Facebook
Bestseller
Nowość
Promocja!
Zapowiedź

Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.
Wydanie: 1
Liczba stron: 676
Więcej informacji

Unikatowe spojrzenie na prawne problemy dystrybucji.

-46%

Porozumienia dystrybucyjne w prawie konkurencji. Unia Europejska-Polska

Porozumienia dystrybucyjne w prawie konkurencji. Unia Europejska-Polska

Unikatowe spojrzenie na prawne problemy dystrybucji.

Opis publikacji

Publikacja Porozumienia dystrybucyjne w prawie konkurencji. Unia Europejska–Polska oferuje unikatowe spojrzenie na prawne problemy dystrybucji. Najobszerniejsza część opracowania, która jest poświęcona prawu konkurencji Unii Europejskiej, stanowi tłumaczenie książki Franka Wijckmansa i Filipa Tuytschaever Vertical agreements in EU competition law (wyd. 3, Oxford University Press 2018).

Publikacja jest rezultatem paneuropejskiego projektu wydawniczego zrealizowanego dla większości jurysdykcji w UE przez krajowe kancelarie specjalizujące się w prawie konkurencji.

Ico_Gray_12.gif [469 B]  Głównym punktem odniesienia dla analiz porozumień dystrybucyjnych jest prawo konkurencji Unii Europejskiej, czyli:

  • art. 101 TFUE,
  • rozporządzenie 330/2010 i
  • ...

Publikacja Porozumienia dystrybucyjne w prawie konkurencji. Unia Europejska–Polska oferuje unikatowe spojrzenie na prawne problemy dystrybucji. Najobszerniejsza część opracowania, która jest poświęcona prawu konkurencji Unii Europejskiej, stanowi tłumaczenie książki Franka Wijckmansa i Filipa Tuytschaever Vertical agreements in EU competition law (wyd. 3, Oxford University Press 2018).

Publikacja jest rezultatem paneuropejskiego projektu wydawniczego zrealizowanego dla większości jurysdykcji w UE przez krajowe kancelarie specjalizujące się w prawie konkurencji.

Ico_Gray_12.gif [469 B]  Głównym punktem odniesienia dla analiz porozumień dystrybucyjnych jest prawo konkurencji Unii Europejskiej, czyli:

  • art. 101 TFUE,
  • rozporządzenie 330/2010 i
  • wytyczne Komisji w sprawie ograniczeń wertykalnych.

Analiza zagadnień prawnych dokonywana jest z perspektywy realnych, często spotykanych sytuacji biznesowych, nie ogranicza się do wykładni przepisów prawa, ale wzbogacona jest praktycznymi przykładami. Autorzy analizują przez pryzmat prawa konkurencji najpopularniejsze modele dystrybucji i szczegółowe klauzule umowne, proponując rozwiązania pozwalające na uniknięcie problemów prawnych.

Ico_Gray_17.gif [486 B]   W książce znajdziesz m.in.:

  • omówienie umów dystrybucyjnych z perspektywy polskiego prawa cywilnego i handlowego oraz
  • analizę praktyki UOKiK i sądów ochrony konkurencji w zakresie stosowania polskiego prawa konkurencji w odniesieniu do porozumień dystrybucyjnych.

Polskie treści zostały opracowane przez przedstawicielki praktyki i teorii prawa dystrybucji i prawa konkurencji (nawiązania do polskich regulacji i praktyki stosowania prawa znajdują się również w części tłumaczonej).

Ico_Gray_6.gif [752 B]   Adresaci:
Książka jest przeznaczona przede wszystkim dla praktyków, zwłaszcza prawników działów wewnętrznych przedsiębiorstw, radców prawnych i adwokatów, którzy na co dzień zmagają się z problemami związanymi z prawidłowym ukształtowaniem relacji producent–dystrybutor–sprzedawca detaliczny.

Zobacz spis treści
Rozwiń opis Zwiń opis

Fragment dla Ciebie

Nie możesz się zdecydować? Przeczytaj fragment publikacji!
Przeczytaj fragment

Informacje

Rok publikacji: 2018
Wydanie: 1
Liczba stron: 676
Rodzaj: Komentarz
Okładka:
Format: B5
Wersja publikacji: Książka papier + Smarteca (App) + Ebook
ISBN: 978-83-8124-672-9, pdf 978-83-8124-933-1, epub 978-83-8124-950-8
Kod towaru: KAM-3469 W01Z01, EBO-2543 W01P01, EBO-2543 W01E01

Spis treści

Rozwiń spis treści Zwiń spis treści

Autorzy

Frank Wijckmans – partner w firmie prawniczej contrast z siedzibą w Brukseli. Specjalizuje się w unijnym prawie konkurencji i belgijskim prawie gospodarczym. Doświadczony negocjator i arbiter (ICC, CEPINA, arbitraż ad hoc). Członek Brussels Bar. Profesor Brussels School of Competition, gdzie wykłada prawo i ekonomię ograniczeń wertykalnych oraz wykładowca gościnny Uniwersytetu w Antwerpii i Solvay Business School. Autor znanych publikacji z zakresu unijnego prawa konkurencji. Wraz z Filipem Tuytschaeverem napisał Vertical Agreements in EU Competition Law (OUP, trzy wydania, ostatnie z 2018 r.); redagował i współtworzył książkę Horizontal Agreements and Cartels in EU Competition Law (OUP, 2015) oraz monografię The EU Private Damages Directive.

Filip Tuytschaever – partner w firmie prawniczej contrast z siedzibą w Brukseli. Specjalizuje się w prawie unijnym, prawie konkurencji i prawie dystrybucji. Reprezentuje przedsiębiorców i organy administracji publicznej zarówno w postępowaniach przed organami UE, jak również krajową administracją i sądami. Przed sądami UE reprezentował Komisję, Europejski Urząd Nadzoru Bankowego i Królestwo Belgii. Był również ekspertem krajowym w Sekretariacie Generalnym Komisji Europejskiej i stażystą w Służbie Prawnej Komisji. Profesor na Wydziale Prawa Vrije Universitet w Brukseli, gdzie wykłada unijne prawo konkurencji. Posiada bogate portfolio publikacji dotyczących unijnego i belgijskiego prawa konkurencji, rynku wewnętrznego UE oraz prawa konstytucyjnego i instytucjonalnego UE. Obok książek współtworzonych z Frankiem Wijckmansem: Vertical Agreements in EU Competition Law (OUP, trzy wydania, ostatnie z 2018 r.), Horizontal Agreements and Cartels in EU Competition Law (OUP, 2015), Distributieovereenkomsten in het Mededingingsrecht (Larcier, 2012), jest również autorem książki Differentiation in EU Law (Oxford, Hart Publishing 1999).

Agata Jurkowska-Gomułka - doktor habilitowany nauk prawnych (Instytut Nauk Prawnych PAN, 2014), Of Counsel w kancelarii Modzelewska&Paśnik. Jest wykładowcą akademickim specjalizującym się w polskim i europejskim prawie ochrony konkurencji. Członek stowarzyszony Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych. Członek kolegiów redakcyjnych periodyków naukowych z zakresu prawa konkurencji: „Yearbook of Antitrust and Regulatory Studies”, „internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny”. Jej dorobek naukowy obejmuje szereg publikacji naukowych z zakresu publicznego prawa konkurencji jak i prywatnoprawnych narzędzi wdrażania prawa konkurencji (private enforcement). Jest m.in. autorem komentarzy do art. 6, 10, 47–49, 86 i 100 w dwóch wydaniach Komentarz do ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów pod red. T. Skocznego, Warszawa 2009 (wyd. 1) i Warszawa 2014 (wyd. 2) oraz monografii Publiczne i prywatne egzekwowanie zakazów praktyk ograniczających konkurencję: w poszukiwaniu zrównoważonego modelu współistnienia, Warszawa 2013.

Frank Wijckmans – partner w firmie prawniczej contrast z siedzibą w Brukseli. Specjalizuje się w unijnym prawie konkurencji i belgijskim prawie gospodarczym. Doświadczony negocjator i arbiter (ICC, CEPINA, arbitraż ad hoc). Członek Brussels Bar. Profesor Brussels School of Competition, gdzie wykłada prawo i ekonomię ograniczeń wertykalnych oraz wykładowca gościnny Uniwersytetu w Antwerpii i Solvay Business School. Autor znanych publikacji z zakresu unijnego prawa konkurencji. Wraz z Filipem Tuytschaeverem napisał Vertical Agreements in EU Competition Law (OUP, trzy wydania, ostatnie z 2018 r.); redagował i współtworzył książkę Horizontal Agreements and Cartels in EU Competition Law (OUP, 2015) oraz monografię The EU Private Damages Directive.

Filip Tuytschaever – partner w firmie prawniczej contrast z siedzibą w Brukseli. Specjalizuje się w prawie unijnym, prawie konkurencji i prawie dystrybucji. Reprezentuje przedsiębiorców i organy administracji publicznej zarówno w postępowaniach przed organami UE, jak również krajową administracją i sądami. Przed sądami UE reprezentował Komisję, Europejski Urząd Nadzoru Bankowego i Królestwo Belgii. Był również ekspertem krajowym w Sekretariacie Generalnym Komisji Europejskiej i stażystą w Służbie Prawnej Komisji. Profesor na Wydziale Prawa Vrije Universitet w Brukseli, gdzie wykłada unijne prawo konkurencji. Posiada bogate portfolio publikacji dotyczących unijnego i belgijskiego prawa konkurencji, rynku wewnętrznego UE oraz prawa konstytucyjnego i instytucjonalnego UE. Obok książek współtworzonych z Frankiem Wijckmansem: Vertical Agreements in EU Competition Law (OUP, trzy wydania, ostatnie z 2018 r.), Horizontal Agreements and Cartels in EU Competition Law (OUP, 2015), Distributieovereenkomsten in het Mededingingsrecht (Larcier, 2012), jest również autorem książki Differentiation in EU Law (Oxford, Hart Publishing 1999).

Agata Jurkowska-Gomułka - doktor habilitowany nauk prawnych (Instytut Nauk Prawnych PAN, 2014), Of Counsel w kancelarii Modzelewska&Paśnik. Jest wykładowcą akademickim specjalizującym się w polskim i europejskim prawie ochrony konkurencji. Członek stowarzyszony Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych. Członek kolegiów redakcyjnych periodyków naukowych z zakresu prawa konkurencji: „Yearbook of Antitrust and Regulatory Studies”, „internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny”. Jej dorobek naukowy obejmuje szereg publikacji naukowych z zakresu publicznego prawa konkurencji jak i prywatnoprawnych narzędzi wdrażania prawa konkurencji (private enforcement). Jest m.in. autorem komentarzy do art. 6, 10, 47–49, 86 i 100 w dwóch wydaniach Komentarz do ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów pod red. T. Skocznego, Warszawa 2009 (wyd. 1) i Warszawa 2014 (wyd. 2) oraz monografii Publiczne i prywatne egzekwowanie zakazów praktyk ograniczających konkurencję: w poszukiwaniu zrównoważonego modelu współistnienia, Warszawa 2013.

Małgorzata Modzelewska de Raad - adwokat z dwudziestoletnim doświadczeniem zawodowym, wspólnik i założyciel kancelarii Modzelewska&Paśnik Competition Regulation Litigation. Od lat prowadzi liczne sprawy przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Komisją Europejską. Wiele prowadzonych przez nią spraw zakończyło się precedensowymi orzeczeniami Sądu Najwyższego. Od 2007 r. informator Chambers Europe regularnie rekomenduje ją w dziedzinie prawa antymonopolowego i ochrony konkurencji jako „doświadczonego i zaangażowanego” prawnika. Zarówno Chambers Europe jak i inne krajowe i zagraniczne rankingi i directories zaliczają ją do grona wiodących doradców w dziedzinie prawa antymonopolowego i konkurencji w Polsce. Jest doświadczonym pełnomocnikiem procesowym. Reprezentuje przedsiębiorców przed sądami gospodarczymi oraz sądami arbitrażowymi. Jest też arbitrem, wykładowcą i szkoleniowcem, a także autorką wielu publikacji na temat różnych aspektów prawa konkurencji w krajowych periodykach naukowych.

Olga Sztejnert-Roszak - absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (dyplom z wyróżnieniem), adwokat od 2000 r. Założycielka i wspólniczka kancelarii SWKS Sztejnert, Winnicka, Kowalczuk, Sosnowska. Ma wieloletnią praktykę w koordynowaniu kompleksowej obsługi prawnej przedsiębiorców działających na polskim rynku oraz znaczące doświadczenie sądowe w reprezentowaniu przedsiębiorców w sprawach cywilnych i gospodarczych, z uwzględnieniem zagadnień transgranicznych. Arbiter na liście Collège Européen de Résolution des Conflits z siedzibą w Lyonie oraz Sądu Arbitrażowego przy Konfederacji Lewiatan. Ekspert krajowy na Polskę International Distribution Institute z siedzibą w Turynie w zakresie agencji i dystrybucji, wykładowca na międzynarodowych konferencjach współorganizowanych przez Międzynarodową Izbę Handlową w Paryżu. Autorka licznych publikacji z zakresu prawa cywilnego, w tym handlowego i procedury cywilnej. Rekomendowana wielokrotnie przez Who’sWhoLegal w zakresie Franchise i Trade&Customs.

Rozwiń listę autorów Zwiń listę autorów

Opinie

Brak opinii o tym produkcie.
Kup tę książkę w wersji Książka dostępna w różnych formatach Przewodnik po formatach
{{ variants[options].name }} {{ prices.brutto }} zł {{ prices.promotion_brutto }} zł
{{ variant.name }} -{{ variant.discount }}% {{ variant.price_brutto }} zł {{ variant.price_promotion_brutto }} zł
Dlaczego Profinfo.pl?
Ponad 10 tys. tytułów
Darmowa dostawa już od 150zł
Czat online z konsultantem
Promocyjne ceny i rabaty
Sprawna realizacja zamówienia
Dostęp do ebooka w 5 minut

Ostatnio oglądane produkty

Produkty z tej samej kategorii

Inne publikacje autora

Aby ponownie wybrać temat, odśwież stronę