelom bezpieczeństwa zdrowotnego poprzez omówienie szeregu zagrożeń zdrowotnych oraz skutecznych metod przeciwdziałania im. W książce przedstawiono zagadnienia dotyczące wpływu cywilizacji na zdrowie ludzi, środowiskowych uwarunkow....
62,10 zł

Partnerstwo publiczno-prywatne w szpitalach

Jolanta Kalecińska-Rossi, Lilianna Bogusz, Alina Sarnacka, Irena Herbst
Praktyczny i wszechstronny przewodnik przedstawia modele partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP) możliwe do zastosowania w szpitalnictwie...
44,10 zł

Pozyskiwanie kapitału na innowacyjne przedsięwzięcia w opiece zdrowotn....

Tomasz Adam Karkowski, Lucyna Lewandowska
Książka stanowi kompendium wiedzy na temat źródeł i form finansowania projektów innowacyjnych w sektorze opieki zdrowotnej. Autorzy omawiają samą istotę innowacyjności, jej determinanty i ich wpływ na poziom rozwoju polskiej gospodarki. Prezentują różne formy finansowania przedsięwzięć innowacyjnych....
62,10 zł

Wycena usług ambulatoryjnej opieki specjalistycznej

Monika Raulinajtys-Grzybek
W książce w sposób kompleksowy zaprezentowano praktyczne aspekty dotyczące wyceny świadczeń ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (AOS), wiążąc wycenę świadczeń z poziomem ich kosztów. Szczegółowo przedstawiono m.in.: badania empiryczne pokazujące wpływ systemu wyceny usług AOS na zachowania świ....
44,10 zł

Środki unijne w rachunkowości podmiotów leczniczych

Aleksandra Szewieczek, Maria Hass-Symotiuk (red. nauk.), Magdalena Kludacz
Publikacja stanowi kompleksowe opracowanie tematyki rachunkowości projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w podmiotach leczniczych. Szczegółowo omówiono w niej kwestie dotyczące dostosowania rachunkowości do potrzeb pozyskiwania, monitorowania i rozliczania projektów unijnych, w ty....
53,10 zł

Finanse w ochronie zdrowia

Ochrona zdrowia posiada dwa podstawowe rodzaje finansowania – finansowanie systemu polegające na agregacji i przekazywaniu środków na opiekę zdrowotną oraz finansowanie świadczeniodawców bazujące na określeniu podstawy wypłaty środków, taryfy, a także drogi transferu środków finansowych.

Ustawa z 24 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych (Dz.U. Nr 210, poz. 2135 z późn. zm.) reguluje system powszechnego i obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego, który obowiązuje w naszym kraju. Ustawa ta określa zakres działalności Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ) utworzonego w miejsce funkcjonujących od 1 stycznia 1999 roku Kas Chorych, które to Kasy były rozwiązaniem wykorzystywanym w systemie budżetowym, polegającym na finansowaniu służby zdrowia bezpośrednio z budżetu państwa.

NFZ, bazując na środkach pozyskanych ze składek i pozostałych źródeł wymienionych w ustawie (Dz.U. Nr 210, poz. 2135 z późn. zm.), finansuje świadczenia zdrowotne, refundację leków, wyrobów leczniczych oraz przedmiotów ortopedycznych.

Kupując w profinfo zyskujesz

Gwarancja najlepszej ceny
Gwarancję najlepszej ceny
Darmowa dostawa już od 50 zł
Darmową dostawę już od 50 zł
Pomoc konsultanta na infolinii
Pomoc konsultanta na infolinii
Promocyjne ceny i rabaty
Promocyjne ceny i rabaty
Sprawna realizacja zamówienia
Sprawną realizację zamówienia