Facebook
Kategorie
Kategorie

Ochrona konkurencji i konsumentów

14 profesjonalnych publikacji w tej kategorii
Darmowa dostawa od 50zł
Sortuj:
Sposób wyświetlania:

Nieuczciwa konkurencja w prawie prywatnym międzynarodowym

Edyta Figura-Góralczyk
Publikacja zawiera całościowe omówienie kolizyjnoprawnej problematyki nieuczciwej konkurencji. Udziela odpowiedzi na pytania, z którymi muszą zmierzyć się osoby, zajmujące się nieuczciwą konkurencją w środowisku międzynarodowym.
179,10 zł

Rozprawy z prawa prywatnego. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorow....

Monika Jagielska (red. naukowy), Maciej Szpunar (red. naukowy), Ewa Rott-Pietrzyk (red. na...
Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Wojciechowi Popiołkowi.
319,20 zł

Prawo gospodarcze. Zagadnienia administracyjnoprawne

Cezary Banasiński, Marek Wierzbowski (redaktor naukowy), Hanna Gronkiewicz-Waltz (redaktor...
Omówienie wszystkich najważniejszych kwestii związanych z jedną z najbardziej reformowanych i rozwijających się w ostatnich latach gałęzi prawa, określanej jako publiczne prawo gospodarcze lub administracyjne prawo gospodarcze.
67,50 zł

Publiczne prawo gospodarcze. Zarys wykładu

Michał Kania, Mirosław Pawełczyk, Ewa Przeszło, Anna Lichosik, Rafał Krzysztof Blicharz (r...
Kompleksowe, a zarazem przystępne omówienie rozległych i skomplikowanych regulacji prawnych składających się na publiczne prawo gospodarcze.
67,50 zł

Prawa konsumenta. Komentarz

Tomasz Czech
Obszerne i pogłębione omówienie przepisów ustawy o prawach konsumenta.
179,10 zł

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Prawa Własności....

"Prace z Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej" wydawane są w ramach Zeszytów Naukowych Uniwersytetu Jagiellońskiego od 1973 r.
110,00 zł

Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów. Komentarz

Aleksander Stawicki (redaktor naukowy), Aleksandra Wędrychowska-Karpińska , Agnieszka Wier...
Praktyczny przewodnik po skomplikowanych i wysoce specjalistycznych dziedzinach prawa, jakimi są prawo konkurencji i prawo konsumenckie.
242,10 zł

Prawo gospodarcze i handlowe

Bartosz Kucharski, Urszula Promińska, Aleksander Kappes, Anna Rzetelska, Andrzej Jakubiec,...
Pierwszy podręcznik akademicki obejmujący całość prawa prywatnego gospodarczego (handlowego), bazujący na wiedzy uzyskanej przez studentów w ramach części ogólnej prawa cywilnego, rzeczowego, zobowiązań i majątkowego prawa rodzinnego.
79,00 zł

Standardy rzetelności postępowania w sprawach z zakresu ochrony konkur....

Wojciech Jasiński (redaktor naukowy)
Publikacja w syntetyczny i przystępny sposób omawia sporne zagadnienia dotyczące stosowania standardów prawnokarnych w sprawach o ochronę konkurencji i konsumentów.
116,10 zł

Zmowy przetargowe w prawie ochrony konkurencji i prawie karnym

Grzegorz Materna
Omówienie uregulowań służących przeciwdziałaniu zmowom przetargowym w prawie ochrony konkurencji i prawie karnym.
116,10 zł

Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Komentarz

Janusz Raglewski, Michał Wyrwiński, Arkadiusz Michalak, Małgorzata Sieradzka (redaktor nau...
W publikacji w sposób przejrzysty i wyczerpujący omówiono zagadnienia zapobiegania i zwalczania nieuczciwej konkurencji w działalności gospodarczej, w szczególności produkcji przemysłowej i rolnej, budownictwie, handlu i usługach.
215,10 zł

Prawo konkurencji. 25 lat

Tadeusz Skoczny (red. naukowy)
Zbiór referatów wygłoszonych w dniach 13-15 kwietnia 2015 r. w trakcie Pierwszego Polskiego Kongresu Prawa Konkurencji zatytułowanego "25 lat transformacji. 25 lat prawa konkurencji w Polsce".
198,00 zł

Ustawa o prawach konsumenta. Komentarz

Monika Namysłowska (red. nauk.), Dominik Lubasz (red. nauk.)
Ustawa o prawach konsumenta zmieniła w istotny sposób dotychczas obowiązujące przepisy odnoszące się do uprawnień konsumentów i obowiązków przedsiębiorców, w szczególności działających w internecie.
152,10 zł

Dyskrecjonalność w prawie antymonopolowym

Cezary Banasiński
Monografia zdobyła główną nagrodę w konkursie CARS 2016 (Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych) za najlepszą książkę z zakresu prawa konkurencji.W prezentowanej publikacji dokonano analizy regulacji antymonopolowych pod kątem występujących w nich luzów normatywnych kształtujących dy....
89,10 zł

Ochrona konkurencji i konsumentów

Podstawowym dokumentem normującym zagadnienia ochrony zarówno konsumentów, jak i konkurencji jest ustawa z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów. Jej treść reguluje trzy najważniejsze kwestie - definiuje przedmiot i cele prawa, wyznacza zakres prawa oraz określa organy odpowiedzialne do egzekwowania zapisów ustawy.

Jednym z najważniejszych celów ustawy jest gwarancja rzeczywistego funkcjonowania mechanizmu (zdrowej) konkurencji, czyli de facto jego ochrony i niedopuszczania do monopolizacji rynku lub jego segmentów. W myśl prawa ochronie podlega nie tylko rzeczywista konkurencja, ale także ta potencjalna. Z ekonomicznego punktu widzenia istnienie konkurencji jest źródłem rozwoju rynku - wzrostu sprzedaży i produkcji, postępu technologicznego, poprawy warunków życia czy obniżania kosztów i cen. Są to zatem korzyści istotne dla całego społeczeństwa.

Ochrona konsumentów jest drugim ważnym celem funkcjonowania ustawy, która przede wszystkim zawiera określone normy, bezpośrednio chroniące interesy konsumentów. Regulują i przeciwdziałają akcjom podejmowanym przez przedsiębiorców, a które wymierzone są w zbiorowe dobro społeczeństwa. Ustawa chroni je także w sposób pośredni przeciwdziałając monopolizacji rynku.

Kupując w profinfo zyskujesz

Gwarancja najlepszej ceny
Gwarancję najlepszej ceny
Darmowa dostawa już od 50 zł
Darmową dostawę już od 50 zł
Pomoc konsultanta na infolinii
Pomoc konsultanta na infolinii
Promocyjne ceny i rabaty
Promocyjne ceny i rabaty
Sprawna realizacja zamówienia
Sprawną realizację zamówienia