Facebook
Kategorie
Kategorie

 

1140x250_Teksty_ustaw_od_9zl.jpg [37.45 KB]

Kodeks cywilny 2017 PLUS - zbiór przepisów [PRZEDSPRZEDAŻ]

Wolters Kluwer Polska

Stan prawny na 29 sierpnia 2017 r.

71,10 zł
79,00 zł

Kodeks karny 2017 PLUS - zbiór przepisów [PRZEDSPRZEDAŻ]

Wolters Kluwer Polska

Stan prawny na 31 sierpnia 2017 r.

71,10 zł
79,00 zł

Kodeks karny. Kodeks postępowania karnego. Kodeks karny wykonawczy. Kodeks wykroczeń. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia. Kodeks karny skarbowy. Opłaty w sprawach karnych. Postępowanie w sprawach nieletnich

Najważniejsze ustawy:
- ustawa z 23 marca 2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny, ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich oraz ustawy – Kodeks postępowania karnego (Dz.U. poz. 773)
- ustawa z 23 marca 2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 966)
- ustawa z 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz.U. poz. 1089)

56,70 zł
63,00 zł

Kodeks spółek handlowych. Krajowy Rejestr Sądowy. Monitor Sądowy i Gospodarczy. Prawo upadłościowe oraz inne akty prawne

C.H. Beck

Stan prawny: 9 czerwca 2017 r. Publikacja obejmuje zmiany wchodzące w życie 13.07.2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1133)

58,50 zł
65,00 zł

Kodeks postępowania administracyjnego Postępowanie egzekucyjne w administracji Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi

C.H. Beck

Stan prawny: 22 czerwca 2017 r. Publikacja obejmuje zmiany wchodzące w życie 1.06.2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 943). KPA.

58,50 zł
65,00 zł

Kodeks cywilny Kodeks postępowania cywilnego Kodeks rodzinny i opiekuńczy Koszty sądowe cywilne oraz inne akty prawne

C.H. Beck

Stan prawny: 5 czerwca 2017 r. (do Dz.U. z 2017 r. poz. 989) zawiera zmiany wchodzące w życie 12 lipca 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 67) oraz w podwójnym stanie prawnym wchodzące w życie 1 września 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 933).

58,50 zł
65,00 zł

Kodeks karny. Kodeks postępowania karnego. Kodeks karny wykonawczy. Koszty sądowe karne oraz inne akty prawne

C.H. Beck

Stan prawny: 1 maja 2017 r., zawiera zmiany wchodzące w życie 1.07.2017 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 437, ze zm. z Dz.U. z 2016 r. poz. 2103) 

58,50 zł
65,00 zł

Kodeks spółek handlowych

C.H. Beck
11,61 zł
12,90 zł

Ordynacja podatkowa

Aneta Flisek
C.H. Beck
11,61 zł
12,90 zł

Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej

Aneta Flisek
C.H. Beck
13,41 zł
14,90 zł

Prawo wykroczeń

C.H. Beck

Stan prawny: 1 czerwca 2017 r. 

11,61 zł
12,90 zł

Kodeks pracy.

Aneta Flisek
C.H. Beck
8,91 zł
9,90 zł

Kodeks karny

C.H. Beck

Stan prawny: 1 czerwca 2017 r.

8,91 zł
9,90 zł

Prawo Unii Europejskiej Twoje Prawo

C.H. Beck

Stan prawny: 10 maja 2017 r.

13,41 zł
14,90 zł

Kodeks karny wykonawczy

Aneta Flisek
C.H. Beck
13,41 zł
14,90 zł

Prawo restrukturyzacyjne

Aneta Flisek
C.H. Beck
13,41 zł
14,90 zł

Prawo nieruchomości oraz ustawy towarzyszące

Aneta Flisek
C.H. Beck
44,10 zł
49,00 zł

VAT Twoje prawo

Aneta Flisek
C.H. Beck
22,41 zł
24,90 zł

Podatek dochodowy od osób fizycznych

Aneta Flisek
C.H. Beck
17,91 zł
19,90 zł